Ana səhifə

Iepirkumu komisijas


Yüklə 102.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü102.5 Kb.
VSIA “Latvijas Televīzija”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003080597

IEPIRKUMU KOMISIJAS

LĒMUMS


Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā organizētajā iepirkumā

Par video tehnikas nomu

ID Nr. LTV/2016-23
Rīgā 26.04.2016. Nr.30/1-19
Piedāvājuma pārbaudes un vērtēšanas kopsavilkums:

 1. iepirkumā tika iesniegti septiņi piedāvājumi no SIA “J.E-Media” (vienotais reģistrācijas Nr.44103063388), SIA “TV Kino Serviss” (vienotais reģistrācijas Nr.40003575228), Harija Katlapa (personas kods 050686-11119), Raivo Freimaņa (personas kods 101286-12559), SIA “Sidrabacs” (vienotais reģistrācijas Nr.40103437823) un SIA “RSMD” (vienotais reģistrācijas Nr.40103805179);

 2. visu pretendentu kvalifikācijas atbilst iepirkuma nolikuma A sadaļas “Instrukcija pretendentiem” noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

 3. visu pretendentu tehniskie piedāvājumi atbilst iepirkuma nolikumā C sadaļas “Tehniskā specifikācija” noteiktajām tehniskās specifikācijas prasībām;

 4. visu pretendentu finanšu piedāvājumos nav konstatētas un labotas aritmētiskas kļūdas;

 5. pretendentu piedāvātās kopējās līgumcenas EUR bez PVN:

  1. N

  Pretendents

  1.daļa

  2.daļa

  3.daļa

  4.daļa

  5.daļa

  6.daļa

  7.daļa

  8.daļa

  1.

  SIA “J.E-Media”

  225,00

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2.

  Raivo Freimanis

  -

  180,00

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  3.

  Harijs Katlaps

  -

  -

  220,00

  -

  -

  220,00

  -

  -

  4.

  SIA “RSMD”

  -

  -

  -

  220,00

  -

  -

  -

  -

  5.

  SIA “Sidrabacs”

  -

  -

  -

  -

  220,00

  -

  -

  -

  6.

  SIA “TV Kino Serviss”

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  240,00

  15,00

 6. pretendenta SIA “J.E-Media” piedāvājums par iepirkuma 1.daļu atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām un ir atzīstams par piedāvājumu ar viszemāko cenu;

 7. pretendenta Raivo Freimaņa piedāvājums par iepirkuma 2.daļu atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām un ir atzīstams par piedāvājumu ar viszemāko cenu;

 8. pretendenta Harija Katlapa piedāvājums par iepirkuma 3.daļu atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām un ir atzīstams par piedāvājumu ar viszemāko cenu;

 9. pretendenta SIA “RSMD” piedāvājums par iepirkuma 4.daļu atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām un ir atzīstams par piedāvājumu ar viszemāko cenu;

 10. pretendenta SIA “Sidrabacs” piedāvājums par iepirkuma 5.daļu atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām un ir atzīstams par piedāvājumu ar viszemāko cenu;

 11. pretendenta Harija Katlapa piedāvājums par iepirkuma 6.daļu atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām un ir atzīstams par piedāvājumu ar viszemāko cenu;

 12. pretendenta SIA “TV Kino Serviss” piedāvājums par iepirkuma 7. un 8.daļu atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām un ir atzīstams par piedāvājumu ar viszemāko cenu;

 13. Elektronisko iepirkumu sistēmas E-izziņu sistēmā iegūtās izziņas apliecina, ka SIA “J.E-Media”, SIA “TV Kino Serviss”, Harijam Katlapam, Raivo Freimanim, SIA “Sidrabacs un SIA “RSMD” dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā (12.04.2016.) nebija nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniegtu 150 EUR;

 14. Elektronisko iepirkumu sistēmas E-izziņu sistēmā iegūtās izziņas apliecina, SIA “J.E-Media”, SIA “TV Kino Serviss”, Harijam Katlapam, Raivo Freimanim, SIA “Sidrabacs un SIA “RSMD” šī lēmuma pieņemšanas dienā (26.04.2016.) nav nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniegtu 150 EUR;

 15. Elektronisko iepirkumu sistēmas E-izziņu sistēmā iegūtās izziņas apliecina, ka SIA “J.E-Media”, SIA “TV Kino Serviss”, Harijam Katlapam, Raivo Freimanim, SIA “Sidrabacs un SIA “RSMD” nav pasludināts maksātnespējas (t.sk. bankrota) process, tā neatrodas likvidācijas stadijā un tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.

Iepirkumu komisijas lēmums:


Par iepirkuma 1.daļu - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā organizētā iepirkuma “Par video tehnikas nomu” (LTV/2016-23) nolikuma 7.12.punktu, iepirkumu komisija vienbalsīgi balsojot, atzina par uzvarētāju un piešķīra iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 1.daļā – Canon EOS C100 kameras vai līdzvērtīgas noma - pretendentam SIA “J.E-Media” (vienotais reģistrācijas Nr.44103063388), jo tā piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma t.sk. tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar viszemāko cenu. Kopējā piedāvājuma cena, par kādu tiks slēgts iepirkuma līgums (bez PVN) ir 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 cents);
Par iepirkuma 2.daļu - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā organizētā iepirkuma “Par video tehnikas nomu” (LTV/2016-23) nolikuma 7.12.punktu, iepirkumu komisija vienbalsīgi balsojot, atzina par uzvarētāju un piešķīra iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 2.daļā – Sony a7s/ Sony a6000/ Canon 5D mark3/ Canon EOS 6D kameru vai līdzvērtīgu noma - pretendentam Raivo Freimanim (personas kods 101286-12559), jo tā piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma t.sk. tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar viszemāko cenu. Kopējā piedāvājuma cena, par kādu tiks slēgts iepirkuma līgums (bez PVN) ir 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 cents);
Par iepirkuma 3.daļu - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā organizētā iepirkuma “Par video tehnikas nomu” (LTV/2016-23) nolikuma 7.12.punktu, iepirkumu komisija vienbalsīgi balsojot, atzina par uzvarētāju un piešķīra iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 3.daļā – Sony a7s/ Sony a6000/ Canon 5D mark3/ Canon EOS 6D kameru vai līdzvērtīgu noma - pretendentam Harijam Katlapam (personas kods 050686-11119), jo tā piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma t.sk. tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar viszemāko cenu. Kopējā piedāvājuma cena, par kādu tiks slēgts iepirkuma līgums (bez PVN) ir 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 cents);
Par iepirkuma 4.daļu - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā organizētā iepirkuma “Par video tehnikas nomu” (LTV/2016-23) nolikuma 7.12.punktu, iepirkumu komisija vienbalsīgi balsojot, atzina par uzvarētāju un piešķīra iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 4.daļā – Sony a7s/ Sony a6000/ Canon 5D mark3/ Canon EOS 6D kameru vai līdzvērtīgu noma - pretendentam SIA “RSMD” (vienotais reģistrācijas Nr.40103805179), jo tā piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma t.sk. tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar viszemāko cenu. Kopējā piedāvājuma cena, par kādu tiks slēgts iepirkuma līgums (bez PVN) ir 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 cents);
Par iepirkuma 5.daļu - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā organizētā iepirkuma “Par video tehnikas nomu” (LTV/2016-23) nolikuma 7.12.punktu, iepirkumu komisija vienbalsīgi balsojot, atzina par uzvarētāju un piešķīra iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 5.daļā – Sony a7s/ Sony a6000/ Canon 5D mark3/ Canon EOS 6D kameru vai līdzvērtīgu noma - pretendentam SIA “Sidrabacs” (vienotais reģistrācijas Nr.40103437823), jo tā piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma t.sk. tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar viszemāko cenu. Kopējā piedāvājuma cena, par kādu tiks slēgts iepirkuma līgums (bez PVN) ir 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 cents);
Par iepirkuma 6.daļu - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā organizētā iepirkuma “Par video tehnikas nomu” (LTV/2016-23) nolikuma 7.12.punktu, iepirkumu komisija vienbalsīgi balsojot, atzina par uzvarētāju un piešķīra iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 6.daļā – Sony a7s/ Sony a6000/ Canon 5D mark3/ Canon EOS 6D kameru vai līdzvērtīgu noma - pretendentam Harijam Katlapam (personas kods 050686-11119), jo tā piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma t.sk. tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar viszemāko cenu. Kopējā piedāvājuma cena, par kādu tiks slēgts iepirkuma līgums (bez PVN) ir 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 cents);
Par iepirkuma 7.daļu - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā organizētā iepirkuma “Par video tehnikas nomu” (LTV/2016-23) nolikuma 7.12.punktu, iepirkumu komisija vienbalsīgi balsojot, atzina par uzvarētāju un piešķīra iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 7.daļā – Sony a7s/ Sony a6000/ Canon 5D mark3/ Canon EOS 6D kameru vai līdzvērtīgu noma - pretendentam SIA “TV Kino Serviss” (vienotais reģistrācijas Nr.40003575228), jo tā piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma t.sk. tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar viszemāko cenu. Kopējā piedāvājuma cena, par kādu tiks slēgts iepirkuma līgums (bez PVN) ir 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 cents);
Par iepirkuma 8.daļu - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā organizētā iepirkuma “Par video tehnikas nomu” (LTV/2016-23) nolikuma 7.12.punktu, iepirkumu komisija vienbalsīgi balsojot, atzina par uzvarētāju un piešķīra iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 8.daļā – foto un video kameru sliežu noma - pretendentam SIA “TV Kino Serviss” (vienotais reģistrācijas Nr.40003575228), jo tā piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma t.sk. tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar viszemāko cenu. Kopējā piedāvājuma cena, par kādu tiks slēgts iepirkuma līgums (bez PVN) ir 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 cents).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Sergejs Ņesterovs
Iepirkumu komisijas loceklis

Juris Sērmoliņš


Iepirkumu komisijas loceklis

Māris Martinsons


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət