Ana səhifə

I. KİŞİsel biLGİler


Yüklə 135 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü135 Kb.
ÖZGEÇMİŞ

I. KİŞİSEL BİLGİLERİsim, Soyadı : Mehmet Ocakçı, Prof. Dr.

Kurumu : İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi

Telefon : (0212) 293 13 00 / 2391

Fax : (0212) 251 48 95

Elektronik Posta : mocakci@itu.edu.tr, mimocakci@gmail.com

II. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ1. EĞİTİM
Lisans :Mimar, İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1979

Y.Lisans :Y.Mimar, İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1980, M.M.L.S.

Doktora :Doktor, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1989, Şehir Planlama
2. AKADEMİK POZİSYONLAR
Araştırma Görevlisi, 1987

Araştırma Görevlisi Dr., 1989

Yardımcı Doçent Dr., 1990

Doçent Dr., 1992

Profesör Dr., 2000

3. UZMANLIK ALANLARI
Kent Planlama, Metropoliten Planlama

Kentsel Tasarım: Yaşlı –Çocuk Dostu Kent

Kent Kimliği ve İmgesi,

Kent Dokusu


4. UZUN SÜRELİ YURTDIŞI ÇALIŞMALARI
 1984-86, 2,5 yıl, U.C. Berkeley Extension, A.B.D., Doktora öğrencisi (Ağa Han Vakfı Bursu ile: Proje Yarışması 1. Ödül Karşılığı Olarak)

 1995, 1 yıl, U.C. Berkeley, Institute of Urban and Regional Development, Konuk Araştırmacı


5. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
DERSLER, LİSANS DÜZEYİ
 Üç Boyutlu İfade Teknikleri, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, 5.yy., (1990 -2012)

 Kent Kimliği ve İmgesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, 7.yy., (1990 - )

 Metropoliten Gelişim Süreci,Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, 5.yy.,(1990- 1995)

 Metropoliten Planlama, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, 7.yy.,(1992 - )

 Perspective Drawing, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, 7.yy.,(2014 - )

 Şehircilik, Mimarlık Bölümü, 5.yy.,(2002 - )


PROJELER, LİSANS DÜZEYİ
 Çizim ve İfade Teknikleri (Proje I), I.yy. (1990-1996)

 Analiz Teknikleri (Proje II), II.yy. (1990-1994)

 Kentsel Gelişme Projesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, 7.yy./6.yy (1992 - )

 Bitirme Projesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, 8.yy. (1990 - )

 Toplu Konut Yerleşmesi, Mimarlık Bölümü, 5.yy.(1990-1999)

 Kentsel Tasarım Projesi, Mimarlık Bölümü, 6.yy. (1990-1999)

 Bitirme Projesi, Mimarlık Bölümü (1992- )

 Bitirme Projesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü (2008- )


DERSLER, YÜKSEK LİSANS DÜZEYİ


 • Urban Pattern, Şehirsel Tasarım Programı/Çok Disiplinli Kentsel Tasarım Programı (1992- )

 • Metropoliten Alanda İmalat Sanayinin Yer Seçimi, Şehir ve Bölge Planlaması Doktora Programı (1992-2011)

 • Yaya Mekanları, Peyzaj Mimarlığı Programı (2002- )

 • Urban Design Practices, Çok Disiplinli Kentsel Tasarım Programı (2002-2007)

PROJELER, YÜKSEK LİSANS DÜZEYİ


 Şehirsel Tasarım Projesi I, Şehirsel Tasarım Programı (1993–2000/Aralıklı)

 Şehirsel Tasarım Projesi II, Şehirsel Tasarım Programı (1993-2000/Aralıklı)

 Şehir Planlama Projesi I/Urban Planning Project I, Şehir Planlama Programı (1993-

2013/Aralıklı)


6. BİLİMSEL KİTAP/DERGİLERDE HAKEMLİK, DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ:


 • itü dergisi/a-Hakem

 • İ.T.Ü. Dergisi-Hakem

 • Şehir ve Düşünce Dergisi-Hakem

 • A/Z İ.T.U. Journal of the Faculty of Architecture-Danışma Kurulu Üyesi

 • Gazi Üniversitesi, Journal of Science-Hakem

 • Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi-Hakem

 • Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi-Hakem

 • KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri-Hakem

 • Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi-Hakem

 • Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri-Hakem

 • Sigma Dergisi, Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü-Hakem

 • İ.T.Ü. Yayınları, Kitap Basımı-Hakem

 • MİMART, Kent ve Yaşam Kültürü Dergisi-Danışma Kurulu Üyesi

 • The Joint Symposium of IAPS-CSBE&HOUSING Networks, October 2009, Bilim Komitesi Üyesi

 • NATIONAL GEOGRAPHIC-Makale Redaktörlüğü7. AKADEMİK YÖNETİM GÖREVLERİ:


 • İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, Şehircilik Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı, 1992-1998

 • İTÜ Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi, 1992-1993

 • İTÜ Mimarlık Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, 1995-1998, 1998-2001, 2004-2007, 2007-2010, 2010-2013.

 • İTÜ Çevre ve Şehircilik Uyg-Ar Merkezi Şehircilik Bölüm Koordinatörü 1998-2000.

 • İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, 1997-2000

 • İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Tasarım Y. Lisans Programı Yürütme Kurulu Üyesi, 2004-2005.

 • İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, Şehircilik Anabilim Dalı Başkanı, 2004-2007, 2007-2010

 • İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Planlama Y. Lisans Programı Yürütme Kurulu Başkanı, 2004-2010

 • İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Doktora Yeterlilik Komitesi Üyesi/Koordinatörü, 2006-2013

III. YAYINLAR1. MAKALELER
Uluslararası Dergiler/Kitaplar (2000 Yılı Sonrası)
Bostancı, S.H. & Ocakçı, M. (2011) “Innovative Approach to Aesthetic Evaluation

Based on Entropy”, European Planning Studies, Vol. 19, No.4, pp: 705-723, London:

Routledge.

Nase, İ., Ocakçı, M., (2010). “Urban Pattern Dichotomy in Tirana: Socio-Spatial Impact of

Liberalism”, European Planning Studies, Vol: 18, Isue: 11, pp: 1837-1861, London:

Routledge.


Gezici, F., Giritlioğlu, C., Ocakçı, M., Yüzer. M. A., Ayataç, H., Oruç, G. D.,

Bulu, M., (2009), “Policy and Existing Performance of Clusters in

Turkey” Ed: Bojar, E., Clusters: Politics, Management, Good Clustering

Practices in the World, pp: 345-371, Dom Ordganizatora,Torun, Poland.


Ocakçı, M., (2005). “Urban Form Characteristics”, City Architecture in Between Past

And Future, Ed: Yükseloğlu, D.,Y., pp:21-26, I.T.U Housing Research and Education Center, İstanbul: Cenkler Press.


Suher, H., Ocakçı, M., Karabay, H., Ertekin, Ö., (2004). An Indicator of Sustainable Development: Urban Identity. A/Z I.T.U Journal of the Faculty of Architecture, Vol:1, No: 2, pp: 26-42, İstanbul: İ.T.Ü. Faculty of Architecture Printing Office.
Erkut, G., Ocakçı, M., Ünlü, A., (2001) Evaluation of Crime Profile in İstanbul

Metropolitan Area, Trialog 70, A Journal for Planning and Building in the

Third World, Vol: 3, pp:30-33
Ocakçı, M., (2001) Commuting to the Istanbul Historical Core, European Planning Studies, (ASSCI) Vol.9, No.1, pp: 117-127.
Ocakçı, M., (2000) Commuting Pattern of Industrial Laborers in the Istanbul Metropolitan Area, Cities, Volume 17. Number 1 pp: 55-61 (SSCI)

Ulusal Dergiler/Kitaplar (2000 Yılı Sonrası)

Ocakçı, M.,(2014), İsfahan Nakş-ı Cihan Meydanı, İstanbul: Şehir ve Düşünce Dergisi

Sayı 4, s. 92-99.
Giritlioğlu, C., Ocakçı, M., Eyüpgiller, K. K., Oruç, G., D., Yazgı, B., Beyazıt, E., Gürler Erbaş,

E., Şalgamcıoğlu, M., (2014), Kuzguncuk Köyiçi Kentsel Tasarım Projesi, Yapı Dergisi, Sayı: 389, s. 118-, İstanbul: YEM Yayınları.


Ocakçı, M.,(2013), Hive: Çöl Ortasında Bir Serap mı?, İstanbul: Şehir ve Düşünce Dergisi

Sayı 2, s. 100-105.


Giritlioğlu, C., Ocakçı, M., Eyüpgiller, K. K., Yazgı, B., Gürler Erbaş, E., (2013), Kandilli Köyiçi

Kentsel ve Tarihi Sit Alanı Kentsel Tasarım Projesi, Yapı Dergisi, Sayı: 377, s. 76-81, İstanbul: YEM Yayınları.
Ocakçı, M., Öngören, G., Köletavitoğlu, T., Kodal, H., (2013), Kente Stratejik Bakmak,

Yuvarlak Masa Toplantısı, Gayrimenkul Türkiye Dergisi, Sayı 32 Sayfa: 14-23


Ocakçı, M.,(2007), Barok Kent Vilnius, İstanbul: MİMART Dergisi, Sayı 2, s.84-89.
Ocakçı, M. ile yapılan söyleşinin yayınlanması (2007), Anadolu’nun Kaybolmaya Yüz

Tutmuş Kerpiç Yerleşimi: Darende ve Balaban, İstanbul: MİMART Dergisi, Sayı 1,s.25-30.


Ocakçı, M.,(2005), İstanbul Metropoliten Alan Formu ve Boğaz Geçişleri, TMMOB

İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul Ulaşımı ve Boğaz Geçişleri,s: 58-61,

İstanbul: Çizgi Basım Yayın.

Akın, N., Çıracı, M., Hacıhasanoğlu, O., Kahya, Y., Ocakçı, M., Özsoy, A., Yılmaz, Z.,

(2002) İspirtohane Konservatuvarı ve Kültür Merkezi, TMMOB Mimarlar Odası,

7. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, s. 60-61, İstanbul: YEM Yayınları.


2. BİLDİRİLER (2000 Yılı Sonrası)
Türkoğlu, H., Ocakçı, M., Ataöv, A., Uşun, M., Işık, A., Güvener, U., (2012), A Participatory

Spatial Planning Process: The Case of Bursa, Turkey, 48. ISoCaRP Congress, Perm

(Russia).
Ocakçı, M., 2010, Kentsel Arsa Elde Etme Uygulamalarında Eşitlik İlkesi, Sağlıklı Kentler Birliği

Ürgüp Buluşması, Ürgüp.


Bostancı, S.H., Ocakçı, M., (2009) Relations Among Urban Design, Aesthetic and

Entropy, International 4th Urban Design Congress, M.S.G.S.Ü., Ed: Aykut KARAMAN, Proceedings, p:43-51, İstanbul.


Bostancı, S.H., Ocakçı, M., (2007) Measuring the Aesthetic Value of Historical Urban

Skylines, XVIIth International Congress of Aesthetic: Aesthetic Bridging

Cultures, SANART, Ankara.
Bostancı, S.H., Ocakçı, M., Şeker, S., (2006) Kent Estetiğinin Değerlendirilmesinde

Nesnel Yaklaşımlar, Türkiye Estetik Kongresi, ODTÜ, Ankara.


Bostancı, S.H., Ocakçı, M., Şeker, S., (2006) Kentsel Siluetin Çeşitlilik Açısından

Değerlendirilmesinde Entropi Yaklaşımı, 1. Disiplinlerarası Kaos Sempozyumu,

İstanbul Kültür Üniversitesi, Journal of İstanbul Kültür University, 2006/2, pp.

83-95.
Yüzer, M. A., Ocakçı, M., (2005) Evaluation of Social and Physical Variations in

Historical Texture and Throughout Antakya, 1. Uluslararası Antakya

Sempozyumu: Kentsel Koruma, Kentsel Arkeoloji, Mustafa Kemal Üniversitesi,

Antakya.
Ocakçı, M., (2004) Form Characteristics, Architecture of the City: Its Past and Future

International Summer Workshop II, ITU Housing Research and Education

Center
Ocakçı, M., (2004) İstanbul Metropoliten Alan Formu ve Boğaz Geçişler, İstanbul

Ulaşımı ve Boğaz Geçişleri Panel Kitabı, s:51-73, TMMOB Mimarlar Odası

İstanbul Büyükkent Şubesi, Çizgi Basım Yayın.
Akın, N., Çıracı, M., Hacıhasanoğlu, O., Kahya, Y., Ocakçı, M., Özsoy, A., Yılmaz, Z., (2002). Conservation and Adaptive Re-Use of a 20th. Century Industrial

İstanbul: ICOMOS, Conservation of 20th Century Architectural and Industrial

Heritage International Symposium, pp.155-157, Yapı Endüstri Merkezi.

3. DİĞER YAYINLAR (2000 Yılı Sonrası)
Ocakcı, M., (2012), “Kent Dokusu”, Ersoy, M. (Derleyen), Kentsel Planlama: Ansiklopedik Sözlük, S:189, İstanbul: Ninova Yayınları

Ocakcı, M., (2012), “Kent İmgesi (İmajı)”, Ersoy, M. (Derleyen), Kentsel Planlama: Ansiklopedik Sözlük, S:192-193, İstanbul: Ninova Yayınları

Ocakcı, M., Türk, Y., A., (2012), “Kentsel Kimlik”, Ersoy, M. (Derleyen), Kentsel Planlama: Ansiklopedik Sözlük, S:226-228, İstanbul: Ninova Yayınları

Ocakcı, M., (2012), “Metropoliten Alan, Metropoliten Kent”, Ersoy, M. (Derleyen), Kentsel Planlama: Ansiklopedik Sözlük, S:342, İstanbul: Ninova Yayınları

Ocakcı, M., (2012), “Megalapolis”, Ersoy, M. (Derleyen), Kentsel Planlama: Ansiklopedik Sözlük, S:334-335, İstanbul: Ninova Yayınları

Ocakcı, M., (2012), “Ekümenopolis”, Ersoy, M. (Derleyen), Kentsel Planlama: Ansiklopedik Sözlük, S:114-115, İstanbul: Ninova Yayınları4. BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR (2000 Yılı Sonrası)

Ünlü, A., Ocakçı, M., Aydoğan, M., Apak, S., Alkışer, Y., Edgü, E., Özden, T., (2003),Avrupa Biirliği Uyum Programı Kapsamında Pilot Bölge Olarak Beyoğlu

Çöküntü Alanlarının Aktif Kullanım Amaçlı Rehabilitasyonu Projesi. İ.T.Ü.

Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediye

Başkanlığı.

Ocakçı, M., 2001 Metropoliten Ölçekte Plan Süreç ve Kararlarının BilgisayarOrtamında Araştırılması, Araştırma Projesi, İstanbul, İTÜ. Araştırma Fonu.
Ünlü, A., Ocakçı, M.,(Danışman), Erkut, G.,(Danışman), 2000, Kentsel Alanda Fiziksel Doku-Suç Olgusu İlişkisi. Araştırma Projesi, İstanbul. İ.T.Ü. Araştırma Fonu.
5. DERS NOTLARI
Ocakçı, M., (2012) Kentsel Kimlik ve İmge.

Ocakçı, M., (2012) Perspective Drawing.

Ocakçı, M., (2008) Yaya Mekanları.

Ocakçı, M., (2002) Metropoliten Kent ve Planlama.

Ocakçı, M., (1997) Urban Pattern.

Ocakçı, M., (1992) Metropoliten Gelişim Süreci.

Ocakçı, M., Dener, A., Kahvecioğlu, H., (1992) Üç Boyutlu Çizim Teknikleri.


IV. MESLEKİ ETKİNLİKLER (2000 Yılı Sonrası)

• Eskişehir Metropoliten Alanı Merkez Bölge 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Proje Yürütücüsü, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, H. Türkoğlu, E. Kerimoğlu, F. Terzi, G. Okumuş ile 2014-• İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne Yönelik Yapılacak Kentsel Tasarım ve Planlama Çalışmalarının Değerlendirilmesi Danışmanlığı, İ.T.Ü. Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü-Teknoparkistanbul, 2011-2013

 • 1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı: İmalat Sanayi ve Madencilik Sektörü Analitik Etütler ve Sentez Hazırlanması ve Çevre Düzeni Planı Genel Koordinasyon Danışmanlık ve Kontrollük Projesi, İ.T.Ü. Döner Sermaye İşletmeleri, 2011-2012.

 • Sarıyer-Büyükdere Köyiçi Kentsel Tasarım ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi, C. Giritlioğlu (Danışman), K. Eyüpgiller, B. Yazgı, E. Erbaş ile, İ.T.Ü. Döner Sermaye İşletmeleri-Sarıyer Belediye Başkanlığı, 2009.

 • Kandilli Köyiçi Kentsel Sit ve Tarihi Sit Alanı Kentsel Tasarım Projesi, C. Giritlioğlu, K. Eyüpgiller, B. Yazgı, E. Erbaş ile, İ.T.Ü. Döner Sermaye İşletmeleri-Üsküdar Belediye Başkanlığı, 2009.

 • Burhaniye Köyiçi Kentsel Tasarım Projesi, C. Giritlioğlu, K. Eyüpgiller, B. Yazgı, E. Erbaş ile, İ.T.Ü. Döner Sermaye İşletmeleri-Üsküdar Belediye Başkanlığı, 2009.

 • Çengelköy Köyiçi Kentsel Tasarım Projesi, C. Giritlioğlu, K. Eyüpgiller, G.D.Oruç, B. Yazgı, E. Beyazıt, M. Erdem, M. E. Şalgamcıoğlu ile, İ.T.Ü. Döner Sermaye İşletmeleri-Üsküdar Belediye Başkanlığı, 2008.

 • Kuzguncuk Köyiçi Kentsel Tasarım Projesi, C. Giritlioğlu, K. Eyüpgiller, G.D.Oruç, B. Yazgı, E. Beyazıt, E. Erbaş ile, İ.T.Ü. Döner Sermaye İşletmeleri-Üsküdar Belediye Başkanlığı, 2007.

 • İstanbul Çevre Düzeni Planlarıyla 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planlarına Altlık Teşkil Edecek Sanayi Sektörü Araştırmalarına Yönelik Analitik Etüdler, C. Giritlioğlu (Proje Yürütücüsü), M.A.Yüzer, F.Gezici, H.Ayataç, G.D.Oruç ile, İ.T.Ü. Döner Sermaye İşletmeleri- İ.B.Ş.B.B. Bimtaş, 2006.

 • İstanbul Eylem Planlamasına Yönelik Mekansal Gelişme Stratejileri Araştırma ve Model Geliştirilmesi, Proje Yürütücüsü, C. Giritlioğlu, G. Erkut, M.A.Yüzer, E.Alkay, M.B.Baypınar, C. Özgen, A. Albayrak ile, İ.T.Ü. Döner Sermaye İşletmeleri- İ.B.Ş.B.B. Bimtaş, 2005.

 • İstanbul Çevre Düzeni Planlarıyla İmar Planlarına Altlık Teşkil Edecek Sanayi Alanları Analitik Etüdleri, C. Giritlioğlu, (Proje Yürütücüsü), M.A.Yüzer, F.Gezici, H.Ayataç, E.Alkay, G.D.Oruç ile, İ.T.Ü. Döner Sermaye İşletmeleri- İ.B.Ş.B.B. Bimtaş, 2005.

 • İstanbul Geneli Ulaşım Türleri ve Entegrasyonu Kapsamında Transfer Merkezleri, Ulaşım, Trafik Etüdü, Fonksiyon Tanımlaması, İ.T.Ü. Geliştirme Vakfı, İnfotech Bilişim ve İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (A. Ünlü ile ), 2003.

 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma Ana Planı, Yaya Alanları ve Bisiklet Yolları Düzenleme Projesi, İ.T.Ü.,Ulaştırma ve Ulaşım Araçları UYG-AR Merkezi (Proje Yürütücüsü: Haluk Gerçek, O. Demir İle), 2003.

 • Yenikapı Aktarma Merkezi ve Çevre Ulaşım Entegrasyonu Etüd ve Avan Projesi, İ.T.Ü. Geliştirme Vakfı, Altınok Mühendislik, Müşavirlik A.Ş., (A.Ünlü ile), 2003.

 • İstanbul, Bakırköy İlçesi 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı, Proje Yürütücüsü, İ.T.Ü. Döner Sermaye İşletmeleri, (E. Eyüboğlu, M.A.Yüzer, E.Alkay ile), 2002.

 • Kuşdili Çayırı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi, İTÜ Geliştirme Vakfı, Özbir Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.,(S. Şener ile) 2000-2001

 • Kadıköy Bağdat Caddesi Ana Arteri ile Yakın Çevresi Düzenleme, Rehabilitasyon, ve Caddealtı Otoparkları Projesi., İTÜ Geliştirme Vakfı, Özbir Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2000-2001

 • Eski Galata Köprüsünün Yeni Konum ve Fonksiyonunun Belirlenmesi ve Haliç Kıyılarındaki Düzenlenmemiş Alanlar ile Haliç Adalarının Projesi, İTÜ Geliştirme Vakfı, Mim Yapı ve Ticaret A.Ş., 2001.

 • Kadıköy Gazhane Tesislerinin Restitüsyon, Restorasyon, Yeni Kullanım ve Çevre Düzenleme Projesi, Proje Şehircilik çalışmaları yürütücüsü, İ.T.Ü. Döner Sermaye İşletmeleri, (E. Eyüboğlu, Ö. Ertekin, E. Alkay. M.A. Yüzer ile), 2000- 2002.

 • Bandırma 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planları, Proje Yürütücüsü, İ.T.Ü. Geliştirme Vakfı, (E.Eyüboğlu, Ö. Ertekin, M.A. Yüzer, E.Alkay ile), 2000- 2005

 • Bakırköy İspirtohane Binası Çevre Düzenleme Projesi, Proje Yürütücüsü (N.Akın, A. Özsoy, O.Hacıhasanoğlu, M.Çıracı, Y.Kahya, ile) İTÜ Geliştirme Vakfı, 2000.

 • İstanbul Atatürk Olimpiyat Parkı Geliştirme ve Düzenleme Projesi. İ.T.Ü.Geliştirme Vakfı, Altınok, Mühendislik, Müşavirlik A.Ş. (1999 - 2000).

V. YARIŞMALAR/ÖDÜLLER

 • 2011-2012 Öğretim Yılı İ.T.Ü Seçkin Eğitimci Ödülü, (öğrenci değerlendirmesine dayalı) İ.T.Ü. Öğrenci Dekanlığı.

• Ödülsüz, İ.TÜ. Ayazağa Yerleşkesi Sınırlı Kentsel Tasarım ve Mimari Fikir Proje Yarışması

2012, (S.M. Şener, Ç. Seçkin, F. Terzi, B. Yazgı ile). • 2. Mansiyon Ödülü, Kadıköy Meydanı, Harem-Haydarpaşa Liman Bölgesi Kentsel Tasarım Proje Yarışması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2001. (S.Şener, E.Eyüpoğlu, M.A.Yüzer, Ö.Ertekin, E.Alkay ile)

 • Yapı Dalı “Koruma” Başarı Ödülü 7. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri 2000, TMMOB Mimarlar Odası, 2000. (N.Akın, A. Özsoy, Z. Yılmaz, O. Hacıhasanoğlu, M. Çıracı, Y. Kahya ile)

 • Ödülsüz, Gelibolu Yarımadası Barış Parkı Uluslararası Fikir ve Tasarım Yarışması, 1998 (C. Beygo, H. Özen, R. V. Sağlar ile).

 • Ödülsüz, Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Gelenekten Geleceğe Evimiz Proje Yarışması Ödül, 1991.

 • İkincilik Ödülü, İstanbul Üsküdar Meydanı Şehirsel Tasarımı, Uluslararası Proje Yarışması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1987 (F.Bölen, H.Dülger, N.Ergun, C.Giritlioğlu, P.Korça, A.Yılmaz, Ü.Yılmaz, N.Zeren ile).

 • Birincilik Ödülü, Bursa Cumalıkızık 2007 Yılı İçin Öneriler Proje Yarışması, Ağa Han Mimarlık Ödülleri Vakfı, 1983 (A.Ünlü ile).


VI. PROJE YARIŞMASI JÜRİ ÜYELİKLERİ


 • 2013 SOS İstanbul Taksim Bölgesi Öğrenci Fikir Projesi Yarışması, Danışman Jüri Üyeliği, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği, 2013.

 • Teknopark İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2. Kısım, 1.,2.,3.,4., Tahsis Alanları, Mimari Tasarım ve Yakın Çevre Fikir Proje Yarışması, Asil Jüri Üyeliği, Teknopark İstanbul, 2012

 • Uşak Belediyesi İsmetpaşa Caddesi ve Çevresi Ulusal Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarişması, Asil Jüri Üyeliği, Uşak Belediyesi-TMMOB Mimarlar Odası, 2012.

 • Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Mimarlık ve Kentsel Tasarım Ulusal Fikir Proje Yarışması Asil Jüri Üyeliği, Afyonkarahisar Belediyesi-TMMOB Mimarlar Odası 2011.

 • Taşkışla ve Gümüşsuyu Yerleşkeleri Arası Yakın Çevre Mimari ve Kentsel Tasarım

Proje Yarışması Asil Jüri Üyeliği, İ.T.Ü. Rektörlüğü, 2007.

 • Bursa Santral Garaj Kent Meydanı Mimari ve Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması Asil Jüri Üyeliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi-TMMOB Mimarlar Odası, 2005.


VII. KATILDIĞI PANEL, SEMİNER, SÖYLEŞİ VE SERGİLER, YAZILAR, BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME ÇALIŞMALARI (2000 Yılı Sonrası)

• Konuşmacı: “İstanbul’un Kuzey Ormanlarına Ne Oluyor Paneli”, İTÜ Mimarlık Fakültesi, 24 Nisan 2014, Taşkışla, İstanbul

• Gazete Yazısı: “İstanbul Çevre Düzeni Planı ve Aykırı Projeler”, Cumhuriyet Gazetesi, 23.03.2014 Sürdürülebilir Yaşam.

• Gazete Yazısı: “Çılgın Proje”, Cumhuriyet Gazetesi, 23.03.2014 Sürdürülebilir Yaşam. • Konuşmacı: “Kentsel Dönüşüm”, Özyeğin Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kentsel Dönüşüm-Ekümenopolis Paneli, 06 Mart 2014, İstanbul

 • Sürdürülebilir Enerji Etkin Binalar Sempozyum ve Sergisi Bilim Kurulu Üyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu, 7-8 Ocak 2014

 • Panelist: 6306 Sayılı afet alanlarının dönüştürülmesi yasası ile kentsel dönüşüm pratiği ve finansal çözümler toplantısı, İNDER İstanbul İnşaatçılar Derneği, 01 Haziran 2013, İstanbul

 • Konuşmacı: İstanbul Metropoliten Alanı: Sorunlar-Değerlendirmeler, İstanbul’un Ulaşım Sorunları Toplantısı, 19 Ocak 2013, İstanbul

 • Seminer: Stratejik Mekânsal Planlama Yaklaşımı, Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Çalışanlarına Eğitim Semineri, 18 Ocak, 2013, Bursa.

 • Oturum Başkanı:14th Planlamada Sayısal Yöntemler Sempozyumu, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü 24-26 Kasım 2010, İstanbul, Taşkışla.

 • Oturum Başkanı/Moderatör:14th International Planning History Society Conference (IPHS) 12-15 Temmuz 2010, Session 35, İstanbul, Taşkışla.

 • Moderatör: Metropoliten Alanlarda Planlama Sorunları Paneli, Konuşmacılar: H.Kaptan, İ. Baz, E. Kayapınar, T. Baycan Levent, 21.01.2010, Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul.

 • Çalıştay Katılımcısı: Malatya İl Çevre Düzeni Planlama Çalışmaları Hazırlık Çalıştayı, 12.11.2009, Malatya.

 • Oturum Başkanı: IAPS-CSBE Housing Network International Symposium, 12-16 Ekim 2009, Session 3, İstanbul, Taşkışla.

 • Moderatör: 32. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu,“Kentsel Yeniden Yapılanma: Kazananlar, Kaybedenler, Çalışma Alanları Yeniden Yapılanması Oturumu, İstanbul, M.G.G.S.Ü., Kasım 2008.

 • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vedia Dökmeci onuruna düzenlenen Şehir ve Bölge Planlamada Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, Nisan 2008, Taşkışla İstanbul

 • Çalıştay Katılımcısı: İ.T.Ü. Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Proje 5 Grubu, MASTÖB (Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği), ÇEKÜL işbirliği ile Malatya İl Gelişme Planı Çalıştayı, Taşkışla, 4 Aralık 2006.

 • Söyleşi: Semt Pazarları Üstüne, Arkitera, 28 Kasım 2006.

 • İstanbul Mekansal Gelişme ve Dönüşüm Araştırmaları Sempozyumu, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü, İ.T.Ü., MSGSÜ, Y.T.Ü., ODTÜ Şehir ve Bölge Pl. Bölümü Araştırma Grupları Ortak Sempozyumu, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi, İstanbul: MSGSÜ, 2006.

 • Panelist: İstanbul Mekansal Gelişme ve Dönüşüm Araştırmaları Sempozyum Paneli, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü, İ.T.Ü. Şehir ve Bölge Pl. Bölümü, MSGSÜ Şehir ve Bölge Pl. Bölümü, Y.T.Ü. Şehir ve Bölge Pl. Bölümü, ODTÜ Şehir ve Bölge Pl. Bölümü, İstanbul: MSGSÜ, 2006.

 • 29. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu: Kolokyum Düzenleme Kurulu Üyesi, “Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler: Riskler ve Fırsatlar”, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, Taşkışla, 2005

 • Oturum Başkanı: 8 Kentsel Gelişme Bölgeleri ve Stratejileri: Sürdürülebilir Kentler ve Bölge, Kasım 2005, Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu, Taşkışla İstanbul

 • Panelist: Sanayi Alanlarında Yeni Vizyon Paneli, Kartal Belediye Başkanlığı, 12.05.2005 (Diğer Panelistler: K.Topbaş, A.Dağlar, H.Kaptan).

 • Panelist: İstanbul’un Kimliği Üzerine Politikalar Paneli, 2. Ulusal Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Buluşması, MSGSÜ 12.03.2005 (Panelistler: A.Karaman, K.Gümüş, M.Yalçıntan)

 • Panelist: İstanbul Metropoliten Alan Makroformu ve Boğaz Geçişleri, İstanbul Ulaşımı ve Boğaz Geçişleri Paneli, TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Taşkışla, 2004 (Panelistler: T.Kılınçaslan, Y.Dinçer).

 • Söyleşi: Helsinki, Turku ve St. Petersburg’dan izlenimler, Dialı Söyleşi, İTÜ. Mimarlık Fakültesi,2003.

 • Söyleşi: Yalta-Kırım İzlenimleri, Dialı Söyleşi, İTÜ Mimarlık Fakültesi, 2001.

 • “Planlama Yöntemleri ve Plan Yapım Sorunları” Günümüzde İmar Planlaması ve Uygulamaları Semineri, İTÜ. Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi, 2001.

 • Söyleşi: Küba’dan İzlenimler, Dialı Söyleşi, İTÜ Mimarlık Fakültesi 2000

VIII. ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR

 • TMMOB Mimarlar Odası

 • İ.T.Ü. Mezunları Derneği

 • İ.T.Ü. Taşkışla Derneği

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət