Ana səhifə

Doğum Yeri ve Yılı : Ankara, 25. 08. 1950


Yüklə 120.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü120.5 Kb.
N. LEYLA AÇAN 1. KİŞİSEL BİLGİLER

Adı ve Soyadı : Naciye Leyla Açan

Doğum Yeri ve Yılı : Ankara, 25.08.1950

Uyruğu : T.C.

Medeni Hali : Evli, 1 çocuklu


Ünvan ve Görev : Prof. Dr., Öğretim Üyesi

Adres : Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, 06100, Ankara

Telefon : 0312-305 1652/124

Faks : 0312-3245885

E-posta : nla@hacettepe.edu.tr

2. EĞİTİM

Lise : Fen Lisesi, Ankara, Haziran 1967

Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 1 Ağustos 1972

Yüksek Lisans : Biyokimya, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Biyokimya, Şubat 1984Tıpta Uzmanlık : Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 1982

Doktora : Biyokimya, Hacettepe Universitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1984

Doçentlik : Biyokimya, Nisan 1994
3. AKADEMİK DENEYİM

2003 – Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı.

1995- 2003, Doçent Dr. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı

1992-1995, Yardımcı Doçent Dr, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı

1982-1992, Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı


1973-1982, Asistan, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı

4. VERDİĞİ DERSLER

Mezuniyet Öncesi:

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 1 ve Dönem 2 Türkçe ve İngilizce gruplarına “Biyokimya” ve “Metabolizma” dersleri.Mezuniyet Sonrası:

BİK 603: Biyokimyaya Giriş 1

BİK 619: Biyokimya Laboratuvar Çalışması.

BİK 641: Biyokimyada Araştırma Teknikleri 1

BİK 702: Protein Biyokimyası ve Proteomik

5. ÇALIŞMA ALANLARI

Peptid ve Protein Kimyası, Proteomik, Enzimoloji, Ribozom-dışı Peptid Sentezi, Mikrobial Biyokimya, Biyoteknoloji, İlaç tasarımı6. YAPILAN TEZLER

-Siklik AMP’nin Lipaz Aktivasyonuna Etkisi, Tıpta Uzmanlık Tezi, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı,1982.


-İnsan Alyuvar Pirüvat Kinazının Bromopirüvat ile Modifikasyonu”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Universitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1984.


-Koyun Beyni Glutatyon Redüktazının Saflaştırılması ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Hacettepe Universitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,1990.7. YAPTIRILAN TEZLER

- Doktora: Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PCR) ve Floresans Rezonans Enerji Transferi (FRET) ile Mutasyon Saptanması ve Yöntemin Tüberküloz Basillerinin Rifamisin Türevlerine Direncinin Araştırılmasında Kullanılması (Doç. Dr. Tanıl Kocagöz, H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2001).

-Doktora: Topoizomerazların Kinetik Davranışı ve Etki Mekanizmasının İncelenmesi (Dr. Aslı Pınar, H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nisan 2005).

-Doktora: IKK/NF-kappaB Sinyal İletim Yolunun Prostat Kanserinin Gelişim Sürecindeki Rolü (Esra Büber, devam ediyor).

-Tıpta Uzmanlık: Mycobacterium phlei hücre ekstraktlarının sitokin aktivasyon ve antifungal etkisi, etkiden sorumlu bileşenlerin araştırılması (Dr. Bağnu Orhan, Ocak 2008).

-Bilim Uzmanlığı: Sringomisinin E’nin Pseudomonas syringae pv. syringae B359 Suşundan Saflaştırılması ve Bazı Özelliklerinin Tanımlanması (Biol. Esra Büber, H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2001).

-Bilim Uzmanlığı: Mesane Tümörü Tedavisinde Etkili Olan Mikobakteri Hücre Duvarı Bileşenleri (Zehra Stara Yüksel, Marmara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü, ortak danışman Prof. Dr. Beyazıd Çırakoğlu, Eylül 2009).

-Bilim Uzmanlığı: Mesane Tümörünü Tedavi Edici Etkiden Sorumlu Mikobakteri Hücre Duvarı Bileşenlerinin HPLC ile Ayrıştırılması (Biyol. Zeliha Ertürk, H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, devam ediyor).

8. PROJELER

 1. TÜBİTAK Altyapı Destek Projesi (TBAG-AY/133) “Sringomisin Biyosentezi”, Proje Yürütücüsü. Tamamlandı, 1998.

 2. Hacettepe Üniversitesi Araştırma Birimi Projesi (0102101019) “Pseudomonas syringae pv. syringae B359’dan Siringomisin E ve Siringopeptin 22’nin Saflaştırılması ve Antimikobakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması”, Proje Yürütücüsü. Tamamlandı, 2004 .

 3. Hacettepe Üniversitesi Araştırma Birimi, Doktora Tezi Projesi (01.T09.102.002) “Topoizomeraz I’in Saflaştırılması ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi”, Proje Yürütücüsü. Tamamlamdı, 2005.

 4. Hacettepe Üniversitesi Araştırma Birimi, Altyapı Projesi (03G31) “Yüzeysel Mesane Tümörlerinde Mikobakteri Hücre Duvarı Ekstresinin Antitümöral Etkisi”, Proje Yürütücüsü. Tamamlandı, 2009.

 5. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, SANTEZ projesi, SBAG-SANTEZ-5 (105S361), “Mesane Tümörü Tedavisinde Etkili Olan Mycobacterium phlei Hücre Duvarı Bileşenlerinin Araştırılması”, Proje Yürütücüsü. Tamamlandı, 2010.

 6. Hacettepe Üniversitesi, Araştırma Birimi, Hızlı Destek Projesi (09 D06 101 003) “IKK/NF-kappaB Sinyal Ġletim Yolunun Prostat Kanserinin Gelişim Sürecindeki Rolü”, Proje Yürütücüsü. Devam ediyor.

 7. Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (9601 101 011): “Diyetle Alınan Selenyumun Çeşitli Dokularda Glutatyon Redüktaz ve Glutatyon Peroksidaz Aktivitelerine Etkisi ve Kadmiyum Toksisitesi ile İlişkisi” , Araştırmacı (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. E. Ferhan Tezcan). Tamamlandı, 1998.

 8. Ankara Üniversitesi Araştırma Birimi, Altyapı Projesi (20010803030): “Bazı Heterosiklik Bileşiklerin DNA Topoizomeraz Enzim İnhibitör Etkileri ve Moleküler Modelleme Teknikleri Kullanılarak Kemoterapötik Etkili Yeni İlaç Etken Madde Tasarım Çalışmaları" , Araştırmacı (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. İsmail Yalçın). Tamamlandı, 2005.

 9. Hacettepe Üniversitesi Araştırma Birimi, Altyapı Projesi (03 6 015) “Protein Saflaştırılması, Tanımlanması ve Enzimoloji Laboratuvarının Yenilenmesi”, Yardımcı Araştırmacı, (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. E. Ferhan Tezcan). Devam ediyor.

 10. Hacettepe Üniversitesi Araştırma Birimi Projesi (03 G 57) “Biyokimya Pratiklerinde Spektrofotometrik Yöntemlerin Klorimetrik ve Titrimetrik Yöntemlere Üstünlüğü”, Yardımcı Araştırmacı, (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nazmi Özer). Devam ediyor.

9. YURTDIŞI DENEYİMİ

Misafir Doçent olarak görev:

1995 ve 1996 yıllarında: Berlin Teknik Üniversitesi, Max Volmer Biyofizikokimya ve Biyokimya Enstitüsü, Berlin, Almanya.

Katıldığı Uluslararası Kurs ve Çalıştaylar:

Cellular and Molecular Control of Direct Cell Interactions in Developing Systems, NATO Advanced Study Institute, Eylül 10-22, 1984, Banyuls/Mer, Fransa;

Advanced Electrophoretic Techniques, FEBS Practical Course, Sept. 22 - Oct. 1, 1985, Rome, Italy;

Protein Structure, Function and Design, NATO Advanced Study Institutes, Ağustos 30 - Eylül 12, 1993, Spetsai, Yunanistan;

Mikromethoden in der Proteinchemie, Max-Planck-Institut für Biochemie Martinsried, Haziran 26-30, 1995, Münih, Almanya;

Proteomics: Focus on protein interactions, The ESF programme on Integrated Approaches for Functional Genomics Workshop, Mayıs 11–13 2001, Villa Mondragone, Frascati, Roma, Italya;

Predicting the 3D Structure of Difficult Proteins, 3rd Bologna Winter School on Biotechnology, Şubat 3-9, 2002, Bologna, İtalya;

Toxicogenomics and Proteomics, NATO Advanced Research Workshop, Ekim 16-20, 2002 Prag, Çek Cumhuriyeti (davetli konuşmacı);

Mining of High-Throughput Data in Functional Genomics, Mayıs 8 - 9 2007, Coleraine, Kuzey İrlanda;

Key Guidelines for Reporting Health Research Studies for Medical Journal Editors, MedicRes (Medical Research Support) 2011 Çalıştayı, 27 Mart 2011, İstanbul.

10. ÜYELİKLER

Türk Biyokimya Derneği:

Sayman: 1988-1990,

Denetleme Kurulu Üyesi: 1990-1992,

Genel Sekreter: 1992-1994.

European Federation of Biotechnology

Human Proteome Organization

FEBS (Federation of European Biochemical Societies) Konsey Üyesi: 1989-1990 arası11. ÖDÜLLER VE BURSLAR

-FEBS 25. Yıl Ödülü (1989),

-Hacettepe Üniversitesi, 1994-1995 ve 1995-1996 Akademik Yılları Bilimsel Teşvik Ödülü.

NATO B2, Yurtdışı doktora sonrası araştırma bursu (1995, 3 ay)

TÜBİTAK-DFG, Bilimsel Değişim Bursu (1995, 3 ay)

12. YABANCI DİLLER: İngilizce, Almanca

13. dİğer görev ve faalİyetler

Editörlük:

2003- Yardımcı Editör, Turkish Journal of Biochemistry – Türk Biyokimya Dergisi (yer aldığı indeksler: SCI expanded, Journal Citation Reports/Science Edition, Chemical Abstracts, Directory of Open Access Journals, Index Copernicus, Embase, Scopus, Ulakbim Türk Tıp Dizini, Ulrich’s Periodical Directory, EBSCO, Türkiye Atıf Dizini)

1988-1990, Yayın Kurulu Üyesi, Türk Biyokimya Dergisi,

1988-1990, Yayın Kurulu Üyesi, Klinik Laboratuvar Bülteni

2000- Danışma Kurulu Üyesi, Türkiye Klinikleri

Hakemlik:

Türk Biyokimya Dergisi/Turkish Journal of Biochemistry, Bioorganic and Medicinal Chemistry, Journal of Diabetes and its Complications, Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, Neuroscience Letters, Gazi Medical Journal, Turkish Journal of Medical Sciences, Turkish Journal of Biology, Türkiye Klinikleri.Üniversite dışı kurumlarda yapılan danışmanlıklar:

2007, 2008: Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (FP7) Danışmanlığı

1995 yılından beri değişik yıllarda TUBİTAK, İstanbul Üniversitesi; Ankara Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Danışmanlıkları.

Bilimsel Kongre Düzenleme Kurulları:

Türk Biyokimya Derneği’nin düzenlediği 9. (1989) ve 11. (1992) Ulusal Biyokimya Kongrelerinde Organizasyon Komitesi Üyesi; 12. Ulusal Biyokimya Kongresi (1994) Kongre Sekreteri.

Uluslararası Avrupa Biyokimya Federasyonu, 31. FEBS Kongresi (2006) düzenleme kurulu üyesi.

Bilimsel Danışma Kurulu Üyelikleri:

Türk Biyokimya Derneği’nin düzenlediği: 2. Uluslararası Biyobilim Günleri (2000), 13. Balkan Biochemical Biophysical Days (2003), XV. Congress of Balkan Clinical Laboratories Federation (2007); 16. (2000), 18. (2004), 19. (2005), 20. (2008), 21. (2009), 22. (2010) Ulusal Biyokimya Kongreleri.

GATA Biyokimya ve Kl Biyokimya AD ve Mersin Üniversitesi Tıbbi Biyokimya AD Başkanlığı’nın dizenlediği 1. Ulusal Homosistein ve ADMA Sempozyumu.

2006 yılından beri Türk Biyokimya Derneği Bilimsel Yeterlilik Kurulu Üyesi.14. YAYINLAR

Ektedir.


15. ATIFLAR

Kaynak Web of Science olmak üzere 15 Nisan 2011 itibariyle atıf sayısı 186, h faktörü= 716. PATENTLER

Yüzeyel mesane tümörü tedavisinde kullanılabilecek farklı mikobakteri hücre duvarı ekstreleri konusunda 4 adet patent.17. KONFERANS VE DAVETLİ KONUŞMALAR

Syringomycin biosynthesis, Berlin Teknik Üniversitesi Max-Volmer Biyofiziksel Kimya ve Biyokimya Enstitüsü, 21 Haziran 1995, Berlin, Almanya.

Metabolic Diseases and Pathogenic Bacterial Proteomes, NATO Advanced Research Workshop on Toxicogenomics and Proteomics, 18 Ekim 2002, Prag, Çek Cumhuriyeti.

Therapeutic Effects of Mycobacterial Cell Wall Extracts, 3rd Central and Eastern European Proteomic Conference, 8 Ekim 2009, Budapeşte, Macaristan (oral presentation).

Mikobakteri Hücre Duvarı Ekstrelerinin Yüzeyel Mesane Tümörü Tedavisindeki Olası Rolü, 22 Ulusal Biyokimya Kongresi, 29 Ekim 2010, Eskişehir.

ULUSLARARASI İNDEKSLERDEKİ YAYINLAR (SCI ve SCI-Exp* kapsamında)

Makaleler:

 1. Acan NL, Tezcan EF (1989) Sheep brain glutathione reductase: purification and general properties, FEBS Lett, 250: 72-74.

 2. Acan NL, Tezcan EF (1991) Kinetic properties of sheep brain glutathione reductase, Enzyme, 45: 121-124.

 3. Acan NL, Tezcan EF (1995) Inhibition kinetics of sheep brain glutathione reductase by cadmium ion, Biochem Mol Med, 54: 33- 37.

 4. Turan B, Desilets M, Acan LN, Hotomaroglu O, Vannier C, Vassort G (1996) Oxidative effects of selenite on rat ventricular contractility and Ca movements, Cardiovasc Res, 32: 351- 361.

 5. Ulusu NN, Kuş MS, Açan NL, Tezcan EF (1999 ) A rapid method for the purification of glucose-6-phosphate dehydrogenase from bovine lens, Int J Bioch Cell Biol, 31: 787-796.

 6. Ulusu NN, Acan NL, Turan B, Tezcan EF (2000) The effect of selenium on glutathione redox cycle enzymes of some rabbit tissues, Trace Elem Electrolytes, 17:25-29.

 7. Turan B, Açan NL, Ulusu NN, Tezcan EF (2001) A comparative study on effect of dietary selenium and vitamin E on some antioxidant enzyme activities of liver and brain tissues, Biol Trace Elem Res, 81(2): 141-152.

 8. Acan NL, Özer N (2001) Modification of human erythrocyte pyruvate kinase by active site directed reagent: Bromopyruvate J Enzyme Inhib, 16(5):457-64.

 9. Buber E, Stindl A, Acan NL, Kocagoz, T, Zoche, R (2002) Antimicrobial activity of lipodepsipeptides produced by Pseudomonas syringae pv. Syringae B359, Natural Product Letters, 16(6): 419-423.

 10. Ulusu NN, Açan NL, Turan B, Tezcan EF (2003) Inhibition of glutathione reductase by cadmium ion in some rabbit tissues and the protective role of dietary selenium, Biol Trace Elem Res 91 (2): 151-156.

 11. Pinar A, Yurdakul P, Yildiz I, Temiz-Arpaci O, Acan NL, Aki-Sener E, Yalcin I (2004) Some fused heterocyclic compounds as eukaryotic topoisomerase II inhibitors, Biochem Biophys Res Commun 317: 670-674.

 12. Can B, Ulusu NN, Kilinc K, Acan NL, Saran Y, Turan B (2005) Selenium treatment protects diabetes-induced biochemical and ultrastructural alterations in liver tissue. Biol Trace Elem Res 105 (1-3) 135-50

 13. Pınar A, Açan NL, Özer N (2008) Partial Purification of Topoisomerase I from Mycobacterium phlei, Turk J Med Sci 38(3) 251-256

 14. Yuksel ZS, Buber E, Kocagoz , Alp A, Saribas Z, Acan NL (2011) Mycobacterial Strains That Stimulate the Immune System Most Efficiently as Candidates for the Treatment of Bladder Cancer, J Mol Microbiol Biotechnol 20, 24–28

 15. Orhan B, Büber, E, Keskin S, Çelikbıçak Ö, Salih B, Alp A, Sarıbaş, Z., Özen H, Açan NL, Therapeutic effects of Mycobacterium phlei cell wall extracts, Turk J Med Sci (baskıda)

Tam metni kitap halinde yayınlanmış kongre sunumları (Proceedings):

 1. Acan NL, Tezcan EF (1991) FAD Binding Properties of brain glutathione reductase, Curti B, Ronchi S, Zanetti G (Eds), Flavins and Flavoproteins 1990, s:545-548, Walter de Gruyter Co., Berlin.

 2. Acan NL, Tezcan EF (2002) Sheep brain glutathione reductase: Purification and some properties, Sener, B. (ed.) Biodiversity, Biomolecular Aspects of Biodiversity and Innovative Utilization, s: 341-343, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York,

 3. Acan NL (2004) Non-ribosomal peptide synthetases for the production of bioactive peptides with syringomycin synthetase as an example, Valdes, J.J., Sekowski, J.W. (eds), Toxicogenomics and Proteomics, p: 125-133, NATO Science Series, IOS Press, Amsterdam.


DİĞER İNDEKSLERDEKİ YAYINLAR (Chemical Abstracts)
 1. Sazcı A, Açan NL (1986) Tutuklanmış enzim ve hücrelerin üretim ve kullanılmaları, Doğa Türk Biyoloji Dergisi, 10: 121-126.

 2. Açan NL, Tezcan EF (1988), Koyun beyni glutatyon redüktazının saflaştırılması, Biyokimya Dergisi, 13(3):1-7

 3. Acan NL, Tezcan EF (1992), Glutatyon redüktaz, Biyokimya Dergisi, 17(2): 67-83.

 4. Özalp M, Şener B, Açan NL (2000), Sringomisin ve sringopeptinlerin kısmen saflaştırılması, Biyokimya Dergisi, 25(1): 11-14.

 5. Ulusu NN, Açan NL, Turan B, Tezcan EF (2002) Effect of cadmium ion on glutathione reductase and glutathione peroxidase activity of rat liver and the relationship with dietary selenium, Biyokimya Dergisi, 27(2): 43-46.

 6. Laleli Y, Açan NL, Çokuğraş AN, Pişkin AK (2003) Editörden [Editorial] Turk J Biochem 28 (1): 2 http://turkjbiochem.com/2003/002.pdf

 7. Pişkin AK, Çokuğraş AN, Açan NL, Laleli Y (2003) Editörden [Editorial] Turk J Biochem 28 (2): 31 http://turkjbiochem.com/2003/031.pdf

 8. Pişkin AK, Çokuğraş AN, Açan NL, Laleli Y (2004) Editörden [Editorial] Turk J Biochem 29 (2): 177 http://turkjbiochem.com/2004/177.pdf

 9. Pişkin AK, Çokuğraş AN, Açan NL, Laleli Y (2004) Editörden [Editorial] Turk J Biochem 29 (3): 215 http://turkjbiochem.com/2004/215.pdf

 10. Pişkin AK, Çokuğraş AN, Açan NL, Laleli Y (2004) Editörden [Editorial] Turk J Biochem 29 (4): 255 http://turkjbiochem.com/2004/255.pdf

 11. Pişkin AK, Çokuğraş AN, Açan NL, Laleli Y (2005) Editörden [Editorial] Turk J Biochem 30 (2): 263 http://turkjbiochem.com/2005/263.pdf

 12. Pişkin AK, Çokuğraş AN, Açan NL, Laleli Y (2005) Editörden [Editorial] Turk J Biochem 30 (3): 271 http://turkjbiochem.com/2005/271.pdf

 13. Açan NL, Pişkin AK, Çokuğraş AK, Laleli Y (2006) 30. Yılımızı Kutluyoruz [We are Celebrating the 30th Anniversary] Türk Biyokimya Dergisi, 31, 1, 2006. http://turkjbiochem.com/2006/1.pdf

 14. Açan NL, Pişkin AK, Çokuğraş AK, Laleli Y (2006) Editörden/Editorial: 30 Yılın Değerlendirilmesi [Evaluation of the Thirty Years], 31(2), 48-50 http://turkjbiochem.com/2006/48.pdf

.

ULUSAL YAYINLAR

 1. Değer T, Açan NL (1979) Agaroz jelde lipoprotein elektroforezi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 32: 7-14.

 2. Açan NL, Tezcan EF (1994) Inhibition of brain glutathione reductase by sodium arsenite, Marmara Medical Journal, 7(3): 115-118.

 3. Açan NL, Tezcan EF (1994) Koyun beyni glutatyon redüktazının NADH ile reaksiyon mekanizması, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2):8-14.

 4. Açan NL, Tezcan, EF (1994) Katalitik antikorlar. Doktor, Genel Tıp Derleme Dergisi , 2: 235-238.

 5. Acan L, Stindl A, Zocher R (2001) Purification of a syringomycin synthesizing enzyme from Pseudomonas syringae pv. syringae B359, Demirbağ, Z. (Ed) Proceedings of the 1st Eurasian Congress of Molecular Biotechnology, Vol.1, s:10-14, Karadeniz Technical University Publishing Section, Trabzon.

 6. Büber E, Açan NL (2004) Ribozom dışı yolla sentezlenen biyoaktif peptidler. Hacettepe Tıp Dergisi 35, 43-48.

 7. Pişkin AK, Çokuğraş AN, Açan NL, Laleli Y, “Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlarının Uluslararası Boyut Kazanmasına Yardımcı Olabilecek Bazı Girişimler” Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık – 2007, ULAKBİM Sempozyum Kitabı, Doç. Dr. Orhan Yılmaz (Editör), Ankara 2007, s: 198-200.

DERGİ ÖZEL SAYILARINDA YAYINLANMIŞ TEBLİĞ ÖZETLERİ:

 1. Açan, NL, Kılınç K, Özer N (1983) İnsan alyuvar pirüvat kinazının aktif bölge yönelimli reaktif bromopirüvat ile modifikasyonu, Biyokimya Dergisi Kongre Özel Sayısı, 8:14-15.

 2. Açan, NL, Tezcan EF (1987) Koyun beyni glutatyon redüktazının saflaştırılması, Biyokimya Dergisi, Kongre Özel Sayısı, 12:46-47.

 3. Açan NL, Tezcan EF. (1988) Affinity purification of sheep brain glutathione reductase, Marmara Medical Journal, Special Issue, 1:7.

 4. Açan NL, Tezcan EF (1989) The reaction mechanism of brain glutathione reductase, Biyokimya Dergisi, Kongre Özel Sayısı, 14:326-327.

 5. Acan L, Stindl A, Zocher R. (1995) Biosynthesis of syringomycin, Biol. Chem. Hoppe-Seyler, 376: S79.

 6. Ulusu NN, Acan NL, Turan B, Tezcan EF (1998) Effects of dietary selenium on the glutathione reductase and glutathione peroxidase activity of rat liver and the relationship with Cd2+ toxicity, Balkan Journal of Clinical Laboratory, 5(2): 91.

 7. Ulusu NN, Kuş MS, Açan NL, Tezcan EF (1998) Kinetic properties of glucose-6-phosphate dehydrogenase from bovine lens, Balkan Journal of Clinical Laboratory, 5(2): 69.

 8. Acan NL, Tezcan EF (2002) Reaction mechanism of sheep brain glutathione reductase with NADH, Eur J Biochem 269 (Supp 1): 65.

 9. Ulusu NN, Kilinc K, Turan B, Acan NL (2002) Effect of selenium treatment on glutathione redox system in diabetic rat liver, Eur J Biochem 269 (Supp 1): 88.

 10. Pinar A, Yurdakul P, Yalcin I, Aki-Sener E, Temiz-Arpaci O, Acan NL (2002) Eukaryotic topoisomerase II activity of some novel fused heterocyclic compounds, Eur J Biochem 2002, 269 (Supp 1): 97.

 11. Ulusu NN, Acan NL, Turan B (2003) A comparative study on effects of sodium selenite in altered antioxidant defences of heart and liver in diabetes, Turk J Biochem, 28: 207.

 12. Orhan B, Büber E, Sarıbaş, Z, Keskin S, Özalp M, Alp, A, Özen, H, Açan, NL (2003) Investigation of the peptide secondary metabolites produced by Mycobacterium phlei, Turk J Biochem, 28: 207.

 13. Zeynep S, Keskin SM, Buber E, Alp A, Acan L, Eskicorabci S, Ozen H (2004) Mycobacterium phlei extract: A candidate for the treatment of carcinoma insitu of the bladder, J Urol 171 (4): 191-191 Suppl. S

 14. Buber E, Keskin S, Orhan B, Saribas Z, Alp A, Ozen H, Acan NL (2005) Immunostimulating activity of Mycobacterium phlei cell extracts; FEBS J, 272 (Suppl 1): 288.

 15. Buber E, Alp A, Acan NL (2005) Purification and investigation of the antimycobacterial activity of Syringomycin E, FEBS J, 272 (Suppl 1): 508-509.

 16. Buber E, Orhan B, Çelikbıçak O, Salih B, Keskin MS, Saribas Z, Alp A, Ozen H, Acan NL (2006) Investigation of Mycobacterium phlei cell extracts by MALDI-MS, FEBS J, 273 (Suppl 1): 254-254

 17. Pinar, A, Yurdakul, P, Temiz-Arpaci, O, Tekiner-Gulbas B, Yildiz I, Aki-Sener E, Yalcin I, Ileri O, Acan NL (2006) Eukaryotic topoisomerase I activity of some benzoxazole compounds FEBS JOURNAL 273 (Suppl 1): 70-70

 18. Yüksel ZS, Büber E, Sarıbaş Z, Alp A, Kocagöz T, Açan NL (2008) Mesane Kanseri Tedavisinde Kullanılabilecek Mikobakteri Ekstrelerinin Sitokin Salınımına Etkisi, Turk J Biochem 33(S): 216-217

 19. Yırtıcı Ü, Büber E, Çelik S, Ergene A, Açan NL (2009) Centaurea gigantea bitkisine ait ekstrenin kanser hücrelerindeki sitotoksik etkisi, Turk J Biochem 34(S): 152-153

 20. Büber E, Stara Yüksel Z, Yırtıcı Ü, Ertürk Z, Açan NL (2009) Bazı mikobakteri ekstrelerinin mesane tümör hücreleri üzerindeki sitotoksik etkileri Turk J Biochem 34(S): 181-182

 21. Açan NL, Büber E (2010) Mikobakteri Hücre Duvarı Ekstrelerinin Yüzeyel Mesane Tümörü Tedavisindeki Olası Rolü, Turk J Biochem 35(S): 59

 22. Büber E, Yüksel ZS, Kocagöz T, Alp A, Sarıbaş Z, Açan NL (2010) Mesane Tümörü Tedavisinde Yararlı Olabilecek Mikobakteri Suşları, Turk J Biochem 35(S): 169 Ertürk Z, Büber E, Çelikbıçak Ö, Salih B, Açan NL (2010)

 23. Mycobacterium brumae Hücre Duvarı Bileşenlerinin HPLC ile İncelenmesi, Turk J Biochem 35(S): 324Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət