Ana səhifə

G. T.İ. P. Kayit no


Yüklə 3.8 Mb.
səhifə6/33
tarix27.06.2016
ölçüsü3.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
2919.90.00

10

*

2,2’-Metilen bis (4,6-di-tert-butilfenil) fosfat,monosodyum tuzu

0

 

 
 

 

2919.90.00

30

*

Alüminyum hidroksibis[2,2’-metilenbis(4,6-di-tert-bütilfenil)fosfat] (CAS RN 151841-65-5)

0

 

 
 

 

2919.90.00

40

*

Tri-n-hekzilfosfat (CAS RN 2528-39-4)

0

 

 
 

 

2919.90.00

50

*

Trietil fosfat (CAS RN 78-40-0)

0

 

 
 

 

2920.19.00

10

*

Fenitrotion (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0

 

 
 

 

2920.19.00

20

*

Tolklofos-metil (ISO) (CAS RN 57018-04-9)

0

 

 
 

 

2920.90.10

10

*

Dietil sülfat

0

 

 
 

 

2920.90.10

20

*

Diallyl 2,2’-oksidietil dikarbonat (CAS RN 142-22-3)

0

 

 
 

 

2920.90.10

40

*

Dimetil karbonat (CAS RN 616-38-6)

0

 

 
 

 

2920.90.10

50

*

Di-tert-butil dikarbonat (CAS RN 24424-99-5)

0

 

 
 

 

2920.90.30

 
Trimetil fosfit (CAS RN 121-45-9)

0

 

 
 

 

2920.90.40

 
Trietil fosfit (CAS RN 122-52-1)

0

 

 
 

 

2920.90.85

10

*

O,O'-Dioktadesil pentaeritritol bis (fosfit)

0

 

  

2920.90.85

20

*

Tris(metilfenil)fosfit (CAS RN 25586-42-9)

0

 

  

2920.90.85

30

*

2,2´-[[3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1'-bifenil]-2,2'-diil]bis(oksi)]bis[bifenil-1,3,2-diokzafosfefin] (CAS RN 138776-88-2)

0

 

  

2920.90.85

40

*

Bis (2,4-dikumilfenil)pentaeritritol difosfit (CAS RN 154862-43-8)

0

 

  

2921.19.50
2929.90.00

10
20

*

Dietilamino-trietoksisilan

0

 

  

2921.19.60

10

*

2-(N,N-Dietilamino)etil klorür hidroklorür (CAS RN 869-24-9)

0

 

  

2921.19.99

20

*

Etil(2-metilalil) amin

0

 

 
 

 

2921.19.99

30

*

Alilamin (CAS RN 107-11-9)

0

 

 
 

 

2921.19.99

40

*

Tris(dietilamido)tert-butilimido tantalum (V) (CAS RN 169896-41-7)

0

 

 
 

 

2921.19.99

50

*

Tetrakis(etilmetilamino)hafniyum (IV) (CAS RN 352535-01-4)

0

 

 
 

 

2921.19.99

60

*

Tetrakis(etilmetilamino)zirkonyum (IV) (CAS RN 175923-04-3)

0

 

 
 

 

2921.29.00

10

*

N,N,N',N'-Tetrabütilhekzametilendiamin

0

 

 
 

 

2921.29.00

20

*

Tris[3-(dimetilamino)propil] amin

0

 

 
 

 

2921.29.00

30

*

Bis[3-(dimetilamino)propil] metilamin

0

 

 
 

 

2921.29.00

40

*

Dekametilenediamin (CAS RN 646-25-3)

0

 

 
 

 

2921.29.00

50

*

N’-[3-(dimetilamino)propil]-N,N-dimetil propan-1,3-diamin (CAS RN 6711-48-4)

0

 

 
 

 

2921.30.99

10

*

Disiklohekzil(metil)amin

0

 

 
 

 

2921.30.99

30

*

1,3-siklohekzandimetanamin (CAS RN 2579-20-6)

0

 

 
 

 

2921.42.00

10

*

2,6-Dikloro-4-nitroanilin (CAS RN 99-30-9)

0

 

 
 

 

2921.42.00

15

*

4-Amino-3-nitrobenzensülfonik asit (CAS RN 616-84-2)

0

 

 
 

 

2921.42.00

25

*

Sodyum hidrojen 2-aminobenzen-1,4-disülfonat

0

 

  

2921.42.00

35

*

2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)

0

 

  

2921.42.00

45

*

2,4,5-Trikloroanilin (CAS RN 636-30-6)

0

 

  

2921.42.00

50

*

3-Aminobenzensülfonik asit (CAS RN 121-47-1)

0

 

  

2921.42.00

70

*

2-Aminobenzen-1,4-disülfonik asit (CAS RN 98-44-2)

0

 

 
 

 

2921.42.00

80

*

4-kloro-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)

0

 

 
 

 

2921.42.00

82

*

2-kloro-4-nitroanilin (CAS RN 121-87-9)

0

 

 
 

 

2921.42.00

85

*

3,5-dikloroanilin (CAS RN 626-43-7)

0

 

 
 

 

2921.42.00

86

*

Ağırlıkça % 99,5 veya daha fazla saflıkta 2,5-Dikloroanilin (CAS RN 95-82-9)

0

 

 
 

 

2921.42.00

87

*

N-Metilanilin (CAS RN 100-61-8)

0

 

 
 

 

2921.42.00

88

*

3,4-Dikloroanilin-6-sülfonik asit (CAS RN 6331-96-0)

0

 

  

2921.43.00

10

*

5-Amino-2-klorotoluen-4-sülfonik asit (CAS RN 88-53-9)

0

 

  

2921.43.00

20

*

4-Amino-6-klorotoluen-3-sülfonik asit

0

 

 
 

 

2921.43.00

30

*

3-Nitro-p-toluidine (CAS RN 119-32-4)

0

 

 
 

 

2921.43.00

40

*

4-Aminotoluen-3-sülfonik asit (CAS RN 88-44-8)

0

 

 
 

 

2921.43.00

50

*

4-Aminobenzotriflorür (CAS RN 455-14-1)

0

 

 
 

 

2921.43.00

60

*

3-Aminobenzotriflorür (CAS RN 98-16-8)

0

 

 
 

 

2921.43.00

70

*

N-Etil-m-toluidin (CAS RN 102-27-2)

0

 

 
 

 

2921.43.00

80

*

6-Kloro-α,α,α-trifloro-m-toluidin (CAS RN 121-50-6)

0

 

 
 

 

2921.44.00

20

*

Difenilamin (CAS RN 122-39-4)

0

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət