Ana səhifə

Ek 1 İhracat prosedürleri


Yüklə 345 Kb.
səhifə1/7
tarix26.06.2016
ölçüsü345 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


EK 1
İHRACAT PROSEDÜRLERİ
6/1/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (96/1) sayılı İhracat Belgesine İlişkin Tebliğ uyarınca, "İhracatçı Belgesi" 15/1/1996 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.
6/1/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (e) bendine göre, ihraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye tabi (tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirler, Esnaf ve Sanatkar Odalarına kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf ve sanatkarlar ile joint-venture ve konsorsiyumlar ihracatçı olarak tanımlanmıştır.
Buna göre, İhracatçı Birliğine üye olmak isteyen tacirlerden, bundan böyle İhracatçı Belgesi yerine, Ticaret Sicil Gazetesi ve Tek Vergi Numarası sahibi olduğunu tevsik eden belgeler aranacaktır.
İhracatçı Birliğine üye olmak isteyen Esnaf ve sanatkarlardan ise, Tek Vergi Numarası mükellefliği yanında, üretim faaliyetiyle iştigal ettiklerini Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'ndan alacakları bir belge ile tevsik etmeleri aranacaktır.
Joint-venture ve konsorsiyumlar ise, Tek Vergi Numarası mükellefliği olduğunu tevsik eden belge ve durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesini İhracatçı Birliğine tevdi ederek üye olacaklardır.
İhracatçı Kimdir?
İhracatçı: İhraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye tabi (tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirler, Esnaf ve Sanatkar Odalarına kayıtlı olup, üretim faaliyeti ile iştigal eden esnaf ve sanatkarlar ile Joint-venture ve konsorsiyumlardır.


İhracatçı
İhracatçı Birlikleri

Onay, izin, kayıt için (İhracat Şekline Göre Değişmektedir.)

DTM,

İlgili Meslek Kuruluşları ve BankaGümrük Beyannamesi ve Gerekli Diğer BelgelerGümrük İdaresiFiili İhracatDövizin Yurda Getirilmesi

(Ödeme Şekline Göre Değişmektedir)

Banka


İhracat Şekillerine Göre İşlemler
I.1-Özellik arz Etmeyen ihracat

İhracı yasak ya da ön izne tabi malların dışında veya kayda bağlı olmaksızın yapılan ihracata "Özellik Arz Etmeyen İhracat" denilmektedir.II.2- Kayda bağlı ihracat

Ürün aşağıda yer alan liste kapsamında ise, ihracatçı, gümrük beyannamesi ile, ilgili İhracatçı Birliğinden kayıt alarak, Gümrük İdaresine başvurmalıdır.


Kayda bağlı ihracat işleminde onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine tevdi süresi uzatılmamak şartıyla 90 gündür. Ancak Ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan, kısıtlama kapsamındaki maddelerin ihracına ait onaylanmış gümrük beyannamelerinin tevdi süresi Müsteşarlıkça belirlenebilir.
Kayda bağlı ihracat listesi:


 1. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi maddelerin ihracı

 2. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödeme yapılan maddelerin ihracı,

 3. Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin bedelinin malla geri ödenmesine ilişkin özel hesaplar çerçevesinde ihracat,

 4. Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki doğal gaz anlaşması çerçevesinde ihracat

 5. Ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan kısıtlama kapsamındaki maddelerin ihracı,

 6. Birleşmiş Milletler Kararları uyarınca ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere ihracat,

 7. 18.12.1994 tarih 22145 sayılı RG'de yayımlanan Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz mallar

 8. İşlem görmemiş zeytinyağı ve işlem görmüş dökme veya varilli zeytinyağı,

 9. (Yürürlükten kaldırılmıştır.)

 10. Meyan kökü,

 11. Ham lületaşı ve taslak pipo,

 12. Yürürlükten kaldırılan "İhracat 88/29" sayılı Tebliğ'de tadat edilmiş olan maddeler

84.21: Yalnız santrifüjler

85.01: Elektrik motorları ve jeneratörler

85.02.40: Rotatif elektrik konvertörleri

85.03: 85.01 ve 85.02 Pozisyonundaki makinalarda kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar

85.04: Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin, redresörler),

85.32: Sabit, değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) elektrik kondansatörleri,

85.40: Elektronik lambalar, tüpler ve valfler,


 1. Wassenaar Düzenlemesi kapsamındaki malların ihracı,

 2. Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) kapsamındaki malların ihracı,

 3. Kimyasal silahların geliştirilmesinin, üretiminin, stoklanmasının ve kullanılmasının yasaklanması ile ilgili sözleşme eki Liste 2 ve Liste 3'de yer alan maddeler,

 4. Kimyasal silahların geliştirilmesinin, üretiminin, stoklanmasının ve kullanılmasının yasaklanması ile ilgili Viyana Sözleşmesi eki Liste 1'de yer alan maddeler,

 5. Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye ait Protokoller ve Değişiklikler kapsamındaki malların sadece söz konusu düzenlemelere taraf ülkelere yönelik ihracatIII.3-Transit ticaret

Transit ticaret: Alış ve satış bedelleri arasında lehte fark esas olmak üzere, mal bedelleri için transfer yapılarak veya yapılmaksızın satın alınan yabancı menşeli veya Türk menşeli olup da yurt dışına satılmış (serbest bölgelere yapılan satışlar dahil) malların transit olarak veya doğrudan doğruya , İthalat ve İhracat Rejimi hükümlerine tabi olmaksızın başka bir ülkeye (serbest bölgeler dahil) satılmasıdır.

Özel Düzenlemeler


 • Alış ve Satış bedelleri arasında lehte fark olması esastır.

 • Transit Ticarete konu olan malların satın alınması ithalat, satılması da ihracat sayılmazlar.

 • Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın madde politikası itibariyle transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği mallar transit ticarete konu olamaz. İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerden veya bu ülkelere transit ticaret yapılamaz.

 • Transit ticarete konu olan mallarla ilgili olarak, ithalata ve ihracata ilişkin vergi, resim, harç ve fon tahsil edilmez.

 • Transit ticarette satış bedellerinin konvertibl bir döviz cinsi ile tahsili zorunludur.

 • Satış bedeli henüz tahsil edilmeden önce alış bedelinin banka kaynaklarından veya yurt içinden temin edilen dövizlerle açılan Döviz Tevdiat Hesap'larından transfer edilerek dövizle ödenmesi halinde, asgari bu kullanılan döviz tutarının transfer tarihinden itibaren 180 gün (veya ülke bazında farklılaştırılmış süreler) içinde (efektifler için Döviz Beyan tutanağı aranır) ödenmemesi halinde banka tarafından keyfiyet ilgili kambiyo merciine ihbar edilir.

 • Transit ticaret faaliyetinden elde edilen satış bedelinin tamamı Transit Tacirinin serbest kullanımına bırakılır.

 • Transit ticaret talepleri, Transit Ticaret Formu düzenlenmek suretiyle bankalara yapılır.IV.4-Konsinye ihracat

Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere dış alıcılara, komisyonculara, şube ve temsilciliklerine mal gönderilmesi şeklinde yapılan ihracat biçimidir.  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət