Ana səhifə

Hanne Kari Togstad Margunn Sandal Utvalgsledere: Vara Anders Paulsen Vara Paal Scharning Sak nr. 26/14 Godkjenning av referat


Yüklə 102.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü102.5 Kb.
REFERAT / MØTEBOK
Kommune: Nes

Råd: Ingeborgrud

Møtested: Kirkestua

Møtedato: 06.05.14 (19.00 – )

Tilstede:


Rådsmedlemmer:

Ola Svennebye

Klaus Aasvangen

Roy Aasvangen (Meldt forfall)

Bjørn Erik Lien (Meldt forfall)

John Scharning (Meldt forfall)Hanne Kari Togstad

Margunn SandalUtvalgsledere:

Vara Anders Paulsen

Vara Paal Scharning


Sak nr. 26/14 Godkjenning av referat fra møter 04.03.14 og 11.03.14

Møtebøker/referater godkjent.

Tillegg til referatet 11.03.14: Kurs i bruk av hjertestarter: 14 plasser.

Sak nr. 27/14 Innkomne skriv og Fellesrådssaker til møtet 08.05.14


 • Menighetspedagog Elisabeth M. A. Kjos har sagt opp stillingen sin.

 • Fellesrådet ber om at stillingen som diakon utvides til 100 %.

 • Seminar 23. mai: Alle ansatte tilknyttet kirken i Nes + leder og nestleder fra menighetsrådene møter. Tema: «Samarbeid og kommunikasjon» og «Hvordan drive trosopplæring».

Sak nr. 28/14 Kort referat fra:

Diakoni utvalget v. Anders Paulsen:


 • Eftasverd måtte avlyses forrige gang. Vafler og kaffe ble servert istedenfor. Stort oppmøte. Siste torsdag i mai er det eftasverd igjen. Vaffelkvelder er populære. Kirkestua holder åpent også helligdager/fridager som 1. mai og Kristi himmelfartstorsdag.

 • Pizza til konfirmantene er et flott tiltak. De setter stor pris på dette. Det at de kommer til ferdig pizza og spiser sammen, gjør noe med hele stemningen i gruppa. Dette er diakoni for de unge!

Trosopplæringsutvalget v. Paal Scharning:

 • Det har ikke vært møte i trosopplæringsutvalget i det siste, men det blir snart planleggingsmøte angående agenttreff 14. juni i Ingeborgrud kirke.

 • Barn må bli tatt godt i mot i kirken. «Barne-krok» er et fint tiltak. Trosopplæringsutvalget rydder og ser over hva vi har i barnekroken i Ingeborgrud kirke.

 • «Dyrenes Karneval»: Organister ønsker å gjøre et opplegg for barn der de kan kle seg ut som dyr og delta. Ønsker menighetsrådet å bidra økonomisk? Rådet er positive til opplegg for barn, men ønsker å få vite mer om rammene før de gir svar på dette.

 • Få har meldt seg på til konserten for konfirmantene 13.05.14. Det bør være ca. 50 påmeldte. Paal Scharning gir beskjed om det blir konsert til Margun Sandal og råd/utvalg rundt den 9. mai.

 • Ferdig trosopplæringsplan ble delt ut på møtet.
  Rådet godkjente den reviderte/korrigerte planen for Ingeborgrud.

Vedlikehold og drift:

 • Arbeidet med handikapinngangen fortsetter. Arbeidet kan bli ferdigstilt allerede på forsommeren.

Kirkestuen v. Anders Paulsen:

 • Kirkestua er bortleid til konfirmasjon. Rundvask må gjennomføres før dette. De som tar jobben skriver timer.

 • Lerret e.l. mot sola tas opp med utsmykningskomiteen.

Kirkegårdsutvalget.

 • Det har vært et møte i kirkegårdkomiteen. Kirkevergen har satt opp en ny kostnadskalkyle for utvidelse av kirkegård.

Sak nr. 29/14 Oppnevning av hjemmeside ansvarlig i Ingeborgrud.

Hanne Kari Togstad er ansvarlig for å legge inn. Hanne Kari Togstad og Ola Svennebye kvalitets sikrer det som skal inn på siden.
Sak nr. 30/14 Planlegging av St Hans på kirkebakken. Forslag til program.

Ulike forslag ble diskutert.
Komite: Anders Paulsen, Paal Scharning og Ola Svennebye.

Sak nr. 31/14 Dugnad, kappeprøving og konsert i kirken v. Lars Aas Hansen m.fl.


 • Tirsdag 13.05.14. Ta med rive og annet utstyr. Noen tar med traktor, rydde- og motorsag. Vafler og kaffe serveres.

 • Kappeprøving: Foreldre til konfirmanter ordner dette.

 • Få har meldt seg på til konserten for konfirmantene 13.05.14. Det bør være minimum 50 påmeldte. Paal Scharning gir beskjed om det blir konsert til Margun Sandal og råd/utvalg rundt den 9. mai.

Sak nr. 32/14 Gudstjenester og Gullkonfirmanttreff høsten 2014. • Margun Sandal orienterte om gudstjenesteplanen til høsten slik at rådet kunne komme med innspill.

 • Gullkonfirmanter: Søndag 19.10.14 eller søndag 16.11.14.

Ola Svennebye leste opp lista over gullkonfirmanter.

 • Innspill: Ønske om at det settes opp flere ofringer på gudstjenestelista.

Sak nr. 33/14 Agenttreff 14.06. v. Paal ScharningMenighetspedagog Elisabeth M. A. Kjos ber om innspill på hva vi kan bidra med på agenttreff 14.06.14. Tema er «Frøet».

Paal Scharning innkaller Trosopplæringsutvalget og Elisabeth M. A. Kjos til møte.


Sak nr. 34/14 Eventuelt

 • Nye salmebøker er kommet.

 • Kurs i bruk av hjertestarter: Fredag 7. juni eller lørdag 24. mai. 14 plasser fordeles mellom kirkeverter og medlemmer av Saniteten, samt en plass til kirkegårdsarbeider.

 • Skrivet «Høring om kirkebygg» er utgitt, der blant annet regler for hvordan et kirkebygg skal kunne brukes blir tatt opp. Vi må følge med i debatten/saken som er svært viktig for framtiden.

 • Konfirmanter 2015: Ønsker menigheten å arrangere frilufts-leir neste år også? Saken drøftes på fellesmøtet for alle råd og utvalg 3. juni.

 • Oppslag 17. mai: Hanne Kari Togstad henger skrivet opp i oppslagstavla. Vedtektene henges også opp.

 • «Konfirmantsamlinger 2014 - Faktura for avtalt avgift for samlingen sendes Nes kirkelige Fellesråd ved Kirkevergen for betaling.

 • Utsmykningskomiteen: Ola Svennebye har hatt kontakt med Elisabeth Maarud. Komiteen går i gang med å utarbeide forslag for både kirke og kirkestue. Forslag til skjerming for sollyset og læret for vising av film og bilder i kirkestua gis prioritet.

Møtet hevet 21.45

Referent.

Hanne Kari Togstad

Side av

Rådsmøte 06.05.14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət