Ana səhifə

G. T.İ. P. Kayit no


Yüklə 3.8 Mb.
səhifə5/33
tarix27.06.2016
ölçüsü3.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
 

2916.19.95

20

*

Metil 3,3-dimetilpent –4-enoate (CAS RN 63721-05-1)

0

 

 
 

 

2916.19.95

30

*

Potasyum (E,E)-hekza-2,4-dionat (CAS RN 24634-61-5)

0

 

 
 

 

2916.20.00

50

*

Etil 2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil) siklopropankarboksilat (CAS RN 97-41-6)

0

 

 
 

 

2916.20.00

60

*

3-siklohekzilpropiyonik asit (CAS RN 701-97-3)

0

 

 
 

 

2916.31.00

10

*

Benzilbenzoat (CAS RN 120-51-4)

0

 

 
 

 

2916.39.90

10

*

2,3,4,5-tetraflorobenzoik asit (CAS RN 1201-31-6)

0

 

 
 

 

2916.39.90

15

*

2-Kloro-5-nitrobenzoik asit (CAS RN 2516-96-3)

0

 

 
 

 

2916.39.90

20

*

3,5-Diklorobenzoil klorür (CAS RN 2905-62-6)

3,6

 

 
 

 

2916.39.90

25

*

2-metil-3-(4-florofenil)-propiyonil klorür

0

 

 
 

 

2916.39.90

30

*

2,4,6-trimetilbenzoil klorür (CAS RN 938-18-1)

0

 

 
 

 

2916.39.90

40

*

Vinil 4-tert-butilbenzoat (CAS RN 15484-80-7)

0

 

 
 

 

2916.39.90

45

*

2-Klorobenzoik asit (CAS RN 118-91-2)

0

 

 
 

 

2916.39.90

50

*

3,5-Dimetilbenzoil klorür (CAS RN 6613-44-1)

0

 

 
 

 

2916.39.90

55

*

4-tert- Butilbenzoik asit (CAS RN 98-73-7)

0

 

 
 

 

2916.39.90

60

*

4-Etilbenzoil klorür (CAS RN 16331-45-6)

0

 

 
 

 

2916.39.90

65

*

2-(4-nitrofenil) butirik asit (CAS RN 7463-53-8)

0

 

 
 

 

2916.39.90

70

*

İbuprofen (CAS RN 15687-27-1)

0

 

 
 

 

2916.39.90

75

*

m-Toluik asit (CAS RN 99-04-7)

0

 

 
 

 

2916.39.90

80

*

Etil 2-(4-nitrofenil) bütirat

0

 

 
 

 

2916.39.90

85

*

(2,4,5-Triflorofenil)asetik asit (CAS RN 209995-38-0)

0

 

 
 

 

2917.11.00

20

*

Bis(p-metilbenzil) okzalat (CAS RN 18241-31-1)

0

 

 
 

 

2917.11.00

30

*

Kobalt okzalat (CAS RN 814-89-1)

0

 

 
 

 

2917.12.00

20

*

Dimetil adipat (CAS RN 627-93-0)

0

 

 
 

 

2917.19.10

10

*

Dimetil malonat (CAS RN 108-59-8)

0

 

 
 

 

2917.19.10

20

*

Dietil malonat (CAS RN 105-53-3)

0

 

 
 

 

2917.19.90

20

*

Sodyum 1,2-bis (siklohekziloksikarbonil) etansülfonat

0

 

 
 

 

2917.19.90

30

*

Etilen brasilat (CAS RN 105-95-3)

0

 

 
 

 

2917.19.90

50

*

Tetradekandioik asit (CAS RN 821-38-5)

0

 

 
 

 

2917.19.90

70

*

İtakonik asit (CAS RN 97-65-4)

0

 

 
 

 

2917.20.00

30

*

1,4,5,6,7,7-hekzakloro-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dikarboksilik anhidrit

0

 

 
 

 

2917.20.00

40

*

3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftalik anhidrit (CAS RN 5333-84-6)

0

 

 
 

 

2917.34.00

10

*

Dialil ftalat (CAS RN 131-17-9)

0

 

 
 

 

2917.39.95

20

*

Dibütil-1,4-benzendikarboksilat (CAS RN 1962-75-0)

0

 

 
 

 

2917.39.95

30

*

Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksilik dianhidrit (CAS RN 89-32-7)

0

 

 
 

 

2918.19.98

20

*

L-Malik asit (CAS RN 97-67-6)

0

 

 
 

 

2918.29.00

10

*

Monohidroksi naftonik asitler

0

 

 
 

 

2918.29.00

30

*

Oktadesil-3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionat (CAS RN 2082-79-3)

0

 

 
 

 

2918.29.00

50

*

Hekzametilen bis[3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil) propionat] (CAS RN 35074-77-2)

0

 

 
 

 

2918.29.00

60

*

4-hidroksibenzoikasidin Metil-,etil-,propil- ya da butil esterleri veya bunların sodyum tuzları (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 veya 4247-02-3)

0

 

 
 

 

2918.29.00

70

*

Pentaeritritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionat) (CAS RN 6683-19-8)

0

 

 
 

 

2918.29.00

80

*

Butil 3,5-bis(1,1-dimetiletilen)-4-hidroksibenzenpropanoat (CAS RN 52449-44-2)

0

 

 
 

 

2918.30.00

30

*

Metil-2-benzoil benzoat (CAS RN 606-28-0)

0

 

 
 

 

2918.30.00

40

*

Ftalaldehidik asit (CAS RN 119-67-5)

0

 

 
 

 

2918.99.90

10

*

3,4-Epoksisiklohekzilmetil 3,4-epoksisiklohekzankarboksilat (CAS RN 2386-87-0)

0

 

 
 

 

2918.99.90

20

*

Metil 3-metoksiakrilat (CAS RN 5788-17-0)

0

 

 
 

 

2918.99.90

30

*

Metil 2-(4-hidroksifenoksi) propionat (CAS RN 96562-58-2)

0

 

 
 

 

2918.99.90

40

*

trans-4-hidroksi-3-metoksisinamik asit (CAS RN 1135-24-6)

0

 

 
 

 

2918.99.90

50

*

Metil 3,4,5-trimetoksi benzoat (CAS RN 1916-07-0)

0

 

 
 

 

2918.99.90

60

*

3,4,5-Trimetoksibenzoik asit (CAS RN 118-41-2)

0

 

 
 

 

2918.99.90

70

*

Alil-(3-metilbutoksi)asetat (CAS RN 67634-00-8)

0

 

 
 

 

2918.99.90

80

*

Sodyum 5-[2-kloro-4-(triflorometil)fenoksi]-2-nitrobenzoat (CAS RN 62476-59-9)

0

 

 
 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət