Ana səhifə

Harran üNİversitesi İKTİsadi ve idari BİLİmler faküLtesi kamu yönetiMİ BÖLÜMÜ


Yüklə 66 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü66 Kb.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ


Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

T+U

Kredisi

AKTS

İktisadi Düşünceler Tarihi

1005511

5

2+0

2

3

Ön koşul Dersler
Dersin Dili

Türkçe

Dersin Türü

Seçmeli

Dersin Koordinatörü
Dersi Veren

Yrd. Doç. Dr. Tahir ÖĞÜT

Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı

Bu derste iktisadi düşüncenin gelişimi, ekolleri ve temsilcileri bağlamında ele alınmaktadır. İktisadi düşüncelerin uygulamada aldıkları yerde değerlendirilmektedir.

Dersin Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler

Bu dersin sonunda öğrenci; 
1)İlk çağlarda iktisadi düşüncenin kronolojik gelişimi

2) Merkantilizm’den Adam Smith’e kadar olan süreçte iktisadi düşünceler

3) Sanayi devrimi ve Adam Smith’in düşünceleri

4) Klasik iktisada tepkiler5) iktisadi doktrinlerin Keynes’e kadar olan süreçte uygulamada aldığı rolb hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin İçeriği

Bu derste, ilk çağlardan ikinci dünya savaşına kadar olan süreçte iktisadi düşüncenin gelişimi ve uygulamada aldıkları rolün değerlendirilmesi yapılır.

HAFTALAR

KONULAR

1

Doktrin kelimesinin etimolojisi ve unsurları ile ,ilk çağ ekonomik modellerine giriş

2

İlkçağ ekonomilerinden Yunanistan’da iktisadi düşünce

3

Roma dönemi ve İslam uygarlıklarında iktisadi düşünce

4

İslam uygarlıklarında iktisadi düşüncenin tarihsel süreçte yeri

5

Geç ortaçağdan ileri ortaçağa Avrupa’da iktisadi düşünce

6

Merkantilizm ve bu düşüncenin ortaya çıkmasını belirleyen faktörler

7

Ara Sınav

8

Fizyokrasi ve bu düşüncenin ortaya çıkmasını belirleyen faktörler

9

Klasik ekol, Adam Smith ve bu düşünce sisteme yönelik eleştiriler

10

Smith dışında klasikler (Malthus, Ricardo, Mill, vb)

11

Klasik ekolün İngiltere dışı temsilcileri(Say, Bastıat, Thunen, Carey)

12

Sosyalizm ve Marksist teori

13

Klasik ekonomide reformlar(sübjektif, marjinalist ve Cambrıdge ekolü)

14

Modern ekonomi ve Keynes

GENEL YETERLİLİKLER

Modern Ekonominin tarihi gelişiminde belirleyici olan düşünce safhalarını ve sonuçları öğrenilmektedir.

KAYNAKLAR

Pipes, R. (Çeviren; Orhan Düz), (2005). Komünizmin Kısa Tarihi, İstanbul

Kazgan, G. (1974). İktisadi Düşünce ve Politik İktisadın Evrimi, İstanbul

Turanlı, R. (2000). İktisadi Düşünce Tarihi, Eskişehir

Yalçın, A. (1976). İktisadi Doktrinler ve Sistemler Tarihi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Arasınav: %40
Final: %60

Bütünleme:Ders No : 1005511

Ders Adı : İktisadi Düşünceler Tarihi

Öğretim Üyesi : Yrd. Doç. Dr. Tahir ÖĞÜT

Teori / Pratik / Kredi : 2 / 0 / 2

Öğrenme Etkinliği

Tahmin Edilen Süre (saat)

Değerlendirme

Teorik ders (14 Hafta)

2 x 14 = 28

Derse Katılım

Rehberli problem çözme

Yok

Aktif Katılım

Bireysel çalışma

1 x 15 = 15Haftalık ödev problemlerinin çözülmesi

Yok

Dersin asistanları ile tartışma, yazılı rapor teslimi

Dönem Projesi

Yok

Dersin asistanları ile tartışma, yazılı rapor teslimi

Ara Sınav

Sınav için : 6

Bireysel çalışma : 10Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav

Yarıyıl Sonu Sınavı

Sınav için : 6

Bireysel çalışma : 10Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav

Quiz (4 adet)

Yok


Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav

Araştırma (internet/küt.)

Bireysel çalışma : 15

Farklı kaynaklardan tarama

Diğer( . . . . . . . . . . . . . . . )Toplam Ders Yükü

90804/30 = 26.890/26.8= 3.4= 3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət