Ana səhifə

GİZLİ Türk iş İLK/ortaokuluna


Yüklə 212.5 Kb.
səhifə2/3
tarix26.06.2016
ölçüsü212.5 Kb.
1   2   3

II


Kurtarma Ekibi

1

1

4

5

III

İlkyardım Ekibi

1

1

4

5

IV

Koruma Ekibi

1

1

4

5 1. SÖNDÜRME EKİBİ :

1-Söndürme Ekip başı :M.Akif ÇEVİK


2-Ekibin görevi ve toplanma yeri : Söndürme Ekibi, okulumuzda çıkan bir yangında derhal

okulun girişindeki yangın köşesinde toplanacaktır.

İtfaiye gelinceye kadar, binada çıkan yangını söndürmeye

çalışır, yangının büyümesini önler ve itfaiye gelince yardımcı

olur.
3-Malzeme ve teçhizatı :III.Bölüm Ek-1’dedir.
4-Malzeme saklama yeri ve

Sorumlusu :Okulumuzdaki mevcut malzemeler yangın köşelerinde ve

Depoda olup, sorumlusu Ekip başı Mehmet Akif ÇEVİK .dır.
5-Ekip personeli listesi :III.Bölüm Ek-1/A’dadır.
6-Ekip başının görevleri :a) Ekip personelinin yapacağı işleri tebliğ etmek,

b) Değişen personelin yerine yenisini ekibe almak,

c) Ekibin malzeme, araç gereç ihtiyacını sağlamak.
7-Ekibin görevleri :a) Okul binasında çıkacak yangınları kontrol altına

almak ve söndürmek,

b) Barışta ve seferde yangını önleyici tedbirlerin

alınmasını sağlamak, 1. c) Okul çevresinde meydana gelen kirlenmeyi su ile yıkamak,

d) Can kurtarma ve enkazların kaldırılmasına yardım etmek.


 1. Ekibin hareket ve faaliyetleri :
 1. Ekip başı tarafından ekiptekilerin yoklamaları yapılır ve çıkması muhtemel yangınlara karşı hazırlıklı olmaları sağlanır.
 1. Malzeme ve teçhizat gözden geçirilerek kullanıma hazır halde bulunmaları sağlanır. Noksan malzemeler tamamlanır.
 1. Okul binasında yangına hashas olan bölgeler gözden geçirilir. Elektriklerin otomatik sigortalı olması sağlanır. Çatılarda elektrik tesisatı çektirilmez, toz toprak ve yanıcı maddelerden temizlenir. Çatı kapısı daima kilitli bulundurulur.
 1. Binada çıkan yangınlara derhal müdahale edilir. İtfaiye geldikten sonra itfaiye emrine girerek söndürmeye yardımcı olunur.
 1. Ekip personeli olağanüstü durumlarda kurtarma faaliyetlerine katılır, enkazların kaldırılmasına yardımcı olur.
 1. Bina içinde çıkan yangının duyurulması için bağırarak “Yangın var” diye personelin tahliyesine yardımcı olur. Yangın derhal itfaiyeye bildirilir.
 1. Yangın neticesinde ve NBC. Maddeleriyle kirlenmiş sahalar su ile temizlenir.
 1. Yangının söndürülmesinden sonra rapor düzenlenerek okul idaresine bildirilir.


(III.BÖLÜM EK-1)

SÖNDÜRME EKİBİ ARAÇ VE TEÇHİZATI


KADRO MEVCUT NOKSAN


 1. Yanmaz İş elbisesi

 2. Lastik Çizme 2

 3. İtfaiye bel kemeri

 4. Can kurtarma ipi

 5. Bel baltası

 6. Maske

 7. El tumbası

 8. Hortum 1

 9. Su kovası 6

 10. Kazma, kürek, varyoz, kanca 4

 11. Kancalı Halat

 12. Su anahtarı

 13. Testere, (ağaç ve demir)

 14. Pense

 15. Çeşitli söndürme cihazları 1

 16. Dozmetre

 17. İlkyardım çantası

 18. Kontrol kalemi.


(III.BÖLÜM EK-1/A)

TÜRK İŞ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
SÖNDÜRME EKİBİ PERSONEL LİSTESİ


Sıra No


Adı ve Soyadı

Doğum Tarihi

Kurumdaki

Görevi


Servisteki Görevi

İkametgâh Adresi

Telefon No

İmza

Tarih1


M.Akif ÇEVİK
2


CİHAN ÖZKAN
3


MERYEM UÇAR
4
5
678


KURTARMA EKİBİ :
1- Kurtarma Ekip başı :ENİS ALTINTAŞ
2- Ekibin görevi ve toplanma yeri : Kurtarma ekibi, okulumuzda çıkan bir yangında derhal

okul girişinin önündeki merdivende toplanacaktır.

Kurtarma ekipleri yardıma gelinceye kadar ilk

önce can ve yangınlarda ilk kurtarılacak işaretli malları

kurtaracaklardır.
3- Malzeme ve teçhizatı : III.Bölüm Ek-2’dedir.
4- Malzeme saklama yeri ve sorumlusu: Kurtarma ekibine ait malzemeler zemin kattaki

malzeme deposunda saklıdır, sorumlusu ise Ekip

başıdır.
5- Ekip personeli listesi : III.Bölüm Ek-2/A’dadır.
6- Ekip başının görevleri : a)Ekip personelinin yapacağı işleri tebliğ etmek,

b)Değişen personelin yerine yenisini ekibe almak,

c)Ekibin malzeme, araç, gereç ihtiyacının temin

edilmesini sağlamak.


7- Ekibin Görevleri :

a)Enkaz altından yaralıları kurtarmak,

b)Kurtarılan yaralılara acil ilkyardımı yapmak,

c)Binalarda meydana gelecek basit onarımların

yapılması

d)Tehlike arz eden yerlere destek yapmak.


8- Ekibin Hareket ve Faaliyetleri :


 1. Ekip başı tarafından ekiptekilerin yoklamaları yapılır ve kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere hazırlıklı olmaları sağlanır.

 2. Malzeme ve teçhizat gözden geçirilerek kullanıma hazır halde bulunmaları sağlanır. Noksan malzemeler tamamlanır.

 3. Kurtarma faaliyetlerinde, kurtarılan yaralılara acil ilkyardımda bulunarak derhal en yakın sağlık kuruluşuna sevkleri sağlanır.

 4. Kurtarma faaliyetlerinde bulunurken tehlike arz eden binalar ve belirli kısımlar desteklenir. Yıkılması gerekenler daha büyük tehlike arz etmemesi için yıkılır. Yıkım işi için gerekli yerlerden izin alınır.

 5. İkaz-Alarm verildiğinde binadaki iç ve dış ışıklardan söndürülmesi gerekenler söndürülür. Su, doğalgaz vanaları kapatılır. Elektrik şalterleri kapatılır. Yanan soba ve kaloriferler söndürülür. LPG’li ocaklar kapatılır.

 6. İkaz alarm verildiğinde öğrencilerin ve personelin sığınaklara inmeleri sağlanır.

 7. İçten ve dıştan yapılacak kundakçılık hareketlerine karşı dikkatli olunur. Tehlikeli bölgelere diğer şahısların girmeleri önlenir. Çevre emniyeti sağlanır.

(III.BÖLÜM EK-2)

KURTARMA EKİBİ ARAÇ VE TEÇHİZATI

Kadro Mevcut Noksan 1. İş elbisesi

 2. Baltalı kazma

 3. İzci ipi (5 metrelik)

 4. İzci çakısı

 5. Kauçuk eldiven

 6. Malzeme torbası

 7. İlkyardım çantası 1

 8. Arka çantası

 9. Geçme merdiven

 10. Balyoz (3 kg)

 11. Kürek 2

 12. Küskü demiri

 13. Dozimetre


(III.BÖLÜM EK-2/A)

TÜRK İŞ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
KURTARMA EKİBİ PERSONEL LİSTESİSıra No

Adı ve Soyadı

Doğum Tarihi

Kurumdaki Görevi

Servisteki Görevi

İkametgâh Adresi

Telefon No

İmza

Tarih

1

ENİS ALTINTAŞ2

YILDIZ ACAR3


SATI ERTUĞRUL


4

MELTEM YILMAZ5


SERPİL KELEŞ


678910
İLKYARDIM EKİBİ :
1- İlkyardım Ekip başı :MUSTAFA DEMİR

2- Ekibin görevi ve toplanma yeri : İlkyardım Ekibi, okulumuzda çıkan bir yangında

Derhal zemin kattaki sağlık odasında toplanacaktır.

İlkyardım ekibi yangın sebebiyle yaralanan ve

Hastalananlara gereken ilk yardımı yaparlar.

3- Malzeme ve teçhizatı : III. Bölüm EK-3’dedir.

4- Malzeme saklama yeri ve sorumlusu: İlkyardım ekibine ait malzemeler zemin kattaki

Sağlık odası olarak kullanılan odadır. Sorumlusu ekip

Başıdır.

5- Ekip personeli listesi :III. Bölüm EK–3/A dadır.

6- Ekip başının görevleri :

a) Ekip personelinin yapacağı işleri tebliğ etmek,

b) Değişen personelin yerine yenisini ekibe almak,

c) Ekibin malzeme, araç, gereç ihtiyacının temin

Edilmesini sağlamak.

7- Ekibin Görevleri : 1. Hastalara ve yaralananlara ilkyardım yapmak,

 2. Ölülerin kimliklerini tespit ve sahiplerine teslim

Etmek,

 1. Gerekirse cesetlerinin gömülmelerini sağlamak,

 2. Bıraktıkları eşyaları tespit etmek.

8- Ekibin Hareket ve Faaliyetleri :
 1. Ekip başı tarafından ekiptekilerin yoklamaları yapılır ve ilkyardım faaliyetlerinde bulunmak üzere hazırlıklı olmaları sağlanır.

 2. Malzeme ve teçhizat gözden geçirilerek kullanıma hazır halde bulunmaları sağlanarak noksan malzemeler tamamlanır.

 3. Yaralananlara ve hastalara okul binasının sağlık odasında gerekli ilkyardım yapıldıktan sonra en yakın sağlık kuruluşuna göndermeleri sağlanır.

 4. Herhangi bir yangında ölenler olursa, kimliklerinin tespiti yapılarak, yakınlarına teslim edilir ve gömülmelerinde yardımcı olunur.

 5. Ölen ve yaralananlara ait eşyalar tespit edilerek okul idaresine teslim edilerek muhafaza edilir ve sahiplerine teslim edilir.

 6. Kurtarma servisiyle işbirliği yapılarak, kurtarma faaliyetlerinde bulunur.

 7. Yangın neticesinde veya diğer sebeplerle okul binasında kirlenmiş sahalar tespit edilerek girilmemesi için gerekli önlemler alınır.

(III.BÖLÜM EK-3)

İLKYARDIM EKİBİ ARAÇ VE TEÇHİZATI

Kadro Mevcut Noksan 1. İş elbisesi

 2. İlkyardım çantası (komple) 1

 3. Sedye

 4. Battaniye

 5. Halat (12’şer metrelik)

 6. Dozimetre


(III.BÖLÜM EK-3/A
TÜRK İŞ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
İLKYARDIM EKİBİ PERSONEL LİSTESİSıra No

Adı ve Soyadı

Doğum Tarihi

Kurumdaki Görevi

Servisteki Görevi

İkametgah Adresi

Telefon No

İmza

Tarih


1


MUSTAFA DEMİR2


İLKNUR YİĞİT3


SERPİL KARABİDEK4


GÜLTEN TAŞATAR5


HURİYE AYDIN678910
IV- KORUMA EKİBİ :
1- Koruma Ekip Başı :HÜSEYİN GENÇ

2- Ekibin görevi ve toplanma yeri : Koruma Ekibi, okulumuzda çıkan bir yangında

derhal okul binasının giriş kapısındaki merdivenin

sağ tarafında toplanacaktır.


Koruma ekibi yangında kurtarılan eşyaları


korurlar. Ayrıca yangından ötürü personel arasında

meydana gelecek panik ve kargaşalıkları önlerler.

3- Malzeme ve Teçhizatı : III.Bölüm Ek-4’dedir.


 1. Malzeme saklama yeri ve sorumlusu : Koruma ekibine ait malzemeler zemin kattaki

Malzeme deposunda saklıdır, sorumlusu ise Ekip

başıdır.


5- Ekip Personeli Listesi : III.Bölüm Ek-4/A’dadır.

6- Ekip başının görevleri : 1. Ekip personelinin yapacağı işleri tebliğ etmek,

 2. Değişen personelin yerine yenisini ekibe almak,

 3. Ekibin malzeme, araç, gereç ihtiyacının temin

Edilmesini sağlamak.

7- Ekibin Görevleri : 1. Okul binasının iç ve dış emniyetini sağlamak,

 2. Şüpheli şahısları tespit ve polise haber vermek,

 3. Tehlike sırasında öğrencilerin ve personelin

Sivil Savunma talimat ve isteklerine uygun şekilde hareketlerini düzenlemek, kılavuzluk etmek,

 1. Panik ve kargaşalıkları ve moral bozucu

Hareketleri önlemek,

 1. Okul önündeki trafiği kontrol etmek,

 2. Yağmacılığı önlemek, kurtarılan malları emniyet altında bulundurmak,

 3. Gizleme ve karartma tedbirlerini kontrol etmek.

8- Ekibin Hareket ve Faaliyetleri :
 1. Ekip başı tarafından ekiptekilerin yoklamaları yapılır ve koruma faaliyetlerinde bulunmak üzere hazırlıklı olmaları sağlanır.

 2. Malzeme ve teçhizat gözden geçirilerek kullanıma hazır halde bulunmaları sağlanır. Noksan malzemeler tamamlanır.

 3. Okul binasının korunması için her türlü tedbir alınır. Gerekli yerlerde nöbet tutulur ve gerektiğinde emniyetten yardım istenir.

 4. Okul binasında gerekli gizleme ve karartma tedbirleri alınır. Bunun için gerekli malzemeler temin edilir.

 5. Herhangi bir yangın esnasında kapı ve pencereler kapılı tutulur.

 6. Herhangi bir yangında bütün öğrencilerin ve personelin en seri şekilde okulu tahliye etmelerini ve emniyetli yerde toplanmaları sağlanır. Daha sonra öğrencilerin güvenli bir şekilde evlerine gitmeleri sağlanır.


 1. Okul içerisinde panik yaratıcı ve moral bozucu hareketlerin meydana gelmesine engel olunur. Öğrencilere ve personele Milli, dini ve ahlaki telkinlerde bulunulur ve morallerinin yükseltilmesi için gerekli gayret gösterilir. 1. Okul binasında yapılması muhtemel yağmacılık hareketlerine karşı gerekli emniyet tedbirleri derhal alınır. Şüpheli görülen kişiler tespit edilerek polise teslim edilir ve okul binasına yaklaştırılmayacaklardır. 1. Yangın neticesinde ve diğer sebeplerle okul binasında ve çevresindeki sahalara öğrencilerin ve personelin girmemeleri sağlanır.


(III-BÖLÜM EK-4)

KORUMA EKİBİ ARAÇ VE TEÇHİZATI

Kadro Mevcut Noksan


 1. Bel kemeri

 2. Cep düdüğü

 3. Dozimetre

 4. İp veya Şerit

 5. İşaret levhası


(III.BÖLÜM EK-4/A)

TÜRK İŞ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

KORUMA EKİBİ PERSONEL LİSTESİ


Sıra No

Adı ve Soyadı

Doğum Tarihi

Kurumdaki Görevi

Servisteki Görevi

İkametgah Adresi

Telefon No

İmza

Tarih


1


HÜSEYİN GENÇ2


ŞENAY FAZLIOĞLU3


UĞUR GÜDER4


AYLA DOĞAN5


ŞABAN YILMAZ678910
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət