Ana səhifə

İhracatta Yazışma Örnekleri Genel bilgiler


Yüklə 185.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü185.5 Kb.
İhracatta Yazışma Örnekleri

 

Genel bilgiler

Dış ticarette, özellikle alıcı ve satıcıların farklı ülkelerde bulunmaları nedeni ile ilk adım genellikle yazışmalarla atılmaktadır.

İhracatçı şirketlerin ithalatçılara gönderdikleri iş mektupları, ithalatçının ihracatçı ile ilgili olumlu izlenimler edinmesine, iyi iş ilişkileri kurulmasına ve yeni pazarlar yaratılmasına katkıda bulunacak ilk faktördür. Bu yazışmalarla ithalatçı, henüz karşı karşıya gelmediği ihracatçıyı değerlendirmeye çalışacaktır. Dolayısı ile yazılacak iş mektuplarına ayrı bir özen gösterilmesi gerekmektedir. Etkili bir iş mektubu yazmak için dört basit kural bulunmaktadır: Açıklık, az ve özolma, bütünlük ve doğruluk.Açıklık

Mektup düzenli ve planlı bir şekilde yazılmalıdır. Paragraflar arasında boşluk bırakılmalı, mektup, görünümü itibariyle düzgün olmalıdır. Paragraflar birbirine mantıklı bir şekilde bağlanmalıdır.Az ve öz olma

Mektup mümkün olduğunca kısa olmalı ve esas anlatılmak istenen konudan bahsedilmeli, gereksiz uzatmalara gidilmemelidir. İthalatçıya yalnızca bilmek isteyeceği konular söylenmeli, gereksiz bilgilerle mektup uzatılmamalıdır. Mektup, basit kelimelerle kurulmuş, kısa cümleler ve kısa paragraflar halinde oluşturulmalıdır. Karışık kelimeler ve uzun cümleler okuyanı bilgilendirmekten çok aklını kanştırmaktadır.Bütünlük

İthalatçı açısından gerekli olabilecek tüm bilgiler mektupta bulunmalıdır. İhracatçı, mektubu yazmaya başlamadan önce ithalatçının ne tür bilgileri öğrenmek isteyebileceğini iyice düşünmelidir.Doğruluk

İthalatçıya yazılan mektuptaki bilgilerin doğru olmasına dikkat edilmelidir. İthalatçıya şayet biliniyorsa, ismini de kullanarak doğru bir şekilde hitap edilmelidir. Mektup metni yazıldıktan sonra mutlaka dilbilgisi, noktalama işaretleri açısından kontrol edilmeli, yazım hataları düzeltilmelidir. İhracatçı, yazdığı mektubun ithalatçıya karşı kendisini temsil ettiğini unutmamalıdır. İhracatçı yazdığı mektupta ithalatçıya doğal bir dille ve fazla aşınya kaçmamak şartı ile dostça hitap etmelidir.

İhracatçı, ithalatçıya iyi bir mektup yazabilmek için öncelikle şu soruları

cevaplandırmalıdır:

1. Bu mektubun amacı nedir?

2. İhracatçı, mektubu okuyacak olan ithalatçının aklında karışıklık yaratmamak için mektubu yazmaktaki amacını bir cümle içinde belirtmelidir.

3. Mektubu alacak olan şahıs kimdir? Hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz,

beklentilerini, alışkanlıklarını ne derece biliyorsunuz? Satmak istediğiniz mal

hakkında ithalaçının bilgisi nedir? Bu konuda neleri bilmek isteyebilir, neleri

bilmeye ihtiyacı yoktur?

4. İhracatçı, mektubu yazmadan önce tüm bu soruları titizlikle cevaplandırmalıdır.

5. İthalatçıya yazılan mektup ile hemen gerçekleşmesini istediğiniz olay nedir?

Bundan sonraki aşama ne olmalıdır ve aşamalar nasıl izlenmelidir? İthalatçıdan

söz konusu mektubunuza karşı nasıl bir çevap bekliyorsunuz?

İhracatçı, ithalatçıya yazacağı mektubu yukarıda sıralanan sorulara vereceği cevaplar çerçevesinde hazırlamalıdır. Bu sorulara verilecek cevaplar, ithalatçıya yazılacak iyi bir iş mektubunun ana hatlarını belirleyecektir.

Yazılacak mektup, mantığa uygun bir sıra ile düzenli bir şekilde hazırlanmalıdır.

İş mektupları içerdikleri mesajın yansıra görünüşleri itibariyle de kolaylıkla

diğerlerinden ayırt edilebilmektedirler. Bu tür mektuplar belli ilkeler ve kurallar

çerçevesinde oluşturulmaktadır.

Bu kurallar; başlık, adres, hitap, kapanış cümlesi ve imza olarak ifade edilmektedir.

Sözü edilen hususların ayrıntıları ve diğer fiziksel özellikler mektubu yazan kuruluşun tercihine göre değişiklik göstermektedir.

Öncelikle iş mektubu yazarken firmanın antetli kağıdının kullanılması, mektubun kağıt üzerindeki konumu, temizlik gibi faktörler mektubu yollayan firmanın ciddiyeti konusunda önemli ip uçları oluşturmaktadır. İngilizce mektuplarda başlık ve adreste kısaltmalar dışında herhangi bir noktalama işareti konulmamaktadır. Standart uzun zarf ve buna uygun yatay bir katlama, mektubun genel görünümü açısından faydalı görülmektedir.Başlık: Mektup kağıdında yollayanın matbu antetinin yanısıra, birkaç sıra aşağıda

sağda tarih yer almalıdır. İngilizce yazışmalarda ay açık olarak yazılmalı, göndericinin adresi şayet antette yer almıyorsa, adres de tarih gibi sağda blok şeklinde tarihin üzerinde yer almalı, sokak ve cadde isimlerinde kısaltmalardan kaçınılmalıdır.İç adres: Alıcının zarf üzerinde de olması gereken isim ve adresini içermektedir. İç adres kağıdın sol tarafında bulunmakta ve genel olarak tarih satırının bir miktar altında yer almaktadır.

Hitab: Kuruluşlara gönderilen mektuplar "Gentlemen", Kuruluşlar ile ilgili özel kişilere yapılan yazışmalar "Dear Mr.. " ve ender olarak resmi olmakla birlikte My dear Mr... " kullanılmaktadır. "Dear Sir" genellikle matbu olarak hazırlanmış mektuplarda, "Dear (isim)" ise normal olarak ismi ile hitap ettiğiniz bir şahıs ile olan yazışmalarda uygun bir ifade şekli olabilmektedir. "Dear Sirs" daha genel bir ifade şeklini oluşturmaktadır. "Ms" ise medeni durumu bilinmeyen bayanlara hitaben kullanılmaktadır.

Ana bölüm: Mektubun ana yapısını oluştururken, mektubun bir bütün olarak kağıt üzerindeki görünümünün belli bir orantıyı yansıtması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kapanış Cümlesi: Kapanış cümlesi mektubun son satırının iki satır altında yer

almaktadır. "Yours truly" ve "Truly yours" soğuk ifadeler olarak kabul edilmekte ve seyrek kullanılmaktadır. "Sincerely yours", "Yours sincerely" ve "Sincerely" ıfadeleri ise giderek yaygınlaşmaktadır. "Respectfully yours", "Yours respectfully" ve "Respectfully" özel bir ayırım yapılmak istendiğinde ya da üst düzey kamu görevlisi bir şahıs için,"Cordially yours" ve "Cordially" ise aynı zamanda iyi bir arkadaş olarak kabul edilen kişiler için kullanılmaktadır. Kapanış cümlesi genel olarak virgül ile son bulur.İmza: Kapanış cümlesinin iki satır altında başlamaktadır. Erkek imzalan hiçbir zaman "Mr" olarak nitelendirilmezken, bayan imzaları "Miss" yada "Mrs" olarak

nitelendirilebilir.Paraflar, Ekler, Kopyalar: Bu hususlara ilişkin ifadeler alt köşede yer almaktadır.

İhracatçı Firmayı Tanıtıcı Mektup Örnekleri

Uluslararası ticari yazışmalarda, ihracatçıların ilk kez temasa geçecekleri bir

ithalatçıya yazabilecekleri mektup örneği, İngilizce ve Türkçe olarak aşağıda

sunulmuştur. Bu mektup, bu tür yazışmalarda en çok kullanılan formu ana hatları

itibariyle göstermektedir.

(İthalatçının İsim ve Adresi)

Dear Sirs,

Our Company is the exporter/producer of (ürünün ismi) and we would like to

make our company and its products known to you.

Enclosed is a brochure which gives you general information about

our products.

If you are interested, we will be happy to send you any further

information. We may be available in the near future to discuss the subject

with you as well.

Thanking for your kind interest and we look forward your early reply, we remain,

Yours sincerely,

(İhracatçının İsmi)

(İthalatçının İsim ve Adresi)

Sayın baylar, şirketimiz (ürün ismi) üreticisi/ihracatçısıdır ve sizleri şirketimiz ve ürünlerimiz hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Ürünlerimiz ve fiyatları ile ilgili genel bilgiler veren bir broşür ilişiktedir. İlgilendiğiniz takdirde, size daha fazla

bilgi göndermekten memnuniyet duyacağız. Bu konuyu görüşmek için yakın bir gelecekte karşı karşıya da gelebiliriz.

İlginize teşekkür eder, erken cevabınızı bekleriz.

Saygılarımla,

(İhracatçının İsmi)

Firmanın mevcut koşulları ve ihracat konusundaki deneyimlerine göre mektupta yer alabilecek ilave hususlar olabilir. Aşağıda çeşitli cümleler yer almakta olup bunlar mektuba ilave edilebilecek alternatif ifadelere örnek teşkil etmektedir.

• Firma, üretim konusunda ihtisaslaşmış olabilir ve özel sipariş kabul edebilir.

"Special order is acceptable."

"Özel sipariş kabul edilebilir."

• Firma, ihracatta deneyim sahibidir. Bu hususu belirtmek isteyebilir.

"We have already experience in export business, particularly in European markets."

"İhracatta, özellikle Avrupa piyasalarında deneyimimiz vardır."

• İthalatçı ülkenin bulunduğu ülke piyasasına özellikle girme isteği vurgulanabilir.

"Since we have recently received many requests for our products from your country, now we are

planning to have our products distributed by a well-known importer / wholesaler."

"Son zamanlarda ülkenizden, ürünlerimize yönelik çok sayıda talep aldığımız için,

ürünlerimizin ülkenizde tanınmış bir ithalatçı / toptancı tarafından dağıtımının

yapılmasını planlamaktayız."

şayet ithalatçıyı bilgilendirebilecek daha detay bilgileriniz varsa, örneğin:

• Bir ülkeyi ziyaret edecekseniz ve görüşmeyi planladığınız yeni firmalar mevcut

ise, ziyaret öncesi firmanızı ve ürünlerinizi tanıtıcı bir bilgi mektubu

gönderebilirsiniz.

• Aynı ülkede halihazırda temasta bulunduğunuz, referans olabilecek düzeyde iyi

firmalar olabilir. İthalatçıyı bu konuda bilgilendirebilirsiniz.

• Hazır ürün örnekleriniz olabilir ve bunları numune olarak mektubunuzla birlikte

gönderebilirsiniz. (Bu imkan ürüne göre mümkün olabilecektir ve genellikle ilk

yazışmadan sonraki aşamalarda gerçekleştirilmesi daha uygundur.)

(İthalatçının ismi ve adresi)

Dear Mr. (İthalatçının ismi)

We are the exporters of (ürünün ismi) and would like to make ourselves and our products known to you. With this letter we are sending our company

brochure and product catalogue. They represent the range of quality and the specifications that we offer. Still we have customers in your country and in the

enclosure, you will fınd a list of the companies with whom we already do business.

I shall be in your country on (tarih) and my intention to stay there is about a week. I would like to visit you at your office during my stay and I would appreciate to learn when it could be convenient for you.

I look forward your confirmation and to meeting you soon

Yours sincerely

(İhracatçının ismi)

Enclosure:

The list of companies,

Brochure and Product Catalogue

(şayet isim bilinmiyorsa “Dear Sirs” kullanılabilir)

(Mektubun amacının açıklanması)

(Konu hakkında detaylı bilgi verilmesi)

(Gelecekte gerçekleştirilecek olaylar hakkında bilgi verilmesi)

(İthalatçı Firmanın ismi ve adresi)

Sayın (İthalatçının ismi)

Biz (ürünün ismi) ihracatçısıyız ve size kendimizi ve ürünlerimizi tanıtmak istiyoruz.

Bu mektup ile birlikte size, firma broşürümüzü ve ürün kataloğumuzu gönderiyoruz. Bunlar, size sunduğumuz kalite ve ürün özelliklerini temsil

etmektedir. Halihazırda ülkenizde müşterilerimiz bulunmaktadır. Ekte bizimle iş yapmakta olan firmaların bir listesini bulabilirsiniz.

Ben (tarih) tarihinde ülkenizde bulunacağım ve ülkenizde (süre) kalmak niyetindeyim. Orada bulunduğum süre içinde sizi ziyaret etmek istiyorum.

Sizin için uygun olan zamanı bana bildirmenizden dolayı memnuniyet duyacağımı belirtirim.

En yakın zamanda görüşmek üzere teyidinizi

bekliyorum.

Saygılarımla,

(İhracatçının ismi)

Ek:- Firma Listesi,

- Broşür ve Ürün Kataloğu

(şayet isim bilinmiyorsa “Dear Sirs” kullanılabilir)

(Mektubun amacının açıklanması)

(Konu hakkında detaylı bilgi verilmesi)

(Gelecekte gerçekleştirilecek olaylar hakkında bilgi verilmesi)

İhracatçıların ithalatçılara mektup yazarken dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bir iş mektubu yazılırken öncelikle nelerin ifade edilmek

istendiği düşünülmeli ve mektup yukarıdaki örneklerde gösterilen şekle benzer tarzda hazırlanmalıdır. Mektup ana hatlarıyla oluşturulduktan sonra her aşamasında nelerin ifade edileceği belirlenmelidir.

Başlangıç cümlesinde mektubun konusu ve amacı belirtilmelidir. İthalatçı mektubu okumaya başladığı zaman ihracatçının amacını hemen anlayabilmelidir. Mektubun amacı belirtildikten sonra konu hakkında daha detaylı bilgiler verilebilir. İhracatçı, satmak istediği ürün hakkında ayrıntılı bilgi vermeli ve ithalatçının konu hakkındaki tüm tereddütlerini gidermelidir. İthalatçı, bu ürünün kendisi için gerçekten faydalı olacağına ikna edilmelidir.

İhracatçı, kendisini ve satmak istediği ürünü tanıttıktan sonra, İthalatçının kendisi ile temasa geçmeyi kabul etmesi halinde, aralarındaki ticari ilişkide ne tür bir yolun izlenmesi gerektiği de mektubunda açıklıkla belirtilmelidir. Mektup, her açıdan ithalatçı için kolaylıkla okunulabilir ve tam olarak anlaşılabilir

nitelikte olmalıdır. Bunun için de cümle ve paragraflar basit ve kısa olarak kurulmalı,karışık ve uzun cümleleri kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Bilgi Talebine Cevap

İthalatçı firma, firmanız hakkında bilgiyi çeşitli kaynaklardan (uluslararası tanıtım

kataloglarından, vermiş olduğunuz reklamdan, uluslararası ticari kuruluşlardan,

İGEME'den, vb.) almış olabilir ve sizden ürünleriniz ve fiyatlarınız gibi çeşitli

konularda bilgi talebinde bulunabilir.

(Talepte bulunan fırmanın isim ve adresi)

Dear

Thank you for your inquiry concerning (ürün ismi). 0ur brochure including the products in which you are interested, and our price list and the terms are enclosed.Please let us know if there is any other way in which we can be of help.

Thanking you for your kind interest, we remain,

Yours sincerely,

(İmza)


(Talepte bulunan firma isim ve adresi)

Sayın


(Ürün ismi) konusundaki talebinize teşekkür ederiz. İlgi duyduğunuz ürünleri içeren tanıtım broşürümüz ve fiyat listemiz ilişiktedir.

Yardımcı olabileceğimiz herhangi bir husus olduğunda lütfen bizi bilgilendiriniz. İlginize teşekkür ederiz.

Saygılarımla,

(İmza)


Siparişin Kabulü

Dear


We wish to confirm the receipt of your order of (tarih) for theshipment of (ürün ismi).

Shipment will be made in accordance with the conditions of our offer dated (tarih).

We will have your order ready for delivery on (tarih).

Yours sincerely,

(imza)

Sayın


(Ürün ismi) sevkiyat ile ilgili (…) tarihli siparişinizi aldığımızı teyit ederiz.

Sevkiyat (….) tarihli teklifimizde yer alan koşullara uygun olarak yapılacaktır.

Siparişiniz teslimatı yapılmak üzere(….) tarihinde hazırlanmış olacaktır.

Saygılarımızla,

(imza)

Siparişin Reddi

Dear


We have received your order for shipment dated (tarih).

Unfortunately, we are not in a position to deliver your order since our entire production is sold out for the next (....) months.

We much regret not being able to meet your order, but will be in touch with you as soon as our stocks are available. Should you will us to do so?

Yours sincerely,

(imza)

Sayın


Sevkiyat talebinizi içeren (….) tarihli siparişinizi aldık.

Maalesef, şu anda siparişinizi teslim edebilecek durumda değiliz

çünkü önümüzdeki (......) ay için üretimimizin tümü satılmıştır.

Siparişinizi karşılayamamaktan ötürü üzgünüz ancak, stoklar

müsait olduğunda sizinle temasa geçeceğiz.

Saygılanmızla,

(imza)

Sipariş Yerine Getirilirken Yapılan Yazışmalar

Üretimin başladığını bildirme

Dear Mr. .......,

With reference to your order dated (tarih) for the shipment of (ürünün ismi) we

wish to inform you that the goods you ordered are in production and will be ready for

shipment by (tarih).

Yours sincerely,

(imza)

Sayın ......,(.....) tarihli (ürün ismi) gönderilmesine ilişkin siparişlerinizle ilgili olarak, sipariş verdiğiniz malların şu anda üretilmekte olduklarını ve (.....)tarihine kadar gönderilmeye hazır olacaklarını size bildirmek isteriz.

Saygılarımızla,

(imza)

Sevkiyatın bildirilmesi

Dear Mr. ......,

We wish yo inform you that your order No .. dated ...... was shipped today.

The goods were shipped by truck through (şirket ismi) fob (fiyat).

We hope you will find this shipment satisfactory and we look forward to receiving your additional orders.

Yours sincerely,

(imza)

Sayın .....,(.....) tarihinde (no) ile sipariş edilen mallar bugün sevkedilmiştir. Mallar (şirket ismi) aracılığıyla, TIR’la (fiyat)’a fob olarak sevkedilmiştir. Bu sevkiyattan memnun kalacağınızı umar, başka siparişlerinizi de bekleriz.

Saygılarımızla,

(imza)

Ödemenin gecikmesi durumunda bilgi yazısı

Dear Mr. ......,

Pursuant to your order dated (tarih), your goods were shipped on (tarih).

According to the terms agreed, payment should have been made (gün sayısı) ... . days after receipt of the shipment. However, we have not received the payment yet.

We, therefore, urgently request that you forward the sum of (ihracat bedeli döviz

tutarı) ....... . We await confirmation of payment.

Yours sincerely,

(imza)


Sayın ...... ,

(.....) tarihli siparişinizle ilgili mallar (.....) Tarihinde sevkedilmiş bulunmaktadır. Şartlarımıza göre, ödemenin sevkiyatın yapılmasından ..... gün sonra yapılması gerekiyordu, ancak henüz tarafımıza herhangi bir ödeme ulaşmamıştır.

Bu nedenle, acilen ........ tutarındaki parayı yollamanızı rica ediyoruz. Ödemeye ilişkin teyidinizi bekliyoruz.

Saygılarımızla,

(imza)

Reklam Verme

(Reklam Ajansı veya Dergiye)

İsim ve adresi

Dear Sirs,

(Şirket ismi) Company manufactures (ürün ismi) and is interested in expanding trade with importers in (ülke ismi).

As a large number of traders that deal in (ürünün ismi) subscribe to

(dergi ismi), we are also interested in advertising in this magazine. We should be grateful, therefore, if you could send us the necessary forms and information on prices for advertising space.

Thanking you in advance for your co-operation, we remain.

Yours sincerely,

(imza)


(Reklam Ajansı veya Dergiye)

İsim ve adresi

Sayın .......

(Şirket ismi) şirketi (ürün ismi) üretmekte ve (ülke ismi)'deki ithalatçılarla ticareti geliştirmek istemektedir. (Ürün ismi) ile uğraşan çok sayıdaki ithalatçı (dergi ismi) dergisine abone olduğundan dolayı, biz de bu dergiye reklam vermek istemekteyiz. Dolayısıyla, bize gerekli formları ve reklam yerlerinin fiyatları hakkında bilgi gönderirseniz müteşekkir kalırız.

İşbirliğinizden dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

(imza)

Uluslararası Ticaret Fuarlarına Katılma İsteği

Katılmak İstenen Fuar

Fuar İdaresinin isim ve adresi

Dear Sirs,

As a producer and exporter of (ürün ismi), our company is interested in participacing in the (fuarın adı) on (tarih). We should be grateful if you would provide us the necessary forms for this purpose and any information you may have for participants. We would also be interested in receiving information on any governmental or private financial assistance programmes that may exist to help partícipants fromdeveloping countries.

Thanking you in advance for your interest, we remain,

Yours sincerely,

(imza)


Katılmak İstenen Fuar

Fuar İdaresinin isim ve adresi

Sayın Baylar,

(ürün ismi) üreticisi ve ihracatçısı olan firmamız (fuar ismi) Fuarı'na katılmayı düşünmektedir. Bu amaç için gerekli olan formları ve iştirakçiler için gerekli bilgileri bize temin ederseniz müteşekkir kalırız. Gelişmekte olan ülkelerin iştirakçilerine sağlanan kamu veya özel mali yardım programları hakkında bilgi almayı da istemekteyiz.

İlginize peşinen teşekkür ederim.

Saygılarımla

(imza)

Uluslararası Kuruluşlardan Bilgi Talebinde Bulunma

(Kuruluşun Adresi)

Dear Sirs.

(Şirket ismi) Company produces (ürün ismi) and is interested in expanding its exports of these items. The enclosed brochure will provide you with an indication of the type of our products. We should be grateful if you would send us information on the (ülke ismi) market for these products, together with a list of importers and any studies available on the subject.

Thanking you in advance for your assistance, we remain.

Yours sincerely,

(imza)

(Kuruluşun Adresi)Sayın Baylar ,

(Şirket ismi) Şirketi (ürün ismi) üretmekte ve bu ürünlerin ihracatını geliştirmeyi istemektedir. Ekteki broşür size ürünlerimiz hakkında fikir verecektir. Bize bu ürünler için (Ülke ismi) piyasası hakkında bilgiyi, ithalatçılann listesi ve konıı hakkındaki mevcut çalışmalarla birlikte gönderirseniz müteşekkir kalırız. Yardımınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımla

(İmza)


Firma Profili

Name of the company : ............................................

Address : ............................................

Zip Code/City : ............................................

Tel : ................……………………

Fax : ................……………………

Tlx : ................……………………

1. WHO WE ARE?

Brief story of the foundation: (including date of establishment, export experience, etc.)

Responsible for export: Name: Title:

Legal Status: (Private, governmental, non-profit, co-operative, limited liability, etc.)

Bank references:

Value of assets:

Number of employees: Administration:

Production:

Total:


Size of factories, production and/or warehouse facilities:

Equipment: (list of exact models)

Representatives abroad: (names and addresses)

2. WHAT WE DO

Exporter

Manufacturer

Agent

Others


3. OUR FUTURE

Expansion Plans: (Investments, enlargement projects, includegovernment or other credits for expansion, etc.)

Firma Adı : .............................................

Adres : .............................................

Posta Kodu/Şehir : .............................................

Tel : ..................…………………..

Fax : ..................…………………..

Tlx : ..................…………………..

1. KİMLİĞİMİZ

Kuruluşun kısa tarihçesi: (Kuruluş tarihi, ihracat tecrübesi vb.)

İhracat sorumlusu: İsim: Görevi:

Kanuni Statüsü : (özel, kamu, kar amaçlı olmayan, kooperatif,

sınırlı sorumluluk vs.)

Banka referansı:

Varlıkların değeri :

İş yerinde çalışanların sayısı : İdare :

Üretim :

Toplam :


Fabrikanın büyüklüğü, üretim ve/ veya depolama olanakları:

Teçhizat: (Tam modellerin listesi)

Yurtdışındaki temsilcilikler: (isim ve adresler)

2. YAPTIĞIMIZ İŞ

İhracatçı

İmalatçı


Acenta

Diğerleri

3. GELECEĞİMİZ

Büyüme planları: (Yatırımlar, tevsi projeleri, büyüme için kamu ve diğer krediler vs.)Mektuplarda Yeralabilecek Cümle Kalıpları

İhracatımızın diğer ülkelerdeki ithalatçılarla olan ticari ilişkileri esnasında yapmaları gereken karşılıklı yazışmalarda örnek olarak yararlanabilecekleri başlıca mektup metinleri bu çalışmada oluşturulmaya çalışılmıştır. Ancak ihracatçıların, kendi satmak istedikleri malın özelliklerine, kendi özel durumlarına göre söz konusu mektup metinlerinde değişiklikler yapmaları gerekmektedir. İthalatçı ile sık sık yüz yüze görüşme olanağı bulamayan ihracatçılar için özellikle ticari yazışmaların önemi oldukça fazladır. Unutmamak gerekir ki, ithalatçı ile karşılıklı yazışmalar yoluyla kurulacak iyi bir iletişim, ihracatta başarılı olmanın da temel koşullarından birisidir.

Bu çerçevede yazışmalarda kullanılabilecek cümle kalıpları aşağıda verilmiştir.

Bilgi isteğine karşılık teklifte bulunma

1) Size aşağıdaki teklifi yapmak istiyoruz.

1) We would like to make you the following offer.

2) Bilgi isteyen mektubunuza teşekkür eder, size aşağıdaki teklifi yapmak isteriz.

2) We thank you for your inquiry and wish to make you the following offfer.

Fiyat bildirme

1) Fiyatlarımızın tümü ilişikteki fiyat listesinde belirtilmiştir.

1) Our prices are all quoted in the enclosed price list.

2).. . . tarihli bilgi isteyen mektubunuza cevap olarak aşağıdaki fiyatları veriyoruz

2) In reply to your inquiry of. . we quote the following prices.

3) Fiyatlanmıza ambalajlama dahildir. (dahil değildir.)

3) Our prices (do not) include packing.

4) Fiyatlarımıza sigorta dahildir. (dahil değildir.)

4) Our prices (do not) include insurance.

5) Fiyatlarımıza ambalajlama, sigorta ve navlun dahildir.

5) Our prices include packing, insurance and freight.

6) Fiyatlanmız aşağıda görüldüğü gibidir:

6) Our prices are to be understood as:

6a) Fabrikadan teslim (fiyatı)

6a) from factory, ex-factory, ex-works, ex-mill

6b) Fabrika teslimi ambalajlama dahil

6b) from factory inclusive packing (container, sea-worthy, etc.)

6c) Vagonda teslim

6c) f.o.r. (free on rails)

6d) Geminin bordasında teslim

6d) f.a.s. (free alongside ship)

6e) Kamyonda teslim

6e) f.o.t. (free on truck)

6f) Eve/işyerine teslim

6f) free house/office

6g) ... (tren) istasyonunda teslim

6g) free (railroad) station...

6h) .. limanda teslim

6h) free harbor ...

6i) Fiyat ve navlun

6i) c. & f. (cost and freight)

6j) Fiyat, sigorta ve navlun

6j) c.i.f. (cost, irısurance, freight)

6k) Fiyat, sigorta ve navlun, gümrük masrafları hariç

6k) c.i.f. without customs charges (cost, insurance, freight without customs charges)

6l) Fiyat, sigorta ve navlun, gümrük masrafları dahil

6l) c.i.f. with customs charges

6m) Fiyat, sigorta, havayolu taşıma ücreti

6m) c.i.f air freight

6n) Fiyat, sigorta, navlun ve komisyon)

6n) c.i.f. (cost, insurance, freight and commission)

6o) Paketlenmiş

6o) Packed (crated)

6p) Depoda teslim

6p) Free warehouse

Teklifin geçerliliği

1) Fiyatlarımız ... . tarihine kadar geçerlidir.

1) Our prices are valid until...

2) Fiyatlarımız ancak bugünkü hammadde fiyatlarında değişiklik olmadığı takdirdegeçerlidir.

2) The prices are valid only if the current prices of raw materials do not change.

3) Bu teklifinize. . hafta süreyle bağlı kalacağız.

3) We will adhere to this offer for ... weeks.

4) Faturayı sevkiyat yapıldığı tarihteki fiyatlar üzerinden düzenleyeceğiz.

4) We will invoice you at prices in effect on the day of shipment.

Kalite ve garanti

1) Ürünlerimiz fabrika çıkışından önce dikkatli bir kalite kontrolünde geçirilmektedir.

1) Our products are carefully tested to irısure quality before they leave the factory.

2) Kaliteleri yüksek olduğundan ürünlerimiz dış piyasalarda çok aranmaktadır.

2) As a result of their high quailty, our products are in great demand in export markets.

3) Makinelerimize... yıllık garanti veriyoruz.

3) We give a ... year guarantee on our machines.

4) Ürünlerimizin tümü garanti belgeriyle teslim edilmektedir.

4) All our products are delivered with a certificate of guarantee.

5) Hatalı parçaları teslimattan sonra.. aya kadar ücretsiz olarak değiştirmeyi garanti

ediyoruz.

5) We guarantee the replacement of defective parts at no cost up to ... months after delivery.Ambalajlama

1) Mallarımızın ambalajlanması şöyledir:

1) Our goods are packed in:

1a) Sandıklar

1a) Crates

1b) Konteynerler

1b) Containers

1c) Variller

1c) Barrels

1d) Mukavva

1d) Cartons

1e) Sepetler

1e) Baskets

1f) Balyalar

1f) Bales

1g) Paletler halinde

1g) Crates on pallets

2) Ambalajlama giderleri fiyata dahildir.

2) Packing charges are included in the price.

3) Ambalajlama giderleri fatura edilecektir.

3) Packing charges will be invoiced.

4) Sandıklar iade edilemeyebilir.

4) Crates may not be returned.

5) Boş sandıklan iade ettiğiniz taktirde fatura edilmiş ambalajlama giderlerinin yarı tutarı geri ödenecektir.

5) We allow you half of the invoiced amount for packing if you returrı the empty crates.

6) Ambalajlama, talimatlarınıza kesin bir biçimde uyularak yapılacaktır.

6) We will pack precisely in accordance with your instructions.

7) Ambalajlamamız uzun yol sevkiyatına uygundur.

7) Our packing is well suited for long distance shipments.

Teslim süresi

1) Malları derhal teslim edebiliriz.

1) We can deliver the goods right away.

2) Teslimat gelecek hafta sonuna kadar yapılabilir.

2) Delivery can be made by the end of next week.

3) En erken bir ay sonra teslimat yapabiliriz.

3) Our earliest delivery would be in one month.

4) Teslimat için belirttiğiniz tarihi teyit ederiz.

4) We confirm your specified date for delivery.

5) Kesin bir teslim tarihi vaat edemeyiz.

5) We cannot promise a definite delivery date.

6) Mallan üretmemiz için ... güne ihtiyacımız vardır.

6) We will need ... days to manufacture the goods.

7) Mümkün olan en kısa zamanda teslim edebilmek için elimizden geleni yapacağız.

7) We will do all we can to deliver as soon as possible.

Uluslararası Kısaltmalar ve Karşılıkları

Kısaltma İngilizce karşılığı Türkçe karşılığı

A.A. Always Afloat Daima yüzer halde

a.d. Ante diem/before date Gününden önce/vadesi gelmiş

A.F. Advance Freight Peşin avans navlun

A.H. After Hatch Kıç ambar ağzı

A.P. Additional Premium Ek prim

a/c Account Hesap, hesaba

A/C Account current Cari hesap

A/d After date Vadesinden sonra

a/s


(ekonomi) At sight İstatistik pozisyonu / Madde

A/S (deniz

taşıma.) Alongside Bordada

A/S (ticaret) Account Sale Satış hesabı

A/S

(bankacılık) Account Sales/After sight Satış hesabı/Görüldükten sonraA/V Ad valorem Kıymet üzerinden

Acc Accepted,Acceptance Kabul edilmiştir, kabul

ad/advt Advocate Avukat

Afft. Affidavit Yeminli yazılı ifade

aflt. Afloat Yüzer halde

AI First class 1. sınıf

Alt. Alternate Yedek/Vekil

amt. Amount Miktar

an. Anno Yılda

Anch. Anchorage Demir yeri

arbtn./

arbtror Arbitration/Arbitrator Tahkim (arbitraj)art. Article İstatistik pozisyonu / Madde

assd. Assessed Tahakkuk etmiş

Assigt. Assignment Devir, temlik

Assn. Association Dernek, birlik

Att. Gen. Attorney General Başsavcı

att.At.,/ Atty. Attorney Vekil/Dava vekili

awb Airwaybill (Hava) konşimento

B.B. Bill Book Borç senedi defteri

B.B.B. Before Breaking Bulk Yükü (dökme) boşaltmaya

başlamadan önce

b.d.

(bankacılık) Bills discounted/Bank draft İskonto edilmiş senet/ BankakeşidesiB.D. Bar Draught Sığlıkta gerekli minimum su çekimi

B.D.I. Both Dates Inclusive Her iki tarih dahil

B.E. Both ends, at both load/discharge ports

l. küpeşteler, 2.yükleme/boşaltma limanları

B.O.T. Board of Trade Ticaret Heyeti

b.p. By procuration (power ofattorney) Vekaleten imzaya yetkili

B.U. Buyer's option Alıcı opsiyonu

B/C Bills for collection Tahsile verilen senetler

B/Ch. Bristol Channel Bristol kanalı

b/d Broughtdown Nakil yekün

B/E Bill of Exchange Poliçe, ciro ile devrolunan

kıymetli evrak

B/G Bonded goods Gümrüğü ödenmemiş transit

mal


B/H Bil1 of Health/Bulkhead Sağlık sertifikası/Dökme yük

için gerekli düşey bölme

B/N Banknote Banknot

B/P


(bankacılık) Bills payable Borç senedi

B/P (ticaret) Bill payable Ödenecek senetler

B/R Bills receivable Alacak senedi

B/S (deniz taşıma) Bill of Sale Gemi mülkiyetini devreden vesika

B/T Berth terms Yükleme ve boşaltma kuralları

B/S (b.s) Bill of Sale/Balance Sheet Satış faturası/Bilanço (bankacılık)

bal. Balance Denge

Bd. Bond Tahvil

Bds. Boards Tahta, mukavva

bkpt. Bankrupt Müflis

bre. Barrel Varil

Bs/c Bills of collection Tahsil senetleri

c Currency/Cents/Case/ Para/Sent/Durum

C and D Collection and Delivery Senet tahsili ve teslim

C. B. Cash Credit Para olarak verilen kredi

C. div. Cumulative dividend Birikmiş temettü

C.a.D. Cash against documents Vesaik mukabili ödeme

C.b.d. Cash before delivery Teslimden önce ödeme

c.d. Cash discount/Certificate of deposit Kasa iskontosu Teminat makbuzu

C.F. Cost and Freight Mal Bedeli ve Navlun

C.G. Coast Guard Sahil koruma

C.G.A. Cargo's proportion of General Average Büyük avaryadan yükün hissesine düşen

C.H. Custom House Gümrük Dairesi

C.i.a. Cash in advance Peşin para

C.I.F. Cost, Insurance, Freight Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun

C.I.F.c.and

I.

Cost insurance, Freight,Commission and Interest

Mal Bedeli, Sigorta, Navlun, Komisyon ve Faiz

C.L. Carload Lot Alıcının bulunduğu istasyona teslim

C.O.D. Cash on Delivery Teslimat anırıda öderne

C.O.P. Custom of the Port Liman teamülü, usulü

C.o.S. Cash on shipment Sevkiyat anında peşin

C.P.D. Charterers Pay Dues Vergi, rüsum gemi kiralayana ait

c.r. Current rate Cari kur

c.r.m. Cash by return mail/Cash on

receipt of merchandise Dönüş postası geldiğinde ödenecek/emtia alındığında ödenecek

c.r.s. Cash by return steamer Geminin dönüşünde

c.w.o. Cash with order Sipariş verildiğinde ödeme

C/A Capital account Sermaye hesabı

c/f Carried forward Nakli yekün

C/H Clearing House Takas Dairesi

c/m Certificate of manufacture İmalat belgesi

C/n Certificate of Origin Menşe Şehadetnamesi

C/N (ticaret) Credit Note Alacak dekontu

C/N (bankacılık) Credit Note Kredi dekontu

c/o Care of/Cash order Aracılığı ile (eliyle) Peşin para ile sipariş

C/P Charter Party Gemi kira kontratı Carr.pd.

(cge.pd.) Carriage paid Taşıma ücreti ödenmiş

cash b/I Cash against bill of lading Konşimento karşılığı peşin ödeme

Cash. Cashier Kasiyer, veznedar

cd. Sl Conditional sale Şartlı satış

ch.ppd. Charges prepaid Önceden ödenen masraflar

chq. Cheque Çek

cl.b/l Clean bill of lading Temiz, eklentisiz konşimento

cld. Cleared İlişkisiz

Coll. Collect/collection Senet tahsili/tahsil etme

Conf. Confirm/confirmed Teyit/teyitli

Cons.cert. Consular certificate Konsolusluk sertifikası

ctf. Certified/certificate Tasdikli/sertifika

Ctge. Cartage Nakliye Ücreti

curr. Current/Currency Cari/Para

D / D Demand Draft Görüldüğünde ödenecek poliçe

D / N Debit Note Borç Dekontu

D.1/2 D. Despatch half Demurrage Surastarya yarısı kadar dispeç

D.a.

(bankacılık)Documents against

acceptance Vesaik mukabili kabul

D.a.d. Documents against

discretion of collecting bankTahsilatı yapan bankanın takdiri karşılığında vesaik

D.A. (ticaret) Deposit account Mevduat hesabı

D.A.F. Delivery at Frontier Hudutta teslim

d.b.k. Drawback Gümrük resmi iadesi, reddi rüsum.

d.d.o. Despatch Discharging only Yalnız boşaltmada dispeç

D.F. Dead Freight ÖIü navlun, Pişmanlık navlunu

D.L.O. Despatch Loading Only Yalnız yüklernede dispeç

D.P.B. Deposit pass-book Mevduat cüzdanı

d.s. Days after sight İbrazından sonraki günler

D.W. Dead Weight Geminin toplam ton ağırlığı

D.W.C.C.C. Dead Weight Cargo Carry

Capacity Gemiyi ortalama çektiği su hattına kadar batırabilecek yük ve bu yükü taşıma kapasitesi

d/a Days after acceptance Kabulden sonraki günler

D/A (ticaret) Documents against Acceptance Kabul karşılığı vesaik

D/D Demand draft İbrazında ödenecek poliçe

D/N Debit note Borç dekontu

D/O Delivery Order Teslimat emri

D/P Documents against Payment Ödeme karşılığı vesaik

D/r Deposit receipt Teminat makbuzu

D/y Delivery Teslimat

deb. Debit Borç zimmet

Decl. Declaration/Declared Beyanname/deklare edilmiş

Deft. Defendant Müdafı, savunucu

Depr. Depreciation Amortisman

dft. Draft Poliçe/kambiyo senedi

dft/a. Draft attached Poliçe eklennıiş

dft/c Clean draft Belgesiz poliçe

Dis. Discount İskonto, indirim

Distr. Distribute/Distributor Dağıtma/Distribütör

Div. Dividend/Division Temettü/Taksim

do Ditto Aynı, aynen

Dr. Drawer Keşide eden

ds dft Sight draft/Date draft İbrazından ödenecek poliçe/vadeli poliçe

e.and o.e Errors and omissions

excepted Hata ve noksanlar hariç

e.e. Errors excepted Hata1ar hariç

E.P.D. Excess Profit Duty Olağanüstü Kazanç Vergisi

E.T. A. Expected Time of Arrival Geminin tahmini varış tarihi

E.T.D. Expected Time of Departure Gemirıin tahmini ayrılış tarihi

ea Each Her; beher

encl. Enclosure Ekleri

end. Endorsed/endorsement Ciro edilmiş/ciro

ex. Exchange Kambiyo/Döviz kuru/ Borsa

Ex. int. Ex interest Faiz hariç

Ex.d.(


ex.div.) Ex dividend (um) Kar hissesi olmadan,

temettüsüz

exl. Exclusive, excluding Hariç, rnüstesna

EXQ Ex Quay Rıhtımda teslim

Ex Works İşyerinde teslim

Ex factory Fabrikada teslim

Ex warehouse Depoda teslim

F.A.C. Fast As Can Mümkün olan süratle

F.a.q. Fair average quality Uygun ticari kalite

F.A.S. Free Alongside Ship Geminin yanında teslim

F.and.D. Freight and Demurrage Navlun ve sürastarya

f.b. Freight bill Navlurı senedi faturası

F.d. Free discharge Boşaltma masrafları gemiye ait olmaksızın

F.g. Fully good Tamamen iyi kalite

f.i.a. Full interest admitted Kabul edilmiş tam faiz

f.i.b. Free into bunkers Ambara teslim

F.I.O. Free In and Out Taşıyıcının yükleme ve boşaltma giderleriyle ilgisi yoktur.

F.I.O.S. Free In and Out, Stowed Bkz. F.I.O. ve istif giderleriyle ilgisi yoktur.

F.I.O.S.T. Free In and Out, Stowed and Trimmed

Bkz. F.I.O.S. ve tanzim

giderleriyle ilgisi yoktur.

f.o.c. Free of charge Ücretsiz

f.o.l. Free of interest Faizsiz

F.O. Firm Offer Kat'i teklif, Bağlayıcı teklif

F.O.B. Free On Board Gemi bordasında teslim

F.O.R. Free On Rail İstasyon rayında teslim

F.O.T. Free On Truck Vagonda teslim

f. p. Fully paid Tümüyle ödenmiş

F.P. Floating (open) policy Serbest (açık) poliçe

F.T. (deniz taşıma) Freight ton

224O (veya 2OOO) libre ağırlığında hacim birimi navlun ton-1.O16 kg.

F.T. (deniz taşıma) Free of Turn Yanaşma yeri olsun, olmasın gemi varışındarı sonra astorya günleri sayılır.

F.T. (deniz taşıma) Full Terms Tüm komisyon veya indirimler navluna dahildir.

F.T.W. Free Trade Wharf Serbest Ticaret Limanı

f.x. Foreign exchange Döviz

fr.fwrd. Freight forward Navlun vadeli

frt. coll. Freight collect Navlun tatısil edilecek

frt.pp. Freight prepaid Navlun peşin ödenmiş

FRT. Freight Navlun

g r. Gross Brüt

G.M.B. Good merchantable brand İyi kalite

G.R.T. Gross Register Tonnage Sicile kayıtlı gros ton

gr. wt. Gross weight Brüt ağırlık

Gtee. Guarantee Garanti, teminat

Gtee.(gtd ). Guarantee/Guaranteed Garanti/garanti edilmiş

H.O. Head Office Merkez (büro)

H.P. Horse Power Beygir gücü

H.W.M. High Water Mark Yüksek su çizgisi

hrs. Hours Saat

İ. B. Invoice Book Fatura defteri

I.O.U. I owe you Size borcum, borç senedi

I/c In charge of Görevli, nezaretçi olarak

I/F Insufficient funds Yetersiz karşılık, fon

İ/F Insufficient funds Yetersiz karşılık

I/I Indorsement irregular Gayri muntazam ciro

Incl. Included, inclusive Dahil edilmiş, dahil

Inst. Instant (present month) Cari ay

Irr. Irredeemable İtfa edilemez (gayri kabulürücu)

j.a. Joint account Müşterek hesap

L.a. Letter of advice İhbar mektubu

L.b. Long bill Uzun vadeli senet

L.B. Life Boat Can Filikası

L.C.D. Telegram Country Destination Telgraf gönderildiği ülke dilinde

L.C.O. Telegram Country Origin Telgraf-çekildiği (gönderen) ülke dilinde

L.h. Letter of hypothecation İpotek mektubu

L.H. Lower Hold Dip ambar

L.O.A. Length Overall Geminin tam boyu

L/C Letter of Credit Akreditif

L/D Letter of deposit Rehin senedi

Led. Ledger Defterikebir

Liq. Liquidation,1iquidated/liquid Tasfiye, tasfiye edilmiş/ likid

Ltd. Limited Sınırlı

m.d. Months date/months after Ayın tarihi/tarihten sonraki

date aylar

M.I.P. Marine Insurance Policy Deniz sigortası poliçesi

M.O. Money Order Havale emri

M.O.L.O.O. More or Less In Owner's

Option Çoğu/azı armatör opsiyonunda

m.p. Months after payment Ödemeden sonraki aylar

m.s. Months after sight, months

sight İbrazından bir ay sonra

M/R Mate's Receipt Ordino Yükleme ordinosu

Marg. Margin Marj

mat. Maturity Vade

Mem. Memorandum Muhtıra

mtg.(mort). Mortgage Rehinli

mth. Month Ay

N.A.A. Not Always Afloat Daima yüzer halde değil

n.d. Not dated Tarih konmamış

N.O.R. Notice of Readiness Hazırlık Mektubu

n.o.s. Not otherwise stated, not

otherwise specified Aksi ifade edilmemiş ise

n.p. Net proceeds Net hasılat, gelirler

N.R.T. Net. Register Tonnage Net tescil tonu

n/a No account Hesabı yok

n/e. Not exceeding Geçmeyecek

n/f. no funds Karşılıksız

natl. National Ulusal

neg. Negotiable Ciro ve devredilebilir

Net Terms Free of Charterer's

Commission Kiralayan komisyonu hariç yükleme/boşaltma masrafları gemiye ait değil.

o.d. on demand/overdraft Talep halinde/Kredi Limitini aşma

o.p. Open policy Açık poliçe

O.R. Owner's Risk Armatör riskinde

o.s. Outstanding Kapanmamış (hesap)

O.S.D. Open Shelter Decker Açık barınak güverteleri

O.S.P. One Safe Port Emin bir liman

O/a. On acceptance/ On account Kabul halinde/namına, hesabına

o/c. Overcharge Fazla masraf yükleme

O/o. Order of Emrine

on cons. On consignment Konsiye olarak

o.p.o One price only Tek fıyat

opt. Option, optional Opsiyon, opsiyona bağlı

P.A. Power of Attorney/ Private

account Vekaletname/Özel hesap

p.and l. Profit and loss Kar ve zarar

P.B. Pass Book Tasarruf Cüzdarıı

P.O.C. Port of Call Uğranılacak liman

P.O.R. Port of Refuge Sığınılacak liman

P/N (p.n.) Promissory note Emre yazılı senet

pchs. Purchase Satınalma

per.pro. Per procuration Vekaleten imzaya yetkili

prem. Premium Prim

Q.O.O. Quantity in Owner's Option Miktar armatör opsiyonunda

R.d. (deniz taşıma.) Running days Astarya günlerinde tatiller dahil sayılan günler

r/a. (R.A.) Refer to acceptor Muhataba rnüracaat

R/C Re-credited Tekrar kredi verilmiş

r/d


(bankacılık) Refer to drawer Keşideciye müracaat

r/e Refer to endorser Cirantaya müracaat

rem. Remit, remittance Para transferi, havalesi

rept.( recpt.) Receipt Makbuz

Rev. Revision Tashih, revizyon

Rev. A /C . Revenue account Gelir hesabı

s, p. Supra under protest Senedi protesto ettikten sonra kabul etme, protestolu senet

S.B. Sales Book Satış Defteri

S.C. Salvage charges Kurtarma masrafları

S.F. Stowage Factor İstif faktörü

S.H.E.X. Sundays and Holidays Excepted Pazar ve tatiller hariç

S.H.I.N.C. Sundays and Holidays

Included Pazar ve tatiller dahil

S.O.L. Shipowner's Liability Armatör yükümlülükleri

S.P.A. Sundry Persons' account Muhtelif şahıs hesabı

S.W. Shipper's Weights Yükleyici (sevkiyat) ağırlıklan

s/a . Subject to approval Onaya bağlı

s/d b/ L Sight draft with bill of lading attached Konşimento eklenmiş ibrazında poliçe

S/N Shipping Note Sevkiyat bildirisi

Supt. Superintendent Şef, yetkili memur

Sy. Drs. Sundry debtors Muhtelif borçlular

Sy.Crs. Sundry Creditors Muhtelif alacaklılar

T.B. Trial Balance Mizan

T.D. Tweendeck Gladora

t.m.o. Telegraphic money order Telgrafla para havalesi

T.O. Turnover Ciro

t.r. Trust receipt Zilyetlik makbuzu

t.t. Telegraphic transfer Telgrafla para havalesi

T/C Time Charter Zamanla sınırlı gemi kira1ama sözleşmesi

tar. Tariff Gümrük tarifesi

ult. Ultimo, last month Geçen ay

V.o.p. Value as in original policy Kıymet (değer) orjinal poliçedeki gibi

V/A Voucher attached Vesika, senet etkili

W.A. With Average Avarya dahil

W.B. Water Ballast Boş gemiye denge arttırmak için alınan safra

W.I.B.O.N. Whether in Berth or Not Yanaşmış olsun veya olmasın

W.S.(RED) Rates, Extras and

Demurrage per World Scale

Fiat, ekstra ve sürastarya

uluslararası ölçülere göre

W.V.N.S. With Vessels Natural Segregations Yükün geminin doğal şekline göre ayırılıp, yerleştirilmesi

W.W.D. Weather Working Days Hava şartları uygun çalışma günü

w/m Without margin Marjsız

w/w Warehouse warrant Antrepo makbuzu

whf. Wharf Rıhtım

wholes. Wholesale Toptan satışx.in. Ex interest Faizsiz


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət