Ana səhifə

Faturali toplu mesajlaşma servisleri taahhütnamesi


Yüklə 158 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü158 Kb.

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş (“TURKCELL”)’ye;

Turkcell’in sunduğu Toplu SMS, Toplu MMS, Toplu Video Mesaj, Mobil Broşür, Mobil Anket, Turkcellilere Sms ve Mms ve Sesli Mesaj servislerinden oluşan Faturalı Toplu Mesajlaşma Servisleri (Bundan böyle herbiri tek tek “Servis”, beraber kullanıldığında Servisler olarak anılacaktır) kapsamında aşağıda sayılan Servis(ler)den yararlanmak istememiz sebebiyle, işbu Taahhütname kapsamındaki ilgili yükümlülükleri tam, doğru ve zamanında yerine getireceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
 1. SERVİS TABLOSU:

Aşağıda tanımlanmış olan Servis/Servisleri kullanmamız halinde, herhalükarda “Tüm Servisler için Ortak Yükümlülükler”in (2.A ve 3. maddeleri) ve varsa “Toplu Video Mesaj, Mobil Broşür ve Mobil Anket Servisleri İçin İlave Yükümlülükler” (2.B maddesi) ve/veya “Turkcell’lilere Sms ve Mms Servisleri İçin İlave Yükümlülükler” (2.C maddesi) ve/veya “Sesli Mesaj Servisi için İlave Yükümlülükler” (2.D maddesi) madde(ler)inin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz.SERVİS ADISERVİS TANIMI


Toplu SMS servisi

TURKCELL ve TURKCELL’in ara bağlantı anlaşması yaptığı diğer şebekelerdeki abonelere en fazla 160 karakterli kısa mesaj gönderilmesini sağlayan Toplu Kısa Mesajlaşma Servisidir.


Toplu MMS servisi

TURKCELL abonelerine renkli, sesli ve hareketli mesajların gönderilmesini sağlayan Toplu Multimedya Mesajlaşma Servisidir.
Turkcell’lilere SMS servisi

KURULUŞ tarafından TURKCELL’e iletilen kriterlere (lokasyon, yaş vb.) göre, TURKCELL izinli veri tabanında bulunan aboneleri arasından hedef kitlenin belirlenmesi ve bu kapsamdaki abonelere, TURKCELL tarafından KURULUŞ’un sunduğu tanıtımı/faydayı içeren 1 (bir) adet SMS’in alfanumerik başlık üzerinden gönderilmesi kapsamında sunulan hizmettir.


Turkcell’lilere MMS Servisi

KURULUŞ tarafından TURKCELL’e iletilen kriterlere (lokasyon, yaş vb.) göre TURKCELL izinli veri tabanında bulunan aboneleri arasından hedef kitlenin belirlenmesi ve bu kapsamdaki abonelere, TURKCELL tarafından KURULUŞ’un sunduğu tanıtımı/faydayı içeren 1 (bir) adet MMS’in alfanumerik başlık üzerinden gönderilmesi kapsamında sunulan hizmettir.


Toplu Video Mesaj,

Mobil Broşür,

Mobil Anket

TURKCELL abonelerine Toplu Video Mesaj, Mobil Anket ve Mobil Broşür servisleri kapsamında görüntülü, renkli, yazılı, sesli ve hareketli içeriklerin bir kısa mesaj içinde link ile gönderilmesini sağlayan Toplu Mesajlaşma Servisidir.
Sesli Mesaj Servisi

TURKCELL abonelerinin aranarak, kendilerine IVR platformu üzerinden tanıtım/bilgilendirme mesajının dinletilmesi, anket sorularının sorulması ve abonelerin sesli mesaj sistemi yönlendirmeleri ile anketi cevaplayabilecekleri servistir. 
 1. YÜKÜMLÜLÜKLER
 1. TÜM SERVİSLER İÇİN ORTAK YÜKÜMLÜLÜKLER:

 1. İşbu Taahhütname kapsamındaki Faturalı Toplu mesajlaşma Servislerinin kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimizi, bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr adresli web sitesinde yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumuzu,

 2. İşbu Taahhütname konusu Servislerin mesaj içeriklerini (Bundan böyle tüm “Servislerin içerikleri” beraber kullanıldığında “Mesaj içeriği/içerikleri” olarak anılacaktır.) işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde yer alan Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu ile beyan edilen/edilecek Alfanumerik Başlık(lar) üzerinden ve Taahhütnamede belirlenen koşullarda gönderebileceğimizi,

 3. İşbu Taahhütname kapsamında göndereceğimiz Mesaj içeriklerinin tarafımızdan hazırlanacağını, Mesaj içeriklerinin hukuka, genel ahlaka ve toplumsal değerlere/düzene aykırı olmayacağını, yanlış ve/veya eksik olmayacağını, politik amaçlı olmayacağını, özel ya da kamu kurumunu hedef almayacağını, 3. kişilerin/kurumların haklarını ihlal etmeyeceğini; herhalükarda Mesaj içerikleri ile ilgili tüm sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu,

 4. İşbu Taahhütname kapsamındaki Servisleri üzerinden Toplu SMS, MMS Toplu Video Mesaj, Mobil Broşür, Mobil Anket, Turkcellilere mesaj ve/veya Sesli mesaj (Bundan böyle beraber kullanıldığında “Toplu mesaj” olarak anılacaktır.) gönderimleri yapabilmek için yazılım temin etmekle yükümlü olduğumuzu, TURKCELL’in gerek yazılımın temini gerekse yazılımlar ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını,

 5. İşbu Taahhütname konusu Servisler kapsamında Toplu mesaj göndereceğimiz Müşterilerimize (Müşteri; işbu Taahhütname kapsamında tarafımıza cep telefonu numarasını veren ve gönderilecek toplu mesajları almak konusunda yine tarafımıza onay vermiş olan abonedir.) ait mobil telefon numaralarının Müşterilerimiz tarafından verildiğini, Müşterilerimizi kendilerine ücretsiz olarak Toplu mesaj gönderimi yapılacağı konusunda eksiksiz ve doğru olarak bilgilendirerek, Toplu mesaj gönderebilmek için Müşterilerden sonradan ispatı mümkün olacak şekilde onay aldığımızı, bu onayların alınması aşamasında Müşterilerimizden herhangi bir ücret alınmadığını, bu hususlarda Müşterilerden gelecek her türlü talep, şikayet ve/veya iddia karşısında sorumluluğun tamamen tarafımıza ait olduğunu,

 6. İşbu Taahhütname konusu Servisler kapsamındaki Toplu mesaj gönderimlerinde, mesajı alacak Müşterinin cep telefonunun “mesajı gönderen” kısmında bu madde kapsamında belirlenecek alfanumerik başlık/başlıkların yer alacağı, işbu Taahhütname kapsamında kullanmak istediğimiz alfanumerik başlık taleplerimizi, işbu Taahhütname imza tarihinde veya sonrasında EK-1’de yer alan “Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu” ile TURKCELL’e bildireceğimizi, TURKCELL’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin tarafımızdan talep edilen alfanumerik başlık/başlıkların tamamının ve/veya bir kısmının tanımlanmasını reddetme ve/veya değiştirerek tanımlama hakkı olduğunu; bu hususta herhangi bir itirazda bulunmayacağımızı; işbu madde kapsamında belirlenen her bir alfanumerik başlığın, TURKCELL tarafından, “Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu”nda belirtilen servis numarasına ve bu servis numarasının da TURKCELL sistemlerinde eşleştirilen bir numaraya tanımlanacağını; söz konusu servis numarası ile eşleştirilen numaraya/numaralara ilişkin herhangi bir itirazımızın olmayacağını, TURKCELL’in “Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu”nda belirtilen her bir servis numarasını tek taraflı değiştirme hakkının saklı olduğunu, bu durumda FİRMA’ya e-mail yoluyla bilgilendirme yapacağını ve bu kapsamda tarafımıza gönderilen kullanıcı adı ve şifrenin de yenilenerek TURKCELL veya TURKCELL tarafından yetkilendirilen 3. kişiler tarafından tarafımıza gönderileceğini, Taahhütname süresince yeni alfanumerik başlık taleplerimizi de aynı şart, usul ve kapsamda TURKCELL’e yazılı olarak bildireceğimizi,

 7. EK-1’de yer alan “Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu” ile talep ettiğimiz/edeceğimiz alfanumerik başlık/başlıkların 3 (üç) karakterden daha kısa, 11 (onbir).karakterden daha uzun olmayacağını, içerisinde Türkçe Karakter içermeyeceğini, firmamızın ismi, firmamıza ait patenti alınmış bir ürününün ismi, firmamıza kayıtlı bir telefon numarası veya web sayfası olabileceğini, tanımlamaların yapılabilmesi için alfanumerik başlık/başlıkların firmamızla ilişkisini gösteren yazılı evrakları TURKCELL’e ibraz edeceğimizi, isim, soyad, firmamızla doğrudan ilişkisi olmayan jenerik sayılabilecek isimlerin alfanumerik başlık olarak tanımlanmayacağını,

 8. Gerek Müşteri onayının alınmamış olmasından ötürü gerekse başkaca bir nedenle Müşterilerden TURKCELL’e, kendilerine Toplu mesaj gönderilmemesi hususunda bir talep gelmesi halinde TURKCELL’in tarafımıza herhangi bir bildirim yapmaksızın, söz konusu Müşterilere Toplu mesaj gönderimini derhal engelleme hakkına sahip olduğunu, TURKCELL’den ya da Müşterilerden doğrudan tarafımıza iletilen anılan talepler kapsamında bu Müşterilere Toplu mesaj gönderimini derhal engelleyeceğimizi,

 9. İşbu Taahhütname kapsamında TURKCELL’den alacağımız Servisleri, hiçbir suretle gelir elde etmek amacıyla üçüncü kişilere sunmayacağımızı,

 10. TURKCELL’in kendi kontrolü altında olmayan durumlarda Servis/leri geçici veya sürekli olarak ve/veya donanım ve teçhizatının bakım ve onarımı için gerektiği takdirde, Servisleri geçici olarak durdurma hakkına sahip olduğunu, Servislerin bu şekilde kesintiye uğraması halinde herhangi bir tazminat talebimizin olmayacağını,

 11. İşbu Taahhütname konusu Servisler kapsamında yarışma, çekiliş ve resmi kuruluşlardan izin gerektiren uygulamalar gerçekleştirmeyeceğimizi,

 12. Toplu mesaj gönderimi yapılan Müşterilerin mobil telefon hattının açık olmaması, Müşterilerin telefon ayarlarının Toplu mesaj almaya uygun olmaması, havasal ve karasal transmisyon şebekesinde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı Toplu mesajların Müşterilere ulaştırılamaması veya geç ulaşması halinde TURKCELL’den herhangi bir tazminat talebimizin olmayacağını,

 13. İşbu Taahhütname konusu Servislerin kullanılabilmesi için, internet bağlantısına sahip olmamız gerektiğini bildiğimizi, internet bağlantısının sağlanmasına yönelik TURKCELL’in herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını ve internet bağlantısında ortaya çıkabilecek problemlerden TURKCELL’in sorumlu olmadığını; internet bağlantısından kaynaklı ortaya çıkabilecek herhangi bir problemin, Servislerin Müşterilere ulaşmasını etkilemesi durumunda her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu,

 14. İşbu Taahhütnamedeki yükümlülüklerimiz ile sınırlı olmamak üzere, Taahhütname kapsamında göndereceğimiz Toplu mesaj ve Mesaj içerikleri ile ilgili olarak üçüncü kişi/kişilerden (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, resmi daireler, kamu kuruluşları, Reklam Kurulu, Reklam Özdenetim Kurulu ve sair gerçek ve/veya tüzel kişiler) herhangi bir şikayet, talep, iddia gelmesi ve/veya işbu Taahhütnamede belirtilen taahhütlerimizden bir ya da birden fazlasını kısmen ya da tamamen yerine getirmediğimizin/aykırı davrandığımızın TURKCELL tarafından tespiti durumunda, TURKCELL’in işbu Taahhütname konusu Servislerden birini ya da birden fazlasını durdurma hakkının olduğunu ve bu durumda, TURKCELL’in tarafımıza karşı her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazmin yükümlülüğü altına girmeyeceğini, Servisler durdurulsun ya da durdurulmasın TURKCELL’in uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğimizi,
 1. TURKCELL’in, işbu Taahhütname konusu hizmet kapsamında kullanılan TURKCELL abone numaralarını ve/veya kişisel bilgilerini hiçbir şekilde tarafımız ile paylaşmayacağını, bu hususta TURKCELL’den bir talep hakkımız olmadığını,
 1. TOPLU VİDEO MESAJ, MOBİL BROŞÜR VE MOBİL ANKET SERVİSLERİ İÇİN İLAVE YÜKÜMLÜLÜKLER

 1. Müşterilerin Toplu Video Mesaj, Mobil Broşür ve Mobil Anket mesaj içeriğini görüntülemek için kendilerine gönderilecek olan kısa mesajın içinde tıklayacakları linkin çalışırlığını sağlayacağımızı, söz konusu linki TURKCELL’e yazılı olarak beyan edeceğimizi, linkin çalışmamasından ötürü Müşterilerden gelecek her türlü talep, şikayet ve/veya iddia karşısında sorumluluğun tamamen tarafımıza ait olduğunu, bu hususta TURKCELL’den herhangi bir tazminat talebimizin olmayacağını,
 1. Toplu Video Mesaj, Mobil Broşür ve Mobil Anket ile, boyutu en fazla 2 (iki) MB (Megabyte) olan mesaj gönderebileceğimizi, TURKCELL’in mesaj boyutunu dilediği zaman tek taraflı olarak tarafımıza bilgi vermek suretiyle değiştirebileceğini bildiğimizi,
 1. İşbu Taahhütname kapsamında gönderilecek olan Toplu Video Mesaj, Mobil Broşür ve Mobil Anket mesajlarının Müşterilerin cep telefonlarına indirme sürelerinin; Müşterilerin cihazlarının 3G uyumlu olup olmaması ve/veya 3G kapsama alanında olup olmaması ve/veya 3G abonesi olup olmaması ve/veya cep telefonunun 3G şebeke seçeneğinin seçili olup olmamasına göre değişiklik gösterebileceğini bildiğimizi ve bu hususlarda Müşterileri doğru, eksiksiz ve zamanında bilgilendireceğimizi,


C TURKCELL’LILERE SMS ve MMS SERVİSLERİ İÇİN İLAVE YÜKÜMLÜLÜKLER 1. TURKCELL tarafından TURKCELL’LILERE SMS veya MMS gönderilecek olan kitlenin belirlenmesi için gerekli olan tüm kriterleri ve gönderim zamanlarını TURKCELL’e eksiksiz ve zamanında sağlayacağımızı, TURKCELL’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözkonusu kriterlerin tamamını ve/veya bir kısmını reddetme hakkı olduğunu; bu hususta herhangi bir itirazda bulunmayacağımızı;
 1. İşbu Sözleşme kapsamında gönderilecek TURKCELL’LILERE SMS veya MMS adedi toplamının bir seferde en az 100 (yüz) adet olması gerektiğini, TURKCELL’in bu sayıyı tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tuttuğunu,
 1. TURKCELL tarafından müşterilere gönderilecek TURKCELL’LILERE SMS veya MMS mesajlarında yer alan faydanın tam, doğru, zamanında ve eksiksiz olarak abonelere sağlanmasından sorumlu olduğumuzu,
 1. İşbu Sözleşme konusu hizmet kapsamında TURKCELL tarafından müşterilere gönderilecek olan, sunduğumuz tanıtımı/faydayı içeren TURKCELL’LILERE SMS veya MMS Mesaj metnini ve içeriğini hazırlayarak TURKCELL’e bildireceğimizi,
 1. TURKCELL’e bildireceğimiz TURKCELL’LILERE SMS veya MMS mesaj içeriklerine/metinlerine TURKCELL’in onay vermeme ve değiştirilmesini talep etme hakkının saklı olduğunu, TURKCELL’in söz konusu mesaj içeriklerini/metinlerini onaylamasının, mesaj içerikleri/metinleri ile ilgili işbu Taahhütnamede yer alan sorumluluklarımızın kalktığı şeklinde yorumlanamayacağını,
 1. SESLİ MESAJ SERVİSİ İÇİN İLAVE YÜKÜMLÜLÜKLER

 1. Sesli mesaj servisi ile boyutu en fazla 2 (iki) MB (Megabyte), süresi de 60 sn. olan mesaj gönderebileceğimizi, TURKCELL’in mesaj boyutu üst limitini dilediği zaman tek taraflı olarak tarafımıza bilgi vermek suretiyle değiştirebileceğini, 1. Sesli mesaj servisi ile gönderilecek ses dosyasının formatının U/A-Law 8000 Hz 64Kbs, mono .wav olması gerektiğini,
 1. İşbu Taahhütname kapsamında gönderilecek olan Sesli Mesaj içeriklerinin, gönderim yaptığımız Müşteriler tarafından dinlenme süresinden bağımsız olarak Müşteriler tarafından arama yanıtlandığı andan itibaren ücretlendirileceğini,
 1. İşbu Taahhütname kapsamında gönderilecek olan Sesli Mesaj içeriklerinin Turkcell onayına düşeceğini ve ancak içeriklerin Turkcell tarafından onaylandıktan sonra gönderileceğini, 1. İşbu Taahhütname kapsamında gönderilecek olan Sesli Mesajların sabah 10:00 ve akşam 21:00 arasında gönderilebileceğini, Sesli mesaj servisi ile günde Turkcell’in sistem yoğunluğuna göre belirleyeceği adette hatta gönderim yapabileceğimizi bildiğimizi,
 1. GENEL HÜKÜMLER:

 1. İşbu Taahhütname konusu Servisler kapsamında gönderilen Mesajların Müşterilerin hattına ulaşması halinde (Toplu Video Mesaj, Mobil Broşür ve Mobil Anket mesajları için, her bir mesajın içindeki linke tıklanmasından ve tıklanma sayısından bağımsız olarak), söz konusu Toplu mesajların, TURKCELL’e yazılı olarak seçimimizi beyan ettiğimiz/edeceğimiz Taahhütlü veya Taahhütsüz Toplu Kısa Mesaj Tarifesi kapsamında ve işbu madde koşullarında, aylık olarak, Toplu mesaj birim katsayılarına uygun şekilde hesaplanarak TURKCELL tarafından tarafımıza “Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu”nda belirtilen servis numarası için TURKCELL sistemlerinde eşleştirilen numaraya faturalandırılacağını,
 1. İşbu Taahhütname kapsamında “Turkcell Toplu Mesajlaşma Servisleri Taahhüdü”(“Taahhüt Formu”) ile TURKCELL’e www.turkcell.com.tr adresli web sitesinde yer alan taahhüt sürelerinde taahhüt vermemiz halinde, ilgili Taahhüt Formunun imza tarihinde www.turkcell.com.tr adresli web sitesinde geçerli olan Taahhütlü Toplu Kısa Mesaj Tarifesinden faydalanabileceğimizi, anılan Taahhüt Formu’nda belirtilen taahhüt süresinin sonuna kadar veya işbu Taahhütnamenin her ne sebeple olursa olsun bahsi geçen taahhüt süresinin bitiminden önce sona ermesi durumunda, ilgili Turkcell Toplu Mesajlaşma Servisleri Taahhüdü’nde yer alan cezai şartın tarafımıza faturalandırılacağını,

Biten taahhüdümüzü yenilemek istememiz durumunda, işbu taahhütnamenin yürürlükte olması koşuluyla, işbu Taahhütname süresince değişik tarihlerde birden fazla kez “Taahhüt Formu” ile yeni Toplu mesaj gönderim taahhüdü verebilecek olup, her bir taahhüt kapsamında göndereceğimiz Toplu mesajlar için, ilgili anılan Taahhüt Formu imza tarihindeki Taahhütlü Toplu Kısa Mesaj Tarifesinin geçerli olacağını,


Mevcut taahhüdümüzü anılan taahhüt süresince arttırmak istememiz durumunda ise, arttıracağımız kadar ek mesaj gönderim taahhüdünü “Taahhüt Formu” ile verebileceğimizi, bunun Taahhüt Formundaki taahhüt mevcut taahhüt ve ek taahhüt toplamından oluşacağını, bu kapsamında göndereceğimiz Toplu mesajlar için ek mesaj gönderim taahhüdünü verdiğimiz Taahhüt Formu imza tarihindeki Taahhütlü Toplu Kısa Mesaj Tarifesinin geçerli olacağını,
“Taahhüt Formu” ile TURKCELL’e yazılı olarak verdiğimiz taahhüdün aşılması durumunda ise, aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin, yine anılan Taahhüt Formunun imza tarihinde geçerli olan ve www.turkcell.com.tr adresli web sitesinde belirlenen mevcut Taahhütlü Toplu Kısa Mesaj Tarifesi üzerinden hesaplanarak tarafımıza aylık olarak faturalandırılacağını,


 1. İşbu Taahhütname kapsamında herhangi bir şekilde taahhüt vermemiş olmamız veya verdiğimiz taahhüdün sona ermiş olması halinde, Toplu mesaj gönderimlerimizin güncel (her bir Mesaj içeriğinin gönderildiği tarihte geçerli olan) www.turkcell.com.tr adresinde yer alan Taahhütsüz Toplu Kısa Mesaj Tarifesi üzerinden aylık olarak, www.turkcell.com.tr adresli web sitesinde yine güncel olarak (her bir Toplu mesajın gönderildiği tarih) belirlenen Toplu mesaj birim katsayılarına uygun şekilde hesaplanarak faturalandırılacağını;
 1. İşbu Taahhütname kapsamındaki Servisler üzerinden yapacağımız Toplu mesaj gönderimlerimiz için düzenlenecek faturaların tarafımıza ulaşmaması halinde, fatura bilgilerimizin TURKCELL’den ve/veya TURKCELL tarafından belirlenen ödemelerin yapılabileceği faturanın arkasında yer alan anlaşmalı banka ve/veya kurumlardan öğreneceğimizi, TURKCELL’in fatura bilgilerini, yukarıda belirtilen kanallardan öğrenmemiz için daima hazır tutması nedeniyle faturanın tebliğ edilip edilmediği hususunda herhangi bir itirazda bulunmayacağımızı ve faturanın içeriğine, tutarına ve son ödeme tarihine muttali olduğumuzu/olacağımızı, fatura bedellerini faturaların üzerinde belirtilen veya madde kapsamında sayılan yollardan öğreneceğimiz son ödeme tarihine kadar ödeyeceğimizi, fatura/faturaların belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, TURKCELL tarafından belirlenen ve faturada belirtilen faiz oranının uygulanacağını, üzerimize kayıtlı tüm hatların görüşmeye kapatılacağını ve TURKCELL tarafından icra takip ve dava sürecinin başlatılacağını,
 1. Turkcell’in halihazırda üzerimize kayıtlı olan hat/hatlarımıza ilişkin aylık fatura tarihinden önce ve fatura tutarından mahsup edilmek üzere belirli bir miktar görüşme bedelini Ara Ödeme ve/veya Turkcell’in gerekli gördüğü hallerde (halihazırda üzerimize kayıtlı olan hat/hatların iletişim hizmeti dışında ticari amaçla kullanıldığı ya da tahsilat riski yaratabilecek oranda normalin üzerinde kullanıldığı haller) belli bir bedeli daha sonra tahakkuk edecek ve ödenmeyen faturamızdan mahsup edilmek üzere Depozit adı altında ödemesini talep edebileceğini, bu kapsamda talep edilen ödemenin yapılmaması halinde ise, TURKCELL tarafından, halihazırda üzerimize kayıtlı olan hatlarımızdan bir ya da birkaçının geçici olarak kullanıma kapatılabileceğini,
 1. Taahhütlü Toplu Kısa Mesaj tarifesinde, yetkili herhangi bir kurum, merci veya makamın bir işlemi veya yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılan değişikliklerin (vergilerde meydana gelen artışlar da dahil) TURKCELL tarafından ilgili hatlarımızın faturalarına yansıtılacağını,
 1. TURKCELL’in önceden yazılı iznini almaksızın bu Taahhütnamedeki hak ve yükümlülüklerimizi gerçek ve/veya tüzel üçüncü bir şahsa devretmeyeceğimizi, bir başka gerçek ve/veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple bu Taahhütnamede ve ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarımıza ortak etmeyeceğimizi ve TURKCELL’deki hak ve alacaklarımızı başkasına devir ve temlik edemeyeceğimizi,
 1. İşbu Taahhütname kapsamında tarafımıza verilen her türlü bilginin gizli bilgi olduğunu, bu gizli bilgileri sadece bu Taahhütname amaçları için kullanmayı, işbu Taahhütnamenin imzalanması ve uygulanması neticesinde elde ettiğimiz/edeceğimiz her türlü bilgiyi kanunen yetkili kılınan merciler dışında üçüncü şahıslara açıklamayacağımızı veya bunların herhangi üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğimizi, bu bilgilerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğimizi, aksine davranılmasının sonuçlarından tamamıyla firmamızın sorumlu olduğunu,
 1. İşbu Taahhütnamenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda TURKCELL’in kayıtlarının geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, TURKCELL’i yemin teklifinden ber’i kıldığımızı ve bu maddenin HUMK.nun 287.nci maddesinde yazılı delil sözleşmesi olduğunu,
 1. İşbu Taahhütnamede yazılı adresin, tarafımıza ait ve tebligat için geçerli olan adres olduğunu ve adres değişiklerini TURKCELL’e yazılı olarak bildirilmedikçe tarafımıza yapılacak her türlü tebligatın işbu Taahhütname kapsamında belirtilen adresimize yapılacağını ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını,
 1. İşbu Taahhütnamenin geçerlilik süresinin imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl olduğunu ve bu sürenin bitmesine 1 (bir) ay kala işbu Taahhütname konusu servisten faydalanmak istemediğimizi TURKCELL’e yazılı olarak bildirmediğimiz takdirde, işbu Taahhütnamenin birer yıllık süreler ile uzayacağını, Taahhütname kapsamında “Taahhüt Formu” ile TURKCELL’e taahhüt vermemiz durumunda işbu Taahhütnamenin, herhalukarda anılan taahhüdü yerine getirdiğimiz tarihe kadar yürürlükte kalacağını,
 1. TURKCELL ile aramızdaki mevcut abonelik ilişkisinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, bu Taahhütnamenin de kendiliğinden sona ereceğini,
 1. TURKCELL’in veya Firmamızın çalışma imkanlarının kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi Tarafların kontrolü haricinde zuhur eden hallerin işbu Taahhütname konusu edimlerin yerine getirilmesini etkiledikleri ölçüde TURKCELL veya Firmamız için mücbir sebep sayılacağını, bu gibi durumlar karşısında TURKCELL veya Firmamızın sorumlu olmayacağını, mücbir sebebin zuhurunu derhal yazılı olarak TURKCELL’e bildireceğimizi ve resmi belgeler ile tevsik edeceğimizi, bu halin 3 (üç) aydan fazla sürmesi halinde Taahhütnamenin söz konusu sürenin sonunda kendiliğinden sona ereceğini,
 1. Konkordatoya başvurmamız, iflasımızın istenmesi, tüzel kişiliğimiz hakkında tasfiye kararı alınması, aleyhimize icra takibinin yapılması veya icranın semeresiz kalması, aleyhimize aciz vesikası alınması, başka bir şirket ile birleşmemiz, malvarlığımızın devri üzerine TURKCELL’in Servis/Servisleri derhal durdurma hakkını haiz olduğunu,
 1. İşbu Taahhütnamede TURKCELL’e tanınan sürelerin ve hakların zamanında kullanılmamış olmasının TURKCELL’in bu haktan vazgeçtiği şeklinde yorumlanmayacağını,
 1. İşbu Taahhütnamenin ifası ve işbu Taahhütname kapsamında verilen servis ile ilgili ihtilaf hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu ve ekte yer alan belgelerin tarafımızdan ibraz edildiğini, ibraz edilen belgelerin tarafımıza ait ve doğru olduğunu,
 1. 1(bir) nüsha olarak tanzim edilen ve aslı TURKCELL’de, örnek bir nüshası tarafımızda kalacak olan işbu Taahhütnamenin imzasından doğacak mali yükümlülüklerin yasaların yükümlü kıldığı taraflarca karşılanacağını,kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu Taahhütname tarafımızdan okunarak …………… tarihinde imzalanmıştır.Ekler:

Ek-1 Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu

Ek-2 İmza Sirküleri

FİRMA UNVANI:
FİRMA ADRESİ:
YETKİLİ İMZA/İMZALAR:

EK-1

AKTİVASYON ve ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU

.......... tarihinde imzalamış olduğumuz Faturalı Toplu Mesajlaşma Servisleri Taahhütnamesi (Bundan sonra “Taahhütname” olarak anılacaktır.) kapsamında ve süresince göndereceğimiz Toplu mesajların, aşağıdaki formda belirtmiş olduğumuz alfanumerik başlık(lar) ile gönderiminin yapılmasını talep ettiğimizi; aşağıdaki formda belirtmiş olduğumuz kişinin Taahhütname konusu Servisler için tarafımızca yetkili kılındığını ve bu kapsamda söz konusu kişiye Taahhütname konusu Servislere ilişkin kullanıcı adı ve şifre bildiriminin yapılmasına onay verdiğimizi, kullanıcı adı ve şifreyi 3. kişilere devretmeyeceğimizi, kullandırmayacağımızı ve verilen amaç dışında kullanmayacağımızı, yetkili kişinin bu kapsamdaki ihlallerinden de doğrudan sorumlu olduğumuzu, ve bunlar ile yetkisi olmayan kişiler tarafından şifrenin kullanılması ve/veya kullanıcı adı ve şifrelerin amaç dışı kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm zararlara ilişkin sorumluluğun tarafımıza ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.AKTİVASYON VE ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU
FİRMA BİLGİLERİ
Firma adına kayıtlı Turkcell Hat numarası

(İrtibat için kullanılacaktır.)Firma Ünvanı

(Firmanın fatura üzerinde yer alacak ünvanıdır)

Firma Yetkilisi Adı Soyadı

(Fatura üzerinde yer alacak ve faturanın ulaşacağı kişidir.) 
Firma Vergi Numarası

 
Firma Vergi DairesiFirmanın Fatura Adresi

(Fatura üzerinde yer alacak adrestir)

Firma SMS Çözüm Ortağı

(Firmanın hizmet alacağı SMS Çözüm Ortağının adıdır) 3G
Firma SMS Çözüm Ortağı Servis Numarası

(Alfanumerik başlığın tanımlanacağı SMS Çözüm Ortağının kısa numarasıdır)4751
Firma Yetkilisi Mail Adresi

(Servis ile ilgili güncelleme ve bilgilendirmelerin yapılacağı mail adresidir)

Firma Telefonu

(Şirket Yetkilisine cep telefonundan ulaşılamadığı durumda aranacak numaradır)

ALFANUMERİK BİLGİLERİAşağıda tanılanan Alfanumerik başlıklar tek faturada faturalanacaktır. Farklı faturalanması talep edilen alfanumerik başlıklar için ayrı bir AKTİVASYON VE ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU doldurulması gerekmektedir.


İstenilen Alfanumerik Baslık  1
İstenilen Alfanumerik Baslık  2

 
İstenilen Alfanumerik Baslık  3İSTEKTE  BULUNAN (SMS ÇÖZÜM ORTAĞI ve TURKCELL SATIŞ YÖNETİCİSİ tarafından doldurulacaktır)Formu Hazırlayan Kişi Adı Soyadı

(Formla ilgili sorular ve sorunların iletileceği kişinin bilgileridir)Formu Hazırlayan Kişi Telefonu


Formu Hazırlayan Kişi Mail Adresi

 İşbu Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu 1 (bir) nüsha olarak tanzim edilip,..../..../….. tarihinde şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmıştır. Form Turkcell’de kalacaktır.FİRMA UNVANI: YETKİLİ İMZA/İMZALAR:Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət