Ana səhifə

G. T.İ. P. Kayit no


Yüklə 3.8 Mb.
səhifə10/33
tarix27.06.2016
ölçüsü3.8 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   33

10

*

Prosulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0

 

 




 

 

2930.20.00

20

*

2-izopropiletiltiyokarbamat (CAS RN 141-98-0)

0

 

 




 

 

2930.90.99

10

*

2,3 Bis((2-merkaptoetil)tio)-1-propantiyol (CAS RN 131538-00-6)

0

 

 




 

 

2930.90.99

13

*

Merkaptamin hidroklorür (CAS RN 156-57-0)

0

 

 




 

 

2930.90.99

15

*

Etoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)

0

 

 




 

 

2930.90.99

18

*

1-metil-5-[3-metil-4-[4-[(triflorometil)tio]fenoksi]fenil]biuret (CAS RN 106310-17-2)

0

 

 




 

 

2930.90.99

20

*

2-Metoksi-N-[2-nitro-5-(feniltio)fenil]asetamid (CAS RN 63470-85-9)

0

 

 




 

 

2930.90.99

25

*

Tiyofanat-metil (ISO) (CAS RN 23564-05-8)

0

 

 




 

 

2930.90.99

30

*

4-(4-İzopropoksifenilsülfonil) fenol

0

 

 




 

 

2930.90.99

35

*

Glutation (CAS RN 70-18-8)

0

 

 




 

 

2930.90.99

40

*

3,3’-Tiodi(propiyonik asit) (CAS RN 111-17-1)

0

 

 




 

 

2930.90.99

45

*

2-(p-aminofenil)sülfonil  etil hidrojen sülfat

0

 

 




 

 

2930.90.99

50

*

[S-(R*,R*)]-2-amino-1-[4-(metiltiyo)-fenil]-1,3-propandiol (CAS RN 23150-35-8)

0

 

 




 

 

2930.90.99

55

*

Tioüre (CAS RN 62-56-6)

0

 

 




 

 

2930.90.99

60

*

Metil fenil sülfit

0

 

 




 

 

2930.90.99

62

*

Çinko bis (benzensülfinat) (CAS RN 24308-84-7)

0

 

 




 

 

2930.90.99

64

*

3-kloro-2-metilfenil metil sülfit (CAS RN 82961-52-2)

0

 

 




 

 

2930.90.99

65

*

Pentaeritritol tetrakis(3-Merkaptopropiyonat) (CAS RN 7575-23-7)

0

 

 




 

 

2930.90.99

66

*

Difenil sülfit (CAS RN 139-66-2)

0

 

 




 

 

2930.90.99

67

*

3-Bromometil-2-kloro-4-(metilsülfonil)- benzoik asit (CAS RN 120100-05-2)

0

 

 




 

 

2930.90.99

68

*

Kletodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0

 

 




 

 

2930.90.99

71

*

Trifenilsülfonyum klorür (CAS RN 4270-70-6)

0

 

 




 

 

2930.90.99

76

*

2,2’-ditiodi (benzoik asit) (CAS RN 119-80-2)

0

 

 




 

 

2930.90.99

77

*

4-[4-(2-propeniloksi)fenil sülfonil] fenol (CAS RN 97042-18-7)

0

 

 




 

 

2930.90.99

78

*

4-Merkoptometil-3,6-ditia-1,8-oktanditiol (CAS RN 131538-00-6)

0

 

 




 

 

2930.90.99

80

*

Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)

0

 

 




 

 

2930.90.99

81

*

Disodyum hekzametilen-1,6-bistiyosülfat dihidrat (CAS RN 5719-73-3)

3

 

 




 

 

2930.90.99

83

*

Metil-p-tolil sülfon (CAS RN 3185-99-7)

0

 

 




 

 

2930.90.99

84

*

2-Kloro-4-(metilsulfonil) benzoik asit (CAS RN 53250-83-2)

0

 

 




 

 

2930.90.99

86

*

4-Hidroksibenzentiol (CAS RN 637-89-8)

0

 

 




 

 

2930.90.99

87

*

3-Sülfinobenzoik asit

0

 

 




 

 

2930.90.99

89

*

O-etil-,o-izopropil-,o-butil-,o-izobutil- veya o-pentil-ditiokarbonatların potasyum- veya sodyum- tuzu

0

 

 




 

 

2931.90.10

 




Dimetil metil fosfonat (CAS RN 756-79-6)

0

 

 




 

 

2931.90.90

05

*

Heptan içinde çözelti halinde bütiletilmagnezyum

0

 

 




 

 

2931.90.90

10

*

Dietilmetoksiboran (CAS RN 7397-46-8)

0

 

 




 

 

2931.90.90

14

*

Sulu çözelti içinde sodyum diizobutilditiofosfinat (CAS RN 13360-78-6)

0

 

 




 

 

2931.90.90

15

*

Trietilboran (CAS RN 97-94-9)

0

 

 




 

 

2931.90.90

18

*

Trioktilfosfin oksit (CAS RN 78-50-2)

0

 

 




 

 

2931.90.90

20

*

Ağırlıkça %4,9’dan fazla olmayan siklopentadienil manganez trikarbonil içeren metil siklopentadienil manganez trikarbonil (CAS RN 12108-13-3)

0

 

 




 

 

2931.90.90

24

*

Metil tris(2-pentanoneoksim)silan

0

 

 




 

 

2931.90.90

30

*

Dietilboran izopropoksit (CAS RN 74953-03-0)

0

 

 




 

 

2931.90.90

40

*

N-(fosfonometil) iminodiasetik asit

0

 

 




 

 

2931.90.90

50

*

Bis(2,4,4-trimetilpentil) fosfinik asit (CAS RN 83411-71-6)

0

 

 




 

 

2931.90.90

55

*

Dimetil [dimetilsilildiindenil] hafnium

0

 

 




 

 

2931.90.90

70

*

N,N-Dimetil anilinium tetrakis(pentaflorofenil)borat

0

 

 




 

 

2931.90.90

72

*

Fenilfosfonik diklorür (CAS RN 824-72-6)

0

 

 




 

 

2931.90.90

75

*

Tetrakis(hidroksimetil) fosfonyum klorür (CAS RN 124-64-1)

0

 

 




 

 

2931.90.90

85

*

Sulu çözelti halinde olsun olmasın tributil (tetradesil) fosfonium klorür

0

 

 




 

 

2931.90.90

86

*

9-ikosil-9-fosfabisiklo3.3.1nonan ve 9-ikosil-9-fosfabisiklo4.2.1nonan izomerlerinin karışımı

0

 

 




 

 

2931.90.90

87

*

Tris(4-metilpentan-2-oksiimino) metilsilan

0

 

 




 

 

2931.90.90

89

*

Sulu çözelti halinde tetrabutil fosfonyum asetat (CAS RN 30345-49-4)

0

 

 




 

 

2931.90.90

91

*

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət