Ana səhifə

GÜncel durum ağustos 2012


Yüklə 0.63 Mb.
səhifə1/8
tarix18.07.2016
ölçüsü0.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK)

TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI

2012-2013

GÜNCEL DURUM

AĞUSTOS 2012

Teknik Komite Adı

Başkan/ Eş Başkan

Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mehmet GÜZEL

Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Bekir Sıtkı ŞAFAKİstihdam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar V. Sayın Namık ATA

GİTES ve Sektörel Lisanslar

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Cemalettin DAMLACI

Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Cüneyd DÜZYOLYatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın İrfan UZUN

Vergi ve Teşvikler

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın İbrahim ŞENEL

Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın İsa COŞKUNDış Ticaret ve Gümrükler

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Bülent Uğur ECEVİT

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mehmet GÜZELFikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüseyin Rahmi ÇETİN

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Sayın Prof.Dr.Habip ASANYatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Kenan ÖZDEMİR

Finansmana Erişim

Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Burhanettin AKTAŞ

Altyapı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın İlker SERT

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mustafa FIRAT

ŞİRKET İŞLEMLERİ ve KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ

2012 HAZİRAN – AĞUSTOS DÖNEMİNDE SAĞLANAN GELİŞMELER

Konu

Yapılacak Faaliyetin Niteliği

Amaçlanan Sonuçlar

Koordinasyondan Sorumlu
Kurum/Kuruluş


Konuyla İlgili Diğer
Kurum/Kuruluşlar


Öngörülen Takvim

Çalışma Programı


Güncel Durum

1

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve alt düzenlemelerinin şirket işlemlerine etkisinin incelenmesi

Çalışma Raporu

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu ve ilgili alt mevzuatın şirketlerin kuruluş ve diğer işlemleri ile şubelerin kuruluşları konularında getirdiği idari yüklerin ve maliyetlerin incelenmesi

 • Şirketlerin tür değişikliği işlemlerinin vergiden muaf tutulmasının araştırılması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

Gelir İdaresi BaşkanlığıBaşbakanlık (İdareyi Geliştirme Başkanlığı), Adalet Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),

Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, TÜRMOB, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, İlgili diğer kurum ve kuruluşlarHaziran 2013

 • İkincil Mevzuatın yayımlanmasını müteakip Komite toplantısının yapılması -Ocak 2013

 • Çalışma raporunun hazırlanması - Haziran 2013


2

Tasfiye süreçlerinin kapsamlı bir şekilde incelenerek, basitleştirilmesi ve hızlandırılmasına yönelik çalışma yapılması

Mevzuat Değişikliği

 • Münfesih durumdaki şirketlerin tasfiye süreçlerinin basitleştirilmesi ve süre olarak kısaltılması

 • Tasfiye süreçlerinin basitleştirilmesi ve maliyetlerin azaltılması için İcra ve İflas Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nda gerekli değişikliklerin yapılması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Adalet Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SPK,

Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, TÜRMOB, İlgili diğer kurum ve kuruluşlar
Ocak 2013

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında toplantı yapılması -Eylül 2012

 • Komite toplantısı yapılması ve sorun alanlarının tespit edilmesi - Ekim 2012

 • İhtiyaç duyulan alanlarda mevzuat değişikliklerinin önerilmesi -Şubat 2013

 • Taslağın görüşlere sunulması -Mart 2013

 • Taslağın Başbakanlığa iletilmesi - Nisan 2013

 • Mevzuat değişikliğinin yayımlanması - Haziran 2013


3

Borsa Dışı Şirketlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin yeni Türk Ticaret Kanunu dikkate alınarak güncellenmesi

 1. Çalışma Raporu

 2. Çalışma Raporu

 1. Daha önce borsa dışı şirketlere ilişkin hazırlanan kurumsal yönetim ilkelerinin yeni Türk Ticaret Kanunu uygulamaları dikkate alınarak güncellenmesi

 2. Borsa dışı şirketlerde, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulandığına dair sertifika verilmesini sağlayacak bir mekanizmanın ile söz konusu sertifikaya sahip KOBİ'lerde kurumsal yönetim ilkeleri uygulamasının teşvik edilmesine yönelik olarak kullanılabilecek araçların araştırılması

SPK

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB,

TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar
 1. Aralık 2012

 2. Haziran 2013

a) TÜSİAD tarafından hazırlanan borsa dışı şirketlere ilişkin kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin çalışma raporunun yeni Türk Ticaret Kanunu uygulamaları dikkate alınarak Aralık 2012 tarihine kadar güncellenmesi ve rapor ile ilgili gelinen aşama hakkında komite toplantılarında bilgi verilmesi

b) TOBB tarafından hazırlanacak çalışma raporunun Haziran 2013 tarihinde tamamlanması ve rapor ile ilgili gelinen aşama hakkında komite toplantılarında bilgi verilmesi


4

Dünya Bankası İş Ortamı Raporu’nda "Yatırımcının Korunması" alt başlığı ölçütlerine yönelik iyileştirme çalışması yapılması

Çalışma Raporu

Dünya Bankası İş Ortamı Raporu "Yatırımcının Korunması" alt başlığında yer alan göstergelerdeki ülkemiz konumunu iyileştirmek amacıyla bir çalışma raporu hazırlanması ve ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliklerinin belirlenmesi

SPK

Adalet Bakanlığı,

TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar
Aralık 2012

SPK tarafından hazırlanacak çalışma rapurunun Aralık 2012 tarihine kadar tamamlanarak Adalet Bakanlığı’na gönderilmesi ve rapor ile ilgili gelinen aşama hakkında komite toplantılarında bilgi verilmesi


İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ

2012 HAZİRAN – AĞUSTOS DÖNEMİNDE SAĞLANAN GELİŞMELER

Konu

Yapılacak Faaliyetin Niteliği

Amaçlanan Sonuçlar

Koordinasyondan Sorumlu
Kurum/Kuruluş


Konuyla İlgili Diğer
Kurum/Kuruluşlar


Öngörülen Takvim

Çalışma Programı


Güncel Durum

1

İşgücü piyasası düzenlemelerinin güvenceli esneklik yaklaşımıyla yeniden değerlendirilerek, esneklik-güvence dengesi temelinde iyileştirilmesi ve 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer almayan esnek çalışma modellerinin hayata geçirilmesi

Mevzuat Değişikliği

Mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisi, uzaktan çalışma, iş paylaşımı, esnek zaman modeli gibi 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer almayan esnek çalışma biçimlerinin düzenlenmesiyle istihdamın ve işgücü piyasasının esnekliğinin artırılması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İlgili kurum ve kuruluşlar,

TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, ilgili diğer STK'lar ve sosyal taraflar
Mayıs 2013

 • Çalışma takvimi ve sorun alanlarının belirlenmesine yönelik toplantıların yapılması - Ağustos 2012

 • Esnek çalışma modellerinin incelenmesi - Eylül 2012

 • Taslak kanunların hazırlanması - Ekim - Aralık 2012

 • Kanun taslağına kurum ve kuruluşların görüşlerinin derc edilmesi- Ocak 2013

 • Kanun taslağının Bakanlık Makamına sunulması- Ocak 2013

 • Taslağın Başbakanlığa iletilmesi- Şubat 20132

İşletmelerin eğitim birimi oluşturma, eğitici bulundurma ve işletmelerde mesleki eğitim vermelerine yönelik özendirici ve kolaylaştırıcı mekanizmaların oluşturulması

Mevzuat Değişikliği

Özel sektörün mesleki ve hizmet içi eğitime katkısının artırılmasına yönelik 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında işletmelerin eğitim birimi oluşturma, eğitici bulundurma ve işletmelerde mesleki eğitim vermeye yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi

Milli Eğitim Bakanlığı

İlgili kurum ve kuruluşlar,

TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED,

İlgili diğer STK'lar ve sosyal taraflar


Mayıs 2013

 • Çalışma takvimi ve sorun alanlarının belirlenmesine yönelik toplantıların yapılması -Ekim 2012

 • Mesleki eğitim sisteminin aksayan/işleyen yönlerinin tespit edilmesi- Aralık 2012

 • Taslak mevzuatın hazırlanması - Ocak 2013

 • Taslak mevzuatın kurum ve kuruluşların görüşlerinin derc edilmesi- Şubat 2013

 • Taslak mevzuatın Bakanlık Makamına sunulması- Mart 2013

 • Taslak Mevzuatın Başbakanlığa iletilmesi- Nisan 20133

Yabancılara çalışma izni verilmesi sürecinin ve ölçütlerinin gözden geçirilerek iyileştirilmesi

a) Çalışma Raporu

b) Mevzuat Değişikliği4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ikincil mevzuat çerçevesinde değerlendirme/izleme toplantıları yapılması ve uygulamada karşılaşılan aksaklıkları tespit etmek üzere çalışma raporu hazırlanarak, bu çerçevede belirlenen aksaklıkları gidermeye yönelik tedbirlerin alınması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar,

TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED,

İlgili diğer STK'lar ve sosyal taraflar


a) Aralık 2012

b) Haziran 2013 • Çalışma takvimi belirlenmesine yönelik toplantıların yapılması- Ağustos 2012

 • İzin sürecinde yaşanan aksaklıkların tespit edilmesi-Eylül- Aralık 2012

 • Çalışma raporunun hazırlanması- Aralık 2012

 • Çalışma raporu doğrultusunda mevzuat değişikliği çalışmalarının başlatılması- Mart-Nisan 20134

Sektörel istihdam politikalarının belirlenmesinde faydalanmak üzere, Ulusal İstihdam Stratejisi’nde (UİS) yer alan 7 sektör için çeşitli kurum ve kuruluşlarca yayınlanmış strateji belgeleri arasında ilişki kurularak, izleme ve değerlendirme mekanizmalarının oluşturulması

Çalışma Raporu

 • UİS’de yer alan inşaat, hazır giyim ve tekstil, tarım, sağlık, finans, bilişim ve turizm sektörlerine ilişkin oluşturulacak alt komiteler aracılığıyla sektörel gelişmelerin istihdama etkisinin izlenmesi

 • UİS sektör stratejileri kapsamında hazırlanan eylem planlarının izleme ve değerlendirilmesi

 • Sektörlere yönelik yayınlanmış ve yayımlanmakta olan ulusal ve uluslararası strateji, rapor gibi belgelerin takip edilmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İlgili kurum ve kuruluşlar,

TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED,

İlgili diğer STK'lar ve sosyal taraflar


Haziran 2013

 • Çalışma takvimi belirlenmesine yönelik toplantıların yapılması - Eylül 2012

 • Sektörlere yönelik toplantıların yapılması- Eylül 2012- Nisan 2013

 • Sektör çalışma raporlarının hazırlanması (Taslak)- Mayıs 2013

 • Çalışma raporlarının nihai hale gelmesi- Haziran 20135

İstihdam ile ilgili yükümlülüklerini özenle yerine getiren işverenler için ilave teşvik unsurlarının araştırılması

Çalışma Raporu

 • Kayıt dışını azaltmada cezalar kadar yükümlülüklerini yerine getiren işverenlerin ödüllendirilmesinin de önemli olduğundan hareketle, kayıt dışı istihdam eğiliminde olanların kayıt içinde kalmasının özendirilmesi

 • İşverenlere yönelik uygulanmakta olan teşviklerin belirlenerek verilebilecek ilave teşviklerin araştırılması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İlgili kurum ve kuruluşlar,

TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED,İlgili diğer STK'lar ve sosyal taraflar

Haziran 2013

 • Çalışma takvimi belirlenmesine yönelik toplantıların yapılması- Ağustos 2012

 • Konuya ilişkin toplantıların yapılması- Eylül-Kasım 2012

 • Çalışma raporunun hazırlanması- Aralık 2012


  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət