Ana səhifə

Federalna Grupa Specjalistyczna Transport Ciężki I Prace Dźwigowe (bsk) Związek zarejestrowany


Yüklə 40 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü40 Kb.
Federalna Grupa Specjalistyczna Transport Ciężki i Prace Dźwigowe (BSK) Związek zarejestrowany

[adres] Haus des Straßenverkehrs

Breitenbachstr.1

60487 Frankfurt/Main


tel. 069/7919-342

fax 069/7919-327team@bsk-ffm.de
www.bsk-ffm.de

www.schwergut-deutschland.de www.nix-ohne-uns.de
09.11.2015

Urządzenie do pomiaru nacisku na oś dla pojazdów transportu ciężkiego
Poprzez opublikowanie zaleceń do § 70 StVZO [kodeksu o rejestracji w ruchu drogowym] (VkBl. 12/2014 z dnia 30 czerwca 2014) w uwagach wstępnych do wszystkich zaleceń pod punktem 4.1 zostało ujęte, że przy przekroczeniu § 34 StVZO [kodeksu o rejestracji w ruchu drogowym] (nacisk na oś i masa łączna) mają być wymagane urządzenia do pomiaru nacisku na oś.
Dokładna treść zaleceń brzmi:

W przypadku, gdy przepisy § 34 StVZO [kodeksu o rejestracji w ruchu drogowym] dotyczącego nacisku na oś lub mas łącznych zostaną przekroczone, należy żądać z reguły urządzeń do pomiaru nacisku na oś na pojeździe, które z powodu brakującej dokładności, mogą służyć jedynie do przybliżonego pomiaru (alternatywnie: w przypadku amortyzacji pneumatycznej, hydraulicznej i łączonej objaśnione table przeliczeniowe producentów bazujące na druku systemowym).


Wspólna Konferencja Kierowników Działów ds Ruchu i Budowy Dróg (GVKS) jak również Komisja Specjalistyczna Kraju i Krajów związkowych „Techniczne aspekty motoryzacji” (BLFA-TK) zajmowały się wdrożeniem wymogu „urządzenie do pomiaru nacisku na oś” i podjęły wspólną uchwałę, która przewiduje wdrożenie na terenie całej RFN w sposób stopniowy poczynając od stycznia 2016 roku.
Jako najważniejsze punkty należy wymienić:

1. w przypadku pozwoleń wyjątkowych od § 34 StVZO [kodeksu o rejestracji w ruchu drogowym] w ruchu pojazdów wielkopowierzchniowych i dużych ciężarów wymagających pozwolenia należy wymagać jako warunku dla pojazdów z osiami z amortyzacją pneumatyczną i/lub hydropneumatyczną od 1 stycznia 2016 urządzeń do pomiaru nacisku na oś. Urządzenia te mają służyć jedynie uzyskaniu wstępnego rozeznania i dlatego nie muszą być legalizowane.


Obecnie jako odpowiednie uznaje się:

a. Urządzenia do pomiaru ciśnienia (manometr) do kontroli ciśnienia miechów w połączeniu z wykresem przeliczenia „ciśnienie w nacisku osi”

b. Urządzenia do pomiaru ciśnienia (manometr) do wskazania ciśnienia hydraulicznego w przypadku amortyzacji hydropneumatycznej w połączeniu z wykresem przeliczenia „ciśnienie w nacisku osi”

c. Elektroniczne systemy w celu nadzoru ciężaru osi poprzez pomiar ciśnienia powietrznego z odpowiednim wskazaniem ciężarów na oś dla osi z amortyzacją powietrzną lub w razie potrzeby dodatkowo ze wskazaniem całej masy w pojeździe ciągnącym.

Ten dokument jest przeznaczony wyłącznie dla członków BSK e.V. Przekazanie może nastąpić tylko za zgodą BSK.
Ta informacja została sporządzona wspólnie przez BGL e.V i BSK e.V.

1/2
d. elektroniczne systemy do nadzoru nacisku na oś poprzez pomiar ciśnienia powietrznego z odpowiednim wskazaniem nacisku na oś dla osi z amortyzacją powietrzną jak również dla osi z amortyzacją mechaniczną lub w razie potrzeby także dodatkowo ze wskazaniem całego ciężaru w pojeździe ciągnącym. Wyłączone są samo jadące maszyny robocze i maszyny robocze jako przyczepa.


2. Dla pojazdów lub połączeń pojazdów, które zostały zarejestrowane przed 20. marca 2015 na podstawie pozwolenia wyjątkowego, wyposażenie w urządzenia pomiaru nacisku na oś jest wymagane najpóźniej do 30. czerwca 2021 w celu przedłużenia pozwolenia.
3. Pojazdy lub połączenia pojazdów, które zostały zamówione przed 20. marca 2015 muszą być wyposażone odpowiednio w urządzenia pomiaru nacisku na oś najpóźniej 6 lat od daty udzielenia pozwolenia na wyjątek. Przedłużenie pozwolenia na wyjątek wykraczające poza to jest niedopuszczalne.
4. Pojazdy i połączenia pojazdów , które zostały zamówione po 20.marca 2015 ale przed 1. stycznia 2016 muszą być wyposażone najpóźniej trzy lata od dnia daty udzielenia pozwolenia na wyjątek w urządzenia do pomiaru nacisku na oś.
Odpowiednie pismo, w którym poinformowano z inicjatywy BLFA-TK [Specjalistyczna Komisja Rządowa i Krajów Związkowych „Techniczne aspekty motoryzacji”] organizację BSK [ Federalna Grupa Specjalistyczna Transport Ciężki i Prace Dźwigowe] o uchwałach, znajdą Państwo na następnych stronach.

BSK [ Federalna Grupa Specjalistyczna Transport Ciężki i Prace Dźwigowe]i BGL [Federalny Związek Ruchu Towarów , Logistyki i Usuwania Odpadów] są w kontakcie z GVKS [Wspólna Konferencja Kierowników Działów Ruchu i Budowy Ulic] i nakazały pisemnie BLFA-TK [Specjalistyczna Komisja Rządowa i Krajów Związkowych „ Techniczne aspekty motoryzacji”], aby opisane stany faktyczne wyjaśnić w sposób jednoznaczny.


Pewnym jest jednakże, że przedsiębiorstwa transportowe, których to dotyczy będą musiały w krótkim czasie zająć się tematem „ewidencja nacisku na oś” w swoim parku samochodów.

Maszyny robocze samo poruszające się, jak żuraw na samochodzie nie są objęte tą regulacją.


W przypadku, gdyby mieli Państwo pytania do tego tematu proszę się z nami skontaktować. Czekamy na Państwa telefon!
Ten dokument jest przeznaczony wyłącznie dla członków BSK e.V. Przekazanie może nastąpić tylko za zgodą BSK.
Ta informacja została sporządzona wspólnie przez BGL e.V i BSK e.V.

2/2


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət