Ana səhifə

G. T.İ. P. Kayit no


Yüklə 3.8 Mb.
səhifə3/33
tarix27.06.2016
ölçüsü3.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
*

2,6-Dimetilheptan-4-ol (CAS RN 108-82-7)

0

 

 
 

 

2905.19.00

40

*

2,6-Dimetilheptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)

0

 

 
 

 

2905.19.00

70

*

Titanyum tetrabütanolat (CAS RN 5593-70-4)

0

 

 
 

 

2905.19.00

80

*

Titanyum tetraizopropoksit (CAS RN 546-68-9)

0

 

 
 

 

2905.22.00

20

*

Linalol (CAS RN 78-70-6)

0

 

 
 

 

2905.29.90

10

*

3,5-Dimetilhekz-1-yn-3-ol (CAS RN 107-54-0)

0

 

 
 

 

2905.29.90

20

*

Dek-9-en-1-ol (CAS RN 13019-22-2)

0

 

 
 

 

2905.29.90

30

*

Dodeka-8,10-dien-1-ol (CAS RN 33956-49-9)

0

 

 
 

 

2905.39.95

10

*

Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)

0

 

 
 

 

2905.39.95

20

*

Bütan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)

0

 

 
 

 

2905.39.95

30

*

2,4,7,9-tetrametil-4,7 dekandiol (CAS RN 17913-76-7)

0

 

 
 

 

2905.49.00

10

*

Etilidintrimetanol (CAS RN 77-85-0)

0

 

 
 

 

2905.59.98

20

*

2,2,2-Trifloroetanol (CAS RN 75-89-8)

0

 

 
 

 

2906.11.00

 
Mentol

0

 

 
 

 

2906.19.00

10

*

Siklohekz-1,4-ilendimetanol (CAS RN 105-08-8)

0

 

 
 

 

2906.19.00

20

*

4,4’-izopropilidendisiklohekzanol

0

 

 
 

 

2906.29.00

10

*

2,2’-(m-Fenilen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)

0

 

 
 

 

2906.29.00

20

*

1-hidroksimetil-4-metil-2,3,5,6-tetraflorobenzen (CAS RN 79538-03-7)

0

 

 
 

 

2907.15.90

10

*

2-naftol (CAS RN 135-19-3)

0

 

 
 

 

2907.19.90

10

*

2,3,5- Trimetilfenol (CAS RN 697-82-5)

0

 

 
 

 

2907.19.90

20

*

Bifenil-4-ol (CAS RN 92-69-3)

0

 

 
 

 

2907.21.00

10

*

Rezorsinol (CAS RN 108-46-3)

0

 

 
 

 

2907.29.00

20

*

4,4’-(3,3,5-Trimetilsiklohekziliden) difenol

0

 

 
 

 

2907.29.00

30

*

4,4’,4”-Etilidintrifenol

0

 

 
 

 

2907.29.00

35

*

4-[2-(4-Hidroksi-3-prop-2-enilfenil)propan-2-il]-2-prop-2-enilfenol (CAS RN 1745-89-7)

0

 

 
 

 

2907.29.00

40

*

2,3,5-trimetilhidrokinon (CAS RN 700-13-0)

0

 

 
 

 

2907.29.00

45

*

2-metilhidrokinon (CAS RN 95-71-6)

0

 

 
 

 

2907.29.00

50

*

6,6’,6”-Trisiklohekzil-4,4’,4”-bütan-1,1,3-triyltri (m-krezol)

0

 

 
 

 

2907.29.00

70

*

2,2’,2’’,6,6’,6’’-hekza-tert-bütil--’-’’-(mesitilen-2,4,6-triyl) tri-p-krezol (CAS RN 1709-70-2)

0

 

 
 

 

2907.29.00

85

*

Hidratlanmış olsun ya da olmasın florglusinol

0

 

 
 

 

2908.99.00

30

*

4-Nitrofenol (CAS RN 100-02-7)

0

 

 
 

 

2908.99.00

40

*

4,5-Dihidroksinaftalen-2,7-disülfonik asit (CAS RN 148-25-4)

0

 

 
 

 

2909.19.90

20

*

Bis(2-kloroetil)eter

0

 

 
 

 

2909.19.90

30

*

Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta nonaflorobütil etil eter veya nonaflora bütil metil eterin izomerlerinin karışımı

0

 

 
 

 

2909.19.90

50

*

3-etoksi-perfloro-2-metilhekzan (CAS RN 297730-93-9)

0

 

 
 

 

2909.19.90

60

*

1-Metoksiheptafloropropan (CAS RN 375-03-1)

0

 

 
 

 

2909.20.00

10

*

8-metoksisedran (CAS RN 19870-74-7)

0

 

 
 

 

2909.30.38

10

*

Bis(pentabromofenil) eter

0

 

 
 

 

2909.30.38

20

*

1,1'-propan-2,2-diylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoksi)benzen] (CAS RN 21850-44-2)

0

 

 
 

 

2909.30.90

10

*

2-(Fenilmetoksi) naftalin (CAS RN 613-62-7)

0

 

 
 

 

2909.30.90

20

*

1,2-Bis(3-metil-fenoksi)etan (CAS RN 54914-85-1)

0

 

 
 

 

2909.30.90

30

*

3,4,5-trimetoksi toluen (CAS RN 6443-69-2)

0

 

 
 

 

2909.50.00

10

*

4-(2-metoksietil)fenol (CAS RN 56718-71-9)

0

 

 
 

 

2909.50.00

20

*

Ubikinol (CAS RN 992-78-9)

0

 

 
 

 

2909.60.00

10

*

Bis(,-dimetilbenzil) peroksit (CAS RN 80-43-3)

0

 

 
 

 

2909.60.00

20

*

1,4-Di(2-tert-butilperoksipropil)benzen (CAS RN 25155-25-3)

0

 

 
 

 

2910.90.00

30

*

2,3-Epoksipropan-1-ol (glisidol)

0

 

 
 

 

2910.90.00

60

*

Saflığı ağırlık itibariyle %82 veya daha fazla olan 1,2-epoksioktadekan

0

 

 
 

 

2910.90.00

80

*

Alilglisidil eter (CAS RN 106-92-3)

0

 

 
 

 

2912.29.00

30

*

,,3-trimetilbenzenpropanal (CAS RN 107737-97-3)

0

 

 
 

 

2912.29.00

40

*

(2E,4E,6E,8E,10E,12E)- 2,7,11-trimetil-13-(2,6,6-trimetil-1-siklohekzen-1-il)-2,4,6,8,10,12-trideka hekzanal (CAS RN 1638-05-7)

0

 

 
 

 

2912.49.00

10

*

3-Fenoksibenzaldehit (CAS RN 39515-51-0)

0

 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət