Ana səhifə

G. T.İ. P. Kayit no


Yüklə 3.8 Mb.
səhifə14/33
tarix27.06.2016
ölçüsü3.8 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   33 

2934.10.00

60

*

Fostiazat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)

0

 

  

2934.10.00

70

*

2-(formilamino)-4-tiazolasetilklorür, hidroklorür (CAS RN 372092-18-7)

0

 

  

2934.10.00

80

*

3,4-dikloro-5-karboksiizotiazol (CAS RN 18480-53-0)

0

 

  

2934.20.80

10

*

4-Kloro-1,3-benzotiazol-2(3H)-one

0

 

 
 

 

2934.20.80

20

*

S-1,3-benzotiazol-2-il (2Z)-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-il)(metoksiimino)etantioat (CAS RN 89604-91-1)

0

 

 
 

 

2934.20.80

30

*

2[[(Z)-[1-(2-amino-4-tiazolil)-2-(2-benzotiazoliltio)-2-oksoetiliden]amino]oksi]-asetik asit, metil ester (CAS RN 246035-38-1)

0

 

 
 

 

2934.20.80

40

*

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-one (Benzizotiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0

 

 
 

 

2934.20.80

50

*

S-(1,3-benzotiazol-2-il)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(asetiloksiimino)tioasetat (CAS RN 104797-47-9)

0

 

  

2934.20.80

60

*

Benzotiazol-2-il-(Z)-2-tritiloksimino-2-(2-aminotiazol-4-il)-tioasetat (CAS RN 143183-03-3)

0

 

  

2934.20.80

70

*

N,N-Bis(1,3-benzotiazol-2-ilsülfanil)-2-metilpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)

0

 

  

2934.30.90

10

*

2-Metiltiofenotiazin (CAS RN 7643-08-5)

0

 

 
 

 

2934.99.90

12

*

Genetik araştırmalarda kullanılmak üzere morfolino fosforodiamidat oligomerleri (morfolino oligonükleotidler) (a)

0

 

 
 

 

2934.99.90

14

*

Etil N-{[1-metil-2-({[4-(5-okso-4,5-dihidro-1,2,4-oksadiazol-3-il) fenil] amino} metil)-1H-benzimidazol-5-il] karbonil}-N-piridin-2-il-b-alaninat (CAS RN 872728-84-2)

0

 

  

2934.99.90

15

*

Karboksin (ISO) (CAS RN 5234-68-4)

0

 

  

2934.99.90

17

*

Metil(1,8-dietil-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4-b]indol-1-il)asetat (CAS RN 122188-02-7)

0

 

 
 

 

2934.99.90

18

*

3,3-bis(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-il) ftalit (CAS RN 50292-95-0)

0

 

 
 

 

2934.99.90

20

*

Tiofen (CAS RN 110-02-1)

0

 

  

2934.99.90

22

*

7-[4-(dietilamino)-2-etoksifenil]-7-(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-il) furo[3,4-b]piridin-5(7H)-one (CAS RN 87563-89-1)

0

 

  

2934.99.90

23

*

Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta Bromukonazol (ISO) (CAS RN 116255-48-2)

0

 

 
 

 

2934.99.90

25

*

2,4-dietil-9H-tioksanten-9-one (CAS RN 82799-44-8)

0

 

 
 

 

2934.99.90

28

*

11-(piperazin-1-il)dibenzo[b-f][1,4]tiazepin dihidroklorür (CAS RN 111974-74-4)

0

 

 
 

 

2934.99.90

30

*

Dibenzo[b,f][1,4] tiazepin-11 (10H)-one (CAS RN 3159-07-7)

0

 

  

2934.99.90

33

*

[2,2’-tio-bis(4-tert-oktilfenolat)]-n-butilamin nikel (CAS RN 14516-71-3)

0

 

  

2934.99.90

35

*

Dimethenamid (ISO)

0

 

  

2934.99.90

40

*

2-tiofen etilamin (CAS RN 30433-91-1)

0

 

 
 

 

2934.99.90

43

*

Klopidogrel asit hidroklorür (CAS RN 144750-42-5)

0

 

 
 

 

2934.99.90

45

*

Tris(2,3-epoksipropil)-1,3,5-triazinanetrion

0

 

  

2934.99.90

48

*

Propan-2-ol -- 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin (1:2) dihidrat (CAS RN 864743-41-9)

0

 

 
 

 

2934.99.90

50

*

10-[1,1’-bifenil]-4-il-2-(1-metiletil)-9-okso-9H-tioksantenyum hekzaflorofosfat (CAS RN 591773-92-1)

0

 

 
 

 

2934.99.90

55

*

Olmesartan medoksomil

0

 

 
 

 

2934.99.90

60

*

DL-Homosistein tiolakton hidroklorür (CAS RN 6038-19-3)

0

 

 
 

 

2934.99.90

65

*

Metil 3-aminotiofen-2-karboksilat (CAS RN 22288-78-4)

0

 

 
 

 

2934.99.90

66

*

Tetrahidrotiofen-1,1-dioksit (CAS RN 126-33-0)

0

 

 
 

 

2934.99.90

72

*

1-[3-(5-Nitro-2-furil) allilidenamino] imidazolidin-2,4-dion (CAS RN 1672-88-4)

0

 

 
 

 

2934.99.90

74

*

2-izopropiltioksanton (CAS RN 5495-84-1)

0

 

 
 

 

2934.99.90

75

*

(4R-cis)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-florofenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)karbonil]-1H-pirrol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioksan-4-asetat (CAS RN 125971-95-1)

0

 

 
 

 

2934.99.90
3204.20.00

76
10

*

2,5-Tiofendiilbis (5-tert-bütil-1,3-benzoksazol) (CAS RN 7128-64-5)

0

 

 
 

 

2934.99.90

77

*

Potasyum 5-metil-1,3,4-oksadiazol-2-karboksilat

0

 

 
 

 

2934.99.90

79

*

Tiofen-2-etanol (CAS RN 5402-55-1)

0

 

 
 

 

2934.99.90

81

*

2-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-(Z)-2-metoksiimino asetik asit (CAS RN 72217-12-0)

0

 

 
 

 

2934.99.90

82

*

2-metil-1-[4-(metiltio)fenil]-2-morfolinopropan-1-one (CAS RN 71868-10-5)

0

 

 
 

 

2934.99.90

83

*

Ağırlıkça % 96 veya daha fazla saflıkta flumioksazin (ISO) (CAS RN 103361-09-7)

0

 

 
 

 

2934.99.90

84

*

Ağırlıkça % 94,8 veya daha fazla saflıkta etoksazol (ISO) (CAS RN 153233-91-1)

0

 

 
 

 

2934.99.90

85

*

N2-[1-(S)-etoksikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifloroasetil-L-lisil-N2-karboksi anhidrit (CAS RN 126586-91-2)

0

 

 
 

 

2934.99.90

86

*

Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)

0

 

 
 

 

2934.99.90

87

*

2,2’-(1,4-fenilen)bis(4H-3,1-benzoksazin-4-one) (CAS RN 18600-59-4)

0

 

 
 

 

2935.00.90

15

*

Flupirsulfuron-metil-sodyum (ISO) (CAS RN 144740-54-5)

0

 

 
 

 

2935.00.90

20

*

Toluensülfonamitler

0

 

 
 

 

2935.00.90

23

*

N-[4-(2-kloroasetil)fenil]metansülfonamid (CAS RN 64488-52-4)

0

 

 
 
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət