Ana səhifə

Dom zdravlja subotica


Yüklə 1.02 Mb.
səhifə3/7
tarix26.06.2016
ölçüsü1.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
PARTIJA 4-Set za terapiju kiseonikom

R

br

NAZIV DOBRA

JEDINICA MERE

JEDINIČNA CENA BEZ PDV

Ukupno

DIN

KOLIČINA

VREDNOST

BEZ PDV

STOPA PDV

JEDINIČNA CENA SA PDV

UKUPNA VREDNOST SA PDV

PROIZVOĐAČ

1.

Set za O2 terapiju: O2 maska,crevo za dovod O2 1.8m i set ventura za odrasle

kom
200
2.

Nazalna kanila sa zakrivljenim mekim nosnicama dužine za odrasle 1.8m

kom
100
3.

Maska visoke koncentracije za kiseonik sa dovodnim crevom

Kom
10
4.

Set za O2 terapiju: O2 maska,crevo za dovod O2 1.8m i podesiva ventura za decu

kom
20
UKUPNO:
ROK ISPORUKE: _______________________

UKUPNA VREDNOST PONUDE bez PDV:________________________

MESTO ISPORUKE:_____________________

IZNOS PDV: ______________________
ROK PLAĆANJA: ________________u danima

(zahtev Naručioca je 90 dana )

ROK VAŽENJA PONUDE :_____________________

UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV: _______________________

M.P. POTPIS PONUĐAČA

(NOSIOCA PONUDE )


Ponuda se ocenjuje u celosti/ obavezno moraju biti ponuđene sve stavke u ovom obrascu / popuniti uredno i čitko bez pravopisnih grešaka/ kod svake pozicije gde se pojavljuje komercijalni naziv proizvoda podrazumeva se „ILI ODGOVARAJUĆI“

BROJ PONUDE PONUĐAČA__________

DATUM IZDAVANJA PONUDA:________


PODACI O PONUĐAČU ( NOSIOCA PONUDE)
NAČIN PODNOŠENJA PONUDE: NAZIV PONUĐAČA:______________________ KONTAKT OSOBA: ___________________

Samostalno


zajednička ponuda

SEDIŠTE: _______________________ TELEFON:____________________________

sa podizvođačem

ADRESA: _______________________________ TELEFAKS:__________________________

PIB: ____________________________________ E-MAIL: ____________________________

MATIČNI BROJ: _________________________ BR. RAČUNA: ________________________

OVLAŠĆ.POTPISNIK: ____________________ NAZIV BANKE: ______________________

OBRAZAC PONUDE

PARTIJA br.5-Zaštitne naočari za SHMP

R

br

NAZIV DOBRA

JEDINICA MERE

JEDINIČNA CENA BEZ PDV

Ukupno

DIN

KOLIČINA

VREDNOST

BEZ PDV

STOPA PDV

JEDINIČNA CENA SA PDV

UKUPNA VREDNOST SA PDV

PROIZVOĐAČ

1.

Zaštitne naočare od polikarbonatnog stakla koje pružaju i bočnu zaštitu od čvrstih letećih čestica


kom
50
UKUPNO:
ROK ISPORUKE: _______________________

UKUPNA VREDNOST PONUDE bez PDV:________________________

MESTO ISPORUKE:_____________________

IZNOS PDV: ______________________
ROK PLAĆANJA: ________________u danima

(zahtev Naručioca je 90 dana )

ROK VAŽENJA PONUDE :_____________________

UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV: _______________________

M.P. POTPIS PONUĐAČA

(NOSIOCA PONUDE )


Ponuda se ocenjuje u celosti/ obavezno moraju biti ponuđene sve stavke u ovom obrascu / popuniti uredno i čitko bez pravopisnih grešaka/ kod svake pozicije gde se pojavljuje komercijalni naziv proizvoda podrazumeva se „ILI ODGOVARAJUĆI“

BROJ PONUDE PONUĐAČA__________

DATUM IZDAVANJA PONUDA:________
PODACI O PONUĐAČU ( NOSIOCA PONUDE)
NAČIN PODNOŠENJA PONUDE: NAZIV PONUĐAČA:______________________ KONTAKT OSOBA: ___________________

Samostalno


zajednička ponuda

SEDIŠTE: _______________________ TELEFON:____________________________

sa podizvođačem

ADRESA: _______________________________ TELEFAKS:__________________________

PIB: ____________________________________ E-MAIL: ____________________________

MATIČNI BROJ: _________________________ BR. RAČUNA: ________________________OVLAŠĆ.POTPISNIK: ____________________ NAZIV BANKE: ______________________

OBRAZAC PONUDE

PARTIJA br.6-Usnici za spirometriju

R

br

NAZIV DOBRA

JEDINICA MERE

JEDINIČNA CENA BEZ PDV

Ukupno

DIN

KOLIČINA

VREDNOST

BEZ PDV

STOPA PDV

JEDINIČNA CENA SA PDV

UKUPNA VREDNOST SA PDV

PROIZVOĐAČ

1.

Usnici za spirometar fi 28 mm 1 mm

Kom
35.000
2.

Usnik 65 mm x fi 28 deblji zid 1,15 mm

kom
7.000
UKUPNO:
ROK ISPORUKE: _______________________

UKUPNA VREDNOST PONUDE bez PDV:________________________

MESTO ISPORUKE:_____________________

IZNOS PDV: ______________________
ROK PLAĆANJA: ________________u danima

(zahtev Naručioca je 90 dana )

ROK VAŽENJA PONUDE :_____________________

UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV: _______________________

M.P. POTPIS PONUĐAČA

(NOSIOCA PONUDE )


Ponuda se ocenjuje u celosti/ obavezno moraju biti ponuđene sve stavke u ovom obrascu / popuniti uredno i čitko bez pravopisnih grešaka/ kod svake pozicije gde se pojavljuje komercijalni naziv proizvoda podrazumeva se „ILI ODGOVARAJUĆI“

BROJ PONUDE PONUĐAČA__________

DATUM IZDAVANJA PONUDA:________
PODACI O PONUĐAČU ( NOSIOCA PONUDE)
NAČIN PODNOŠENJA PONUDE: NAZIV PONUĐAČA:______________________ KONTAKT OSOBA: ___________________

Samostalno


zajednička ponuda

SEDIŠTE: _______________________ TELEFON:____________________________

sa podizvođačem

ADRESA: _______________________________ TELEFAKS:__________________________

PIB: ____________________________________ E-MAIL: ____________________________

MATIČNI BROJ: _________________________ BR. RAČUNA: ________________________OVLAŠĆ.POTPISNIK: ____________________ NAZIV BANKE: ______________________

OBRAZAC PONUDE

PARTIJA br.7-Drveni štapićiR

brNAZIV DOBRA

JEDINICA MERE

JEDINIČNA CENA BEZ PDV

Ukupno

DIN

KOLIČINA

VREDNOST

BEZ PDV

STOPA PDV

JEDINIČNA CENA SA PDV

UKUPNA VREDNOST SA PDV

PROIZVOĐAČ

1.

DRVENI ŠTAPIĆI- NAMOTANI NESTERILNI

Kom
10.000
2.

DRVENI ŠTAPIĆI- NENAMOTANI

kom
10.000
UKUPNO:
ROK ISPORUKE: _______________________

UKUPNA VREDNOST PONUDE bez PDV:________________________

MESTO ISPORUKE:_____________________

IZNOS PDV: ______________________
ROK PLAĆANJA: ________________u danima

(zahtev Naručioca je 90 dana )

ROK VAŽENJA PONUDE :_____________________

UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV: _______________________

M.P. POTPIS PONUĐAČA

(NOSIOCA PONUDE )


Ponuda se ocenjuje u celosti/ obavezno moraju biti ponuđene sve stavke u ovom obrascu / popuniti uredno i čitko bez pravopisnih grešaka/ kod svake pozicije gde se pojavljuje komercijalni naziv proizvoda podrazumeva se „ILI ODGOVARAJUĆI“

BROJ PONUDE PONUĐAČA__________

DATUM IZDAVANJA PONUDA:________
PODACI O PONUĐAČU ( NOSIOCA PONUDE)
NAČIN PODNOŠENJA PONUDE: NAZIV PONUĐAČA:______________________ KONTAKT OSOBA: ___________________

Samostalno


zajednička ponuda

SEDIŠTE: _______________________ TELEFON:____________________________

sa podizvođačem

ADRESA: _______________________________ TELEFAKS:__________________________

PIB: ____________________________________ E-MAIL: ____________________________

MATIČNI BROJ: _________________________ BR. RAČUNA: ________________________

OVLAŠĆ.POTPISNIK: ____________________ NAZIV BANKE: ______________________

OBRAZAC PONUDE

PARTIJA br.8-NebulizatorR

brNAZIV DOBRA

JEDINICA MERE

JEDINIČNA CENA BEZ PDV

Ukupno

DIN

KOLIČINA

VREDNOST

BEZ PDV

STOPA PDV

JEDINIČNA CENA SA PDV

UKUPNA VREDNOST SA PDV

PROIZVOĐAČ

1.

Nebulizator-raspršivač sa graduisanim dozerom za lekove, standardnim dnom sa konekcijom za O2 crevo, 22F konekcijom za masku , T-konekciju ili usnik za terapiju. Mogućnost upotrebe-terapije na pacijentima u ležećem -horizontalnom položaju.

Kom
100
UKUPNO:
ROK ISPORUKE: _______________________

UKUPNA VREDNOST PONUDE bez PDV:________________________

MESTO ISPORUKE:_____________________

IZNOS PDV: ______________________
ROK PLAĆANJA: ________________u danima

(zahtev Naručioca je 90 dana )

ROK VAŽENJA PONUDE :_____________________

UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV: _______________________

M.P. POTPIS PONUĐAČA

(NOSIOCA PONUDE )


Ponuda se ocenjuje u celosti/ obavezno moraju biti ponuđene sve stavke u ovom obrascu / popuniti uredno i čitko bez pravopisnih grešaka/ kod svake pozicije gde se pojavljuje komercijalni naziv proizvoda podrazumeva se „ILI ODGOVARAJUĆI“

BROJ PONUDE PONUĐAČA__________

DATUM IZDAVANJA PONUDA:________
PODACI O PONUĐAČU ( NOSIOCA PONUDE)
NAČIN PODNOŠENJA PONUDE: NAZIV PONUĐAČA:______________________ KONTAKT OSOBA: ___________________

Samostalno


zajednička ponuda

SEDIŠTE: _______________________ TELEFON:____________________________

sa podizvođačem

ADRESA: _______________________________ TELEFAKS:__________________________

PIB: ____________________________________ E-MAIL: ____________________________

MATIČNI BROJ: _________________________ BR. RAČUNA: ________________________OVLAŠĆ.POTPISNIK: ____________________ NAZIV BANKE: ______________________

OBRAZAC PONUDE

PARTIJA br.9- Supraglostička sredstva

R

br

NAZIV DOBRA

JEDINICA MERE

JEDINIČNA CENA BEZ PDV

Ukupno

DIN

KOLIČINA

VREDNOST

BEZ PDV

STOPA PDV

JEDINIČNA CENA SA PDV

UKUPNA VREDNOST SA PDV

PROIZVOĐAČ

1.

Supraglotički ervej sa gel kafom bez naduvavanja i epiglotis blokatorom, sa konekcijom za O2, držač maske, lubrikant, crevo za sukciju, veličine za odrasle (3,4,5), "i-gel resus O2 pack"

Kom
50
2.

Supraglotički ervej sa gel kafom bez naduvavanja i epiglotis blokatorom, veličine za decu (1/1,5/2/2,5), "i-gel"

kom
20
UKUPNO:
ROK ISPORUKE: ______________________

UKUPNA VREDNOST PONUDE bez PDV:________________________

MESTO ISPORUKE:_____________________

IZNOS PDV: ______________________
ROK PLAĆANJA: ________________u danima

(zahtev Naručioca je 90 dana )

ROK VAŽENJA PONUDE :_____________________

UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV: _______________________

M.P. POTPIS PONUĐAČA

(NOSIOCA PONUDE )


Ponuda se ocenjuje u celosti/ obavezno moraju biti ponuđene sve stavke u ovom obrascu / popuniti uredno i čitko bez pravopisnih grešaka/ kod svake pozicije gde se pojavljuje komercijalni naziv proizvoda podrazumeva se „ILI ODGOVARAJUĆI“

BROJ PONUDE PONUĐAČA__________

DATUM IZDAVANJA PONUDA:________
PODACI O PONUĐAČU ( NOSIOCA PONUDE)
NAČIN PODNOŠENJA PONUDE: NAZIV PONUĐAČA:______________________ KONTAKT OSOBA: ___________________

Samostalno


zajednička ponuda

SEDIŠTE: _______________________ TELEFON:____________________________

sa podizvođačem

ADRESA: _______________________________ TELEFAKS:__________________________

PIB: ____________________________________ E-MAIL: ____________________________

MATIČNI BROJ: _________________________ BR. RAČUNA: ________________________

OVLAŠĆ.POTPISNIK: ____________________ NAZIV BANKE: ______________________

OBRAZAC PONUDE

1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət