Ana səhifə

G. T.İ. P. Kayit no


Yüklə 3.8 Mb.
səhifə11/33
tarix27.06.2016
ölçüsü3.8 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   33
Trimetilsilan

0

 

 
 

 

2931.90.90

92

*

Trimetil boran (CAS RN 593-90-8)

0

 

 
 

 

2931.90.90

96

*

3-(hidroksifenilfosfinoil) propionik asit (CAS RN 14657-64-8)

0

 

 
 

 

2931.90.90

97

*

Sulu çözelti halinde Potasyum 4-tolilfosfinat (CAS RN 208534-39-8)

0

 

 
 

 

2932.13.00

10

*

Tetrahidrofurfuril alkol (CAS RN 97-99-4)

0

 

 
 

 

2932.19.00

40

*

Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta furan

0

 

 
 

 

2932.19.00

41

*

2,2 di(tetrahidrofuril) propan (CAS RN 89686-69-1)

0

 

 
 

 

2932.19.00

45

*

1,6-dikloro-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranosil-4-kloro-4 deoksi-α-D-galaktopiranosid (CAS RN 56038-13-2)

0

 

 
 

 

2932.19.00

50

*

2-metilfuran (CAS RN 534-22-5)

0

 

 
 

 

2932.19.00

70

*

Furfurilamin (CAS RN 617-89-0)

0

 

 
 

 

2932.19.00

75

*

Tetrahidro-2-metilfuran (CAS RN 96-47-9)

0

 

 
 

 

2932.19.00

80

*

5-nitrofurfuriliden di(asetat) (CAS RN 92-55-7)

0

 

 
 

 

2932.20.90

10

*

2'-Anilino-6’-[etil(izopentil)amino]-3’-metilspiro[izobenzofuran -1(3H),9'-ksanten]-3-one

0

 

 
 

 

2932.20.90

15

*

Coumarin (CAS RN 91-64-5)

0

 

 
 

 

2932.20.90

20

*

Etil 6'-(dietilamino)-3-okzo-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-ksantan]-2'-karboksilat (CAS RN 154306-60-2)

0

 

 
 

 

2932.20.90

35

*

6'-Dietilamino-3'-metil-2'-(2,4-ksilidino) spiro[izobenzofuran -1(3H),9'-ksanten]-3-one

0

 

 
 

 

2932.20.90

40

*

(S)-(-)-α-Amino-γ-butirolaktonhidrobromit (CAS RN 15295-77-9)

0

 

 
 

 

2932.20.90

55

*

6-dimetilamino-3,3-bis (4-dimetilaminofenil) ftalit

0

 

 
 

 

2932.20.90

60

*

6’-(Dietilamino)-3’-metil-2’-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1 (3H),9’-[9H] ksanten]-3-one

0

 

 
 

 

2932.20.90

70

*

3’,6’-Bis(etilamino)-2’,7’-dimetilspiro[izobenzofuran-1(3H),9’-[9H]-ksanten]-3-one (CAS RN 41382-37-0)

0

 

 
 

 

2932.20.90

71

*

6’-(Dibutilamino)-3’-metil-2’-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1 (3H),9’-[9H] ksanten]-3-one

0

 

 
 

 

2932.20.90

72

*

2’-[Bis(fenilmetil) amino]-6’-(dietilamino)-spiro[izobenzofuran-1 (3H),9’-[9H] ksanten] –3-one

0

 

 
 

 

2932.20.90

80

*

Ağırlıkça minimum %88 saflıkta giberrelik asit (CAS RN 77-06-5)

0

 

 
 

 

2932.20.90

84

*

Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametil naft[2,1-b] furan-2(1H)-one (CAS RN 564-20-5)

0

 

 
 

 

2932.20.90

85

*

Hekzan-4-olit (CAS RN 695-06-7)

0

 

 
 

 

2932.99.00

10

*

Bendiokarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)

0

 

 
 

 

2932.99.00

15

*

1,3,4,6,7,8-hekzahidro-4,6,6,7,8,8-hekzametilindeno[5,6-c]piran (CAS RN 1222-05-5)

0

 

 
 

 

2932.99.00

20

*

Etil-2-metil-1,3 dioksolan-2-asetat (CAS RN 6413-10-1)

0

 

 
 

 

2932.99.00

30

*

Karbofuran (ISO) (CAS RN 1563-66-2)

0

 

 
 

 

2932.99.00

35

*

1,2,3-trideoksi-4,6: 5,7-bis-O-[(4-propilfenil) metilen]-nonitol (CAS RN 882073-43-0)

0

 

 
 

 

2932.99.00

40

*

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glusitol (CAS RN 135861-56-2)

0

 

 
 

 

2932.99.00

50

*

7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioksepin-3-one (CAS RN 28940-11-6)

0

 

 
 

 

2932.99.00

70

*

1,3:2,4- bis-O-benziliden-D-glusitol (CAS RN 32647-67-9)

0

 

 
 

 

2932.99.00

75

*

3-(3,4-Metilendioksifenil)-2-metilpropanal (CAS RN 1205-17-0)

0

 

 
 

 

2932.99.00

80

*

1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenziliden)-D-glusitol (CAS RN 32647-67-9)

0

 

 
 

 

2933.19.90

30

*

3-Metil-1-p-tolil-5-pirazolon (CAS RN 86-92-0)

0

 

 
 

 

2933.19.90

40

*

Edaravon (CAS RN 89-25-8)

0

 

 
 

 

2933.19.90

50

*

Fenpiroksimat (ISO) (CAS RN 134098-61-6)

0

 

 
 

 

2933.19.90

60

*

Piraflufen-etil (ISO) (CAS RN 129630-19-9)

0

 

 
 

 

2933.19.90

70

*

4,5-diamino-1-(2-hidroksietil)-pirazolsulfat (CAS RN 155601-30-2)

0

 

 
 

 

2933.19.90

80

*

3-(4,5-Dihidro-3-metil-5-okso-1H-pirazol-1-il)benzensülfonik asit (CAS RN 119-17-5)

0

 

 
 

 

2933.21.00

10

*

Hidantoin (CAS RN 461-72-3)

0

 

 
 

 

2933.21.00

50

*

1-bromo-3-kloro-5,5-dimetil hidantoin (CAS RN 16079-88-2)

0

 

 
 

 

2933.21.00

60

*

DL-p-hidroksifenil hidantoin (CAS RN 2420-17-9)

0

 

 
 

 

2933.21.00

70

*

α-(4-Metoksibenzoil)--(1-benzil-5-etoksi-3-hidantoinil)-2-kloro-5-dodesiloksikarbonilasetanilid (CAS RN 70950-45-7)

0

 

 
 

 

2933.21.00

80

*

5,5-dimetilhidantoin

0

 

 
 

 

2933.29.90

40

*

Triflumizol (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0

 

 
 

 

2933.29.90

50

*

1,3-dimetilimidazolidin-2-one (CAS RN 80-73-9)

0

 

 
 

 

2933.29.90

60

*

1-siyano-2-metil-1-[2-(5-metillimidazol-4-ilmetiltio)etil] izotioüre (CAS RN 52378-40-2)

0

 

 
 

 

2933.29.90

70

*

Siyazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)

0

 

 
 

 

2933.39.99

12

*

2,3-Dikloropiridin (CAS RN 2402-77-9)

0

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət