Ana səhifə

G. T.İ. P. Kayit no


Yüklə 3.8 Mb.
səhifə13/33
tarix27.06.2016
ölçüsü3.8 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   33
 

 

2933.69.80

55

*

Terbutrin (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0

 

 
 

 

2933.69.80

60

*

Siyanürik asit (CAS RN 108-80-5)

0

 

 
 

 

2933.69.80

65

*

2-(4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5-[(hekzil)oksi]-fenol (CAS RN 147315-50-2)

0

 

 
 

 

2933.69.80

72

*

Dietilhekzil bütamido triazon (CAS RN 154702-15-5)

0

 

 
 

 

2933.69.80

80

*

Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazintrion (CAS RN 839-90-7)

0

 

 
 

 

2933.79.00

10

*

Ezetimib (CAS RN 163222-33-1)

0

 

 
 

 

2933.79.00

30

*

5-Vinil-2-pirrolidon (CAS RN 7529-16-0)

0

 

 
 

 

2933.79.00

50

*

6-Bromo-3-metil-3H-dibenz(f,ij) izokinolin-2,7-dion (CAS RN 81-85-6)

0

 

 
 

 

2933.79.00

60

*

3,3-Pentametilen-4-bütirolaktam (CAS RN 64744-50-9)

0

 

 
 

 

2933.79.00

70

*

(S)-N-[(dietilamino)metil]-alfa-etil-2-okso-1-pirrolidinasetamid L-(+)-tartarat (CAS RN 754186-36-2)

0

 

 
 

 

2933.99.80

10

*

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-tert-bütilfenol (CAS RN 3846-71-7)

0

 

 
 

 

2933.99.80

13

*

5-diflormetoksi-2-merkapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)

0

 

 
 

 

2933.99.80

15

*

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-tert-pentilfenol (CAS RN 25973-55-1)

0

 

 
 

 

2933.99.80

18

*

4,4'-[(9-Butil-9H-karbazol-3-il)metilen]bis[N-metil-N-fenilanilin] (CAS RN 67707-04-4)

0

 

 
 

 

2933.99.80

20

*

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenol

0

 

 
 

 

2933.99.80

22

*

(2S)-2-Benzil-N,N-dimetilaziridin-1-sülfonamid (CAS RN 902146-43-4)

0

 

 
 

 

2933.99.80

24

*

1,3-Dihidro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-one (CAS RN 55621-49-3)

0

 

 
 

 

2933.99.80

25

*

6,6'-Di-2H-benzotriazol-2-il-4,4'-bis(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,2'-metilendifenol

0

 

 
 

 

2933.99.80

28

*

N-(2,3-Dihidro-2-okso-1H-benzimidazol-5-il)-3-hidroksinaftalen-2-karboksamid (CAS RN 26848-40-8)

0

 

 
 

 

2933.99.80

30

*

Kizalofob-P-etil (ISO) (CAS RN 100646-51-3)

0

 

 
 

 

2933.99.80

32

*

5-[4’-(bromometil)bifenil-2-il]-2-tritil-2H-tetrazol (CAS RN 133051-88-4)

0

 

  

2933.99.80

35

*

1,3,3-trimetil-2-metilenindolin (CAS RN 118-12-7)

0

 

  

2933.99.80

37

*

8-kloro-5,10-dihidro-11H-dibenzo [b,e] [1,4] diazepin-11-one (CAS RN 50892-62-1)

0

 

  

2933.99.80

40

*

trans-4-Hidroksi-L-pirolin (CAS RN 51-35-4)

0

 

  

2933.99.80

45

*

Maleik hidrazid (ISO)

0

 

  

2933.99.80

50

*

Metkonazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3,2

 

  

2933.99.80

55

*

Pridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)

0

 

  

2933.99.80

60

*

1,3-Bis(3-izosiyanatometilfenil)-1,3-diazetidin-2,4-dione (dimerik 2,4-toluen diizosiyanat)

0

 

  

2933.99.80

64

*

((3R)-1-{(1R,2R)-2-[2-(3,4-dimetoksifenil) etoksi]siklohekzil}pirrolidin-3-ol.hidroklorür (CAS RN 748810-28-8)

0

 

  

2933.99.80

65

*

Kandesartan sileksetil (CAS RN 139481-59-7)

0

 

 
 

 

2933.99.80

67

*

Kandesartan etil ester (CASRN: 139481-58-6)

0

 

 
 

 

2933.99.80

70

*

6,7-Dihidro-5H-siklopenta [b] piridin (CAS RN 533-37-9)

0

 

 
 

 

2933.99.80

71

*

10-metoksiiminostilbene (CAS RN 4698-11-7)

0

 

 
 

 

2933.99.80

72

*

1,4,7-trimetil-1,4,7-triazasiklononan

0

 

 
 

 

2933.99.80

73

*

5-(asetoasetilamino)benzimidiazolone (CAS RN 26576-46-5)

0

 

 
 

 

2933.99.80

74

*

İmidazo[1,2-b]piridazin-hidroklorür (CAS RN 18087-70-2)

0

 

 
 

 

2933.99.80

76

*

Manganez(2+), bis(oktahidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-triazonin-N1,N4,N7)tri-µ-oksodi-,asetat(1:2)

0

 

 
 

 

2933.99.80

77

*

Manganez(2+), bis(oktahidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-triazonin-N1,N4,N7)tri-µ-oksodi-,sülfat(1:1)

0

 

 
 

 

2933.99.80

78

*

3-amino-3-azabisiklo(3.3.0) oktan hidroklorür (CAS RN 58108-05-7)

0

 

 
 

 

2933.99.80

81

*

1,2,3 Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)

0

 

 
 

 

2933.99.80

82

*

Tolitriazol (CAS RN 29385-43-1)

0

 

 
 

 

2933.99.80

88

*

2,6-diklorokinoksalin (CAS RN 18671-97-1)

0

 

 
 

 

2933.99.80

89

*

Karbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0

 

 
 

 

2934.10.00

10

*

Hekzitiazoks (ISO) (CAS RN 78587-05-0)

0

 

 
 

 

2934.10.00

15

*

4-Nitrofenil tiazol-5-ilmetil karbonat (CAS RN 144163-97-3)

0

 

 
 

 

2934.10.00

20

*

2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol

0

 

 
 

 

2934.10.00

25

*

(S)-Etil 2-(3-((2-izopropiltiazol-4-il)metil)-3-metilüreido)-4-morfolinobütanoat okzalat (CAS RN 1247119-36-3)

0

 

 
 

 

2934.10.00

35

*

(2-İzopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanamin dihidroklorür (CAS RN 1185167-55-8)

0

 

 
 

 

2934.10.00

40

*

(Z)-2-(2-tert-butoksikarbonilaminotiazol-4-il)-2-pentenoik asit (CAS RN 86978-24-7)

0

 

  

2934.10.00

50

*

2-(2-formilaminotiazol-4-il) asetik asit (CAS RN 75890-68-5)

0

 

 
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət