Ana səhifə

Filozofski fakultet


Yüklə 1.11 Mb.
səhifə1/20
tarix25.06.2016
ölçüsü1.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


REPUBLIKA HRVATSKA

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Ul. Ivana Lučića 3, Zagreb


Klasa: 602-04/03-11/1

Ur. br.: 3804-850-03-6

Zagreb, 8. travnja 2003.
P O Z I V

_____________________________________________________________


Na osnovi članka 37. Statuta sazivam 9. sjednicu Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u ponedjeljak, 12. svibnja 2003. s početkom u 15,00 sati u Vijećnici fakulteta.

Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED:
1. Uručivanje Odluke Senata o potvrdi izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na vrijeme od pet godina prof. dr. sc. Smiljki Malinar.
2. Verifikacija zapisnika 8. sjednice Fakultetskog vijeća, održane 14. travnja 2003. i Izvanredne sjednice, održane 16. travnja 2003. (poseban prilog)

A. IZBORI U ZNANSTVENO-NASTAVNA, NASTAVNA, ZNANSTVENA I SURADNIČKA ZVANJA
3. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filozofija, na Katedri za estetiku u Odsjeku za filozofiju

Pristupnica: dr. sc. Nadežda Čačinovič ispunjava uvjete iz čl. 74. stav 3. ZVU (pozitivno mišljenje Matičnog povjerenstva). str. 22


4. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor Hrvoja Klasića u istraživačko zvanje mlađeg asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest u Zavodu za hrvatsku povijest

Imenovani ispunjava uvjete iz članka 41. st. 2. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti.

str. 37

5. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor u suradničko zvanje višeg asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana opća povijest, na Katedri za svjetsku povijest, na predmetu Svjetska povijest u 20. stoljeću, Odsjeka za povijestPristupnik: dr.sc. Tvrtko Jakovina ispunjava uvjete iz članka 89. stav 4. ZVU. str. 38
6. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor mr. sc. Siniše Habijanca u istraživačko zvanje asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, na Katedri za zapadnoslavenske jezike i književnosti na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti.

Imenovani ispunjava uvjete iz članka 41. st. 3. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti.

str. 41
7. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor u suradničko zvanje višeg asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje znanost o književnosti, na Katedri za talijansku književnost u Odsjeku za talijanistiku.

Pristupnica dr. sc. Tatjana Peruško ispunjava uvjete iz članka 89. stav 4. ZVU. str. 43B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA ZA IZBOR U ZVANJA PREDLOŽENIKA VISOKIH UČILIŠTA
8. Mišljenje stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Vesne Girardi Jurkić u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje arheologija, za predmet Antička provincijalna arheologija na Filozofskom fakultetu u Puli Sveučilišta u Rijeci.

  • dopuna izvještaja na temelju zahtjeva Fakultetskog vijeća od 14. travnja 2003. godine

Pristupnica ispunjava uvjete iz čl. 74. stav 1. ZVU (pozitivno mišljenje Matičnog povjerenstva). str. 45
9. Mišljenje za izbor dr. sc. Nenada Smokrovića u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filozofija, predmet Filozofija uma, na Filozofskom fakultetu u Rijeci

Pristupnik ispunjava uvjete iz čl. 74. stav 2. ZVU (pozitivno mišljenje Matičnog povjerenstva). str. 53


10. Mišljenje za izbor dr. sc. Mladena Labusa u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filozofija, na Filozofskom fakultetu u Rijeci

Pristupnik ispunjava uvjete iz čl. 74. stav 1. ZVU (pozitivno mišljenje Matičnog povjerenstva). str. 59
C. IZVJEŠTAJI O RADU ZNANSTVENIH NOVAKA
11. Izvještaj o radu Eveline Rudan, znanstvene novakinje u Odsjeku za kroatistiku na Katedri za hrvatsku usmenu književnost. str. 63
D. STJECANJE DOKTORATA ZNANOSTI

a) Izvještaji stručnih povjerenstava za odobrenje stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija
12. Izvještaj stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Zdenke Turčinec za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaćanje predložene teme pod naslovom Knjiga kao promicatelj ideologije u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, mentor: dr. sc. Aleksandar Stipčević, red. prof . str. 64
13. Izvještaj stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr.sc. Nevena Jovanovića za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaćanje teme pod naslovom Problemi uspostave novolatinske stilistike na primjeru Marulićeva Evanđelistara, mentor prof.dr.sc. Darko Novaković. str. 66

14. Izvještaj stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Josipa Miletića za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaćanje teme pod naslovom Prilagođenost nastave hrvatskoga jezika učenicima srednjih trgovačkih, ekonomskih i upravnih škola. Mentor prof. dr. sc. Vlado Pandžić. str. 71


15. Izvještaj stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Jasne Gačić za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaćanje teme pod naslovom Etimološka i leksikološka obradba kuhinjskih i kuharskih naziva romanskog (dalmatskog, mletačkog, talijanskog i drugih) podrijetla u Dalmaciji, mentor: prof.dr.sc. August Kovačec. str. 73

b) Izvještaji stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada
16. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Alke Domić-Kunić pod naslovom Plinijeva geografija i etnografija Ilirika. str. 76

17. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr.sc. Maria Jareba pod naslovom Razvoj i djelovanje ustaškog pokreta od nastanka do travnja 1941. godine. str. 80


18. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Vladimira Sokola pod naslovom Sistematizacija, periodizacija i kronologija materijalne kulture - naušnica u Hrvatskoj u srednjem vijeku. str. 82
19. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Ane Kandare pod naslovom Sklonost doživljaju srama i krivnje u interpersonalnim odnosima i motivaciji.

str. 91
E. STJECANJE MAGISTERIJA I SPECIJALIZACIJEa) Izvještaji stručnih povjerenstava za ocjenu magistarskog i specijalističkog rada
20. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ankice Valenta pod naslovom Znanstveni časopisi kao sredstvo komunikacije fizičara Prirodoslovno matematičkog fakultet u Zagrebu od 1986. do 1996. godine. str. 95
21. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Davida Šporera pod naslovom Poetika kulture i ideologija drame. str. 98

F. PREDMETI S VIJEĆA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA
Vijeće poslijediplomskih studija sa sjednice održane 28. travnja 2003. preporuča Fakultetskom vijeću prihvaćanje sljedećih predmeta (od točke 22. do 59.)
 

Izvještaj stručnog povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti u doktorskom studiju i odobrenje predložene teme

 

22. Izvještaj stručnog povjerenstva o tome je li Izet Beširović ispunio sve uvjete predviđene programom Poslijediplomskog doktorskog studija lingvistike i može li se odobriti tema pod naslovom Turcizmi u književnome djelu Skendera Kulenovića. Mentor: dr.sc. Josip Silić, red.prof. str. 101 
Imenovanje stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za stjecanje doktorata znanosti u doktorskom studiju

 

23. Imenovanje stručnog povjerenstva koje će utvrditi je li Tvrtko Vuković ispunio sve uvjete predviđene programom Poslijediplomskog doktorskog studija kroatistike i može li se odobriti tema pod naslovom Modeli prikazivanja kvorumaškoga pjesništva /Subjekt, svijet, tekst kao interpretativno iskustvo. Mentor: dr.sc. Cvjetko Milanja, red.prof.1. dr.sc. Vinko Brešić, red.prof.

2. dr.sc. Cvjetko Milanja, red.prof.

3. dr.sc. Josip Silić, red.prof.

 

24. Imenovanje stručnog povjerenstva koje će utvrditi je li Elena Stojanova ispunila sve uvjete predviđene programom Poslijediplomskog doktorskog studija kroatistike i može li se odobriti tema pod naslovom Kontrastivna tipologija u bugarskome i hrvatskom jeziku. Mentor: dr.sc. Josip Silić, red.prof.1. dr.sc. Josip Silić, red.prof.

2. dr.sc. Ivo Pranjković, red.prof.

3. dr.sc. Stjepan Damjanović, red.prof.

 

 Prijedlozi za odobrenje sinopsisa za izradu magistarskih radova

(znanstvenih i stručnih)
25. Ivana Alduka pod naslovom Salona u svjetlu novih epigrafskih nalaza, mentorica dr. sc. Jasna Jeličić-Radonić. str. 105

 

26. Ane Azinović pod naslovom Crkvena arhitektura srednjovjekovnog okruga Moravče, mentorica doc. dr. sc. Mirja Jarak. str. 106 

27. Maje Bilić pod naslovom Jugoistočni dio Salone u svjetlu novijih istraživanja, mentor prof. dr. sc. Nenad Cambi. str. 108

 

28. Morane Čaušević, pod naslovom Otok Krk na prijelazu iz kasnog Carstva u kasnu antiku, mentorica dr. sc. Branka Migotti. str. 109 

29. Adnana Busuladžića pod naslovom Antičke svjetiljke iz zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, mentor dr. sc. Marin Zaninović, red. prof. u miru. str. 111

 

30. Mihaela Golubića pod naslovom Helenistička reljefna keramika iz Resnika u Kaštelima s posebnim osvrtom na konzerviranje i restauriranje, mentor prof. dr. sc. Zdenko Brusić. str. 113 

31. Kristine Jelinčić pod naslovom Topografija rustičnih vila na otoku Braču, mentor prof. dr. sc. Robert Matijašić. str. 115

 

32. Ivana Jengića pod naslovom Srednjovjekovno graditeljsko nasljeđe na području Virovitičko-podravske županije, mentor dr. sc. Željko Tomičić. str. 117 

33. Hrvoja Kalafatića pod naslovom Značajke rane kulture polja sa žarama u Posavini, mentorica prof. dr. sc. Nives Majnarić Pandžić. str. 119

 

34. Darka Komše pod naslovom Nugljanska i Vešanska peć u Istri – komparativna analiza epigravetijenske industrije, mentor doc. dr. sc. Ivor Karavanić.str. 121

 

35. Siniše Krznara pod naslovom Učestalosti i distribucija dentalnih oboljenja kod antičkih ranosrednjovjekovnih populacija na istočnoj obali Jadrana, mentor dr. sc. Mario Šlaus. str. 123 

36. Tina Lelekovića pod naslovom Reljefna terra sigilata s područja grada Vinkovaca, mentorica dr. sc. Janka Istenič. str. 125

 

37. Aleksandre Nikoloske pod naslovom Kult Kibele i Atisa – s posebnim osvrtom na materijal iz Republike Hrvatske, mentorica prof. dr. sc. Marina Milićević-Bradač. str. 127 

38. Maria Novaka pod naslovom Antropološka analiza kasnosrednjovjekovne populacije iz Koprivna kraj Klisa, mentor dr. sc. Mario Šlaus. str. 129

 

39. Maje Pasarić pod naslovom Učestalost i distribucija cribrae orbitaliae u ranosrednjovjekovnim grobljima Dubravice, Radašinovci i Donje Polje-Sv.Lovre, mentor dr. sc. Mario Šlaus. str. 131 

40. Tatjane Pintarić pod naslovom Andautonija u svijetlu novijih istraživanja, mentor dr. sc. Marin Zaninović, red. prof. u miru. str. 133

 

41. Tatjane Pleše Blažeković pod naslovom Odnos orijentalnih kultova i kršćanstva u kasnoj antici. Arheološki nalazi u sjevernoj Hrvatskoj, mentorica dr. sc. Branka Migotti. str. 135 

42. Dalibora Šušnjića pod naslovom Kamene rukotvorine eneolitičkog razdoblja na području sjeverne Hrvatske, mentorica prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl. str. 137

 

43. Jelene Jasenković pod naslovom Verbalni humor u zbirci Libro Dubaja Marusa Šime Vučetića, mentor prof.dr.sc. Branko Vuletić. str. 139(U povjerenstvo za ocjenu rada treba se imenovati član Odsjeka za psihologiju)

 

44. Zrinke Božić Blanuša pod naslovom Oblikovanje nacionalnog identiteta u hrvatskoj književnoj historiografiji, mentor prof.dr.sc. Vladimir Biti. str. 141(U povjerenstvo za ocjenu rada treba se imenovati član Odsjeka za sociologiju)

 

45. Veljka Dunjka pod naslovom Pedagoški roman na primjerima njemačke književnosti 20. st., mentor prof.dr.sc. Ivo Runtić. str. 143 

46. Silve Zlatar-Kero pod naslovom Negativna utopija u engleskoj literaturi 20. stoljeća, mentorica doc.dr.sc. Ljiljana Ina Gjurgjan. str. 145

 

47. Zorana Podobnika pod naslovom Politika Sjedinjenih Američkih Država prema Republici Hrvatskoj 1991-1995, mentor prof.dr.sc. Radovan Vukadinović.(U povjerenstvo za ocjenu rada treba se imenovati član Odsjeka za sociologiju). str. 147

 

48. Svjetlane Lončarić pod naslovom Život njemačke manjine u Zagrebu nakon 1991. godine, mentorica dr.sc. Jadranka Grbić. str. 150 

49. Zorke Renić pod naslovom Povijest knjižnica u Bjelovaru, mentor prof.dr.sc. Aleksandar Stipčević. str. 152

 

50. Molba Ane Holjevac Tuković za promjenu teme Institucije središnjih republičkih tijela Republike Hrvatske 1945.-1963. u novu pod naslovom Institucije središnjih republičkih tijela Republike Hrvatske 1945.-1953., mentor dr.sc. Josip Kolanović. str. 154


51. Gerana-Marka Miletića pod naslovom Sociologijska relevantnost srednjih gradova u urbanizaciji Hrvatske: Primjer grada Kutine, mentor prof.dr.sc. Ivan Rogić.

str. 156


 

52. Antuna Barića pod naslovom Izvannastavne aktivnosti u obrazovanju od opasnosti od zračenja u visokorizičnim područjima, mentorica prof.dr.sc. Vedrana Spajić Vrkaš. str. 158

 

53. Gabrijele Mihaljek pod naslovom Prijevod s njemačkog na hrvatski i s hrvatskog na njemački jezik s osobitim obzirom na područje ekonomije, mentor dr.sc. Mirko Gojmerac. str. 159 

54. Saše Slavić pod naslovom Prijevod s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik s osobitim obzirom na područje beletristike, mentorica mr.sc. Vera Andrassy. str. 160

 

55. Artimede-Josipe Budimir pod naslovom Morfosintaktičke i leksičke osobine jezika venecijanske kancelarije na prijelazu s 15. u 16. stoljeće, mentorica prof.dr.sc. Smiljka Malinar. str. 161 

56. Molba Saše Puzića za promjenu naslova Interkulturalno obrazovanje u posttradicionalnom društvu: Izazovi razvoju europske dimenzije identiteta u novi naslov Interkulturalizam u posttradicionalnom društvu, za izradu magistarskog rada na Poslijediplomskom znanstvenom studiju sociologije.

 

57. Prijedlog Vijeća poslijediplomskog znanstvenog studija hrvatske povijesti da se Tomislavu Pejiću imenuje novi mentor pri izradi magistarskog rada pod naslovom "Slavonstvo u Osijeku 1861.-1868.". Umjesto dostadašnje mentorice doc.dr.sc. Iskre Iveljić za novog mentora predlaže se doc.dr.sc. Mario Srecha. 

58. Molba Eveline Rudan za imenovanje novog mentora pri izradi magistarskog rada pod naslovom "Nadnaravna bića i pojave u usmenim predajama Istre". Umjesto dosadašnje mentorice dr.sc. Ljiljane Marks za novog mentora predlaže se prof.dr.sc. Stipe Botica.

(Mentori su suglasni s molbom).

 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət