Ana səhifə

EUs narkotikabyrå setter seks temaer på dagsordenen i nye analyser på internett


Yüklə 97.86 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü97.86 Kb.


Europeisk narkotikarapport 2014 — perspektiver på narkotika

EUs narkotikabyrå setter seks temaer på dagsordenen i nye analyser på internett

(LISBOA, 27.5.2014 SPERREFRIST KL. 10.00 UTC/Lisboa) EUs narkotikabyrå (EMCDDA) slipper i dag, sammen med Europeisk narkotikarapport 2014: Trender og utviklinger, seks nye artikler i serien Perspektiver på narkotika. Disse nettbaserte interaktive analysene gir innsikt i temaer byrået anser som vesentlige i år. Perspektiv-serien utforsker den bekymringsfulle situasjonen rundt sentralstimulerende midler og tiltakene, nye trekk ved Europas cannabismarked, samt framskritt i internettbasert behandling og avløpsvannanalyser.Syntetiske katinoner: sprøytebruk brer om seg lokalt og nasjonalt

Over 50 syntetiske katinonderivater (sentralstimulerende midler) ble påvist gjennom EUs system for tidlig varsling (EU–EWS) mellom 2005 og 2013. EU–EWS overvåker blant annet mefedron (ble underlagt kontrolltiltak i EU i 2010), MDPV (risikovurdert i april 2014) og pentedron. Syntetiske katinoner kan sniffes i pulverform eller svelges som tabletter, men EMCDDA ser i dag nærmere på urovekkende injeksjonsbruk av disse stoffene.

I noen land (f.eks. Tsjekkia, Tyskland, Irland, Spania, Østerrike, Polen, Finland, Sverige og Storbritannia) rapporteres injisering av katinoner som et relativt lavprevalent problem, lokalisert til enkelte grupper av høyrisikobrukere. I Ungarn og Romania har man imidlertid observert at praksisen med å injisere disse stoffene er blitt mer vanlig blant høyrisikobrukere. En nasjonal spørreundersøkelse i forbindelse med kanyle- og sprøytebytteprogrammer i Ungarn viste for eksempel at 36 % av brukerne i 2012 injiserte katinoner som sitt fortrukne stoff.

En atferd med som gir økende bekymring - sett i subgrupper av menn som har sex med menn (MSM) - er injisering av forskjellige ulovlige stoffer (f.eks. katinoner og metamfetamin) på såkalte "chem sex"-fester. Denne nye praksisen, forbundet med risikofylt sex, er blitt rapportert at foregår i noen storbyer. Gitt de potensielle konsekvensene av den nye trenden med injisering av katinoner, bør det være en folkehelsepolitisk prioritet å følge denne utviklingen tett.Metamfetamin: nye og mer forskjelligartede bruksmønstre vekker økt bekymring

Metamfetamin er et etablert stimulerende stoff i mange deler av verden (f.eks. Sørøst-Asia, USA), der det lenge har skapt alvorlige folkehelseproblemer. Historisk sett har metamfetaminbruken i Europa vært begrenset til Tsjekkia og Slovakia, men nye ‘lommer’ og nye bruksmønstre begynner å avtegne seg andre steder og i ulike grupper av befolkningen. For eksempel foregår sniffing av metamfetamin (pulver) blant rekreasjonsbrukere i Tyskland, røyking av "crystal meth" blant injiserende opioidbrukere i Hellas, Kypros og Tyrkia, og injisering av stoffet sammen med andre stoffer blant MSM (se over).

I denne nye analysen ser EMCDDA på utfordringene med å få på plass helsemessige og sosiale tiltak i forhold til dette stoffet. Selv om det ikke finnes noen godkjent medikamentell behandling for avhengighet av metamfetamin, har psykososiale tiltak vist seg å virke. Byrået sier: – Metamfetaminproblemet i Europa i dag har ikke bare ett ansikt, så gode tiltak må utvikles og tilpasses bruksmønstrene og problemene lokalt.

Gjennomgang av framskritt med medikamentell behandling av kokainavhengighet

Kokain er fortsatt Europas vanligst brukte sentralstimulerende stoff, og utfordringene er fortsatt der når det gjelder å behandle kokainavhengighet. I 2012 oppga 14 % av alle klienter som ble inntatt i det spesialiserte behandlingsapparatet, kokain som primærrusmiddel. EMCDDA presenterer i dag en metaanalyse av seks gjennomganger som ser på effektiviteten av legemidler som brukes i behandlingen av kokainavhengighet, og hvordan de blir mottatt av brukerne. De opprinnelige gjennomgangene, som er utført av Cochrane Drugs and Alcohol Group, omfattet 92 studier (85 i USA) og over 7 000 deltakere. Det framgår av dette materialet at en del legemidler kan redusere suget for brukerne, men ennå har man ikke funnet noen enkelt farmakologisk løsning som får bukt med kokainavhengighet. Forskningen på området går framover, men psykososiale tiltak er fortsatt kjerneelementet i behandlingen av kokainbrukere (se video).Lokal produksjon av marihuana, en viktig forsyningskilde — importert hasj blir sterkere

Europa har lenge vært et av verdens største forbrukermarkeder for cannabis, spesielt hasj, og da hovedsakelig fra Marokko. Anslagsvis 2 050 tonn hasj og marihuana er beregnet brukt hvert år i Europa. EMCDDAs rapport i dag viser at Europas marked for cannabis nå domineres av marihuana, og lokal produksjon supplerer forsyningen av hjemmemarkedet. Det blir funnet stadig flere cannabisplantasjer i forskjellige deler av Europa.

I løpet av det siste tiåret har utviklingen i Europa snudd slik at det nå gjøres flere beslag av marihuana enn av hasj. I 2012 ble det rapportert ca. 457 000 beslag av marihuana og ca. 258 000 beslag av hasj. Det ble beslaglagt rundt 7 millioner cannabisplanter i 2012, eller 2,5 ganger mer enn bare fem år tidligere. Utviklingen som har skjedd innenfor produksjonen av cannabis i de senere år, er urovekkende (se video), med produsenter som dyrker fram planter med et høyt innhold av THC (virkestoffet i cannabis) og lavt innhold av CBD, et antipsykotisk stoff. Selv om styrkegraden på begge typer cannabis har økt siden 2006, har økningen vært spesielt kraftig for hasj fra 2011 til 2012 (se infografikk om cannabis i kapittel 1 i Europeisk narkotikarapport).

Internettbasert narkotikabehandling — nye måter å involvere brukerne på

Internett anses nå som et anvendbart redskap til å nå forskjellige miljøer med opplysningstiltak, forebygging og behandlingstilbud når det gjelder alkohol og narkotika. I dag kan EMCDDA vise hvordan internettbasert narkotikabehandling, særlig behandling for cannabis, har utviklet seg i Europa i løpet av de ti siste årene. Internettbasert narkotikabehandling tar utgangspunkt i et sett velprøvde psykososiale teknikker som integreres i nye nettbaserte tilbud. Selv om personvern og anonymitet er viktige forhold å ta hensyn til, kan det være mange fordeler ved denne typen tilbud: økt geografisk dekning, tilgang til brukere som det spesialiserte hjelpeapparatet ikke når fram til, og raskere hjelp, dvs. ingen ventetid. Etter hvert som behandlingstilbudene på internett blir utviklet, kan de bli et nyttig supplement til tradisjonelle behandlingstjenester og skape nye måter å nå fram til hjelpetrengende narkotikabrukere på (se video).Største multi-city studie av avløpsvannanalyser lanseres i dag

Konklusjonene fra den største europeiske studien noen sinne innen den nye vitenskapen avløpsvannanalyse offentliggjøres også i dag. I dette prosjektet har avløpsvann i over 40 byer (21 land) blitt analysert for å måle narkotikabruken hos innbyggerne. Konklusjonene omtales i et eget nummer i EMCDDA-serien Perspektiver på narkotika. Avløpsvann fra omkring 8 millioner mennesker er blitt analysert for spor etter fem illegale stoffer, amfetamin, cannabis, kokain, ecstasy og metamfetamin (pressemelding 5/2014).

Resultatene gir et nyttig øyeblikksbilde av narkotikastrømmene gjennom disse byene og avslører klare regionale forskjeller i bruksmønstre. Nivåene av kokain var for eksempel høyere i avløpsvannet i byene i Vest-Europa og en del søreuropeiske byer enn i de nord- og østeuropeiske byene. Bruken av amfetamin fordeler seg relativt jevnt, men de høyeste nivåene ble likevel funnet i Nord- og Nordvest-Europa. Metamfetaminbruken er generelt lav og har tradisjonelt vært konsentrert til Sentral-Europa, men den synes nå å bre om seg. Når man så på fordelingen gjennom uken, viste det seg at nivåene av kokain og ecstasy i de fleste byene steg kraftig i helgene, mens bruken av metamfetamin og cannabis fordelte seg jevnere over uken.

Styreleder for EMCDDA, João Goulão, sier: – I år setter EMCDDA søkelyset på en del nye utfordringer som sentralstimulerende og andre narkotiske stoffer byr på. Særlig utforsker byrået kunnskapsgrunnlaget for behandling av problemer relatert til bruken av kokain, metamfetamin og cannabis, der det kommer ny og mer evidensbasert dokumentasjon. Et fellestrekk her er betydningen av psykososiale tiltak, som er en verdifull del av vår terapeutiske verktøykasse i forhold til dagens narkotikaproblemer.


Kontakt: Kathy Robertson, Informasjonsansvarlig

Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal

Tlf. (351) 211 21 02 00 I press@emcdda.europa.eu I emcdda.europa.eu

NO — Nr. 4/2014

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət