Ana səhifə

Ek-2 malatya iLİ Aİle hekiMLİĞİ 49. Ek yerleşTİrme uygulama takviMİ


Yüklə 69.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü69.5 Kb.
EK-2

MALATYA İLİ AİLE HEKİMLİĞİ 49. EK YERLEŞTİRME UYGULAMA TAKVİMİ

Tarih

İş

17-18-19-20-21

Kasım 2015

Aile Hekimliği uygulamasında görev almak isteyen, kadrosu ve pozisyonu Malatya ilinde olmak şartı ile; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler için ek yerleştirme ilanı ve Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yayınlanması.(Ek yerleştirme yapılacak pozisyonların listesi, ek yerleştirme usul ve esasları)

23-24 Kasım 2015

Müracaatların Kabulü.

26 Kasım 2015

Hizmet puanlarının Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanması.

30 Kasım-01Aralık 2015

Başvuru ve Hizmet puanlarına itirazların kabulü ve değerlendirilmesi.

02 Aralık 2015

Tercih ve Yerleştirmeye esas son listenin ilanı ve Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanması.

03 Aralık 2015

Tercih ve Yerleştirme işlemlerinin yapılması

07 Aralık 2015

Yerleştirilen hekimlerin Aile Hekimliği görevine başlamaları.

Dr. Deniz Yavuz BAŞKIRAN

Halk Sağlığı Müdür V.

EK-1

BOŞ AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGESİ


İLÇESİ


ASM ADI


AH BÖLGESİ

Kuluncak

Kuluncak İlçesi Merkez ASM

44.11.001 No.lu AH Bölgesi
MALATYA İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI
          5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kanunu gereği, ilimizde 12 Temmuz 2010 tarihinde Aile Hekimliği uygulaması başlamıştır. Herhangi bir sebeple sözleşmesi iptal edilen Aile hekimlerinin boşaltmış olduğu pozisyonlar için aile hekimliği ek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde , “Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Yönetmelik  (İlgili bölüm) (R.G.:Tarih:25/01/2013 Sayı:28539)” hükümleri uygulanacaktır.

Ek yerleştirmeye esas son listede olup işleme katılan hekimler ek yerleştirme süresince izinli sayılacaklardır. Ek yerleştirme işlemine katılacak olan hekimlerden toplantı salonu girişinde imza alınacaktır.

Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimleri çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)

Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Müdürlüğümüzün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.


İlanda belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

  yerleştirme işlemi ile ilgili açıklama

Aile Hekimliği ek yerleştirme işlemi, yürürlükteki Yönetmeliklerin ilgili maddeleri dikkate alınarak yapılacaktır.

2) Yerleştirme işlemine, adayın kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır. Ancak hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir bir mazereti olanların yerine noterden alınacak ‘‘Malatya İli Aile Hekimliği Ek Yerleştirme gününde sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisini ……….kimlik nolu …………….ya veriyorum’’ ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi  katılabilir.

  3) Yerleştirme salonuna başvuruda bulunan adaylar kimlik kontrolü ile Komisyonun belirleyeceği sayıda gruplar halinde alınacaktır. Yerleştirme salonuna görevli ve başvurusu kabul edilen hekimler haricinde kimse alınmayacaktır.

  4) Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere erteleyebilir veya hakkından feragat edebilir.

  5) Boşalan Aile Hekimliği Birimini  seçen hekim, Aile Sağlığı Merkezi’nde tahsis edilen poliklinik odasını da seçmiş olacaktır.6) Toplantıya geç gelenler veya 3 kez anons edilerek çağrıldığında herhangi bir sebeple sahneye gelmeyenler ek yerleştirme işlemi bitene kadar “pas” (erteleme) hakkını kullanmış sayılır. Tüm pozisyonlar bitene kadar gelmeyenler “ek yerleştirme işleminden feragat etmiş” sayılır. Aile Hekimliği pozisyonlarının tamamı dolduğunda ek yerleştirme işlemi sona erer.
 

Dr. Deniz Yavuz BAŞKIRAN

Halk Sağlığı Müdür V.
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE

MALATYA
12 Temmuz 2010 tarihi itibariyle ilimizde başlamış olan Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında İlimiz ……………… İlçesi ……………….. Aile Sağlığı Merkezinde ………………..No.lu Aile Hekimi olarak görev yapmakta iken ……………………………tarihinde askerlik görevi/doğum izni için aile hekimliği görevimden ayrıldım.

…………………tarihi itibariyle askerlik görevimi/doğum iznimi tamamlayarak…………………..’de görevime tekrar başlamış bulunmaktayım.


….. /… /2015 tarihinde yapılacağı ilan edilen … ek yerleştirme işlemine katılmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.


Dr:………………………..

Tarih:……………………..

İmza:……………………...
TC.Kimlik No:………………………..
ADRES VE TELEFON :


EKLER:

1. Aile Hekimliği Sözleşmesini Askerlik/Gebelik Nedeniyle Fesih Edildiğini Gösterir Belge

2. Göreve Başlama Belgesi

3. Geçerli Kimlik Fotokopisi

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE

MALATYA
12 Temmuz 2010 tarihi itibariyle ilimizde başlamış olan Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında İlimiz ……………. İlçesi ………………… Aile Sağlığı Merkezinde ………………..No’lu Aile Hekimi olarak görev yapan Aile Hekimi Uzmanıyım/ ………………………………….’da Aile Hekimi Uzmanı olarak görev yapmaktayım.
…. /… / 2015 tarihinde yapılacağı ilan edilen … ek yerleştirme işlemine katılmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Dr:………………………..

Tarih:……………………..

İmza:……………………...
TC.Kimlik No: ………………………..
ADRES VE TELEFON :

EKLER:

1. Güncel P.B.S. Çıktısı (İtirazım yoktur yazılıp, imzalanacak)

2. Geçerli Kimlik Fotokopisi.Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan Aile Hekim

MALATYA İLİ

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI İÇİN BAŞVURU FORMU
Malatya İli ……………………. İlçesinde …………………………….. olarak görev yapmaktayım.

Malatya İlinde uygulanmakta olan aile hekimliği uygulamasında görev almak istiyorum.


Adı ve Soyadı :

T.C. Kimlik No :

Sicil No :

Hizmet Puanı :

A.H.Uyum Eğt. Sertifika No :

Doğum Yeri ve Tarihi :

Asıl Görev Yeri :

Varsa Geçici Görev Yeri :

Varsa daha önceki görev yerleri ( Şu an görev yapılan yerden başlanarak göreve başlama tarihine göre sıralama yapılacaktır.)

Bu başvurma belgesini, aile hekimliği uygulaması için başvuru esaslarına uygun olarak doldurduğumu ve bütün bilgilerin doğru olduğunu bildiririm. Verdiğim bilgilerin herhangi birinin doğru olmadığı saptanırsa, adaylığımın veya aile hekimi olarak atamamın geçersiz sayılacağını, koşullara uymadığım takdirde bir hak aramayacağımı kabul eder, aile hekimliği uygulamasında görev yapabilmem için gereğini saygılarımla arz ederim.Tarih-İmza


Adres :


Tel :

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE

MALATYA
12 Temmuz 2010 tarihi itibariyle ilimizde başlamış olan Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında İlimiz …………………. İlçesi …………..………… Aile Sağlığı Merkezinde …………….…….. No’lu Aile Hekimi olarak görev yapmaktayım.
…. /… / 2015 tarihinde yapılacağı ilan edilen …..ek yerleştirme işlemine katılmak istiyorum.
Gereğini arz ederim.

Dr:………………………..

Tarih:……………………..

İmza:……………………...


TC.Kimlik No: …………………………..
ADRES VE TELEFON :

EKLER:

1. P.B.S. Çıktısı (itirazım yoktur yazılıp imzalanacak.)

2. Geçerli Kimlik Fotokopisi.

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE

MALATYA
Malatya İli …………………………... İlçesi…………..……………………….’de Tabip/Uzman Tabip olarak görev yapmaktayım.
12 Temmuz 2010 tarihi itibariyle Malatya ilinde başlamış olan Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında Aile Hekimi olarak görev almak istiyorum.
Bu nedenle … /… / 2015 tarihinde yapılacağı ilan edilen … Ek yerleştirme işlemine katılabilmem için gereğini arz ederim.

Dr:……………………………………


Tarih:……………………..
İmza:……………………...


TC.Kimlik No:………………………..
ADRES VE TELEFON:
EKLER:

1. PBS Çıktısı.

2. 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifika Fotokopisi (aslı gibidir onayı yapılmış)

3. Geçerli kimlik fotokopisi.

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE

MALATYA

Malatya İli …………………………... İlçesi…………..……………………….’de Tabip/Uzman Tabip olarak görev yapmaktayım.


12 Temmuz 2010 tarihi itibariyle Malatya ilinde başlamış olan Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında Aile Hekimi olarak görev almak istiyorum.
Bu nedenle …. /… / 2015 tarihinde yapılacağı ilan edilen … Ek yerleştirme işlemine katılabilmem için gereğini arz ederim.

Dr:………………………………


Tarih:……………………..
İmza:……………………..


TC.Kimlik No:………………………..
ADRES VE TELEFON:
EKLER:

1. Sağlık Bakanlığı dışı kamu kurum ve kuruluşlarda görevli hekimlerin Onaylı Hizmet Cetveli Dökümü.

2. 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifika Fotokopisi (aslı gibidir onayı yapılmış)

3. Geçerli kimlik fotokopisi.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət