Ana səhifə

Iepirkuma komisijas


Yüklə 74 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü74 Kb.
VSIA „Latvijas Televīzija”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003080597

IEPIRKUMA KOMISIJAS

PIEDĀVĀJUMA PĀRBAUDES, VĒRTĒŠANAS KOPSAVILKUMS UN LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā organizētajā iepirkumā

Par pārvietojamo televīzijas staciju nomu

Iepirkuma identifikācijas Nr. LTV/2014-53/1-24


Rīgā 02.10.2014. Nr.65/1-26
Piedāvājumu pārbaudes un vērtēšanas kopsavilkums:

 1. pretendentu SIA “Studija Vidikom” un SIA “Video centrs” kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

 2. pretendenta SIA “Studija Vidikom” tehniskie piedāvājumi pat 1., 2., un 3.daļu atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām tehniskās specifikācijas prasībām;

 3. pretendenta SIA “Video centrs” tehniskie piedāvājumi pat 1., 2., un 3.daļu atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām tehniskās specifikācijas prasībām;

 4. pretendentu SIA “Studija Vidikom” un SIA “Video centrs” finanšu piedāvājumos nav konstatētas un labotas aritmētiskas kļūdas;

 5. pretendentu piedāvātās līgumcenas katrā no piedāvātajām daļām ir šādas:

  Pretendenti

  Piedāvātā cena par I daļu

  EUR (bez PVN)  Piedāvātā cena par II daļu

  EUR (bez PVN)  Piedāvātā cena par III daļu

  EUR (bez PVN)  SIA “Studija Vidikom”

  1575,00

  2930,00

  3800,00

  SIA “Video centrs”

  1600,00

  3350,00

  4400,00

 6. pretendenta SIA “Studija Vidikom” piedāvājums no piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām ir atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu par 1., 2., un 3.daļu;

 7. Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) interneta vietnē pieejamā izziņa apliecina, ka pretendentam SIA “Studija Vidikom” nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

 8. VID interneta vietnes sadaļā „Lēmumi par saimnieciskās darbības apturēšanu” publicētā informācija liecina, ka SIA “Studija Vidikom” saimnieciskā darbība nav apturēta;

 9. attiecībā uz SIA “Studija Vidikom” nav pasludināts maksātnespējas process un tā neatrodas likvidācijas stadijā.

Iepirkuma komisijas lēmums


Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā organizētā iepirkuma „Par pārvietojamo televīzijas staciju nomu” (ID Nr. LTV/2014-53/1-24) nolikuma 9.10. punktu, iepirkuma komisija atzina par uzvarētāju un piešķīra iepirkuma līguma slēgšanas tiesības pretendentam:

 1. par 1. daļu SIA “Studija Vidikom” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003359927), jo tās piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma t.sk. tehniskās specifikācijas prasībām par 1.daļu un ir ar viszemāko cenu šajā daļā. Kopējā piedāvājuma cena, par kādu tiks slēgts iepirkuma līgums par 1.daļu (bez PVN) ir EUR  1575,00 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit pieci euro, 00 euro centi);

 2. par 2. daļu SIA “Studija Vidikom” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003359927), jo tās piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma t.sk. tehniskās specifikācijas prasībām par 2. daļu un ir ar viszemāko cenu šajā daļā. Kopējā piedāvājuma cena, par kādu tiks slēgts iepirkuma līgums par 2.daļu (bez PVN) ir EUR  2930,00 (divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro, 00 euro centi);

 3. par 3. daļu SIA “Studija Vidikom” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003359927), jo tās piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma t.sk. tehniskās specifikācijas prasībām par 3. daļu un ir ar viszemāko cenu šajā daļā. Kopējā piedāvājuma cena, par kādu tiks slēgts iepirkuma līgums par 3.daļu (bez PVN) ir EUR  3800,00 (trīs tūkstoši astoņi simti euro, 00 euro centi).

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

Māris Skujiņš
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Ivars Belte


Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Sergejs Ņesterovs


Iepirkuma komisijas loceklis

Māris Martinsons


Iepirkuma komisijas loceklis

Juris Sērmoliņš


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət