Ana səhifə

G. T.İ. P. Kayit no


Yüklə 3.8 Mb.
səhifə16/33
tarix27.06.2016
ölçüsü3.8 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   33
*

Ağırlıkça %10’dan daha fazla olmayan polimer ihtiva eden 1-etoksi-2-propanol veya 2-metoksi-1-metiletil asetat içeren bir organik çözücü çözeltisi halinde; kromofor grubuyla modifiye edilmiş fenolik hidroksi grubuna sahip ya organik polimer ya da siloksan polimerden oluşan, yansıtmaz kaplama

0

 

 
 

 

3707.90.90

85

*

- Işığa duyarlı akrilik reçineden kuru tabaka
- bir yüzünde koruyucu poli(etilenteraftalat) folyo ve
- diğer yüzünde koruyucu polietilen folyo içeren rulolar

0

 

 
 

 

3801.20.90

10

*

Renkli katot ışını tüplerin içinin kaplanmasında kullanılan su içerisinde askı halinde kolloidal grafit (a)

0

 

 
 

 

3801.90.00

10

*

Genişleyebilir grafit (CAS RN 90387-90-9 ve CAS RN 12777-87-6)

0

 

 
 

 

3802.90.00

11

*

Eczacılık ve/veya biyokimyasal ürünlerin üretiminde filtre yardımcısı olarak kullanılmak üzere, asitle yıkanmış, soda fluks kalsine edilmiş diyatomlu toprak

0

 

 
 

 

3805.90.10

 
Çam yağı

1,7

 

 
 

 

3806.10.00

20

*

-  Ağırlıkça %60 veya daha fazla fakat %75’ten fazla olmayan katı reçine içeren
- Asit değeri 25’ten fazla olmayan Ofset baskıda kullanılan türde katı reçine modifiyeli fenolik reçine

0

 

 
 

 

3808.91.90

10

*

Silikondioksit destek üzerine sabitlenmiş, indoksakarb (ISO) ve izomeri (R)

0

 

 
 

 

3808.91.90

30

*

- Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai ve kurstaki veya,
- Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki veya,
- Bacillus thuringiensis subsp israelensis veya,
- Bacillus thuringiensis subsp. aizawai veya,
- Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis’den
türetilmiş endosporlar veya sporlar ve protein kristalleri içeren müstahzar

0

 

 
 

 

3808.91.90

40

*

Spinosat (ISO)

0

 

 
 

 

3808.91.90

50

*

Sulu gliserol süspansiyonu içinde spodoptera exigua nükleer polihedrosis virüs (SeNPV)

0

 

 
 

 

3808.91.90

60

*

(3'-etoksi-5,6-dihidro spinosin J) ve (3'-etoksi-spinosin L) iki spinosin bileşenli müstahzar, spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7)

0

 

 
 

 

3808.92.90

10

*

Ağırlık itibariyle % 65 veya daha fazla fakat % 75’i geçmeyen himeksazol (ISO) içeren, perakende satılacak hale getirilmemiş, toz şeklinde mantar ilacı

0

 

 
 

 

3808.92.90

30

*

Ağırlıkça
- %24 veya daha fazla fakat %26’dan fazla olmayan pirition çinko veya
- %39 veya daha fazla fakat %41’den fazla olmayan prition çinko
içeren eden su içerisinde prition çinko süspansiyonu ihtiva eden müstahzar

0

 

 
 

 

3808.92.90

50

*

Bakır piritiyon bazlı müstahzarlar

0

 

 
 

 

3808.93.15

10

*

Ağırlıkça % 45 veya daha fazla fakat % 55'den fazla olmayan aktif bitkisel içeriği sulu süspansiyon olarak penoksulam içeren konsantre halde müstahzar

0

 

 
 

 

3808.93.23

10

*

Aktif içerik olarak flazasülforon (ISO) ihtiva eden herbisit

0

 

 
 

 

3808.93.27

40

*

Tepraloksidim süspansiyonu ihtiva eden, ağırlıkça;
- % 30 veya daha fazla Tepraloksidim (ISO) ve
-  % 70’ten fazla olmayan aromatik hidrokarbonlar içeren petrol fraksiyonu içeren preparat müstahzar

0

 

 
 

 

3808.93.90

10

*

Granüller halinde, ağırlık itibariyle;
- %38,8 veya daha fazla fakat %41,2'den fazla olmayan Giberrellin A3 veya
- %9,5 veya daha fazla fakat %10,5'dan fazla olmayan Gibberellin A4 ve A7
içeren müstahzar

0

 

 

 

 

 

3808.93.90

20

*

Bir çeşit bitki büyüme düzenleyicisi olarak kullanılan ağırlıkça,
- %1,88 veya daha fazla fakat %2,00’den fazla olmayan benzil(pürin-6-il)amin içeren
glikol çözeltisi içerisinde benzil(pürin-6-il)amin içeren müstahzar

0

 

 

 

 

 

3808.93.90

30

*

Bitki büyüme düzenleyicilerinin üretiminde kullanılan ağırlıkça,
- % 1,8 sodyum para-nitrofenolat,
- % 1,2 sodyum orto-nitrofenolat,
- %0,6 sodyum 5-nitroguayakolat içeren sulu çözelti (a)

0

 

 
 

 

3808.93.90

40

*

Özel bir üretken ile meyve, sebze ve süs bitkileri için hasat sonrası büyüme düzenleyicisi olarak kullanılan ağırlıkça,
- %3 veya daha fazla fakat %3,6'dan fazla olmayan, % 96'dan daha fazla saflıkta 1-metilsiklopropen ve - 1-kloro-2-metilpropen ve 3-kloro-2-metilpropen safsızlıklarının herbirinden % 0,05'den daha az içeren karıştırılmış beyaz toz (a)

0

 

 
 

 

3808.93.90

50

*

Ağırlıkça,
- % 55 veya daha fazla Gibberellin A4
- % 1 veya daha fazla fakat % 35'den fazla olmayan Gibberellin A7
- % 90 veya daha fazla birleşmiş Gibberellin A4 ve Gibberellin A7
- % 10'dan fazla olmayan su ve diğer doğal oluşan Gibberellinlerin birleşimi içeren bir çeşit bitki büyüme düzenleyici olarak kullanılan toz halinde müstahzar

0

 

 

 

 

 

3808.99.90

10

*

Siklohekzanon ve su çözeltisi içinde oksamil (ISO)

0

 

 
 

 

3809.91.00

10

*

5-Etil-2-metil-2-okso-1,3,2 5 –dioksafosforan-5-ilmetil metil metilfosfonat ve bis(5-etil-2-metil-2-okso-1,3,25 -dioksafosforan-5-ilmetil) metilfosfonat karışımı

0

 

 
 

 

3809.92.00

10

*

Magnezyum trislikat ve 2,2’-metilenbis (4,6-di-tert-butilfenil) fosfatın monosodyum tuzunun karışımından müteşekkil kağıt incelmesini önleyici ajan

0

 

 
 

 

3809.92.00

20

*

Oksidipropanol ve 2,5,8,11-tetrametildodek-6-yn-5,8-diol karışımı içeren köpük önleyici

0

 

 
 

 

3810.10.00

10

*

Elektroteknik sanayinde kullanılmak üzere ağırlıkça
- %70 veya daha fazla fakat %90’dan fazla olmayan kalay
- %10’dan fazla olmayan gümüş, bakır, bizmut, çinko veya indium metallerinden biri veya daha fazlasını içeren reçine ve metaller karışımı içerikli lehim malzemesi (a)

0

 

 
 

 

3811.19.00

10

*

Ağırlıkça;
- % 4,9’dan fazla olmayan 1,2,4-trimetil-benzen,
- % 4,9’dan fazla olmayan naftalen ve
- % 0,5’den fazla olmayan 1,3,5-trimetil-benzen içeren aromatik bir hidrokarbon çözücü içerisinde ağırlıkça %61’den fazla fakat %63’den fazla olmayan metilsiklopentadienil manganez trikarbonilli çözelti

0

 

 
 

 

3811.21.00

10

*

Mineral yağlar içinde çözelti şeklinde, dinonilnaftalensülfonik asit tuzları

0

 

 
 

 

3811.21.00

20

*

Mineral yağ içinde çözelti halinde kompleks organik molibden bileşikleri bazlı yağlama yağları için katkı maddeleri

0

 

 
 

 

3811.21.00

30

*

Karıştırma prosesi yoluyla motor yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere, poliizobutilen ile ikame edilen salisilik asit ve formaldehitli fenolün reaksiyon ürünlerinin kalsiyum tuzlarından oluşan, mineral yağları içeren, yağlama yağları için katkı maddeleri

0

 

 
 

 

3811.21.00

40

*

Karıştırma prosesi yoluyla motor yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere, dodesil fenol sülfit kalsiyum tuzlarının karışımı bazlı (CAS RN 68784-26-9), mineral yağları içeren yağlama yağları için katkı maddeleri

0

 

 
 

 

3811.21.00

50

*

Karıştırma prosesi yoluyla motor yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere,
- Kalsiyum C16-24 alkil benzen sülfonatları bazlı (CAS RN 70024-69-0),
- Mineral yağları içeren
yağlama yağları için katkı maddeleri

0

 

 
 

 

3811.21.00

60

*

Karıştırma prosesi yoluyla motor yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere,
- Ağırlıkça % 25 veya daha fazla ancak % 35'ten fazla olmayan kalsiyum polipropilenil ile ikame benzensülfonat (CAS RN 75975-85-8) bazlı
- Toplam baz numarası (TBN) 280 veya daha fazla fakat 320'den fazla olmayan
mineral yağlar içeren yağlama yağları için katkı maddeleri

0

 

 
 

 

3811.21.00

70

*

Karıştırma prosesi yoluyla motor yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere,
- Poliizobütenil süksinik anhidrit ile polietilen poliaminlerin reaksiyon ürünlerinden türetilmiş poliizobütilen süksinimid içeren (CAS RN 84605-20-9),
- mineral yağlar içeren
- klorin içeriği ağırlıkça % 0,05 veya daha fazla ancak % 0,25'ten fazla olmayan
- Toplam Baz Numarası (TBN) 20'den fazla olan
yağlama yağları için katkı maddeleri

0

 

 
 

 

3811.29.00

10

*

Karıştırma prosesi yoluyla motor yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere, difenil amin ile dallanmış nonenin (CAS RN 36878-20-3 ve CAS RN 27177-41-9) reaksiyon ürünlerinden oluşan, yağlama yağları için katkı maddeleri

0

 

 
 

 

3811.29.00

20

*

Karıştırma prosesi yoluyla motor yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere, propilen oksit, fosforöz oksit ve C12-14 alkil zincirli aminler ile bis(2-metil pentan-2-il ) ditio fosforik asitin reaksiyon ürünlerini içeren yağlama yağları için katkı maddeleri

0

 

 
 

 

3811.29.00

30

*

Karıştırma prosesi yoluyla motor yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere, bütil-siklohekz-3-ene karboksilat, sülfür ve trifenilfosfitin (CAS RN 93925-37-2) reaksiyon ürünlerinden oluşan yağlama yağları için katkı maddeleri

0

 

 
 

 

3811.29.00

40

*

Karıştırma prosesi yoluyla motor yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere, klorin içeriği ağırlıkça % 0,05 veya daha fazla fakat % 0,5'ten fazla olmayan, sodyum sülfit (CAS RN 68511-50-2) ve sülfür monoklorürlü 2-metil-prop-1-ene'nin reaksiyon ürünlerini içeren yağlama yağları için katkı maddeleri
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət