Ana səhifə

Data: 23 martie 2012 clasa: I – a iii-a Şcoala


Yüklə 479.5 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü479.5 Kb.


DATA: 23 martie 2012

CLASA: I – a III-a

ŞCOALA: cu clasele I-VIII Micleşti, jud. Vaslui

INVĂŢĂTOR: Macovei ŞtefanClasa: I

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe

Obiectul: Cunoaşterea mediului înconjurător

Unitatea de învăţare: Fenomene ale naturii

Subiectul: Ziua şi noaptea. Anotimpurile

Tipul lectiei: Recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor

Obiective operaţionale:

a) cognitive:

O1: să cunoască zilele săptămânii şi să recite poezii despre acestea;

O2: să enumere caracteristicile fiecărui anotimp şi lunile acestora;

O3: să enumere activităţile care se desfăşoară în fiecare anotimpşi schimbările din natură;

O4: să stabilească valoarea de adevăr a unor enunţuri date, pe baza cunoştinţelor legate de anotimpuri;

O5: să aplice cunoştinţe în contexte variate;

O6: să adauge unor copaci elemente specifice fiecărui anotimp;

b) afective:

O7: să coopereze în cadrul unui grup de lucru;

O8: să îşi exprime emoţii şi sentimente prin cât mai multe moduri artistice – discipline.
STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: observarea, explicaţia,

conversaţia, exerciţiul, jocul didactic.Forme de organizare:

Activitate frontală

Activitate individuală, în perechi, pe echipe
Mijloace didactice:

Planşe, manual, jetoane, fişe de lucru, ghicitori,

portofolii, laptop, videoproiector, prezentare

Power PointClasa: a III-a

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe

Obiectul: Ştiinţe ale naturii

Unitatea de învăţare: Proprietăţi şi transformări

ale corpurilor care nu au viaţăSubiectul : Ziua şi noaptea. Anotimpurile

Tipul lectiei: Recapitulare şi sistematizare a

cunoştinţelorObiective operaţionale:

a) cognitive:

O1: să cunoască zilele săptămânii şi modul cum se formează;

O2: să enumere caracteristicile fiecărui anotimp, lunile acestora, denumirea populară a lor şi modul cum se formează;

O3: să enumere însuşiri ale anotimpurilor şi activităţile care se desfăşoară în fiecare dintre ele;

O4: să aplice cunoştinţe în contexte variate;

O5: să comunice folosind terminologia ştiinţifică.b) afective:

O6: să coopereze în cadrul unui grup de lucru;

O7: să îşi exprime emoţii şi sentimente prin cât mai multe moduri artistice – discipline.
STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia,

exerciţiul, jocul didactic, experimentul, demonstraţiaForme de organizare:

Activitate frontală

Activitate individuală şi pe echipe
Mijloace didactice:

Fişe de lucru, globul pământesc, ghicitori, planşă şi

Simulator 3D cu Sistemul Sistemul Solar, laptop,

videoproiector, prezentare Power Point


Clasa I

I. Moment organizatoric:


Voi crea cadrul propice desfăşurării în bune condiţii a procesului instructiv-educativ. Voi asigura ordinea şi disciplina prin cerinţe verbale. Imi voi pregăti materialele necesare.
II. Captarea atenţiei:

 • Se dirijează verificarea cunoştinţelor captând mai întâi atenţia elevilor. Un personaj cunoscut şi iubit de ei, Mickey Mouse, îi va ajuta să descopere titlul lecţiei de astăzi. Elevii celor două clase vor rezolva la tablă câte un exerciţiu. Rezultatul exerciţiului îi va duce către aflarea titlului lecţiei. (Anexa 1)III. Anunţarea temei şi a obiectivelor:

 • Se dirijează observarea cuvintelor găsite în plic, care reprezintă titlul lecţiei de astăzi: Ziua şi noaptea. Anotimpurile. Se scrie titlul pe tablă.

- Astăzi ne vom plimba prin grădina timpului şi vom descoperi frumuseţea şi belşugul fiecărui anotimp. Vom afla cum se formează ele, care sunt zilele săptămânii, lunile care formează anotimpurile şi care dintre cele patru este cel mai important pentru noi, oamenii.

Pornind de la cuvântul descoperit şi pe baza întrebărilor, elevii vor ajunge la concluzia că săptămâna are şapte zile, iar anul este format din cele patru anotimpuri, fiecare cu câte trei luni.
IV. Dirijarea învăţării :

Activitate indirectă: Fişă de lucru

Elevii vor avea de ordonat zilele săptămânii de la 1 la 7 şi de colorat fiecare zi cu o culoare indicată. Notez fişele. (Anexa 2)Activitate directă: Discut fişa de lucru, apoi solicit recitarea unor poezioare despre zilele săptămânii.
Activitate indirectă:

Elevii vor completa o fişă despre cele patru anotimpuri,

după care vor verifica modul cum au fost completate făcând schimb de fişe cu colegul. Apoi vor alcătui propoziţii având ca suport imaginile din fişă. (Anexa 4)

Activitate directă: joc didactic ,,Adevărat – Fals”

Elevii vor ridica jetonul roşu pentru enunţurile false şi pe cele verzi pentru enunţurile adevărate, explicând alegerea făcută. (Anexa 6)


Activitate indirectă: lucru în echipă

Echipele vor avea de adăugat elementele necesare pentru a arăta schimbările unui copac de-a lungul celor patru anotimpuri. Fişele terminate vor fi expuse pe un panou. (Anexa 7)


V. Realizarea feedback-ului: Scaunul autorului

Elevii se vor aşeza pe un scaun în faţa clasei şi vor spune celorlalţi ce anotimp preferă şi care sunt motivele alegerii făcute. Vor putea recita şi poezii despre anotimpul preferat. Ceilalţi vor aplauda fiecare intervenţie.VI. Fixarea cunoştinţelor

Elevii vor viziona un POWER-POINT numit ,,Anotimpurile şi lunile lor” având ca fundal muzical melodia ,,Anotimpurile”.


VII. Evaluare

Elevii care au răspuns bine şi foarte bine sunt notaţi cu calificative şi încurajaţi să fie mereu activi.


Clasa a III-a

I. Moment organizatoric:


Voi crea cadrul propice desfăşurării în bune condiţii a procesului instructiv-educativ. Voi asigura ordinea şi disciplina prin cerinţe verbale. Imi voi pregăti materialele necesare.

II. Captarea atenţiei:

 • Se dirijează verificarea cunoştinţelor captând mai întâi atenţia elevilor. Un personaj cunoscut şi iubit de ei, Mickey Mouse, îi va ajuta să descopere titlul lecţiei de astăzi. Elevii celor două clase vor rezolva la tablă câte un exerciţiu. Rezultatul exerciţiului îi va duce către aflarea titlului lecţiei. (Anexa 1)


III. Anunţarea temei şi a obiectivelor:

 • Se dirijează observarea cuvintelor găsite în plic, care reprezintă titlul lecţiei de astăzi: Ziua şi noaptea. Anotimpurile. Se scrie titlul pe tablă.

- Astăzi ne vom plimba prin grădina timpului şi vom descoperi frumuseţea şi belşugul fiecărui anotimp. Vom afla cum se formează ele, care sunt zilele săptămânii, lunile care formează anotimpurile şi care dintre cele patru este cel mai important pentru noi, oamenii.

Pornind de la cuvântul descoperit şi pe baza întrebărilor, elevii vor ajunge la concluzia că anul , ca unitate de măsurat timpul, este format din cele patru anotimpuri, aceasta fiind tema pe care o vor dezbate în această oră prin activităţile ce vor urma.IV. Dirijarea învăţării

Activitate directă:

Se face o mică demonstraţie practică cu globul pământesc şi o lanternă pentru înţelegerea clară a formării zilelor şi nopţilor, apoi a anotimpurilor. Se urmăreşte şi o planşă cu Sistemul solar şi un simulator 3D cu mişcările Pământului.

- Cum se formează ziua şi noaptea? Care sunt zilele săptămânii?

- Care sunt lunile anului? Ce formează ele?

- Care sunt cele 4 anotimpuri? Cum se formează anotimpurile? Care sunt lunile fiecărui anotimp?

- Ce ştiţi despre anul bisect?


Activitate indirectă: Fişă de lucru

Elevii vor lucra individual o fişă prin care vor găsi însuşiri apoi activităţi ale oamenilor potrivite pentru anotimpurile anului. (Anexa 3)Activitate directă: Coşul cu surprize

Elevii vin în faţa clasei şi extrag dintr-un coş bileţele cu diferite sarcini. Ceilalţi elevi vor răspunde solicitării din biletul citit.Activitate indirectă: lucru în echipă

Echipele elevilor clasei a III-a vor lucra o fişă cu un text lacunar. (Anexa 5)Activitate directă: Un elev citeşte fişa rezolvată. Ceilalţi vor corecta cu pixul roşu eventualele greşeli. Apoi îşi notează cu calificativ fişa personală. Se va completa la tablă un ciorchine cu tema de astăzi, pe baza unor întrebări, ghicitori, informaţii. (Anexa 8)
V. Realizarea feedback-ului: Scaunul autorului

Elevii se vor aşeza pe un scaun în faţa clasei şi vor spune celorlalţi ce anotimp preferă şi care sunt motivele alegerii făcute. Vor putea recita şi poezii despre anotimpul preferat. Ceilalţi vor aplauda fiecare intervenţie.

O elevă de la clasa a III-a va citi apoi o mică povestire numită ,,Cele patru dorinţe”. Se cer câteva păreri din partea elevilor. (Anexa 9)
VI. Fixarea cunoştinţelor

Elevii vor viziona un POWER-POINT numit ,,Anotimpurile şi lunile lor” având ca fundal muzical melodia ,,Anotimpurile”.


VII. Evaluare

Elevii care au răspuns bine şi foarte bine sunt notaţi cu calificative.


VIII. Temă pentru acasă:

Compunerea ,,Anotimpul meu preferat”
Anexa 1


Mickey Mouse mă va ajuta să îmi aduc aminte titlul lecţiei de astăzi. El are două plicuri. Pe unul este scris numărul 10 şi pe celălalt numărul 100. În unul dintre ele se află ceea ce caut.

Rezolvând corect cele două exerciţii vom afla împreună care plic ne este de folos.

Clasa I 3 + 2 + 4 – 3 + 4 - 0 =
Clasa a III-a ( 10 x 4 : 5 ) + ( 100 : 10 – 16 : 2 ) =

(Plicul cu nr.10 scris pe el): ZIUA ŞI NOAPTEA. ANOTIMPURILE

Anexa 2
Numerotaţi în ordine zilele săptămânii, apoi coloraţi-le aşa cum vă este indicat:

1 2 3 4 5 6 7


Anexa 3
FIŞĂ DE LUCRU

Completaţi în tabelul de mai jos însuşiri potrivite pentru fiecare anotimp, apoi scrieţi activităţi ale oamenilor specifice celor patru anotimpuri.

ANOTIMPURILE

PRIMĂVARA

VARA

TOAMNA

IARNA

Însuşiri


Activităţi desfăşurate

de oameni


Anexa 4


FIŞĂ DE LUCRU
Priveşte imaginile şi scrie ce anotimp reprezintă. Alcătuiţi câte o propoziţie pentru fiecare.

………………………. …………………………. …………………………… …………………...


Anexa 5
Completaţi spaţiile punctate cu termenii potriviţi din paranteză:


Pământul face o ........................ în jurul Soarelui şi o rotaţie în jurul ............. proprii. O rotaţie completă în jurul Soarelui durează ............ de zile şi 6 ore. Din 4 în 4 ani luna .............................. are 29 de zile. Anul respectiv se numeşte ........................ . A treia lună din an este .............................. . Ea aduce anotimpul de .......................................... . Vara, zilele sunt mai ................................ şi nopţile mai .............................. . Ploile lungi şi reci sunt specifice anotimpului de ....................................... . Bruma este fenomenul natural de ............................ a vaporilor .................. din atmosferă şi depunerea lor pe sol, pe plante şi obiectele din natură.( de apă, scurte, primăvară, 365, axei, lungi, februarie, toamnă, bisect, rotaţie, martie, fructe, îngheţare)

Anexa 6
Joc didactic: ADEVĂRAT – FALS

 1. Dacă azi este vineri, mâine este sâmbătă.

 2. Dacă ieri a fost marţi, mâine este miercuri.

 3. Prima lună de vară este iulie.

 4. Anul nou începe în ianuarie.

 5. După anotimpul de iarnă vine vara.

 6. Anul are douăsprezece luni.

 7. Dragobetele se sărbătoreşte în luna februarie.

 8. Moş Crăciun soseşte în fiecare an în luna noiembrie.

 9. În luna septembrie se închid şcolile.

 10. Nică s-a dus la scăldat primăvara.

 11. Iarna pune flori de gheaţă pe geamuri.

 12. Trei anotimpuri au împreună 9 luni.

Anexa 7


Adăugaţi elementele necesare pentru a arăta schimbările copacului în cele patru anotimpuri.

Pentru coşul cu sarcini surpriză 1. Daţi exemple de animale care vânează noaptea! Cum se numesc ele?
 1. Credeţi că anotimpurile de pe vremea strămoşilor noştri erau la fel cu cele din zilele noastre?
 1. Ocrotind natura, omul îşi ocroteşte sănătatea?
 1. În iernile grele, cu zăpezi mari, pădurarii hrănesc animalele sălbatice. De ce?
 1. Cât de des îşi sărbătoresc ziua cei născuţi pe 29 februarie?

6. Puteţi face o comparaţie între cele patru anotimpuri şi viaţa omului?


7. Recunoaşteţi anotimpul din versurile: …………

Anexa 9
CELE PATRU DORINŢE


După ce se dăduse cu săniuţa pe săturate şi alergă cu patinele pe oglinda îngheţată a râului, Mihăiţă îşi puse schiurile făcute de tatăl său şi merse pe dealul din apropierea satului unde îi plăcea să schieze în fiecare an. Apoi se întoarse acasă vesel şi-i spuse tatălui:

- Ce bine şi frumos a fost… Aş vrea să fie mereu numai iarnă!

- Notează dorinţa ta în acest carneţel al meu, îi răspunse tatăl.

Şi Mihăiţă o scrise.

Sosi primăvara.

Băieţelul alergă în voie prin poiana înverzită, prinse fluturi coloraţi, culese flori şi, după ce s-a jucat cu mieii şi iezii pe câmpul înverzit, veni într-un suflet la tatăl său şi

îi spuse:

- Ce frumoasă e primăvara! Aş vrea să ţină mereu!

Tatăl lui scoase iarăşi carneţelul şi-l puse pe băiat să noteze această dorinţă.

Sosi vara. Mihăiţă merse cu tata la cosit. Cât a fost ziua de lungă copilul s-a jucat prin fân, a cules cireşe, s-a scăldat în lac, a cules pentru mama un buchet de maci din lanul de grâu copt, iar seara i-a spus tatălui:

- E minunată vara! Niciodată nu aş vrea să se termine!

Tatăl băiatului i-a dat carneţelul să scrie acest lucru în el.Veni şi toamna. Livezile pline de fructe, strugurii aurii din vii îl îndemnau pe Mihăiţă să se înfrupte din fiecare cu nesaţ. Privea pădurea şi se minuna cât de frumoasă poate fi. Admira oamenii care veneau cu carele încărcate de porumb. Îi spuse tatălui că toamna este cel mai frumos şi mai bogat anotimp şi că e preferatul lui.

Atunci tatăl său scoase carneţelul şi-i arătă băiatului că la fel scrisese şi despre celelalte trei anotimpuri. Mihăiţă îl privi nedumerit şi abia în acel moment înţelesese că, de fapt, toate cele patru anotimpuri, în egală măsură, au farmecul şi bogăţia lor şi că toate merită atenţia şi dragostea noastră!


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət