Ana səhifə

Hodin Habilitační řízení Mgr. Davida Kalhouse, Ph. D., z Filozofické fakulty mu brno, V oboru Historie


Yüklə 95.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü95.5 Kb.


Program jednání Vědecké rady FF dne 4. května 2016

od 11.00 hodin
11.00 hodin

1. Habilitační řízení Mgr. Davida Kalhouse, Ph.D., z Filozofické fakulty MU Brno, v oboru Historie.
Habilitační komise byla jmenována podle § 72, odst. 5 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.
o habilitačním řízení a se souhlasem Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 20. května 2015. Komise pracovala ve složení:
předseda: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. FF UP Olomouc

členové: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.. FF UP Olomouc

doc. PhDr. Vratislav Vaníček, Ph.D. ČVUT Praha

PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc. AV ČR Praha

prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. FF MU Brno
Uchazeč předložil habilitační práci s názvem Bohemi. Zu den Identitätsbildungsprozessen in Böhmen der Přemyslidenzeit (bis 1306).
Komise určila pro habilitační řízení tři oponenty:

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc., UK Praha

doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D., SU Opava

prof. Dr. Walter Pohl, Universität Wien13.00 hodin

2. Řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Lenky Zajícové, Ph.D., z Filozofické fakulty UP Olomouc, v oboru Lingvistika konkrétních jazyků se zaměřením na románské jazyky.
Hodnotící komise byla jmenována podle § 74, odst. 3 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.
o řízení ke jmenování profesorem a se souhlasem Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. března 2016. Komise pracovala ve složení:
předseda: prof. PhDr. Jiří Černý, CSc. FF UP Olomouc

členové: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. FF UK Praha

prof. PhDr. Jana Králová, CSc. FF UK Praha

Dra. Azucena Palacios Alcaine Universidad Autónoma de Madrid

prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. FF UK Praha

14.00 hodin

3. Habilitační řízení Mgr. Dana Ryšavého, Ph.D., z Filozofické fakulty UP Olomouc, v oboru Sociologie.
Habilitační komise byla jmenována podle § 72, odst. 5 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.
o habilitačním řízení a se souhlasem Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 30. září 2015. Komise pracovala ve složení:
předseda: prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D. FSV UK Praha

členové: doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. FF UP Olomouc

prof. RNDr. Hana Librová, CSc. FSS MU Brno

prof. Libora Oates-Indruchová, Ph.D. Universität Graz

doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. FHS UK Praha
Uchazeč předložil habilitační práci s názvem Politika jako povolání, politika jako job.
Komise určila pro habilitační řízení tři oponenty:

doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D., FSV UK Praha

doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., FF UP Olomouc

doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D., FMV VŠE Praha
4. Návrhy komisí pro habilitační řízení


  • Návrh komise pro habilitační řízení – Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. (Filozofická fakulta Ostravské univerzity) v oboru Dějiny německé literatury:

předseda: prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. FF UP Olomouc

členové prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr. FF UP Olomouc

prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. FF MU Brno

doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. PdF ZČU Plzeň

prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. FF UK Praha
Uchazečka předložila habilitační práci s názvem Graf Albert Joseph Hoditz als deutschsprachiger Autor und literarisches Vorbild unter dem hermeneutischen Aspekt.  • Návrh komise pro habilitační řízení – Agata Kowalska-Szubert (Wydział filologiczny Uniwersytet Wrocławski) v oboru Obec ná jazykověda:

předseda: prof. dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt. FF UP Olomouc

členové: prof. dr. Kris Van Heuckelom KU Leuven

prof. dr. Nicoline vand der Sijs Radbouduniveristeit Nijmegen

prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc. FF UP Olomouc

doc. PhDr. Markéta Štefková, Ph.D. UK Bratislava
Uchazečka předložila habilitační práci s názvem Dutch Loanwords in Contemporary Polish.

5. Návrh k přiznání práv emeritního profesora prof. PhDr. Jiřímu Černému, CSc.,
z Katedry romanistiky FF UP Olomouc
– návrh podává doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D., vedoucí katedry.
6. Návrh na složení oborové rady DSP a členů státních zkušebních komisí pro obor DSP – Románské literatury

interní členové:

PhDr. Zuzana Burianová, Ph.D.

Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.

prof. PhDr. Jiří Šrámek, Ph.D.

doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D.externí členové:

doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. , PdF MU Brno

doc. José Luis Bellón Aguilera, Ph.D., FF MU Brno

doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr., FF OU Ostrava

prof. PhDr. Petr Kyloušek, Ph.D., FF MU Brno

doc. PhDr. Eva Voldřichová-Beránková, Ph.D., FF UK Praha7. Návrh na složení státních zkušebních komisí – pro státní rigorózní zkoušky
Katedra anglistiky a amerikanistiky

prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr.

prof. Joseph Emonds, Ph.D., Ph.D., M.A.

Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.

Mgr. Markéta Janebová, Ph.D.

Mgr. Ema Jelínková, Ph.D.

Mgr. Michaela Martinková, Ph.D.

prof. PhDr. Michal Peprník, Dr.

prof. PhDr. Jaroslav Peprník, CSc.

doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Dr.

Mgr. Jitka Zehnalová, Dr.

Katedra asijských studií

Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.

prof. PhDr. Jiří Černý, CSc.

Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.

Mgr. Kamila Hladíková, Ph.D.

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

Mgr. Sylva Martinásková, Ph.D.

Lic. Theol., Dr. Phil., doc. Jozsef Szakos

prof. Zdenka Švarcová, Dr.

doc. Mgr. David Uher, Ph.D.


Katedra bohemistiky

doc. PhDr. Božena Bednaříková, Dr.

PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.

prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.

doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D.

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

Mgr. Darina Hradilová, Ph.D.

Mgr. Jana Kolářová, Ph.D.

doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.

Mgr. Petr Komenda, Ph.D.

Mgr. Josef Línek, Ph.D.

prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.

doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.

prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.

Mgr. Vladimír Polách, Ph.D., M.Phil.

PhDr. Petr Pořízka, Ph.D.

Mgr. Lenka Pořízková, Ph.D.

PhDr. Jan Schneider

Mgr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.

prof. PhDr. Josef Uličný, DrSc.

doc. Miroslav Vepřek, Ph.D.

Mgr. Jana Vrajová, Ph.D.

Mgr. Zuzana Zemanová, Ph.D.
Katedra dějin umění

Mgr. Lukáš Bártl, Ph.D.

Mgr. Petr Čehovský, Ph.D.

doc. Ing. Pavol Černý, Dr.

prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.

prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.

Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.

doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr.

doc. Martin Pavlíček, Ph.D.

PhDr. Marek Perůtka

doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

Mgr. Pavel Waisser, Ph.D.

PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.

prof. PhDr. Pavel Zatloukal


Katedra divadelních, filmových a mediálních studií

Mgr. Petr Bilík, Ph.D.

Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.

doc. Mgr. Zdeněk Hudec, Ph.D.

Mgr. Veronika Klusáková, Ph.D.

Mgr. Jakub Korda, Ph.D.

prof. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.

Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.

Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D.

Mgr. Helena Spurná, Ph.D.

doc. PhDr. Vladimír Suchánek, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Štefanides


Katedra filozofie

prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.

prof. PhDr. Pavel Floss

doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.

doc. Marek Petrů, Ph.D.

prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc.


Katedra germanistiky

prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.

PhDr. Michaela Kaňovská, Ph.D.

doc. Jörg Krappmann, Ph.D.

Mgr. Marie Krappmannová, Ph.D

doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc., FF MU Brno

Priv.-Doz. Mag. Dr. Christian Neuhuber, Karl--Franzens-Universität Graz

doc. PhDr. Karsten Rinas, Dr.

prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.

prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc.


Katedra historie

prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.

Mgr. Jan Dvořák, Ph.D.

Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D.

prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc.

doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D.

doc. PhDr. Karel Konečný, CSc.

PhDr. Ivana Koucká
Mgr.et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D.

prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, PhD.

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D.

doc. Mgr. Radmila Pavlíčková, M.A., Ph.D.

prof. PhDr. David Papajík, Ph.D.
Mgr. Tomáš Somer, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.
doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.

prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.

PhDr. Michael Viktořík, Ph.D.
Katedra klasické filologie

PhDr. Jana Engelbrechtová, Ph.D.

PhDr. Jan Janoušek, Ph.D.

doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.

PhDr. Barbara Pokorná, Ph.D.

PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D.


Katedra muzikologie

prof. PhDr. Alena Burešová, CSc.

doc. PhDr. Roman Dykast, CSc.

doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.

doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

doc. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

PhDr. Jana Spáčilová, Ph.D.

prof. PhDr. Jan Vičar, CSc.

doc. PhDr. Eva Vičarová, Ph.D.
Katedra nederlandistiky

Dr. Lianne Barnard, M.A.

prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc., SAV Bratislava/KU Ružomberok

prof. dr. Wilken Engelbrecht, cand.litt.

dr. Ludo Jongen, KU Lublin/Univ. Leiden

prof. dr hab. Stefan Kiedroń, Uniw. Wroclawski

Mgr. Kateřina Křížová, Ph.D.

prof. dr. Jan Pekelder, UK Praha/Sorbonne Paris VII

prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc., UK Bratislava

prof. dr. Herbert van Uffelen, Univ. Wien


Katedra politologie a evropských studií

Mgr. Karel Kouba, Ph.D.

prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D.,M.A.

doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

Mgr. Eva Lebedová, Ph.D.

doc. Mgr. Daniel Marek, Ph.D.,M.A.

doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Mgr. Markéta Šůstková, Ph.D.

Mgr. Markéta Žídková, Ph.D.
Katedra psychologie

doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

PhDr. Daniel Dostál, Ph.D.

Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.

PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.

Mgr. Martin Kupka, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

PhDr. Eva Maierová, Ph.D.

Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.

PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.

PhDr. Veronika Očenášková, Ph.D.

MUDr. et PhDr. Miroslav Orel

PhDr. Olga Pechová, Ph.D.
doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.

PhDr. Roman Procházka, Ph.D.


PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.


PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.
doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D.

PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc.
Katedra romanistiky

PhDr. Zuzana Burianová, Ph.D.

doc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D.

PhDr. Katarína Klimová, Ph.D.

doc. Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.

Mgr. Petra Svobodová, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.

doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D.

doc. Mgr. Lenka Zajícová, Ph.D.
Katedra slavistiky

prof. Alla Arkhanhelská, DrSc

doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.

dr Michal Hanczakowski

Mgr. Uljana Cholodová, Ph.D.

Mgr. Jan Jeništa, Ph.D.

Mgr. Jindřiška Kapitánová, Ph.D.

doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.

Mgr. Radana Merzová, Ph.D.

Jekaterina Mikešová, Ph.D.

Mgr. Martina Pálušová, Ph.D.

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, Csc.

prof. Ludmila Stěpanova, CSc.

doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.


Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc

doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.

Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.

Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.

prof. PhDr. Dušan Šimek

prof. dr. Phil. Gerlinda Šmausová

PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA

PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.

Mgr. František Znebejánek, Ph.D.

8. Návrh na doplnění státních zkušebních komisí – pro bakalářské a magisterské studium
Katedra bohemistiky

prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.

Mgr. Lenka Pořízková, Ph.D.
Katedra obecné lingvistiky

Mgr. Vladimír Matlach, Ph.D.

Mgr. Petra Vaculíková
Katedra nederlandistiky

prof. Hubert van den Berg


Katedra historie

PhDr. Pavel Kreisinger


Katedra psychologie

Mgr. Zuzana Sedláčková


Katedra divadelních a filmových studií

Mgr. Milan Hain, Ph.D.

Mgr. Veronika Klusáková, Ph.D.
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.

PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.

doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D.

PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.
Katedra romanistiky

Mgr. Kateřina Ďuríková

Mgr. Martin Růžička

Mgr. Martina PračkeováMgr. Petr Šlechta
9. Různé


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət