Ana səhifə

GİZLİ Türk iş İLK/ortaokuluna


Yüklə 212.5 Kb.
səhifə3/3
tarix26.06.2016
ölçüsü212.5 Kb.
1   2   3

İKAZ ALARM SİSTEMİ VE TALİMATI

 1. İKAZ, ALARM İŞARETLERİ VE ANLAMLARI

a. Sarı ikaz : Hava saldırısı ihtimali var demektir. İşareti ise 3 dakika süren sürekli siren sesidir.

b. Kırmızı ikaz : Hava saldırısı tehlikesi var demektir. İşareti ise 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren sesidir.

c. Radyoaktif serpinti ikazı : Radyoaktif serpinti tehlikesi var demektir. İşareti ise 3 dakika süre kesik, kesik siren veya radyo yayını ile duyulur.

d. Beyaz ikaz : (Tehlike geçti) işareti ise radyo, televizyon, hoparlör veya megafon gibi araçlarla duyurulacaktır.

 1. İKAZ-ALARM HABERLERİNİN ALINMASI VE YAYILMASI :

Okulumuz; Sivil Savunma dairesinden verilecek tehlike ve tehlike geçti haberini, o bölgeye ait

Genel ikaz ve alarm sistemi vasıtası ile alır. Ayrıca radyo, televizyon, hoparlör, megafon gibi yayın vasıtası ile ikaz, alarm haberleri alınabilir.

Alınan bu ikaz, alarm haberleri anında okulumuzdaki bütün personeline duyurulması için “alarm ve ikaz sistemi kurulur” Bu maksatla siren, çan, zil, megafon, hoparlör gibi sesli araçlar ve gerekli yerlere de ışık tertibatı kullanılır.

Ayrıca komşu müesseselerle sivil savunma hizmet ve faaliyetleri ile ilgili haberleşme sistemi geliştirilir. 1. İKAZ-ALARM HABERLERİNİN ALINDIĞINDA YAPILACAK İŞLER :

 1. Sarı ikaz alındığında yapılacak işler :

İçeride isen :Hava gazı, elektrik, su ana vanaları kapa. Kapı ve pencereleri ört. Teçhizatını al ve sığınağa gir.

Açıkta isen :En yakın sığınağa gir, yoksa sağlam duvar, bodrum, çukur gibi sağlam bir yere sığın.

Araçta isen :Araçtan çık en yakın sığınağa gir. Yoksa sağlam bir duvar veya bir çukura sığın.

b. Kırmızı ikaz alındığında : Sarı ikazda yapılacak olan iş ve işlemleri yap.

c. Radyoaktif serpinti ikazı alındığında yapılacak işler :

içerde isen :Hava gazı, elektrik, su ana vanalarını kapa, kapı ve pencereleri ört, teçhizatını al ve sığınağa gir.

Açıkta isen :En yakın kapalı yere gir. Açık yerleri ört.

Araçta isen :Araçta kal ve açık yerlerini ört.

 1. Beyaz ikaz alındığında yapılacak işler :

İçerde isen : Sığınaktan çık. Gerekiyorsa yardım ve kurtarma çalışmalarına katıl.

Açıkta isen : Sığındığın yerden çık,gerekiyorsa yardım ve kurtarma çalışmalarına katıl.

Araçta isen : Saklı durumdan çık, radyasyon ve gazla bulaşmış isen temizlen.

Bu tedbirlerin yanı sıra yapılacak diğer işler:

 1. Binalardaki sığınak yerleri gözden geçirilir. Eksikler varsa tamamlanır.

 2. Sığınak yeri yoksa zemin yada bodrum katında dışarıya bakan pencere ve duvarları en az olan ve çöküntüye en dayanıklı yer sığınak olarak hazırlanır.

 3. Işıkların söndürülmesi ve karartma tedbirleri alınır.

 4. Binadaki yanıcı ve patlayıcı maddeler zararsız hale getirilir.

 5. Sığınaklarda en az 14 günlük yiyecek ve içecek maddeleri saklanır.

 6. Her türlü tehlike veya tehlike geçti haber ve işaretlerini personel hareket tarzlarını ve alınacak ferdi koruma tedbirlerini, talimat tatbikat ve konuşmalarla bütün personele öğretilir.

 7. Nükleer serpinti tehlikesi haberinde vakit elverişli ise okuldaki personel ve öğrenciler evlerine gönderilir. Ancak kalması gerekli kilit personel okuldaki koruma yerlerinden faydalanacak şekilde kalır.IV. BÖLÜM
KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA VE İŞBİRLİĞİ

1-KOMŞU MÜESSESELER :Şeker Anaokulu-Adapazarı İmam Hatip Ortaokulu

(Okula Komşu Olan Kurum ve Kuruluşlar):


2-YARDIMLAŞMA VE İŞBİRLİĞİ :

a) Sığınak Konusunda : Okulumuzda sığınak olarak

zemin katlar kullanılacaktır. Komşu müessesle-

rinde özel sığınakları bulunmamaktadır. Onlarda

özel takviyelerle okullarında zemin katları

sığınağa dönüştüreceklerdir.

b) Alarm ve İrtibat Konusunda : Okulumuzda ve komşu müesseselerde ilin genel

alarm sistemi duyulmaktadır. Yinede muhabere

vasıtalarıyla karşılıklı olarak haberleşme sağlanır.

c) İlkyardım Konusunda : Okulumuzda sağlık personeli yoktur. Ancak

komşumuz olan Şeker Sağlık Ocağı’ndan ilkyardım

konusunda yardım alınacaktır.

d) Yangın Konusunda : Okulumuzda ve komşu müesseselerde çıkan

yangınlara derhal eldeki bütün imkanlarla

karşılıklı olarak müdahale edilecektir.

e) Koruma Konusunda : Okulumuz ve komşu müesseselerde meydana

gelebilecek herhangi bir hasar neticesinde

kurtarılan eşyaların korunması için bina ve

çevre emniyetinin sağlanmasında karşılıklı

olarak yardımlaşma yapılacaktır.

f) Kurtarma Konusunda : Okulumuzda ve komşu müesseselerde meydana

gelebilecek herhangi bir hasar neticesinde,

yaralıların kurtarılmasında ve eşyaların boşal-

tılmasında karşılıklı olarak yardımlaşma

yapılacaktır.

g)Ekiplerin Yardımlaşması Konusunda : Herhangi bir taarruz sonrasında bütün ekipler

kendi alanlarındaki çalışmalarını yürütecekler

ve gerektiğinde birbirlerine yardım edeceklerdir.


3- YARDIMLAŞMA VE İŞBİRLİĞİ

PROTOKOLLERİ :Olağanüstü durumlarda okulumuzla karşılıklı

olarak yardımlaşma ve işbirliği yapacak olan

,

Şeker ANAOKULUIV.BÖLÜM-EK- 1’dedir.

(IV.BÖLÜM EK-1)
KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ


 1. KOMŞU MÜESSESELER :


a) ŞEKER ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

2- YARDIMLAŞMA VE İŞBİRLİĞİ :

 1. Sığınak konusunda Komşu müesseselerde bizim personelimizin tamamını alacak kapasitede sığınak bulunmamaktadır. Ancak öğrencilerimizi ve personelimizi kendi sığınaklarımızdan istifade ettireceğiz. Fazla personelimizi komşu müesseselerin bodrum ve sığınaklarına alabilecekleri kadar taksim edeceğiz.

 2. İKAZ-ALARM VE İRTİBAT KONUSUNDA :

Komşu müesseselere alarm haberlerini telefon veya kurye ile haber verilecek. Mümkün olmadığı takdirde mülki amirliklerce ve İl Sivil Savunma Müdürlüğünce verilecek talimata göre hareket edilecektir. Barışta Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü/ Sağlık Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ile işbirliği ve koordinasyon yapılacaktır. Verilen talimata göre alarm dalı provası yapılacaktır.

c) YANGIN KONUSUNDA :

Yangın anında itfaiyeye haber verilecek, yardım gelinceye kadar kendi imkanlarımız ile söndürülmeye çalışılacak ve gerekirse telefon ve kurye ile komşu müesseselerin yangın ekibinden, malzemelerinden yardım istenecektir.

Aynı şekilde yardıma gidilecektir.

d) İLKYARDIM KONUSUNDA :

İlkyardım konusunda kendi imkanlarımızın haricinde Şeker Sağlık Ocağı personelinden ve servislerinden faydalanacaktır.e) KORUMA BAKIMINDAN :

Kurtarılan ve tahliye edilen mal, eşya ve malzemelerin korunmasından öncelikle yardım istenecektir. Dışarıda kalan malzeme ve eşyalar gerekirse bu müesseselere taşınacaktır. Aynı şekilde bizde onların malzemelerini muhafaza edeceğiz.f) KURTARMA BAKIMINDAN :

Kurtarılan insanlar komşu müesseselere taşınacak ve yaralılara ilk yardım sağlık müesseselerinde yapılacaktır. Komşu müesseselerin nakliye ve haberleşme araçlarından istifade edilecektir. Personelinden yardım istenecektir. Malzemelerin kurtarılmasında insan gücünden de karşılıklı olarak yardımlaşılacaktır.g) EKİPLER YARDIMLAŞMA KONUSUNDAN :

Düşman taarruzu veya herhangi bir sabotaj sonrasında ve yangınlarda komşu ekiplerin müessesesindeki ekipleri yangın malzemeleri ve araçları ile yardıma çağrılacak, kendilerine bizim ekiplerimiz yardımcı ve yol gösterici olacaktı


Muteber OĞUZHAN Müdür TURAN
V.BÖLÜM

TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME
GENEL BİLGİLER :
Olağanüstü durumda veya seferde eğitim-öğretim hizmetleri devam edeceğinden afetlerde yerinde kal prensibi uygulanacak olup, herhangi bir tahliye veya seyrekleştirme söz konusu olduğunda İl Tahliye Planı gereği verilecek talimatlar doğrultusunda hareket edilecektir

VI.BÖLÜM
DONATIM VE İKMAL

ÖDENEK DURUMLARI

Malzeme veya işin


TTahmini

TTutar


En çok beş yıla bölünmüş olarak her yıl yapılacak harcama


Nev’i

Miktarı

YTL

2013

2014

2015

2016

2017


1

Sığınak yerleri inşası

Ve takviyesi harcamaları

(II.Bölüm 1-(a) maddesi)


Tuğla Çimento

Kum-çakıl

Demir


-

-

-

-

-

-

-

2


Sığınak donatım malzemesi

Noksanlarının tamamlanması

(II.Bölüm 1-(d) maddesi)


Sığınak

Talimatında

Yazılı olan

Malzemeler

-

500

400

300

200

3


Yangın söndürme tesis ve

Araçlarının tamamlanması

(II.Bölüm 2- madde)


Yangın s.tüpü

Su kovası

Yangın musluğu
-

500

200

100

100

4


Söndürme Ekibi noksan

Malzemesinin tamamlanması

(III.Bölüm C-I-3. madde)


Noksan

Malzemeler

İçin
-

200

150

150

100

5


Kurtarma Ekibi noksan

Malzemesinin tamamlanması

(III.Bölüm C-II-3.madde)


-

300

150

150

100

6


İlkyardım ekibi noksan malzemesinin tamamlanması

(III.Bölüm C-III-3.madde)

-

100

100

50

50

7


Koruma Ekibi noksan malzemesinin tamamlanması

(III.Bölüm C-IV-3.madde)-

100

100

50

50

Türk iş İlk/Orta Okulu Müdürlüğüne ait bu “Sivil Savunma Tedbirler Planı” 30 sahifeden ibarettir. 02.09.2013

Müdür TURAN

Okul Müdürü


GİZLİ
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət