Ana səhifə

I. Tematyka konkursu


Yüklə 51 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü51 Kb.
REGULAMIN

I. Tematyka konkursuMelpomena w Szkolnej Ławce – Wiosna 2014 jest konkursem teatralnym zespołów dziecięcych i ma formułę otwartą. Tematyka przedstawień nie jest określona.

II. Organizator

Organizatorem konkursu Melpomena w Szkolnej Ławce – Wiosna 2014 jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.III. Uczestnicy

Uczestnikami konkursu są zespoły teatralne działające w szkołach podstawowych oraz w ośrodkach kultury i placówkach edukacji pozaszkolnej na terenie Warszawy.Wiek uczestników nie może przekroczyć 12 lat.IV. Zgłoszenia

 1. Organizator określa formę zgłoszenia (w załączeniu).

 1. Warunkiem dopuszczenia zgłoszenia do konkursu jest przysłanie w ustalonym terminie na adres organizatora (SCEK, 00-281 Warszawa, ul. Jezuicka 4) karty zgłoszenia oraz zapisu spektaklu na płycie DVD lub za pośrednictwem linku do serwisu youtube. Możliwa jest również prezentacja spektaklu na jednej ze scen Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 1. Powołana przez organizatora Rada Artystyczna po obejrzeniu spektakli nadesłanych oraz zaprezentowanych zakwalifikuje do konkursu wybrane przedstawienia.

 2. Organizator przyjmuje tylko poprawnie i czytelnie wypełnione (DRUKOWANYMI LITERAMI) oraz podpisane przez opiekunów grup lub dyrekcję szkoły formularze zgłoszeniowe. Nieprawidłowo wypełniony formularz jest równoznaczny z odrzuceniem zgłoszenia, o czym grupa zostaje poinformowana. Zgłoszenia ustne nie będą przyjmowane.V. Terminy

 1. Termin przyjmowania zgłoszeń – zapisów oraz prezentacji spektakli upływa 2 kwietnia 2014 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. W przypadku zgłoszenia przesłanego pocztą decyduje data wpływu.

 2. Lista zakwalifikowanych do konkursu przedstawień zostanie ogłoszona 4 kwietnia 2014 r.
  na stronie internetowej www.scek.pl. Zakwalifikowane zespoły zostaną powiadomione przez Biuro Konkursu o terminie występu.

 3. Spektakle konkursowe odbywać się będą w terminie 8-9 kwietnia 2014 r. w Starej Prochowni SCEK, przy ulicy Boleść 2 w Warszawie.

 4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 10 kwietnia 2014 r., o godzinie 13.00, w Starej Prochowni SCEK, przy ulicy Boleść 2 w Warszawie.


VI. Organizacja

 1. Jury oceniać będzie tylko formy teatralne w języku polskim, nie dłuższe niż 25 min. Organizator oddaje na czas konkursu do dyspozycji zespołów teatralnych sale budynku Starej Prochowni SCEK, przy ulicy Boleść 2 w Warszawie.

 2. Prezentacje spektakli oraz Gala Finałowa odbywa się przy udziale publiczności.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania spektakli konkursowych,
  a powstały materiał będzie wyłączną własnością organizatora.

 4. Każdy zespół rejestruje się w Biurze Konkursu (Stara Prochownia SCEK, ul. Boleść 2) w dniu swojego występu, co najmniej godzinę przed rozpoczęciem spektaklu.VII. Warunki techniczne

Scena 7 m x 6 m, wysokość 4 m. Możliwość zaciemnienia sali, okotarowanie, profesjonalne oświetlenie


i nagłośnienie. Ścieżkę dźwiękową do spektaklu należy nagrać na płytę CD. Wszelkie zmiany układu widowni
i sceny, a także dodatkowe wymagania techniczne dopuszczalne są pod warunkiem wcześniejszego ustalenia, co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem konkursu.

VIII. Nagrody

 1. Organizator przewiduje nagrody dla najlepszych zespołów.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo prezentowania nagrodzonych spektakli bez wypłacania honorariów autorskich.


IX. Finansowanie


  1. Konkurs finansowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa.X. Jury

 1. Organizator powoła Radę Artystyczną Konkursu i Jury.

 2. Obrady Jury są niejawne. Werdykt Jury nie podlega zaskarżeniu.

 1. Organizator poinformuje oficjalnie o wynikach konkursu podczas Gali Finałowej, która odbędzie się
  w dniu 10 kwietnia 2014 r. o godzinie 13.00, w Starej Prochowni SCEK, przy ulicy Boleść 2 w Warszawie.XI. Pozostałe ustalenia

 1. Zespoły teatralne mają prawo do promocji swoich spektakli przed pokazem konkursowym (prasa, radio, telewizja, Internet, program spektaklu, plakat itp.).

 2. Wszelkie informacje, regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego znajdują się na oficjalnej stronie internetowej www.scek.pl. Preferowana forma kontaktu to e-mail.

 3. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu ani ubezpieczenia uczestników.

Koordynatorzy Festiwalu: Agnieszka Budzyń, Barbara Wajer

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej,

Warszawa-Stare Miasto, ul. Jezuicka 4


Stara Prochownia Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej
Warszawa-Stare Miasto, ul. Boleść 2
e-mail: info@scek.pl,
www.scek.pl

W sprawie ustalenia terminów prezentacji spektakli w ramach kwalifikacji do konkursu
prosimy o kontakt z Koordynatorami


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət