Ana səhifə

Devaljin enjeksiyonluk Çözelti Non-steroid Antienflamatuar BİLEŞİMİ


Yüklə 40.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü40.5 Kb.
Prospektüs

 

Sadece Hayvan Sağlığında KullanılırDEVALJİN

Enjeksiyonluk Çözelti

Non-steroid Antienflamatuar

BİLEŞİMİ

DEVALJİN Enjeksiyonluk Çözelti, her ml’de 0.5 g Metamizol Sodyum içeren, karakteristik kokulu, renksiz, berrak bir çözeltidir.

 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

DEVALJİN Enjeksiyonluk Çözelti, bir pirazolon türevi olan piramidon molekülünün değiştirilmesi ile elde edilmiş non-steroid bir antienflamatuvardır. Evcil hayvanlarda her türlü ağrı ve sancı durumlarında parenteral kullanılan analjezik, spazmolitik, antipiretik, antiromatizmal ve genel sedatif etkili bir preparattır. Merkezi sinir sistemindeki ağrı ile ilgili merkezlerin ağrı algılama eşiğini yükseltmek suretiyle analjezik etki gösterir.

Otonom merkezleri uyararak antispazmodik etki oluşturur. Dolayısıyla peristaltik hareketleri azaltır, fakat tümüyle durdurmaz. Böylece barsak perstaltik hareketleri düzenlenmiş olur. Yine otonom sinir sistemi ile ilişkili olarak, periferik damarlarda dilatasyon sonucu ısı kaybı oluşturarak antipiretik etki oluşturur. Yangılı bölgede damar geçirgenliğini azaltıp, bölgedeki sıvı içeriğinin emilimini hızlandırarak antiromatizmal etki gösterir.

                Metamizol sodyum uygulama  yerinden kolayca ve hızla emilir. Suda kolay çözünür olması yoğun çözeltiler halinde paranterel uygulama olanağı sağlar. Metamizol çabuk metabolize olur, hidrolize uğrar. Metabolitlerinden hiçbiri plazma proteinlerine yaygın bir şekilde bağlanmaz. İlaç uygulandıktan sonra dozun büyük bir kısmı(%90’dan fazlası) idrarla metabolitlerine dönüşerek atılır.

 

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

DEVALJİN Enjeksiyonluk Çözelti, sığır, at ve köpeklerde aneljezik, antipiretik, spazmolitik ve antiromatizmal etki amacıyla;

         Romatizma, akut ve kronik poliartritler, tendinit ve tendovajinit ağrılarında, miyozit, nevrit ve nevralji durumlarında,

         Spazmlı barsak sancılarında, tetanozda ve özofagus spazmlarında, tetani, renal kolikler ve diğer hastalıklarda spesifik tedaviye yardımcı olarak,

         Doğum sancıları ve özellikle doğum anında uterusun spastik halleri, prolapsuslarda,

         Post operatif olarak cerrahi müdahalelerden sonra gelişen ağrı ve sancıların giderilmesinde kullanılır.

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Metamizol sodyumun farmakolojik dozu;  sığırlarda 30 mg / kg canlı ağırlık, atlarda 40 mg / kg, canlı ağırlık, köpeklerde 75 mg/kg canlı ağırlıktır. Gerekli durumda doz 8 saat arayla günde 1-2 kez tekrarlanabilir.

At           :  8 ml /100 kg canlı ağırlık                  Tay         : 4 ml /50 kg canlı ağırlık  

Sığır        :  6 ml /100 kg canlı ağırlık                  Dana      : 3 ml /50 kg canlı ağırlık

Köpek    : 1.5 ml /10 kg canlı ağırlık

 

Gerektiğinde aynı doz yarım saat sonra tekrarlanabilir.DEVALJİN Enjeksiyonluk Çözelti, kas içi veya yavaş damar içi kullanılır.

Uygulama amacına göre gerektiği durumlarda 8 saat ara ile tekrarlanır.

 

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Metamizolün uzun süreli kullanımlarında agranülositosis ve lökopeni oluşabilir. Kemik iliği ve kan yapımı sağlıklı olmayan hayvanlarda kullanılmamalıdır. MSS ve kardiovasküler sistem üzerine etkilerinden dolayı tedavi dozları aşılmamalıdır ve kardiovasküler bozukluk olan hayvanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Kemik iliği ve kanla ilgili problemi olan hastalarda kullanılması tavsiye edilmez.

Protrombin şekillenmesini baskı altına aldığından, uzun süreli uygulamalar sonucunda hayvanlarda kanama eğilimi artar.

Enjeksiyon bölgesinde geçici olarak yangı ve şişkinlik yapabilir. Şişkinlik olduğu takdirde sıcak pansuman uygulanır.

Sürgün, uyuşukluk, sinirlilik, kan işeme, yürüyüş bozukluğu ve serum hastalığı tipinde aşırı duyarlılık, ülserli ağız yangısı, karaciğer ve böbrek yangısına yol açabilir. 

Aşırı duyarlılık halinde kılsız alanlarda ürtiker ve kızarıklıklar görülür.

Metamizole aşırı duyarlı hayvanlarda anaflaktik reaksiyonlar gözlenebilir. Atropin ile müdahale edilir.

 

DOZ AŞIMINDA  BELİRTİLER TEDBİRLER  VE ÖNLEMLER

Aşırı doz halinde ağız kuruluğu, taşikardi, terlemenin ve  gastrointestinal faaliyetin azalması dikkati çeker. Nadir olarak konvulsiyonlar görülür. Atropin ile müdahale edilir. 

 

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

NSAID sınıfındaki diğer ilaçlarla (fenilbutazon, salisilik asit, flunixin meglumine ) antihistaminikler  ve barbituratlar ile birlikte kullanılmamalıdır.

 

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra sığır 12 gün süreyle kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen ineklere uygulanmaz.

 

KONTRENDİKASYONLAR

Böbreklerde prostaglandin sentezini azaltması nedeniyle vücutta su ve tuz tutulmasına yol açarak plazma hacminde artışlara neden olur. Bu sebeple kalp, böbrek ve karaciğer hastalıkları ile kan basıncı yüksek olan hastalarda kullanılmamalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Sindirim sisteminin mekanik tıkanmalarında öncelikle tıkanmanın giderilmesi yönünde önlem alınmalıdır.

Yarış atlarında yarıştan beş gün önce ve beş gün sonra kullanılmamalıdır.

Kardiyovasküler bozukluğu olan ve yaşlı hayvanlarda dikkatle uygulanmalıdır.

Kan tablosunda bozukluk gösteren hayvanlarda tedavi sırasında kan sayımı yapılması önerilir.

Gebelikte kullanım: Nadiren bazı hayvanlarda metamizolün plasentadan geçerek fötusta solunum depresyonuna sebep olabileceği  dikkate alınmalıdır.

 

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

 

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Metamizole aşırı duyarlı olduğu bilinen insanların ürünle temasında dikkatli olunmalı ve deriye teması halinde bol su ile yıkanmalıdır.

 

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Işıktan uzakta, kuru  ortamda, 15-25 C’de saklandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

 

KULLANIM SONU İMHA

Kullanılmayan ambalajlar usulüne uygun şekilde imha edilmelidir.

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 20 ml, 50ml ve 100 ml’lik bal rengi flakonlarda piyasaya arz edilmektedir.

 

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır. (VHR)

 

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 02.08.2004

 

TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NO: 03.06.1971- 3/ 217

 

RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VETAŞ Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul     

Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0 212 697 34 89 e-mail: vetas@vetas.com.tr

               İMALATÇI FİRMANIN ADI VE ADRESİ

DEVA İlaç San. Ve Tic. A . Ş Cebe Ali Bey Sok. No:12  34020   Topkapı /İstanbul Tel: 0212 482 52 00Faks:0 212 482 28 23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət