Ana səhifə

Ek-1 (Ek: rg-3/4/2012-28253) form 1 proje müellifleri tarafindan iLGİLİ İdareye verilecek taahhütname örneğİ


Yüklə 239 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü239 Kb.
EK-1

(Ek:RG-3/4/2012-28253)
FORM - 1
PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ


TAAHHÜTNAME

Proje Müellifi

Oda Sicil No :

Unvanı :

Adresi :

Telefonu :

Müellifliği Üstlenilen Proje

İl / İlçe :

İlgili İdare :

Pafta/Ada/Parsel No :

Yapı Adresi :

Yapı Sahibi :

Yapı Sahibinin Adresi :

Projenin Türü :

Yukarıdaki bilgilere sahip projenin müellifliğini üstlenmemde 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyet haklarımda herhangi bir kısıtlılık bulunmadığını taahhüt ederim. ...../..../20.....

Proje Müellifi

Adı-Soyadı

Unvanı


İmza
 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına bilgi verilecektir.(Ek:RG-3/4/2012-28253)

FORM - 2
FENNİ MESUL MİMARLAR TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ


TAAHHÜTNAME

Fenni Mesul Mimar

Oda Sicil No :

Unvanı :

Adresi :

Telefonu :

Fenni Mesuliyeti Üstlenilecek İş

İl / İlçe :

İlgili İdare :

Pafta/Ada/Parsel No :

Yapı Adresi :

Yapı Sahibi :

Yapı Sahibinin Adresi :

Sözleşme Başlangıç Tarihi :

Sözleşme Bitiş Tarihi :

Yukarıdaki bilgilere sahip inşaatın denetiminde, 3194 sayılı Kanun ve ilgili tüm mevzuat hükümlerini eksiksiz uygulayacağımı, fenni mesuliyetini üstlendiğim yapıyı ruhsata ve eki projelere, standart ve şartnamelere uygun olarak denetleyeceğimi,

Bu çerçevede yapılacak denetim hizmetlerinde imza yetkisine sahip olarak çalışacağımı, fenni mesuliyet görevini ifa ederken başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı,

Üzerimde başka bir fenni mesuliyet bulunmamak koşulu ile fenni mesuliyetini üstleneceğim tek ruhsata bağlı inşaatlar müstesna olmak üzere aynı anda fenni mesul olarak denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının 30.000 m²'yi geçmeyeceğini ve mimar fenni mesul olarak görev yaptığım ilin sınırları dışında başka bir görev üstlenmeyeceğimi,

Ayrıca iş bu görevimden herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ...../..../20.....


Fenni Mesul

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına bilgi verilecektir.(Ek:RG-3/4/2012-28253)

FORM - 3
FENNİ MESUL İNŞAAT MÜHENDİSLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE

VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

TAAHHÜTNAME

Fenni Mesul İnşaat Mühendisi

Oda Sicil No :

Unvanı :

Adresi :

Telefonu :

Fenni Mesuliyeti Üstlenilecek İş

İl / İlçe :

İlgili İdare :

Pafta/Ada/Parsel No :

Yapı Adresi :

Yapı Sahibi :

Yapı Sahibinin Adresi :

Sözleşme Başlangıç Tarihi :

Sözleşme Bitiş Tarihi :

Yukarıdaki bilgilere sahip inşaatın denetiminde, 3194 sayılı Kanun ve ilgili tüm mevzuat hükümlerini eksiksiz uygulayacağımı, fenni mesuliyetini üstlendiğim yapıyı ruhsata ve eki projelere, standart ve şartnamelere uygun olarak denetleyeceğimi,

Bu çerçevede yapılacak denetim hizmetlerinde imza yetkisine sahip olarak çalışacağımı, fenni mesuliyet görevini ifa ederken başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı,

Üzerimde başka bir fenni mesuliyet bulunmamak koşulu ile fenni mesuliyetini üstleneceğim tek ruhsata bağlı inşaatlar müstesna olmak üzere aynı anda fenni mesul olarak denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının 30.000 m²'yi geçmeyeceğini ve inşaat mühendisi fenni mesul olarak görev yaptığım ilin sınırları dışında başka bir görev üstlenmeyeceğimi,

Ayrıca iş bu görevimden herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ...../..../20.....


Fenni Mesul

Adı-Soyadı

Unvanı

İmzaGerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına bilgi verilecektir.(Ek:RG-3/4/2012-28253)

FORM - 4
FENNİ MESUL MAKİNA MÜHENDİSLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE

VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ


TAAHHÜTNAME

Fenni Mesul Makina Mühendisi

Oda Sicil No :

Unvanı :

Adresi :

Telefonu :

Fenni Mesuliyeti Üstlenilecek İş

İl / İlçe :

İlgili İdare :

Pafta/Ada/Parsel No :

Yapı Adresi :

Yapı Sahibi :

Yapı Sahibinin Adresi :

Sözleşme Başlangıç Tarihi :

Sözleşme Bitiş Tarihi :

Yukarıdaki bilgilere sahip inşaatın denetiminde, 3194 sayılı Kanun ve ilgili tüm mevzuat hükümlerini eksiksiz uygulayacağımı, fenni mesuliyetini üstlendiğim yapıyı ruhsata ve eki projelere, standart ve şartnamelere uygun olarak denetleyeceğimi,

Bu çerçevede yapılacak denetim hizmetlerinde imza yetkisine sahip olarak çalışacağımı, fenni mesuliyet görevini ifa ederken başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı,

Üzerimde başka bir fenni mesuliyet bulunmamak koşulu ile fenni mesuliyetini üstleneceğim tek ruhsata bağlı inşaatlar müstesna olmak üzere aynı anda fenni mesul olarak denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının 60.000m²'yi geçmeyeceğini ve makina mühendisi fenni mesul olarak görev yaptığım ilin sınırları dışında başka bir görev üstlenmeyeceğimi,

Ayrıca iş bu görevimden herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ...../..../20.....


Fenni Mesul

Adı-Soyadı

Unvanı

İmzaGerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına bilgi verilecektir.(Ek:RG-3/4/2012-28253)

FORM - 5
FENNİ MESUL ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE

VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ


TAAHHÜTNAME

Fenni Mesul Elektrik Mühendisi

Oda Sicil No :

Unvanı :

Adresi :

Telefonu :

Fenni Mesuliyeti Üstlenilecek İş

İl / İlçe :

İlgili İdare :

Pafta/Ada/Parsel No :

Yapı Adresi :

Yapı Sahibi :

Yapı Sahibinin Adresi :

Sözleşme Başlangıç Tarihi :

Sözleşme Bitiş Tarihi :

Yukarıdaki bilgilere sahip inşaatın denetiminde, 3194 sayılı Kanun ve ilgili tüm mevzuat hükümlerini eksiksiz uygulayacağımı, fenni mesuliyetini üstlendiğim yapıyı ruhsata ve eki projelere, standart ve şartnamelere uygun olarak denetleyeceğimi,

Bu çerçevede yapılacak denetim hizmetlerinde imza yetkisine sahip olarak çalışacağımı, fenni mesuliyet görevini ifa ederken başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı,

Üzerimde başka bir fenni mesuliyet bulunmamak koşulu ile fenni mesuliyetini üstleneceğim tek ruhsata bağlı inşaatlar müstesna olmak üzere aynı anda fenni mesul olarak denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının 120.000m²'yi geçmeyeceğini ve elektrik mühendisi fenni mesul olarak görev yaptığım ilin sınırları dışında başka bir görev üstlenmeyeceğimi,

Ayrıca iş bu görevimden herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ...../..../20.....


Fenni Mesul

Adı-Soyadı

Unvanı

İmzaGerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına bilgi verilecektir.(Ek:RG-3/4/2012-28253)

FORM - 6
ŞANTİYE ŞEFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ


TAAHHÜTNAME

Şantiye Şefi

Oda Sicil No :

Unvanı :

Adresi :

Telefonu :

Şantiye Şefliği Üstlenilen Yapı

İl / İlçe :

İlgili İdare :

Pafta/Ada/Parsel No :

Yapı Adresi :

Yapı Sahibi :

Yapı Sahibinin Adresi :

Yukarıdaki bilgilere sahip yapının şantiye şefliğini üstlenmemde 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyet haklarımda herhangi bir kısıtlılık bulunmadığını taahhüt ederim. ...../..../20.....
Şantiye Şefi

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza


 


Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına bilgi verilecektir.(Ek:RG-3/4/2012-28253)

FORM - 7
İNŞAATLA İLGİLİ YARDIMCI FEN ADAMLARINA AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ


TAAHHÜTNAME

İnşaatla İlgili Yardımcı Fen Adamı

Oda Sicil No :

Unvanı :

Adresi :

Telefonu :

Yardımcı Fen Adamlığı Üstlenilecek İş

İl / İlçe :

İlgili İdare :

Pafta/Ada/Parsel No :

Yapı Adresi :

Yapı Sahibi :

Yapı Sahibinin Adresi :

Sözleşme Başlangıç Tarihi :

Sözleşme Bitiş Tarihi :

Yukarıdaki bilgilere sahip inşaatın denetiminde fenni mesullere yardımcı fen adamı olarak çalışacağımı, bu görevi ifa ederken, başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı,

İnşaatla ilgili yardımcı fen adamı olarak aynı anda denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının 15.000 m²'yi geçmeyeceğini ve ikamet ettiğim il sınırları dışında denetim görevi üstlenmeyeceğimi,

Ayrıca yardımcı fen adamlığı görevinden herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman fenni mesullere ve idareye bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ......./...../20......
Adı-Soyadı

Unvanı


Oda Sicil No

İmza
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına bilgi verilecektir.(Ek:RG-3/4/2012-28253)

FORM - 8
TESİSATLA İLGİLİ YARDIMCI FEN ADAMLARINA AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ


TAAHHÜTNAME

Tesisatla İlgili Yardımcı Fen Adamı

Oda Sicil No :

Unvanı :

Adresi :

Telefonu :

Yardımcı Fen Adamlığı Üstlenilecek İş

İl / İlçe :

İlgili İdare :

Pafta/Ada/Parsel No :

Yapı Adresi :

Yapı Sahibi :

Yapı Sahibinin Adresi :

Sözleşme Başlangıç Tarihi :

Sözleşme Bitiş Tarihi :

Yukarıdaki bilgilere sahip inşaatın denetiminde fenni mesullere yardımcı fen adamı olarak çalışacağımı, bu görevi ifa ederken, başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı,

Tesisatla ilgili yardımcı fen adamı olarak aynı anda denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının 30.000 m²'yi geçmeyeceğini ve ikamet ettiğim il sınırları dışında denetim görevi üstlenmeyeceğimi,

Ayrıca yardımcı fen adamlığı görevinden herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman fenni mesullere ve idareye bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ......./...../20......
Adı-Soyadı

Unvanı


Oda Sicil No

İmzaGerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına bilgi verilecektir.(Ek:RG-3/4/2012-28253)

FORM - 9
ELEKTRİKLE İLGİLİ YARDIMCI FEN ADAMLARINA AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ


TAAHHÜTNAME

Elektrikle İlgili Yardımcı Fen Adamı

Oda Sicil No :

Unvanı :

Adresi :

Telefonu :

Yardımcı Fen Adamlığı Üstlenilecek İş

İl / İlçe :

İlgili İdare :

Pafta/Ada/Parsel No :

Yapı Adresi :

Yapı Sahibi :

Yapı Sahibinin Adresi :

Sözleşme Başlangıç Tarihi :

Sözleşme Bitiş Tarihi :

Yukarıdaki bilgilere sahip inşaatın denetiminde fenni mesullere yardımcı fen adamı olarak çalışacağımı, bu görevi ifa ederken, başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı,

Elektrikle ilgili yardımcı fen adamı olarak aynı anda denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının 60.000 m²'yi geçmeyeceğini ve ikamet ettiğim il sınırları dışında denetim görevi üstlenmeyeceğimi,

Ayrıca yardımcı fen adamlığı görevinden herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman fenni mesullere ve idareye bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ......./...../20......
Adı-Soyadı

Unvanı


Oda Sicil No

İmzaGerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına bilgi verilecektir.


EK-2

(Ek:RG-3/4/2012-28253)

(Değişik:RG-14/4/2012-28264)
FORM – 10

KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI ÖRNEĞİ

İlgili İdare :

Yapı Sahibi :

Yapı Ruhsat Tarihi ve No :

Yapının Adresi :

Pafta/Ada/Parsel No :

Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi :

İlgili Fenni Mesul Oda Sicil No :

Yukarıda belirtilen yapının.........blok, ..........kat, ........kotunda yapılan denetimde:

1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,

3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak...../...../...... tarihinde, bir nüshası inşaat mühendisi fenni mesul tarafından ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.Fenni Mesul

Mimar


Fenni Mesul

İnşaat MühendisiFenni Mesul

Makine MühendisiFenni Mesul

Elektrik MühendisiYapı Müteahhidi veya adına Şantiye Şefi


Adı-Soyadı

İmza


Adı-Soyadı

İmza


Adı-Soyadı

İmza


Adı-Soyadı

İmza


Adı-Soyadı

İmza
EK-2

(Ek:RG-3/4/2012-28253)

FORM - 11
BETON DÖKÜM TUTANAĞI ÖRNEĞİ
İlgili İdare :

Yapı Sahibi :

Yapı Ruhsat Tarihi ve No :

Yapının Adresi :

Pafta/Ada/Parsel No :

Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi :

İlgili Fenni Mesul Oda Sicil No :

Yukarıda belirtilen yapının ........... blok, .... kat, .......... kotunda ………………. ve ..../..../..... tarihinde gerçekleştirilen …..m3 beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak ..... adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, tarafımdan düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, tarafımca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.


Fenni Mesul

İnşaat Mühendisi


Adı-Soyadı

İmza
EK-3(Ek:RG-3/4/2012-28253)
FORM – 12
YAPI DENETİM DEFTERİ ÖRNEĞİ


Tarihi ve Günü : …../…../20….. , ……………………………

Sayfa ….

Hava Durumu:

ÇALIŞILAN YER, YAPILAN İMALATLAR, GELEN MALZEME


Yapı Müteahhidi veya adına Şantiye Şefi

Adı-Soyadı

İmza


İlgili Fenni Mesul

Adı-Soyadı

İmza


NOT: Her sayfası imzalı ve mühürlü olacaktır.

EK-4

(Ek:RG-3/4/2012-28253)
FORM – 13
İŞ BİTİRME TESPİT TUTANAĞI ÖRNEĞİ


İŞ BİTİRME TESPİT TUTANAĞI

İlgili İdare

:

Yapı Sahibi

:

Yapı Ruhsat Tarihi ve No

:

Yapının Adresi

:

Pafta/Ada/Parsel No

:

Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi

;DÜZENLEYENLER

Yapının Fenni Mesulü Mimar ve Mühendisler

Yapı Sahibi

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza


Adı-Soyadı

İmza
Yapı Müteahhidi veya adına Şantiye ŞefiAdı-Soyadı

İmzaONAY (İlgili İdare)

BİNA MAHALLİNİ TETKİK EDEN TEKNİK GÖREVLİLER

Adı-Soyadı

Unvanı


İmza

Adı-Soyadı

Unvanı


İmza

Adı-Soyadı

Unvanı


İmza

BELGEYİ TETKİK EDEN YETKİLİLER

ONAYLAYAN

Adı-Soyadı

Unvanı


İmza

Adı-Soyadı

Unvanı


İmza

Adı-Soyadı

Unvanı


İmza

Yukarıda özellikleri belirlenen yapı …./…./20.... tarihi itibariyle tamamlanmış ve 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinin onuncu fıkrası uyarınca tanzim edilen işbu tutanak (3) nüsha olarak düzenlenmiştir.
EK-5

(Ek:RG-3/4/2012-28253)

(Mülga:RG-14/4/2012-28264)
FORM – 14

ODA KAYIT BELGESİ ÖRNEĞİ


EK-6

(Ek:RG-3/4/2012-28253)
FORM – 15

SEVİYE TESPİT TUTANAĞI ÖRNEĞİ

(FENNİ MESUL DEĞİŞİKLİĞİNDE)

İlgili İdare

:

Yapı Sahibi

:

Yapı Ruhsat Tarihi ve No

:

Yapının Adresi

:

Pafta/Ada/Parsel No

:

Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi

:
İnşaatın Durumu


…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...


...../...../...... tarihi itibariyle yukarıda özellikleri belirtilen yapıda fenni mesul değişikliği sebebiyle işbu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmiştir.
DÜZENLEYENLER

Görevinden ayrılan Görevi devir alan

Adı Soyadı : Adı Soyadı :

Görevi ve Unvanı : Görevi ve Unvanı :

Oda Sicil No : Oda Sicil No :

İmzası : İmzası :


Yapı Sahibi

Adı-Soyadı

Unvanı


İmza
ONAYLAYAN

İlgili İdare Yetkilisi

Adı-Soyadı

Unvanı


İmza


EK-7

(Ek:RG-3/3/2012-28222)
FORM – 16
YIL SONU SEVİYE TESPİT TUTANAĞI ÖRNEĞİİlgili İdare

:

Yapı Sahibi

:

Yapı Ruhsat Tarihi ve No

:

Yapının Adresi

:

Pafta/Ada/Parsel No

:

Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi

:
İnşaatın Durumu…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………......../...../...... tarihi itibariyle yukarıda özellikleri belirtilen yapıda yıl sonu inşaat durumunun tespit edilmesi amacıyla işbu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmiştir.


DÜZENLEYENLER

Fenni Mesul

Mimar


Fenni Mesul

İnşaat


Mühendisi

Fenni Mesul

Makine


Mühendisi

Fenni Mesul

Elektrik


Mühendisi

Yapı Müteahhidi veya adına Şantiye Şefi

Yapı Sahibi

Adı-Soyadı

İmzaAdı-Soyadı

İmzaAdı-Soyadı

İmzaAdı-Soyadı

İmzaAdı-Soyadı

İmzaAdı-Soyadı

İmza
ONAYLAYANLAR

İlgili İdare Yetkilisi

Adı-Soyadı

Unvanı


İmza


EK-8

(Ek:RG-3/3/2012-28222)
FORM – 17
YAPI TATİL ZAPTI ÖRNEĞİ


T.C.

……………….…......... BELEDİYESİ / İL ÖZEL İDARESİYAPI TATİL ZAPTI

İL:

 

MAL SAHİBİ:

 

İLÇE/BELDE:

 

YAPI MÜTEAAHİDİ:

 

ADRES:
PAFTA:
RUHSATSIZ

£

ADA:
PARSEL:
RUHSAT VE EKİ

PROJELERE AYKIRI£


ZAPTIN TUTULDUĞU ESNADA YAPININ DURUMU VE AYKIRILIKLAR:
…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................
Yukarıda bilgileri yer alan yapıda ..../..../..... tarihinde yapılan incelemede ruhsatsız/ruhsat eki projesine aykırı olarak gerçekleşen inşai faaliyetler tespit edilerek iş bu yapı tatil zaptı 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesi uyarınca bir nüshası yapı yerine asılmak, bir nüshası da muhtarlığa iletilmek, bir nüshası da İdarede kalmak üzere tarafımızca (3) nüsha olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.

Teknik Personel Teknik Personel Yapı Sahibi veya Tarih

İdare İdare Şantiye Şefi veya İdare Onay

Yapı Müteahhidi

EK-1

FORM – 18

(Ek:RG-14/4/2012-28264)
YAPI MÜTEAHHİTLERİNE AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ


TAAHHÜTNAME

Yapının Müteahhidi

Oda Sicil No :

Unvanı :

Adresi :

Telefonu :

Yetki Belge No :

Yükümlülüğünü Üstlenilecek İş

İl / İlçe :

İlgili İdare :

Pafta/Ada/Parsel No :

Yapı Adresi :

Yapı Sahibi :

Yapı Sahibinin Adresi :

Sözleşme Başlangıç Tarihi :

Sözleşme Bitiş Tarihi :

Yukarıdaki bilgilere sahip inşaatın yapımında yapı müteahhidi olarak görev alacağımı, müteahhitliğini üstlendiğim yapıda fenni mesul olarak görev almayacağımı, herhangi bir kısıtlılık halimin bulunmadığını,

Yapıyı; tesisatı ve malzemeleriyle birlikte İmar Kanununa, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edeceğimi,

Yapıda neden olduğum mevzuata aykırılığı gidermeyi, fenni mesulün denetimi olmaksızın inşai faaliyeti sürdürmeyeceğimi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştırmayacağımı,

Ayrıca yapı müteahhitliğinden herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman fenni mesullere, idareye ve yapı sahibine bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ......./...../20......


Adı-Soyadı

Unvanı


Oda Sicil No

İmza
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, mimar veya mühendis unvanına haiz olmaları halinde ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına ve Bakanlığa bilgi verilecektir.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət