Ana səhifə

Gümrük Müşavirliği A.Ş. Merkez ve Bölge Müdürlükleri


Yüklə 458.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü458.5 Kb.Solmaz


Gümrük Müşavirliği A.Ş.


Merkez ve Bölge Müdürlükleri

İstanbul Merkez : (212) 249 4062

İzmir Bölge Md. : (232) 463 6516

Mersin Bölge Md. : (324) 237 8606

Ankara Bölge Md. : (312) 417 8660

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET SİRKÜLERİTARİH : 28.03.2012

SİRKÜLER : 2012-35

SEKTÖR : GENEL


OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN 2012/4 SAYILI TEBLİĞ

27.03.2012 tarihli 28246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren 2012/4 sayılı Ozan Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ ile, Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde ihracı yapılmayacak eşyalar ve ihracatı yasak olan eşyaların usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir.


Buna göre;
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri uyarınca, Kopenhag değişikliklerine taraf olmayan (EK A’da yer almayan) ülkelere, EK 1 ve GTİP’ları ile isimleri belirtilen eşyaların,
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri uyarınca, Pekin değişikliklerine taraf olmayan (EK B’de yer almayan) ülkelere, EK 2 ve EK 3’de GTİP’ları ile isimleri belirtilen eşyaların,
ihracatı yapılamaz.
Ayrıca aşağıdaki tabloda belirtilen maddeler ve maddelerden herhangi birini içeren EK-4/A'da GTİP ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan EK-4/B'de GTİP ve isimleri belirtilen eşyanın ihracatı yasaktır.


GTİP

EŞYANIN TANIMI

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür

2903.19.10.00.00

1,1,1,-Trikloroetan (metilkloroform)

2903.76.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.76.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

2903.77.10.00.00

Trikloroflorometan

2903.77.20.00.00

Diklorodiflorometan

2903.77.30.00.00

Triklorotrifloroetanlar

2903.77.40.00.00

Diklorotetrafloroetanlar

2903.77.50.00.00

Kloropentafloroetan

2903.77.90.00.00

Diğerleri

3808.91.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3824.71.00.00.11

R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

Söz konusu Tebliğ aşağıda yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
SOLMAZ

Sirkülerle ilgili sorularınız için :

Semih SÜTÇÜ : semihs@solmaz.com.trBekir ODABAŞI : bekiro@solmaz.com.tr

Resmi Gazete:

Tarihi: 27.03.2012

Sayısı : 28246
Ekonomi Bakanlığından:
OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (İHRACAT: 2012/4)
Kapsam ve dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde EK 1,2,3,4 ve 5’de gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyaların ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

İhracatı yapılmayacak eşyalar

MADDE 2 – (1) Montreal Protokolü'nün Kopenhag değişiklikleri uyarınca, Kopenhag değişikliklerine taraf olmayan (EK A’da yer almayan) ülkelere, EK 1 ve GTİP’ları ile isimleri belirtilen eşyaların; Montreal Protokolü’nün Pekin değişiklikleri uyarınca, Pekin değişikliklerine taraf olmayan (EK B’de yer almayan) ülkelere, EK 2 ve EK 3’de GTİP’ları ile isimleri belirtilen eşyaların, ihracatı yapılamaz.

İhracatı yasak olan eşyanın belirlenmesi

MADDE 3 – (1) Aşağıdaki tabloda belirtilen maddeler ve maddelerden herhangi birini içeren EK-4/A'da GTİP ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan EK-4/B'de GTİP ve isimleri belirtilen eşyanın ihracatı yasaktır.


GTİP

EŞYANIN TANIMI

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür

2903.19.10.00.00

1,1,1,-Trikloroetan (metilkloroform)

2903.76.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.76.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

2903.77.10.00.00

Trikloroflorometan

2903.77.20.00.00

Diklorodiflorometan

2903.77.30.00.00

Triklorotrifloroetanlar

2903.77.40.00.00

Diklorotetrafloroetanlar

2903.77.50.00.00

Kloropentafloroetan

2903.77.90.00.00

Diğerleri

3808.91.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3824.71.00.00.11

R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı


Tebliğde yer almayan hususlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ: İhracat (2009/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK 1

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

2903.76.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.76.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

EK 2

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

2903.39.11.00.00

Bromometan (metil bromür)

2903.79.21.00.00

Flordibrom metan

 

Bromdiflor metan

Florbrom metan

Flortetrabrom metan

Diflortribrom metan (tüm izomerleri)

Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)

Bromtetraflor etan (tüm izomerleri)

Flortribrom etan (tüm izomerleri)

Diflordibrom etan (tüm izomerleri)

Bromtriflor etan (tüm izomerleri)

Flordibrom etan (tüm izomerleri)

Bromdiflor etan (tüm izomerleri)

Florbrom etan (tüm izomerleri)

Florhekzabrom propan (tüm izomerleri)

Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri)

Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri)

Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri)

Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri)

Florpentabrom propan (tüm izomerleri)

Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

Triflortribrom propan (tüm izomerleri)

Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri)

Brompentaflor propan (tüm izomerleri)

Flortetrabrom propan (tüm izomerleri)

Diflortribrom propan (tüm izomerleri)

Dibromtriflor propan (tüm izomerleri)

Bromtetraflor propan (tüm izomerleri)

Flortribrom propan (tüm izomerleri)

Diflordibrom propan (tüm izomerleri)

Bromtriflor propan (tüm izomerleri)

Flordibrom propan (tüm izomerleri)

Bromdiflor propan (tüm izomerleri)

Florbrom propan (tüm izomerleri)

3808.91.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.92.20.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.92.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.27.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.30.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.94.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.99.10.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.99.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

EK 3

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

2903.71.00.00.00

Klorodiflorometan

2903.72.00.00.00

Diklorotrifloroetanlar

2903.73.00.00.00

Diklorofloroetanlar

2903.74.00.00.00

Klorodifloroetanlar

2903.75.00.00.00

Dikloropentafloropropanlar

2903.79.11.00.11

Flordiklormetan

2903.79.11.00.13

Klorflormetan

2903.79.11.00.14

Flortetrakloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.15

Diflortrikloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.17

Klortetrafloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.18

Flortrikloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.21

Diklordifloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.22

Klortrifloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.25

Klorfloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.26

Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.27

Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.28

Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.31

Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.33

Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.34

Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.35

Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.36

Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.37

Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.38

Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.41

Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.42Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.43

Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.44

Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.45

Flortriklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.46

Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.47

Klortriflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.48

Flordiklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.51

Klordiflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.52

Klorflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.59

Diğerleri

2903.79.19.00.00

Diğerleri

2903.79.21.00.00

Flordibrom metan

 

Bromdiflor metan

 

Florbrom metan

 

Flortetrabrom metan

 

Diflortribrom metan (tüm izomerleri)

 

Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)

 

Bromtetraflor etan (tüm izomerleri)

 

Flortribrom etan (tüm izomerleri)

 

Diflordibrom etan (tüm izomerleri)

 

Bromtriflor etan (tüm izomerleri)

 

Flordibrom etan (tüm izomerleri)

 

Bromdiflor etan (tüm izomerleri)

 

Florbrom etan (tüm izomerleri)

 

Florhekzabrom propan (tüm izomerleri)

 

Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri)

 

Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

 

Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 

Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri)

 

Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri)

 

Florpentabrom propan (tüm izomerleri)

 

Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

 

Triflortribrom propan (tüm izomerleri)

 

Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 

Brompentaflor propan (tüm izomerleri)

 

Flortetrabrom propan (tüm izomerleri)

 

Diflortribrom propan (tüm izomerleri)

 

Dibromtriflor propan (tüm izomerleri)

 

Bromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 

Flortribrom propan (tüm izomerleri)

 

Diflordibrom propan (tüm izomerleri)

 

Bromtriflor propan (tüm izomerleri)

 

Flordibrom propan (tüm izomerleri)

 

Bromdiflor propan (tüm izomerleri)

 

Florbrom propan (tüm izomerleri)

2903.79.29.00.00

Diğerleri

2903.79.90.00.00

Diğerleri

3824.74.00.00.12

142 B [(Klorodifloroetan), R-22 (klorodiflorometan)] karışımı

3824.79.00.00.00

Diğerleri

 

 


EK 4/A

EK IV-a
G.T.İ.P.


Eşyanın Tanımı

3305.30.00.00.00

Saç spreyleri

3307.10.00.90.11

Yalnız traş jelleri

3307.10.00.90.19

Yalnız traş köpükleri

3307.20.00.00.00

Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar

3307.49.00.00.00

Yalnız sprey şeklinde olanlar

34.05

Yalnız sprey boya ve cilalar

38.08

Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)

3910.00

Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)

8424.10

Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)


EK 4/B

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dâhil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)

84.18

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)


EK A

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişikliklerine Taraf Ülkeler Listesi

 

AFGANİSTAN

HİNDİSTAN

NİJERYA

ALMANYA

HOLLANDA

NİKARAGUA

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

HONDURAS

NİUE

ANDORRA

IRAK

NORVEÇ

ANGOLA

İNGİLTERE

ORTA AFRİKA CUM.

ANTİGUA VE BARBUDA

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ

ÖZBEKİSTAN

ARJANTİN

İRLANDA

PAKİSTAN

ARNAVUTLUK

İSPANYA

PALAU

AVRUPA BİRLİĞİ

İSRAİL

PANAMA

AVUSTURALYA

İSVEÇ

PAPUA YENİ GİNE

AVUSTURYA

İSVİÇRE

PARAGUAY

AZERBAYCAN

İTALYA

PERU

BAHAMA ADALARI

İZLANDA

POLONYA

BAHREYN

JAMAİKA

PORTEKİZ

BANGLADEŞ

JAPONYA

ROMANYA

BARBADOS

KAMBOÇYA

RUANDA

BELÇİKA

KAMERUN

RUSYA FEDERASYONU

BELİZE

KANADA

SAMOA

BENİN

KARADAĞ

SAN MARİNO

BELARUS

KATAR

SAO TOME AND PRINCIPE

BHUTAN

KAZAKİSTAN

SENEGAL

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

KENYA

SEYŞELLER

BOLİVYA

KIRGIZİSTAN

SIRBİSTAN

BOSNA HERSEK

KİRİBATİ

SİERRA LEONE

BOTSVANA

KOLOMBİYA

SİNGAPUR

BREZİLYA

KOMOR

SLOVAKYA

BRUNEİ DARUSSLAM

KONGO

SLOVENYA

BULGARİSTAN

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

SOLOMON ADALARI

BURKİNA FASO

KORE CUMHURİYETİ

SOMALİ

BURUNDİ

KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ

SRİ LANKA

CAPE VERDE

KOSTA RİKA

ST. KİTTS VE NEVİS

CEZAYİR

KUVEYT

ST. LUCİA

CİBUTİ

KÜBA

ST. VİCENT VE THE GRENADINES

COOK ADALARI

LAO DEMOKRATİK HALK CUM.

SUDAN

ÇAD

LESOTO

SURİNAM

ÇEK CUMHURİYETİ

LETONYA

SURİYE

ÇİN

LİBERYA

SUUDİ ARABİSTAN

DANİMARKA

LİBYA

SVAZİLAND

DOMİNİK

LİHTENŞTAYN

ŞİLİ

DOMİNİK CUMHURİYETİ

LİTVANYA

TACİKİSTAN

EKVATOR

LÜBNAN

TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ

EKVATOR GİNESİ

LÜKSEMBURG

TAYLAND

EL SALVADOR

MACARİSTAN

TİMOR-LESTE

ENDONEZYA

MADAGASKAR

TOGO

ERİTRE

MAKEDONYA

TONGA

ESTONYA

MALAVİ

TRİNİDAD VE TOBAGO

ETYOPYA

MALDİVLER

TUNUS

FAS

MALEZYA

TUVALU

FİJİ

MALİ

TÜRKMENİSTAN

FİLDİŞİ SAHİLLERİ

MALTA

UGANDA

FİLİPİNLER

MARSHALL ADALARI

UKRAYNA

FİNLANDİYA

MAURİTİUS

UMMAN

FRANSA

MEKSİKA

URUGUAY

GABON

MISIR

ÜRDÜN

GAMBİYA

MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ

VANUATU

GANA

MOĞOLİSTAN

VATİKAN

GRENADA

MOLDOVA CUM.

VENEZUELLA

GUATEMALA

MONAKO

VİETNAM

GUINEA BISSAU

MORİTANYA

YEMEN

GUYANA

MOZAMBİK

YENİ ZELLANDA

GÜNEY AFRİKA

MYANMAR

YUNANİSTAN

GÜRCİSTAN

NAMİBYA

ZAMBİA

HAİTİ

NAURU

ZIMBABVE

HIRVATİSTAN

NİJER


EK B

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişikliklerine Taraf Ülkeler Listesi 

AFGANİSTAN

HONDURAS

NİJERYA

ALMANYA

İNGİLTERE

NİUE

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

IRAK

NORVEÇ

ANDORRA

İRLANDA

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

ANGOLA

İSPANYA

ÖZBEKİSTAN

ANTİGUA VE BARBUDA

İSRAİL

PAKİSTAN

ARJANTİN

İSVEÇ

PALAU

ARNAVUTLUK

İSVİÇRE

PANAMA

AVRUPA BİRLİĞİ

İTALYA

PARAGUAY

AVUSTURALYA

İZLANDA

POLONYA

AVUSTURYA

JAMEİKA

PORTEKİZ

BAHAMALAR

JAPONYA

ROMANYA

BANGLADEŞ

KAMBOÇYA

RUANDA

BARBADOS

KAMERUN

RUSYA FEDERASYONU

BELARUS

KANADA

SAİNT LUCİA

BELÇİKA

KARADAĞ

SAMOA

BELİZE

KATAR

SAN MARİNO

BENİN

KIRGIZİSTAN

SAO TOME AND PRINCIPE

BHUTAN

KİRİBATİ

SENEGAL

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

KOLOMBİYA

SEYŞELLER

BOSNA HERSEK

KOMOR

SİERRA LEONE

BREZİLYA

KONGO

SİNGAPUR

BRUNEİ DARUSSLAM

KONGO DEMOKRATİK CUM.

SIRBİSTAN

BULGARİSTAN

KORE CUMHURİYETİ

SLOVAKYA

BURKİNA FASO

KORE DEMOKRATİK HALK CUM.

SLOVENYA

BURUNDİ

KOSTA RİKA

SOMALİ

CAPE VERDE

KUVEYT

SOLOMON ADALARI

CEZAYİR

KÜBA

SRİ LANKA

COOK ADALARI

LAO DEMOKRATİK HALK CUM.

ST.KİTTS VE NEVİS

ÇEK CUMHURİYETİ

LESOTO

ST VİNCENT VE THE GRENADİNES

ÇİN

LETONYA

SUDAN

DANİMARKA

LİBERYA

SURİNAM

DOMİNİK

LİHTENŞTAYN

SVAZİLAND

DOMİNİK CUMHURİYETİ

LİTVANYA

ŞİLİ

EKVATOR GİNESİ

LÜBNAN

TACİKİSTAN

ELSAVADOR

LÜKSEMBURG

TANZANYA BİRLEŞİK CUM.

ENDONEZYA

MACARİSTAN

TAYLAND

ERİTRE

MADAGASKAR

TİMOR-LESTE

ESTONYA

MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM)

TOGO

ETYOPYA

MALDİVLER

TONGA

FİJİ

MALEZYA

TRİNİDAD VE TOBAGO

FİLİPİNLER

MALAVİ

TUNUS

FİNLANDİYA

MALİ

TUVALU

FRANSA

MALTA

TÜRKMENİSTAN

GABON

MARSHALL ADALARI

UGANDA

GAMBİYA

MAURİTİUS

UKRAYNA

GANA

MEKSİKA

UMMAN

GRENADA

MISIR

URUGUAY

GUATEMALA

MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ

ÜRDÜN

GUİNEA BİSSAU

MOĞOLİSTAN

VANUATU

GUYANA

MOLDOVA

VATİKAN

GÜNEY AFRİKA

MONAKO

VENEZUELLA

GÜRCİSTAN

MOZAMBİK

VİETNAM

HİNDİSTAN

NAMİBYA

YEMEN

HIRVATİSTAN

NAURU

YENİ ZELANDA

HOLLANDA

NİJER

YUNANİSTAN

 

 

ZAMBİAbize ulaşabileceğiniz Internet adresimiz : www.solmaz.com.trVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət