Ana səhifə

G. T.İ. P. Kayit no


Yüklə 3.8 Mb.
səhifə8/33
tarix27.06.2016
ölçüsü3.8 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   33

0

 

 
 

 

2922.49.85

60

*

Etil-4-dimetil aminobenzoat (CAS RN 10287-53-3)

0

 

 
 

 

2922.49.85

70

*

2-etilhekzil-4-dimetilamino benzoat (CAS RN 21245-02-3)

0

 

 
 

 

2922.50.00

20

*

1-[2-Amino-1-(4-metoksifenil)-etil]-siklohekzanol hidroklorür (CAS RN 130198-05-9)

0

 

 
 

 

2922.50.00

40

*

4,4-dimetoksibütilamin (CAS RN 19060-15-2)

0

 

 
 

 

2922.50.00

70

*

2-(1-Hidroksisiklohekzil)-2-(4-metoksifenil) etilamonyum asetat

0

 

 
 

 

2923.90.00

10

*

%25 (± %0,5) ağırlığında tetrametilamonyum hidroksit içeren sulu çözelti şeklinde tetrametilamonyum hidroksit

0

 

 
 

 

2923.90.00

25

*

Tetrakis (dimetilditetradesilamonyum) molibdat (CAS RN 117342-25-3)

0

 

 
 

 

2923.90.00

45

*

Ağırlıkça %55 (± %1) tetrabutilamonyum hidroksit sulu çözeltisi formunda tetrabutilamonyum hidroksit (CAS RN 2052-49-5)

0

 

 
 

 

2923.90.00

70

*

Sulu çözelti halinde ağırlıkça
-% 40 (± %2) tetrapropilamonyum hidroksit
-% 0,3 veya daha az karbonat
-% 0,1 veya daha az tripropilamin
-500 mg/kg veya daha az bromit ve -25 mg/kg veya daha az potasyum sodyum (birlikte alınmış)
içeren tetrapropilamonyum hidroksit

0

 

 

 

 

 

2923.90.00

75

*

- Ağırlıkça %35 (± %0,5) tetraetilamonyum hidroksit
-1000 mg/kg'dan daha fazla olmayan klorür
-2 mg/kg'dan daha fazla olmayan demir ve
-10 mg/kg'dan daha fazla olmayan potasyum
içeren sulu çözelti halinde tetraetilamonyum hidroksit

0

 

 
 

 

2923.90.00

80

*

Ağırlıkça % 63 veya daha fazla, fakat % 67’yi geçmeyen dialil dimetil amonyum klorür içeren bir sulu çözelti halinde dialil dimetil amonyum klorür (CAS RN 7398-69-8)

0

 

 
 

 

2924.19.00

10

*

2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit ve bunların sodyum veya amonyum tuzları

0

 

  

2924.19.00

30

*

Metil 2-asetamido-3-kloropropionat (CAS RN 87333-22-0)

0

 

 
 

 

2924.19.00

40

*

N-(1,1-Dimetil-3-oksibütil)akrilamid (CAS RN 2873-97-4)

0

 

 
 

 

2924.19.00

50

*

Akrilamid (CAS RN 79-06-1)

0

 

 
 

 

2924.19.00

60

*

N,N- Dimetil akrilamid (CAS RN 2680-03-7)

0

 

 
 

 

2924.19.00

70

*

Metil karbamat (CAS RN 598-55-0)

0

 

 
 

 

2924.19.00

80

*

Tetrabutilüre (CAS RN 4559-86-8)

0

 

 
 

 

2924.21.00

10

*

4,4’-Dihidroksi-7,7’-üreilenedi(naftalen-2-sülfonik asit) ve bunun sodyum tuzları

0

 

 
 

 

2924.29.98

10

*

Alaklor (ISO) (CAS RN 15972-60-8)

0

 

  

2924.29.98

15

*

Asetoklor (ISO) (CAS RN 34256-82-1)

0

 

  

2924.29.98

20

*

2-Kloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propan-2-iloksimetil)asetamid (CAS RN 86763-47-5)

0

 

  

2924.29.98

22

*

3,3’-Bis(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)-N,N’-hekzametilen dipropiyonamid (CAS RN 23128-74-7)

0

 

  

2924.29.98

25

*

3’-dietilaminoasetanilid

0

 

  

2924.29.98

27

*

2-Bromo-4-floroasetanilid (CAS RN 1009-22-9)

0

 

  

2924.29.98

30

*

Propaklor (ISO) (CAS RN 1918-16-7)

0

 

 
 

 

2924.29.98

40

*

N,N’-1,4-fenilen bis[3-oksobutiramid] (CAS RN 24731-73-5)

0

 

  

2924.29.98

45

*

Propoksur (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0

 

  

2924.29.98

50

*

N,N’-(2,5-dikloro-1,4-fenilen)bis[3-okzobutiramid] (CAS RN 42487-09-2)

0

 

  

2924.29.98

51

*

Metil 2-amino-4-[[(2,5-diklorofenil)amino]karbonil]benzoat (CAS RN 59673-82-4)

0

 

  

2924.29.98

53

*

4-Amino-N-[4-(aminokarbonil)fenil]benzamid (CAS RN 74441-06-8)

0

 

 
 

 

2924.29.98

55

*

N,N’-(2,5-dimetil-1,4-fenilen)bis[3-okzobutiramid] (CAS RN 24304-50-5)

0

 

  

2924.29.98

60

*

N,N’-(2-kloro-5-metil-1,4-fenilen) bis[3-okzobutiramid] (CAS RN 41131-65-1)

0

 

  

2924.29.98

63

*

N-Etil-2-(izopropil)-5-metilsiklohekzan karboksamid (CAS RN 39711-79-0)

0

 

  

2924.29.98

65

*

2-(4-Hidroksifenil)asetamid (CAS RN 17194-82-0)

0

 

  

2924.29.98

75

*

3-Amino-p-anisanilid (CAS RN 120-35-4)

0

 

  

2924.29.98

80

*

5’-Kloro-3-hidroksi-2’,4’-dimetoksi-2-naftanilid

0

 

  

2924.29.98

85

*

p-Aminobenzamit (CAS RN 2835-68-9)

0

 

 
 

 

2924.29.98

86

*

Ağırlık itibariyle %99,5 veya daha fazla saflıkta antranilamid (CAS RN 88-68-6)

0

 

  

2924.29.98

87

*

Parasetamol (CAS RN 103-90-2)

0

 

 
 

 

2924.29.98

88

*

5’-kloro-3-hidroksi-2’-metil-2-naftanilid (CAS RN 135-63-7)

0

 

 
 

 

2924.29.98

89

*

Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)

0

 

 
 

 

2924.29.98

91

*

3-hidroksi-2'-metoksi-2-naftanilid (CAS RN 135-62-6)

0

 

 
 

 

2924.29.98

92

*

3-hidroksi-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)

0

 

 
 

 

2924.29.98

93

*

3-hidroksi-2'-metil-2-naftanilid

0

 

 
 

 

2924.29.98

94

*

2'-etoksi-3-hidroksi-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0)

0

 

 
 

 

2924.29.98

96

*

4'-kloro-3-hidroksi-2',5'-dimetoksi-2-naftanilid (CAS RN 4273-92-1)

0

 

 
 

 

2924.29.98

97

*

1,1-siklohekzandiasetik asit monoamid (CAS RN 99189-60-3)

0

 

 
 

 

2925.11.00

20

*

Sakkarin ve bunun sodyum tuzu

0

 

 
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət