Ana səhifə

G. T.İ. P. Kayit no


Yüklə 3.8 Mb.
səhifə17/33
tarix27.06.2016
ölçüsü3.8 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   33

0

 

 
 

 

3811.29.00

50

*

Karıştırma prosesi yoluyla motor yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere, alkil zincir uzunluğu 12 ve 18 karbon atomu arasında olan N,N-dialkil-2-hidroksi asetamidler karışımından oluşan yağlama yağları için katkı maddeleri (CAS RN 866259-61-2)

0

 

 
 

 

3811.90.00

10

*

Bir mineral yağ çözeltisi içinde, dinonil naftilsülfonik asit tuzu

0

 

 
 

 

3811.90.00

30

*

Ağırlıkça % 10 veya daha fazla fakat % 19,9'dan fazla olmayan petrol naftası içeren poliizobütilen fenol türevi (dimetilamino) metil çözeltisi

0

 

 
 

 

3811.90.00

40

*

Ağırlıkça % 20 veya daha fazla fakat % 29,9'dan fazla olmayan 2-etilhekzanol içeren poliizobütenil süksinimid bazlı dördüncü amonyum tuzu çözeltisi

0

 

 
 

 

3812.10.00

10

*

Difenilguanidin granülleri bazlı lastik ivme kazandırıcı

0

 

 
 

 

3812.30.80

20

*

Esas olarak bis (2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksi-4-piperidil) sebakat içeren karışım

0

 

 
 

 

3812.30.80

30

*

Ağırlıkça % 15 veya daha fazla fakat % 40’ı geçmeyen sodyum perklorat ve % 70’den fazla olmayan 2-(2-metoksietoksi) etanol içeren bileşik dengeleyiciler

0

 

 
 

 

3812.30.80

40

*

- %80 (± %10) ağırlıkça 2-etilhekzil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat ve
- %20 (± %10) ağırlıkça 2-etilhekzil 10-etil-4-[[2-[(2-etilhekzil)oksi]-2-oksoetil]tiyo]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat
karışımı

0

 

  

3812.30.80

50

*

Ortalama zincir uzunluğu 5 monomer biriminden daha az olan poli-{[6-[1,1,3,3-tetrametilbutil)-imino]-1,3,5-triazin-2,4-diil][2-(2,2,6,6-tetrametilpiperidil)-amino]-hekzametilen-[4-(2,2,6,6-tetrametilpiperidil)-imino]} (CAS RN 71878-19-8), ve poli-(N-hidroksietil-2,2,6,6-tetrametil-4-hidroksi-piperidil süksinattan oluşan müstahzar (CAS RN 65447-77-0)

0

 

 
 

 

3812.30.80

55

*

-2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(oktiloksi)-fenol (CAS RN 2725-22-6) ve
-2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazin polimerli N,N’-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hekzandiamin (CAS RN 193098-40-7), veya
-2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazin polimerli N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-1,6-hekzandiamin (CAS RN 82451-48-7)
içeren UV stabilizör

0

 

  

3812.30.80

60

*

3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-di-metiletil)-4-hidroksi-benzenpropanoik asitin dallanmış lineer alkil esterlerini içeren ışık stabilizörü (CAS RN 127519-17-9)

0

 

 
 

 

3812.30.80

65

*

Plastik materyaller için,
-2-etilhekzil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekonat (CAS RN 57583-35-4)
-2-etilhekzil 10-etil-4-[[2-[(2-etilhekzil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekonat (CAS RN 57583-34-3) ve
-2-etilhekzil merkaptoasetat (CAS RN 7659-86-1)
içeren stabilizatör

0

 

 
 

 

3812.30.80

70

*

3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksibenzenpropanoik asitin dallanmış ve lineer alkil esterleri (CAS RN 127519-17-9) ve
-1-metoksi-2-propil asetat (CAS RN 108-65-6)
içeren ışık stabilizatörü

0

 

  

3814.00.90

20

*

Ağırlıkça aşağıdakileri içeren;
- % 69 veya daha fazla fakat % 71'den fazla olmayan 1-metoksipropan-2-ol,
- %29 veya daha fazla fakat % 31’den fazla olmayan 2-metoksi-1-metiletil asetat karışım

0

 

  

3814.00.90

40

*

Nonaflorobütil metil eter ve/veya nonaflorobütil etil eter izomerlerini içeren azeotrop karışımları

0

 

  

3815.12.00

10

*

Çapı 3 mm veya daha fazla fakat 10 mm’den fazla olmayan aluminyum oksit desteği üzerinde gümüşten oluşan ve ağırlıkça %8 veya daha fazla fakat % 40’dan fazla olmayan gümüş içeren granüller veya halkalar halinde katalizör

0

 

  

3815.19.90

10

*

(Nitrojen absorplama metoduna göre belirlenmiş) gözenek hacmi 2cm³/g veya daha fazla olan silikon dioksit destek üzerine fikslenmiş kromun organo-metalik bileşikleri veya dikromtrioksit ve kromtrioksit içeren katalizörler

0

 

  

3815.19.90

15

*

Toz halinde, silikon dioksit desteğe sabitlenmiş metal oksitlerin karışımından oluşan, hepsi beraber değerlendirildiğinde ağırlıkça % 20 veya daha fazla fakat %40’tan fazla olmayan molibden, bizmut ve demir içeren, akrilonitril imaline mahsus katalizör (a)

0

 

 
 

 

3815.19.90

30

*

Polipropilen üretiminde kullanılmak üzere magnezyum diklorür destekli titanyum tetraklorür içeren katalizör (a)

0

 

 
 

 

3815.19.90

40

*

Akrilik asit üretiminde kullanılmaya mahsus, çapı 4,2 mm veya daha fazla fakat 9 mm’yi geçmeyen küreler halinde, silikon dioksit ve/veya aluminyum oksit destekli, başlıca, molibden, vanadyum ve bakır oksitlerini içeren metal oksitleri karışımından oluşan katalizör (a)

0

 

 
 

 

3815.19.90

50

*

Silikondioksit destek üzerine titanyum, magnezyum ve aluminyumun organometalik bileşiklerinden oluşan, tetrahidrofuran içinde süspansiyon halinde olan katalizör

0

 

  

3815.19.90

60

*

Aluminyum oksit desteğe sabitlenmiş dikrom trioksitten oluşan katalizör

0

 

  

3815.19.90

65

*

Silikon dioksit desteğe kimyasal olarak bağlanmış fosforik asit içeren katalizör

0

 

  

3815.19.90

70

*

Aluminyum ve zirkonyumun organometalik bileşiklerinden oluşan bir silikon dioksit desteğe sabitlenmiş katalizör

0

 

 
 

 

3815.19.90

75

*

Aluminyum ve kromun organometalik bileşiklerinden oluşan, silikon dioksit desteğe sabitlenmiş katalizör

0

 

 
 

 

3815.19.90

80

*

Magnezyum ve titanyumun organometalik bileşiklerinden oluşan, silikon dioksit desteğe sabitlenmiş, mineral yağda süspansiyon halinde katalizör

0

 

 
 

 

3815.19.90

85

*

Aluminyum, magnezyum ve titanyumun, organometalik bileşiklerinden oluşan, silikon dioksit desteğe sabitlenmiş, toz halinde katalizör

0

 

 
 

 

3815.19.90

86

*

Poliolefinlerin üretimi için magnezyum diklorür destekli titanyum teteraklorür içeren katalizör (a)

0

 

 
 

 

3815.19.90
8506.90.00

87
10

*

Çinko-hava düğme hücre pilleri için (duymaya yardımcı piller) rulolar halinde katot (a)

0

 

 
 

 

3815.90.90

16

*

Dimetil aminopropil üre bazlı başlatıcı

0

 

 
 

 

3815.90.90

18

*

Kimyasal oksidasyonu yada beyazlatmayı hızlandırmak için kullanılan aktif içeriği di[manganez(1+)], 1,2-bis(oktahidro-4,7-dimetil-1H-1,4,7- triazonin-1-il-kN1, kN4, kN7) etan-di-µ-okso-µ-(etanoat-kO, kO')-,di[klorür(1-)] olan oksidasyon katalizörü (CAS RN 1217890-37-3)

0

 

 
 

 

3815.90.90

20

*

Titanyum triklorür ve aluminyum klorürün karışımlarından oluşan toz halinde, ağırlıkça:
- % 20 veya daha fazla fakat % 30’dan fazla olmayan titanyum ve
- % 55 veya daha fazla fakat % 72’den daha fazla olmayan klor
içeren katalizör

0

 

 
 

 

3815.90.90

30

*

- Magnezyum klorür ve titanyum (III) klorürün tetrahidrofuran kompleksleri
- silikon dioksit
- ağırlıkça % 6,6 (± %0,6) magnezyum içeren ve
- ağırlıkça % 2,3 (± %0,2) titanyum içeren
bir mineral yağ içerisinde süspansiyon halindeki katalizör

0

 

 
 

 

3815.90.90

50

*

Hekzan veya heptan içinde süspansiyon halinde, hekzansız veya heptansız malzeme içinde ağırlıkça % 9 veya daha fazla fakat % 30’dan fazla olmayan titanyumlu, titanyum triklor içeren katalizör

0

 

 
 

 

3815.90.90

70

*

(2-Hidroksipropil) trimetilamonyum format ve dipropilen glikollerin karışımından oluşan katalizör

0

 

  

3815.90.90

71

*

Etan-1,2-diol içinde çözünmüş N-(2-hidroksipropilamonyum)diazabisiklo (2,2,2) oktan-2-etil hekzanoat içeren katalizör

0

 

  

3815.90.90

77

*

Ağırlıkça,
- %1 veya daha fazla fakat %3’den fazla olmayan palladyum
- %0,25 veya daha fazla fakat %3’ten fazla olmayan kurşun - %0,25 veya daha fazla fakat %0,5’ten fazla olmayan kurşun hidroksit - %5,5 veya daha fazla fakat %10’dan fazla olmayan aluminyum
- %4 veya daha fazla fakat %10’dan fazla olmayan magnezyum
- %30 veya daha fazla fakat %50’den fazla olmayan silikon dioksit
içeren sulu bir süspansiyon içerisinde katalizör tozu

0

 

 
 

 

3815.90.90

80

*

İzobutanol içinde bir çözelti halinde başlıca dinonil naftalendisülfonik asitten oluşan katalizör

0

 

  

3815.90.90

81

*

Ağılıkça %69 veya daha fazla fakat % 79’dan fazla olmayan (2-hidroksi-1-metiletil)trimetilamonyum 2-etilhekzanoat içeren katalizör

0

 

 
 

 

3815.90.90

84

*

Ağırlıkça minimum %96 bakır, krom ve demir oksitleri içeren toz katalizör

0

 

  

3815.90.90

85

*

Aromatik hidrokarbonların alkilasyonu için, alkil aromatik hidrokarbonların transalkilasyonu için veya olefinlerin oligomerizasyonu için aluminosilikat (zeolit) bazlı katalizör (a)

0

 

 
 

 

3815.90.90

86

*

Ağırlıkça %2 veya daha fazla fakat %3’ten fazla olmayan nadir toprak metal oksitleri ve %1’den az disodyumoksit içeren bir aluminasilikat (zeolit) ihtiva eden çubuklar halinde katalizör

0

 

 
 

 

3815.90.90

87

*

Dialil 2,2’-oksidietil dikarbonat içinde çözelti halinde diizopropil peroksidikarbonat içeren reaksiyon başlatıcı

0

 

 
 

 

3815.90.90

88

*

Yağ ve hekzan içermeyen, ağırlıkça;
- % 4 veya daha fazla fakat % 10'dan fazla olmayan titanyum ve
- % 10 veya daha fazla fakat % 20’den fazla olmayan magnezyum
içeren titanyum tetraklorür ve magnezyum klorürlü katalizör

0

 

 
 

 

3815.90.90

89

*

Poliakrilamid jelde veya suda askı halinde, enzimler içeren, akrilonitrilin hidratlaşması yoluyla akrilamid üretiminde katalizör olarak kullanılan Rhodococcus rhodocrous J1 bakterisi (a)

0

 

 
 

 

3817.00.50

10

*

Ağırlıkça
- %35 veya daha fazla fakat %60’dan fazla olmayan ekosilbenzen
- %25 veya daha fazla fakat %50’ten fazla olmayan dokosil benzen - %5 veya daha fazla fakat %25’ten fazla olmayan tetrakosil benzen ihtiva eden (C14-26) alkil benzenlerin karışımları

0

 

 
 

 

3817.00.80

10

*

Ağırlıkça
-% 88 veya daha fazla fakat % 98’den fazla olmayan hekzadesilnaftalen
-% 2 veya daha fazla fakat % 12’den fazla olmayan dihekzadesilnaftalen
içeren alkilnaftalenlerin karışımları

0

 

 
 

 

3817.00.80

20

*

Esas itibariyle dodesil benzen içeren dallanmış alkil benzen karışımları

0

 

 
 

 

3817.00.80

30

*

Zincir uzunluğu 12-56 karbon atomu aralığında değişen alifatik zincirlerle modifiye edilmiş karışık alkilnaftalen

0

 

 
 

 

3819.00.00

20

*

Fosfat ester bazlı ateşe dayanıklı hidrolik akışkan

0

 

 
 

 

3824.90.15

10

*

Çubuk şeklinde, sodyum oksit olarak değerlendirildiğinde ağırlık itibariyle % 11'den fazla sodyum içermeyen sodyum şeklindeki asit aluminasilikat (suni Y tipi zeolit)

0

 

 
 

 

3824.90.97

05

*

Ksilen ve butil asetat çözeltisinde, ağırlıkça %54’ten daha fazla fakat %56’dan fazla olmayan çözücüler içeren metilmetakrilat monomer ve butil-akrilat monomer karışımı

0

 

 
 

 

3824.90.97

06

*

%70 veya daha fazla klorlanma seviyesi olan parafin

0

 

 
 

 

3824.90.97

07

*

Akrilik birleştirici bir materyal içerisinde titanyum veya zirkonyum oksitleri ile birleştirilmiş baryum veya kalsiyum oksitleri içeren film

0

 

 
 

 

3824.90.97

08

*

Ağırlıkça %56 veya daha fazla fakat %80’den fazla olmayan divinilbenzen içeren, divinilbenzen-izomerleri ve etilvinilbenzen-izomerleri karışımı

0

 

 
 

 

3824.90.97

09

*

-Kimyasal değişikliğe uğratılmış olsun olmasın bir mineral mum destek üzerinde ya da
-organik bir çözücü içerisinde çözelti halinde bulunan
dinonilnaftalensülfonik asitin tuzlarını ihtiva eden korozyonu önleyici müstahzarlar

0

 

 
 

 

3824.90.97

10

*

Kalsine edilmiş bauksit (ateşe dayanıklı seviyede)

0

 

 
 

 

3824.90.97

11

*

Ağırlık itibariyle
- %40 veya daha fazla fakat %58'den fazla olmayan beta-sitosteroller
-%20 veya daha fazla fakat %28’den fazla olmayan kampesteroller,
- %14 veya daha fazla fakat %23'den fazla olmayan stigmasteroller,
- %0 veya daha fazla fakat %15'den fazla olmayan diğer steroller içeren, toz halinde olmayan, fitosteroller karışımları

0

 

 
 

 

3824.90.97

12

*

Bir iodoetil son gruplu tetrafloroetilenin oligomeri

0

 

 
 

 

3824.90.97

13

*

Ağırlıkça, % 92’den daha az olmayan, ancak %96,5’dan fazla olmayan 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenziliden)-D-glusitol ve ayrıca karboksilik asit türevleri ve bir alkil sülfat içeren müstahzarlar

0

 

 
 

 

3824.90.97

14

*

Mineral yağ içinde çözünmüş kalsiyum fosfonatfenat

0

 

 
 

 

3824.90.97

15

*

Şekillendirilmiş silikaalumina fosfat

0

 

 
 

 

3824.90.97

16

*

Bis {4-(3-(3-fenoksikarbonilamino)tolil)ureido}fenilsülfon, difeniltoluen-2,4-dikarbamat ve 1-[4-(4-aminobenzensülfonil)–fenil]-3-(3-fenoksikarbonilamino–tolil)-üre karışımı

0

 

 
 

 

3824.90.97

17

*

Ağırlıkça % 65 veya daha fazla fakat % 90’ dan fazla olmayan içerikli 3-bütilen-1,2-diol'ün asetatları karışımı

0

 

 
 

 

3824.90.97

20

*

Ağırlık itibariyle % 83 veya daha fazla 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden(disiklopentadien), bir sentetik kauçuk, ağırlık itibariyle % 7 veya daha fazla trisiklopentadien içersin içermesin ve:
- ya aluminyum alkil bileşiği
- ya da tungstenin bir organik kompleksi
- ya da molibdenin bir organik kompleksini
içeren müstahzar

0

 

 
 

 

3824.90.97

21

*

2-propenoik asit, (1-metil-etiliden)bis(4,1-fenilenoksi-2,1-etandiiloksi-2,1-etandiil)ester ile 2-propenoik asit, (2,4,6-triokso-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triil)tri-2,1-etandiil ester ve metil etil keton ve toluen çözeltisi içinde 1-hidroksi-siklohekzil-fenil keton karışımı

0

 

 
 

 

3824.90.97

22

*

Ağırlıkça, %47’den az olmayan, 1,3:2,4-bis-O-benziliden-D-glusitol içeren müstahzarlar

0

 

 
 

 

3824.90.97

23

*

Üretan akrilatları, tripropilen glikoldiakrilat, etoksilatlı bisfenol A akrilat ve poli(etilenglikol) 400 diakrilat karışımı

0

 

 
 

 

3824.90.97

24

*

Toluen içinde, nominal konsantrasyonu %65 olan (klorometil)bis(4-florofenil) metilsilan çözeltisi

0

 

 
 

 

3824.90.97

25

*

Katkısız lityum tantalat diskler (wafer)

0

 

 
 

 

3824.90.97

26

*

Ağırlıkça,
-%76 (± %0,5) silikon karbit (CAS RN 409-21-2),
-%4,6 (±% 0,05) aliminyum oksit (CAS RN 1344-28-1) ve
-%2,4 (± %0,05) itriyum oksit (CAS RN 1314-36-9)
içeren sulu dispersiyon

0

 

 
 

 

3824.90.97

27

*

2,4,7,9-tetrametildek-5-ine-4,7-diol ve propan-2-ol karışımı içeren müstahzar

0

 

 
 

 

3824.90.97

28

*

Ağırlıkça
- %85 veya daha fazla fakat %95’den fazla olmayan α-4-(2-siyano-2-butoksikarbonil)vinil-2-metoksi-fenil-ω-hidroksihekza(oksietilen), ve
- %5 veya daha fazla fakat %15’den fazla olmayan polioksietilen (20) sorbitan monopalmitat içeren müstahzar

0

 

  

3824.90.97

29

*

Elektrolitik kapasitör imaline mahsus, ağırlıklı olarak -bütirolakton ve dördüncü amonyum tuzlarından oluşan müstahzarlar (a)

0

 

  

3824.90.97

30

*

Hidroksietillenmiş 2,4,7,9-Tetrametildek-5-ine-4,7-diol

0

 

  

3824.90.97

31

*

Ağırlıkça,
- %70 veya daha fazla fakat %80'den fazla olmayan bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat (CAS RN 41556-26-7) ve
- %20 veya daha fazla fakat %30'dan fazla olmayan metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebakat (CAS RN 82919-37-7)
içeren karışım

0

 

  

3824.90.97

32

*

Bazik zirkonyum karbonat (CAS RN 57219-64-4) ve seryum karbonat (CAS RN 537-01-9) karışımı

0

 

  

3824.90.97

33

*

-trioktilfosfin oksit (CAS RN 78-50-2),
-dioktilhekzilfosfin oksit (CAS RN 31160-66-4),
-oktildihekzilfosfin oksit (CAS RN 31160-64-2) ve
-trihekzilfosfin oksit (CAS RN 9084-48-8)
içeren müstahzar

0

 

  

3824.90.97

34

*

Ağırlıkça,
- %36 veya daha fazla fakat %79’dan fazla olmayan sitosteroller,
- %15 veya daha fazla fakat %34’den fazla olmayan sitostanoller,
- %4 veya daha fazla fakat %25’ den fazla olmayan kampesteroller,
- %0 veya daha fazla fakat %14'den fazla olmayan kampestanoller
içeren kristal mum tozu halinde fitosteroller karışımı

0

 

  

3824.90.97

35

*

- 3,3-bis(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-il)ftalit (CAS RN 50292-95-0) ve
- etil-6'-(dietilamino)-3-okso-spiro-[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksantan]-2'-karboksilat (CAS RN 154306-60-2)
karışımı

0

 

  

3824.90.97

36

*

2,5,8,11-tetrametil-6-dodesin-5,8-diol etoksilat bazlı müstahzar (CAS RN 169117-72-0)

0

 

  

3824.90.97

37

*

Ekranların üretiminde kullanılmak üzere sıvı kristal karışımı (a)

0

 

  

3824.90.97

38

*

Tek kullanımlık lenslerin üretiminde kullanılmak üzere ayrıca bir UV absorplayıcı içeren alkil karbonat bazlı müstahzar (a)

0

 

  

3824.90.97

39

*

Ağırlıkça % 40 veya daha fazla fakat % 50’den fazla olmayan 2-hidroksietil metakrilat ve % 40 veya daha fazla fakat % 50’den fazla olmayan borik asitin gliserol esterini içeren karışımı

0

 

 
 

 

3824.90.97

40

*

Ağırlıkça % 75 veya daha fazla fakat % 85’den fazla olmayan saflıkta azelaik asit

0

 

  

3824.90.97

41

*

- dipropilen glikol
- tripropilen glikol
- tetrapropilen glikol ve
- pentapropilen glikol
içeren müztahzar

0

 

 
 

 

3824.90.97

42

*

Ağırlıkça;
- ya % 5 veya daha fazla baryum, neodimium veya magnezyum ve % 15 veya daha fazla titanyum, - ya da % 30 veya daha fazla kurşun ve % 5 veya daha fazla niobium, içeren, toz halinde metal oksitleri karışımı, dielektrik film imalinde kullanılmaya mahsus veya çok katlı seramik kapasitörlerin imalinde dielektrik malzemesi olarak kullanılmaya mahsus (a)

0

 

 
 

 

3824.90.97

43

*

Akümülatörler için pozitif elektrodların üretiminde kullanılmak üzere, ağırlıkça % 12 veya daha fazla fakat % 18'den fazla olmayan çinko hidroksit ve kobalt hidroksit ile karıştırılmış, nikel hidroksit

0

 

  

3824.90.97

44

*

Stanoller/steroller veya stanol/sterol esterlerin üretiminde kullanılmak üzere, ağırlık itibarıyla:
- %75 veya daha fazla steroller
- %25'den fazla olmayan stanoller içeren toz halinde olmayan fitosteroller karışımı (a)

0

 

 
 

 

3824.90.97

45

*

Elektrolitik kapasitörlerin üretimi için asıl olarak etilen glikol ve
- ya dietilen glikol, dodekandioik asit ve amonyak suyu
- veya N,N-dimetilformamit
- veya γ-butirolakton
- veya silikon oksit
- veya amonyum hidrojen azelat
- veya amonyum hidrojen azelat ve silikon oksit
- veya dodekandioik asit, amonyak suyu ve silikon oksit,
içeren müstahzarlar (a)

0

 

  

3824.90.97

46

*

25 ºC’de özgül ağırlığı 1,15 gr/cm3 veya daha fazla fakat 1,20 gr/cm3 ‘ den fazla olmayan, sıvı halde, epoksi reçine için sertleştirici bazlı karboksilik asit anhidrit

0

 

  

3824.90.97

52

*

Ortalama polimer zincir uzunluğu 5 monomer birimden az olan poli(tetrametilen glikol) bis[(2-benzoil-fenoksi) asetat]

0

 

 
 

 

3824.90.97

53

*

Ortalama polimer zincir uzunluğu 5 monomer birimden az olan poli(etilen glikol) bis(p-dimetil) amino benzoat

0

 

 
 

 

3824.90.97

54

*

Ağırlıkça % 45 ya da daha fazla fakat % 55'ten fazla olmayan 2-hidroksibenzonitril içeren N,N-dimetilformamid içerisinde çözelti halinde 2-hidroksibenzonitril

0

 

 
 

 

3824.90.97

58

*

%37 oranındaki diklorometan çözeltisi içinde N2-[1-(S)-etoksikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifloroasetil-L-lisil-N2-karboksi anhidrit

0

 

 
 

 

3824.90.97

59

*

Ağırlıkça %80 veya daha fazla fakat %90’dan fazla olmayan 3',4',5'-Triflorobifenil-2-amin içeren, toluen içinde çözelti şeklinde 3',4',5'-triflorobifenil-2-amin

0

 

 
 

 

3824.90.97

60

*

-Fenoksikarbonil-  -fenoksipoli oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilen) izopropiliden (3,5-dibromo-1,4-fenilen) oksikarbonil

0

 

 
 

 

3824.90.97

62

*

Ağırlıkça %15 veya daha fazla Dikrom trioksit içeren erimiş magnezya

0

 

 
 

 

3824.90.97

63

*

Tetrahidrofuran içerisinde çözelti halinde trietilboran

0

 

 
 

 

3824.90.97

64

*

Çapı aşağıda belirtilen, küreler şeklinde aluminyum sodyum silikat
- ya 1,6 mm veya daha fazla fakat 3,4 mm’den fazla olmayan
- ya da 4 mm veya daha fazla fakat 6 mm’den fazla olmayan

0

 

 
 

 

3824.90.97

65

*

Ağırlıkça aşağıdakileri içeren preperat
- %89 veya daha fazla fakat %98,9’dan fazla olmayan 1,2,3-trideoksi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil) metilen]-nonitol - %0,1 veya daha fazla fakat %1,0'den fazla olmayan renklendiriciler - %1,0 veya daha fazla fakat %10’dan fazla olmayan floropolimerler

0

 

 
 

 

3824.90.97

66

*

Birincil tert-alkilaminlerin karışımı

0

 

 
 

 

3824.90.97

70

*

Ağırlıkça %75 veya daha fazla fakat %85’den fazla olmayan bakır ve ayrıca inorganik oksitler, etil selüloz ve bir solvent içeren macun

0

 

 
 

 

3824.90.97

72

*

Aseton içerisinde ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla 2,4,6-trimetilbenzaldehit içeren çözelti

0

 

 
 

 

3824.90.97

73

*

Yüksek performanslı sıvı kromatografi kolonlarının (HPLC) ve örnek hazırlama kartuşlarının üretiminde kullanılmaya mahsus, organik bileşiklere kovalent olarak bağlanmış silikon dioksit parçacıkları (a)

0

 

 
 

 

3824.90.97

75

*

Ortalama polimer zincir uzunluğu 5 monomer birimden az olan poli(tetrametilenglikol) bis[(9-okso-9H-tioksanten-1-iloksi) asetat]

0

 

 
 

 

3824.90.97

77

*

Tetrahidrofuran içinde solüsyon halinde dietilmetoksiboran

0

 

 
 

 

3824.90.97

78

*

Partikül büyüklüğü 300 µm'den fazla olmayan toz halinde, ağırlıkça
- % 60 veya daha fazla fakat % 80 ‘den fazla olmayan sitosteroller,
- % 15 ‘ten fazla olmayan kampesteroller,
- % 5’ten fazla olmayan stigmasteroller
- % 15’ten fazla olmayan betasitostanoller içeren odun veya odun bazlı yağlar (tall oil) türevli fitosterollerin karışımı

0

 

 
 

 

3824.90.97

79

*

% 80’lik (± %10) 1-[2-(2-aminobutoksi)etoksi]but-2-ilamin ve %20’lik (± %10) 1-({[2-(2-aminobutoksi)etoksi]metil}propoksi)but-2-ilamin karışımı

0

 

 
 

 

3824.90.97

82

*

α-(2,4,6-tribromofenil)--(2,4,6-tribromofenoksi) poli oksi(2,6-dibromo-1,4 fenilen) izopropiliden(3,5- dibromo-1,4-fenilen)oksikarbonil)]

0

 

 
 

 

3824.90.97

84

*

Ağırlıkça aşağıdakileri içeren reaksiyon ürünü,
- %1 veya daha fazla fakat %40’dan fazla olmayan molibden oksit
- %10 veya daha fazla fakat %50’den fazla olmayan nikel oksit - %30 veya daha fazla fakat %70’den fazla olmayan tungsten oksit

0

 

 
 

 

3824.90.97

88

*

Bis(4-hidroksifenil) sülfon ve 1,1’-oksibis(2-kloroetan) içeren oligomerik tepkime ürünü

0

 

 
 

 

3824.90.97

89

*

Tetrafloraiyodoetil son gruplu tetrafloraetilenin oligomeri

0

 

 
 

 

3824.90.97

90

*

Motorlu araçların partikül filtrelerinin üretimi için aşağıdaki özellikler ile:
- 1600°C ve 1800°C aralığında erime noktalı,
- 0,6-0,8 g/cm3 yoğunluklu
%65-80 amorf aluminosilikat içeren eritilmiş aluminasilikatın içi boş kürecikleri (a)

0

 

 
 

 

3824.90.97

92

*

2,4,7,9-tetrametildek-5-ine-4,7-diol ve silikon dioksit içeren müstahzar

0

 

 
 

 

3824.90.97

95

*

Ağırlıkça % 80 veya daha fazla steroller ve % 4’den fazla olmayan stanoller içeren, tabakalar ve bilye halinde fitosterollerin karışımı

0

 

 
 

 

3824.90.97

97

*

Organik çözücülü karışımların içerisinde ağırlıkça ya % 10 veya daha fazla fakat % 20'den fazla olmayan lityumflorofosfat yada % 5 veya daha fazla fakat % 10'dan fazla olmayan lityum perklorat içeren müstahzar

0

 

 
 

 

3901.10.90

20

*

Bulanıklık değeri %6’dan fazla olmayan ve kopma esnemesi (MD/TD) 210/340 olan şişirilmiş filmlerin üretiminde kullanılmak üzere, 0,925 (±0,0015) özgül ağırlığında, 0,3 g/10 dk (±0,05 g/10 dk) erime akış indeksinde, granüller şeklinde polietilen (a)

0

 

 
 

 

3901.20.90

20

*

Ağırlık itibariyle % 35 veya daha fazla fakat % 45'den fazla olmayan mika içeren polietilen

0

 

 
 

 

3901.90.90

91

*

Metakrilik asit ile etilenin kopolimer tuzundan oluşan ionomer reçine

4

 

  

3901.90.90

92

*

Klorosülfolanmış polietilen

0

 

  

3901.90.90

93

*

Tavan levhalarının üretiminde plastikleştirici olarak kullanılan etilen, vinil asetat ve karbon monoksitin kopolimeri (a)

0

 

  

3901.90.90

94

*

Ağırlık olarak % 35’ten fazla olmayan stiren içeren, polistiren ve etilen-butilen kopolimerinin A-B blok kopolimeri ve polistirenin, etilen-butilen kopolimer ve polistirenin A-B-A blok kopolimeri karışımları

0

 

 
 

 

3901.90.90

97

*

Toz halinde klorlanmış polietilen

0

 

 
 

 

3902.10.00

10

*

Plastikleştirici içermeyen ve
- 7 mg/kg’ dan fazla olmayan aluminyum
- 2 mg/kg’ dan fazla olmayan demir
- 1 mg/kg’ dan fazla olmayan magnezyum
- 8 mg/kg’dan fazla olmayan klorür
içeren polipropilen

0

 

 
 

 

3902.10.00

20

*

Plastikleştirici içermeyen
- 150 ºC’ den fazla erime noktalı (ASTM D 3417 metoduna göre belirlenmiş)
- füzyon ısısı 15J/g veya daha fazla fakat 70J/g’dan fazla olmayan
- %1000 veya daha fazla kopma esnemesi ile (ASTM D 638 metoduna göre belirlenmiş)
- gerilme modülü 69 MPa veya daha fazla fakat 379 MPa’dan fazla olmayan (ASTM D 638 metoduna göre belirlenmiş) polipropilen

0

 

 
 

 

3902.10.00

30

*

Tek kullanımlık kontakt lens ambalajlarının üretimine mahsus, 1 mg/kg’dan fazla olmayan aluminyum, 0,05 mg/kg’dan fazla olmayan demir, 1 mg/kg’dan fazla olmayan magnezyum ve 1 mg/kg’dan fazla olmayan klorür içeren polipropilen (a)

0

 

 
 

 

3902.10.00

40

*

Plastikleştirici içermeyen
- 32-60 MPa gerilme mukavemeti (ASTM D 638 metoduna göre belirlenmiş),
- 50-90 MPa bükülme mukavemeti (ASTM D 790 metoduna göre belirlenmiş),
- 230°C/2,16kg’da 5-15 gr/10 dk.lık erime akış hızlı (MFR) (ASTM D 1238 metoduna göre belirlenmiş), - ağırlıkça %40 veya daha fazla fakat %80’den fazla olmayan polipropilen,
- ağırlıkça %10 veya daha fazla fakat %30’dan fazla olmayan cam lif,
- ağırlıkça %10 veya daha fazla fakat %30’dan fazla olmayan mika, içeren polipropilen

0

 

 
 

 

3902.10.00

50

*

Aşağıdaki özellikler ile;
-Yoğunluk olarak 0,880 g/cm
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət