Ana səhifə

Deney raporu


Yüklə 1.6 Mb.
tarix27.06.2016
ölçüsü1.6 Mb.
M.Hilmi EREN

04 - 98 - 3636
Anorganik Kimya II Lab.

2.Deney Grubuhttp://www.mhilmieren.com

DENEY RAPORU
DENEY ADI Hegsaminnikel(II) Klorür Sentezi (5 No’lu Deney)
DENEY TARİHİ 10 Nisan 2003 Perşembe
AMAÇ Nikel Klörür hegzahidrat ile amonyumun reaksiyonundan Hegsaminnikel(II) Klorür elde edilmesi
TEORİK BİLGİ

Hegsaminnikel(II)KlorürNikel

Nikel beyazımsı gri renkli sert ve sağlam bir metaldir. Ortaçağda Almanya’daki bakır üreticileri cevherleri eritirken karşılaştıkları bu sert metale yer altı cücelerinin bir oyunu olduğunu düşünerek “şeytan bakırı” anlamında Kupfernickel adını vermişler.

Simgesi : Ni Yoğunluğu : 8,9 gr/cm3

Atom No : 28 Erime Noktası : 1455 C

Atom Ağırlığı : 58,71 Kaynama Noktası : 2900 C

Nikel manyetik özelliğe sahiptir. Bu özelliğini 360 C’ye kadar korur.Elde Edilişi

Nikel Pentlandit adı verilen bir cevherden elde edilir. Dünyanın en zengin petlandit

yatakları Küba’da olmakla birlikte en fazla üretim Kanada’da , Ontorio’nun Subbury bölgesinde yapılır.

Başlıca mineralleri;

Pentlandit [(Fe,Ni)9S8] Violarit [(Ni,Fe)3S4]

Ulmanit (NiSbS) Gendorfit (NiAsS)

Millerit (NiS) Garnierit

Nikolit (NiAs) Vermokülitler

Maşarit (Ni11As8) Polidimit

Bazı meteor taşlarında demirle alaşım halinde bulunmaktadır.Kullanım Alanları

Nikel çeliğe katıldığında çeliğin dayanıklılığını arttırır. Motorlu taşıtların motor parçaları ve jet motorları yapımında nikel alaşımlarından faydalanılır. Nikel ile bakır karışımı olan “kupronikel” paslanmaz. Tuzlu su ve kimyasal madde etkisiyle aşınmaya karşı dayanıklı olduğu için kimyasal işlemlerde ve deniz suyu ile temas eden donanımlarda kullanılır. Nikel, demir, krom ve manganez alaşımı olan “Nikrom” dan elektrikli tost makinaları ve ütülerdeki ısıtma telleri (direnç teli) yapılır. Para alaşımları genel olarka bakır ve nikel ihtiva ederler. Çeşitli yüzeyler nikelle kaplanarak parlak ve paslanmaz yüzeyler elde edilebilir.Nikel Bileşikleri ve Değişik Koordinasyon Sayısındaki Kompleksleri

Ni(CO)4 Nikel tetra karbonil NiBr 2 Nikel Bromür

NiCl 2 Nikel klorür NiO Nikel Oksit

NiSO4 Nikel Sülfat
[Ni(NiO3)

[Ni(OH)2]

[Ni(CO)4]

[Ni(C5H5)2]

[Ni(H2O)6]2+

[Ni(OSMe)6]

[Ni(NH3)6] 2+

[Ni(dma)6]2+

[Ni(Cl)4]2-

[Ni(CN)5]3-

[Ni(CN)4]2-

[Ni(NH3)4(H2O)2]2+

[Ni(en)2Cl2]2+

K2[Ni(CN)3]

Manyetik Özellikler

Orbitallerinde çiftlenmemiş elektronu bulunan maddeler paramanyetik, bütün elektronları orbitallerde çiftlenmiş olarak bulunan maddeler ise diyamanyetik özellik gösterirler. Paramanyetik maddeler manyetik kuvvet çizgilerini çeker, diyamanyetik maddeler iter. Bir kristal yapıda yinelenen paramanyetik atomların çiftlenmemiş elektronları paralel spinli olarak yönelirlerse, birbirlerine paralel olan spin manyetik moment vektörlerinin bileşkesinden çok daha kuvvetli bir manyetik alan oluşur. Böyle maddelere ferromanyetik madde denir.Geri Bağlanma

Karbonil ve nitrozil gibi ligandların oluşturduğu komplekslerde merkez atomlarının değerliği düşüktür. Ligandların elektronegtifliği de o kadar yüksek değildir. Bu ligandlar lewis bazı olarak  bağları vasıtasıyla merkez atomuna elektron verir.  bağı yoluyla ligandın merkez atomuna verdiği elektronlar, merkez atomunun dolu d orbitali ile karbonil grubunun boş bağa karşı * orbitali arasında oluşan  bağı yoluyla ligandlara geri dönebilirler. Bu bağlanma türüne geri bağlanma denir.Koordinasyon Bileşiklerinde Geometri

Geçiş metalleri komplekslerinin formüllerinin belirlenmesindeki esaslar, organik kimyadaki karbon atomuna benzetilerek, belirli değerdeki metal atomunun belirli koordinasyon sayısına ve geometriye sahip olması gerektiği düşünülmüştür. Valans Kabuğu Elektron Çifti İtmesi (VSEPR) kuramına göre d orbitallerinde farklı sayıda elektron bulunan merkez atomlarının oluşturdukları komplekslerin geometrileri de farklı olmalıdır. Fakat bazı iyonların merkez atomlarının d orbitallerinde farkılı sayıda elektron olduğu halde aynı geometriye sahip olabilmektedirler.

Geniş metal komplekslerinin yapılarını etkileye faktörler olarak şunlar sayılabilir.


  1. Metalin elektron dizilişi, değerliği ve enerjileri bakımından bağ oluşumuna katılabilecek orbital sayısı

  2. Elektronların çiftlenmiş veya çiftlenmemiş olması

  3. Ligandların özellikleri

  4. Ligandların büyüklükleri ve sterik etkileri

Bileşiklerin geometrisi, merkez atomunun koordinasyon sayısı ile yakından ilgilidir.

Kare düzlem yapıda merkez atoma bağlı dört konum da eşit olmakla birlikte komşulukları aynı derecede değildir. Bu nedenle farklı ligandların girmesi komplekse izomerlik kazandırır. Ligandların biribirine komşu olarak düzenlendiği geometrik izomere cis, biribirine karşıt konumlarda düzenlendiği izomere trans denir. Oktahedron bir yapıda üç eşit ligand merkez atomundan geçmeyen nir düzlem üzerinde bulunursa bu izomere fac (facial) izomeri denir. Üç eşit ligand merkez atomundan geçen bir düzlem üzerinde ise bu izomere mer (meridiyonal) izomer denir.
Hibritleşme Türleri ve Geometrik Yapılar
Koordinasyon Sayısı Hibrit Türü Geometri
2 sp Doğrusal


3 sp2 Düzlem Üçgen

4 sp3 Tetrahedral4 dsp2 Kare Düzlem5 dsp3 Üçgen Çiftpiramit5 dsp3 Kare Piramit


6 d2sp3 Oktahedral[Ni(NH3)6].Cl2 ‘nin (VBT) Valans Bağı Teorisine Göre İncelenmesi


[Ni(NH3)6].Cl2 kompleksi; oktahedral yapıdadır. Koordinasyon sayısı 6 dır. Paramanyetiktir. Dış orbital kompleksidir.EAN ve 18 Elektron Kuralına Göre İncelenmesi


1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2
[Ni(NH3)6].Cl2

EAN ve 18 e kuralına

uymaz.

DENEYİN

YAPILIŞI 3,2 gr NiCl2.6H2O 4 ml sıcak suda çözülür. Üzerine derişik 10 ml NH3 ilave edilir. Oluşan çözelti 60 C sabit sıcaklıkta 10 dk boyunca su banyosunda ısıtılır. Oda sıcaklığında sürekli karıştırılarak soğutulur. 17 C sıcaklığa geldiğinde buz banyosunda 10 dk soğutulduktan sonra 5 ml alkol ilave edilir. Oluşan kristaller süzülerek kurutulur.

NiCl2.6H2O + 6NH3 → [Ni(NH3)6].Cl2 + H2O


NiCl2.6H2O = 237,11 gr/mol [Ni(NH3)6].Cl2 = 231,7 gr/ml

237,71 gr NiCl2.6H2O ‘dan 231,7 gr/mol [Ni(NH3)6].Cl2 elde edilirse


3,2 gr NiCl2.6H2O’dan X gr

X = 3,11 gr [Ni(NH3)6].Cl2 elde edilmeli

Elde edilen miktar = 1,57 gr

Verimi hesap edersek; 100.(1,57 / 3,11) = % 50,4Verim = % 50,4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət