Ana səhifə

G. T.İ. P. Kayit no


Yüklə 3.8 Mb.
səhifə4/33
tarix27.06.2016
ölçüsü3.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
 

 

2912.49.00

20

*

4-Hidroksibenzaldehit (CAS RN 123-08-0)

0

 

 




 

 

2912.49.00

30

*

Salisilaldehit (CAS RN 90-02-8)

0

 

 




 

 

2914.19.90

20

*

Heptan-2-one (CAS RN 110-43-0)

0

 

 




 

 

2914.19.90

30

*

3-metilbütanon (CAS RN 563-80-4)

0

 

 




 

 

2914.19.90

40

*

Pentan-2-one (CAS RN 107-87-9)

0

 

 




 

 

2914.29.00

20

*

Siklohekzadek-8-enone (CAS RN 3100-36-5)

0

 

 




 

 

2914.29.00

30

*

(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-one (CAS RN 6485-40-1)

0

 

 




 

 

2914.29.00

40

*

Kamfor

0

 

 




 

 

2914.29.00

50

*

Trans-β-damaskone (CAS RN 23726-91-2)

0

 

 




 

 

2914.39.00

30

*

Benzofenon (CAS RN 119-61-9)

0

 

 




 

 

2914.39.00

50

*

4-fenilbenzofenon (CAS RN 2128-93-0)

0

 

 




 

 

2914.39.00

60

*

4-metilbenzofenon (CAS RN 134-84-9)

0

 

 




 

 

2914.39.00

70

*

Benzil (CAS RN 134-81-6)

0

 

 




 

 

2914.39.00

80

*

4'-Metilasetofenon (CAS RN 122-00-9)

0

 

 




 

 

2914.50.00

20

*

3'-Hidroksiasetofenon (CAS RN 121-71-1)

0

 

 




 

 

2914.50.00

30

*

2'-Hidroksiasetofenon

0

 

 




 

 

2914.50.00

40

*

4-(4-hidroksifenil)butan-2-one (CAS RN 5471-51-2)

0

 

 




 

 

2914.50.00

60

*

2,2-dimetoksi-2-fenilasetofenon (CAS RN 24650-42-8)

0

 

 




 

 

2914.50.00

70

*

16 ,17-Epoksi-3-hidroksipregn-5-en-20-one (CAS RN 974-23-2)

0

 

 




 

 

2914.50.00

80

*

2’,6’-dihidroksiasetofenon (CAS RN 699-83-2)

0

 

 




 

 

2914.69.90

10

*

2-Etilantrakinon (CAS RN 84-51-5)

0

 

 




 

 

2914.69.90

20

*

2-Pentilantrakinon (CAS RN 13936-21-5)

0

 

 




 

 

2914.69.90

30

*

1,4-Dihidroksiantrakinon (CAS RN 81-64-1)

0

 

 




 

 

2914.69.90

40

*

p-Benzokinon (CAS RN 106-51-4)

0

 

 




 

 

2914.70.00

10

*

1-kloro-3,3-dimetilbütan-2-one (CAS RN 13547-70-1)

0

 

 




 

 

2914.70.00

40

*

Perfloro (2-metilpentan-3-one) (CAS RN 756-13-8)

0

 

 




 

 

2914.70.00

50

*

3'-kloropropiyofenon (CAS RN 34841-35-5)

0

 

 




 

 

2914.70.00

60

*

4’-tert-butil-2’,6’-dimetil-3’,5’-dinitroasetofenon (CAS RN 81-14-1)

0

 

 




 

 

2914.70.00

70

*

4-Kloro-4’-hidroksibenzofenon (CAS RN 42019-78-3)

0

 

 




 

 

2915.29.00

10

*

Antimon triasetat (CAS RN 6923-52-0)

0

 

 




 

 

2915.39.00

40

*

tert-Butil asetat (CAS RN 540-88-5)

0

 

 







 

2915.39.00

50

*

3-Asetilfenil asetat (CAS RN 2454-35-5)

0

 

 







 

2915.39.00

60

*

Dodek-8-enilasetat (CAS RN 28079-04-1)

0

 

 




 

 

2915.39.00

65

*

Dodeka-7,9-dienilasetat (CAS RN 54364-62-4)

0

 

 




 

 

2915.39.00

70

*

Dodek-9-enil asetat (CAS RN 16974-11-1)

0

 

 




 

 

2915.39.00

75

*

İzobornilasetat (CAS RN 125-12-2)

0

 

 




 

 

2915.39.00

80

*

1-Feniletil asetat (CAS RN 93-92-5)

0

 

 




 

 

2915.90.70

40

*

Nonanoik asit (pelargonik asit) (CAS RN 112-05-0)

0

 

 




 

 

2915.90.70

50

*

Alil heptonoat (CAS RN 142-19-8)

0

 

 




 

 

2915.90.70

60

*

Etil-6,8-diklorooktanoat (CAS RN 1070-64-0)

0

 

 




 

 

2915.90.70

70

*

Ağırlıkça %92 veya daha fazla saflıkta kobalt borat neodekonoat kompleksleri (CAS RN 68457-13-6)

0

 

 




 

 

2915.90.70

75

*

2,2-Dimetilbutiril klorür (CAS RN 5856-77-9)

0

 

 




 

 

2915.90.70

80

*

Etil difloroasetat (CAS RN 454-31-9)

0

 

 




 

 

2916.12.00

10

*

2-tert-Bütil-6-(3-tert-bütil-2-hidroksi-5-metilbenzil) -4-metilfenil akrilat

0

 

 




 

 

2916.12.00

20

*

2-Etoksietil akrilat (CAS RN 106-74-1)

0

 

 




 

 

2916.12.00

30

*

İzobutil akrilat (CAS RN 106-63-8)

0

 

 




 

 

2916.12.00

40

*

2,4-Di-tert-pentil-6-[1-(3,5-di-tert-pentil-2-hidroksifenil) etil] fenilakrilat (CAS RN 123968-25-2)

0

 

 




 

 

2916.12.00

50

*

Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 2-hidroksietil akrilat (CAS RN 818-61-1)

0

 

 




 

 

2916.12.00

60

*

Oktadesil akrilat (CAS RN 4813-57-4)

0

 

 




 

 

2916.13.00

10

*

Çinkohidroksi metakrilat tozu (CAS RN 63451-47-8)

0

 

 




 

 

2916.13.00

20

*

Toz halinde, çinko dimetakrilat

0

 

 




 

 

2916.14.00

10

*

2,3-Epoksipropil metakrilat (CAS RN 106-91-2)

0

 

 




 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət