Ana səhifə

En kär sns-vän, Chicago-professorn och Nobelpristagaren Merton H. Miller, avled 77 år gammal den 3 juni 2000 I sitt hem I Chicago


Yüklə 22 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü22 Kb.
Merton H. Miller in memoriam

En kär SNS-vän, Chicago-professorn och Nobelpristagaren Merton H. Miller, avled 77 år gammal den 3 juni 2000 i sitt hem i Chicago.


Merton Miller, under större delen av sitt forskarliv verksam vid University of Chicago, var en av den finansiella ekonomins pionjärgestalter och blev redan under sitt liv legendarisk för sina bidrag till att omvandla den finansiella ekonomin från ett institutionellt studieområde till ett legitimt och centralt ämne inom nationalekonomi och företagsekonomi.
År 1990 erhöll Merton Miller Nobelpriset i ekonomi tillsammans med två andra pionjärer (Harry Markovitz och William Sharpe) inom den finansiella ekonomiska forskningen. Miller belönades främst för sina grundläggande arbeten, tillsammans med 1985 års nobelpristagare Franco Modigliani, om investeringsbeslut, kapitalstruktur och utdelningar, de s.k. Miller-Modigliani-teoremen. I ”The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment” (1958) visades att ett företags värde, under vissa förutsättningar, bestäms av dess investeringsbeslut och inte av hur finansieringen är upplagd. Idéerna vidareutvecklades i ”Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares” (1961). Där kunde Miller och Modigliani visa att, givet investeringsbesluten, inte heller företagets utdelningspolicy påverkar företagets värde.

Redan före sitt Nobelpris hade Merton Miller genom SNS fått tillfälle att stifta bekantskap med Sverige och hunnit få ett djupgående inflytande på de svenska finansmarknadernas utveckling. 1988 engagerades han nämligen av SNS för att göra en ”skuggutredning” till den statliga Värdepappersmarknadskommittén (VMK). VMK var huvudsakligen sammansatt av experter med juridisk bakgrund, och SNS syfte med skuggutredningen var att fördjupa och bredda det ekonomiska underlaget för kommande beslut. Millers arbete resulterade i den lilla, men inflytelserika, boken Strategier för en bättre kapitalmarknad (SNS Förlag 1989), författad med Charles W. Upton, Kent State University. Miller drev där hårt tesen om privatisering och avreglering som viktiga förutsättningar för en positiv utveckling av finansmarknader i allmänhet och börsverksamhet i synnerhet.

Ett synligt resultat av bokens förslag var den bolagisering av Stockholms Fondbörs som kom några år senare. I de diskussioner som föregick denna genomgripande förändring var Merton Miller en viktig inspiratör. Under arbetet med SNS-studien kom Miller att bli bekant med – och vanligtvis intensivt uppskattad av – de flesta av de viktiga aktörerna på svenska finansmarknader, inte minst OM:s ledning. Hans inval 1992 som utländsk ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademin utgjorde en bekräftelse på det inflytande på svensk samhällsutveckling han vunnit genom SNS-studien.


Merton Miller förblev intensivt vetenskapligt verksam över hela jordklotet fram till sin död. På frågan vad han ägnade sin tid åt brukade han svara: ”I give keynote speeches!” När SNS firade sitt 50-årsjubileum 1998 var Miller huvudtalare i den session som ägnades de finansiella marknadernas betydelse för tillväxten. Han satte in den då akuta internationella finanskrisen i Asien i ett större sammanhang och betonade bl.a. behovet av mer egenkapital i banker och andra företag samt fördelarna med att överföra delar av bankernas dåliga lån till kapitalmarknaden. Hans bidrag finns att läsa i Creating an Environment for Growth (SNS Förlag 1999).
Det är en mycket kär SNS-vän som har gått bort. Vi kommer att sakna Merton Millers aldrig sviktande entusiasm, visad även i ett strålande humör på den bitvis besvärliga fjällvandring han deltog i direkt efter SNS jubileumskonferens 1998. Vi kommer även att sakna hans fantastiska förmåga att se det viktiga i det som händer, hans skarpa analys och hans alltid spirituella och levande sätt att diskutera brännande frågor.
Hans Tson Söderström


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət