Ana səhifə

G. T.İ. P. Kayit no


Yüklə 3.8 Mb.
səhifə9/33
tarix27.06.2016
ölçüsü3.8 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   33

 

 

 

2925.19.95

10

*

N-Fenilmaleimid (CAS RN 941-69-5)

0

 

 
 

 

2925.19.95

20

*

4,5,6,7-Tetrahidroizoindol-1,3-dione (CAS RN 4720-86-9)

0

 

 
 

 

2925.19.95

30

*

N,N'-(m-Fenilen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0

 

 
 

 

2925.29.00

10

*

Disiklohekzil karbodiimid (CAS RN 538-75-0)

0

 

 
 

 

2926.90.95

18

*

Metil siyanoasetat (CAS RN 105-34-0)

0

 

 
 

 

2926.90.95

20

*

2-(m-benzoilfenil) propiono nitril

0

 

 
 

 

2926.90.95

25

*

2,2-dibromo-3-nitrilopropionamid (CAS RN 10222-01-2)

0

 

 
 

 

2926.90.95

30

*

2-Amino-3-(3,4-dimetoksifenil)-2-metilpropannitril hidroklorür (CAS RN 2544-13-0)

0

 

 
 

 

2926.90.95

35

*

2-bromo-2(bromometil)pentandinitril

0

 

 
 

 

2926.90.95

45

*

2-Siyanoasetamid (CAS RN 107-91-5)

0

 

 
 

 

2926.90.95

50

*

Siyanoasetik asitin alkil veya alkoksialkil esterleri

0

 

 
 

 

2926.90.95

55

*

Metil-2-siyano-2-fenilbutirat (CAS RN 24131-07-5)

0

 

 
 

 

2926.90.95

60

*

Kristal şeklinde siyanoasetik asit

0

 

 
 

 

2926.90.95

61

*

m-(1-siyanoetil) benzoik asit (CAS RN 5537-71-3)

0

 

 
 

 

2926.90.95

63

*

1-(siyanoasetil)-3-etilüre (CAS RN 41078-06-2)

0

 

 
 

 

2926.90.95

64

*

Kendi izomer karışımları içerisinde ağırlıkça %83 veya daha fazla saflıkta esfenvalerat (CAS RN 66230-04-4)

0

 

 
 

 

2926.90.95

65

*

Malononitril

0

 

 
 

 

2926.90.95

70

*

Metakrilonitril (CAS RN 126-98-7)

0

 

 
 

 

2926.90.95

74

*

Klorotalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)

0

 

 
 

 

2926.90.95

75

*

Etil 2-siyano-2-etil-3-metilhekzanoat (CAS RN 100453-11-0)

0

 

 
 

 

2926.90.95

80

*

Etil 2-siyano-2-fenilbütirat (CAS RN 718-71-8)

0

 

 
 

 

2926.90.95

81

*

4-amino benzonitril (CAS RN 873-74-5)

0

 

 
 

 

2926.90.95

86

*

Etilendiamintetraasetonitril (CAS RN 5766-67-6)

0

 

 
 

 

2926.90.95

87

*

Nitrilotriasetonitril (CAS RN 7327-60-8)

0

 

 
 

 

2926.90.95

88

*

1,3-Propilendiamintetraasetonitril

0

 

 
 

 

2926.90.95

89

*

Butironitril

0

 

 
 

 

2927.00.00

10

*

2,2'-Dimetil-2,2'-azodipropiyonamidin dihidroklorür

0

 

 
 

 

2927.00.00

20

*

4-Anilino-2-metoksibenzendiazonyum hidrojen sülfat

0

 

 
 

 

2927.00.00

30

*

4’-aminoazobenzen-4-sülfonik asit (CAS RN 104-23-4)

0

 

 
 

 

2927.00.00

40

*

2-hidroksi naftalin-1-diazonium-4-sülfonat

0

 

 
 

 

2927.00.00

50

*

Ağırlıkça %60 veya daha fazla saflıkta 2-hidroksi-6-nitronaftalin-1-diazonium-4-sülfonat

0

 

 
 

 

2927.00.00

60

*

4,4’-disiyano-4,4’- azodivalerik asit (CAS RN 2638-94-0)

0

 

 
 

 

2927.00.00

70

*

Tetrasodyum 3,3’-[azoksibis[(2-metoksi-4,1-fenilen)azo]] bis [4,5-dihidroksi naftalen-2,7-disülfonat] (CAS RN 83968-64-3)

0

 

 
 

 

2927.00.00

80

*

4-[(2,5-Diklorofenil)azo]-3-hidroksi-2-naftoik asit (CAS RN 51867-77-7)

0

 

 
 

 

2928.00.90

10

*

3,3'-Bis(3,5-di-tert-bütil-4-hidroksifenil)-N,N'-bipropiyonamid

0

 

 
 

 

2928.00.90

20

*

2,4,6-Triklorofenilhidrazin

0

 

 
 

 

2928.00.90

25

*

Sulu çözelti içinde Asetaldehit oksim (CAS RN 107-29-9)

0

 

 
 

 

2928.00.90

30

*

N-İzopropilhidroksilamin (CAS RN 5080-22-8)

0

 

 
 

 

2928.00.90

40

*

Sulu çözelti halinde o-etilhidroksilamin

0

 

 
 

 

2928.00.90

60

*

Adipohidrazit

0

 

 
 

 

2928.00.90

70

*

Bütanonoksim (CAS RN 96-29-7)

0

 

 
 

 

2928.00.90

75

*

Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0

 

 
 

 

2928.00.90

80

*

Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0

 

 
 

 

2928.00.90

85

*

Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta Daminozid (ISO) (CAS RN 1596-84-5)

0

 

 
 

 

2929.10.00

10

*

Metilendisiklohekzil diizosiyanatlar

0

 

 
 

 

2929.10.00

15

*

3,3’-Dilmetilbifenil-4,4’-diil diizosiyanat (CAS RN 91-97-4)

0

 

 
 

 

2929.10.00

40

*

m-izopropenil-,-dimetilbenzil izosiyonat

0

 

 
 

 

2929.10.00

50

*

m-Fenilendiizopropiliden diizosiyonat

0

 

 
 

 

2929.10.00

55

*

2,5 (ve 2,6)-Bis(izosiyanatometil)bisiklo[2.2.1] heptan (CAS RN 74091-64-8)

0

 

 
 

 

2929.10.00

60

*

Trimetilhekzametilen diizosiyanat, karışık izomerleri

0

 

 
 

 

2929.10.00

80

*

1,3-Bis(izosiyanatometil) benzen (CAS RN 3634-83-1)

0

 

 
 

 

2930.20.00
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət