Ana səhifə

Cv akademik personel fotoğraf


Yüklə 158 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü158 Kb.

CV - AKADEMİK PERSONEL

FOTOĞRAF:


 1. ADI:

Habib 1. SOYADI:

Derzinevesi
 1. DOĞUM YERİ:

Tabriz-İran-Güney Azerbaycan.
 1. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY):

29-10-1944
 1. İLETİŞİM BİLGİLERİ:


5.1. BÖLÜM:

Eğitim Bilimleri.Halk Bilimi Eğitimi Yüksek Lisans.A.B.D.Başkanı


5.2. TELEFON NUMARASI:

05338778005


5.3. FAKS NUMARASI:

---------


5.4. E-POSTA:

h.derzi@mynet.com
 1. EĞİTİM VE ÖĞRETİM:

PHD.
 1. AKADEMİK ÜNVANLAR VE MESLEK HAYATI:

 1. Lisans Tebriz Yüksek Öğretmen Koleji1972.

 2. LisansAtatürk Üni.Doğu Dilleri.Ede.1982

 3. Doktora.Azerbaycan İlimler Akademisi1992

 4. Yard.Doç.Dr.1996

 5. Doç.Dr. 1999

 6. Prof.Dr 27Aralık 2006.
 1. AKADEMİK İLGİLER:

------
 1. ÜYE OLUNAN DERNEK VE KURUMLAR:

Uluslararası Pen clup Üyesi.

K.Azerbaycan Yazarlar birliği Üyesi.

KKTC.Yazarlar Birliği Üyesi.

 1. ÖDÜLLER:

-------
 1. ESERLER:


11.1. SSCI/SCI-EXPANDED VE AHCI KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER:

1-Mevlana Huzurunda Birgün(varlık dergisi1988 Tahran –İran).

2-Reşideddin Vatvat’ın”Ebkarul-Efkar fırrisail vel Asar”Eserinin tanıtımı(İranşinasi dergisiNo3-1991,Merilend U.S.A)

3-Köroğlu Kimdir.(Varlık Dergisi yaz.Tahran-İran1995.

4-Eski İran ve Azerbaycan Eyaletinde Nevruz(Atatürk Kültür Merkezi1995 Ankara).

5-Sefevi ve Kacar Sultanları’nın Saraylarındakı Nevruz Törenleri.(Atatürk Kültür Merkezi yayınları1996.Ankara).

6-Köroğlu’nun Yeni Kolu,Ağcakuzu(Kültür bakanlığı.No:2098Ankara.1995).

7-Aras Nehrinin Azerbaycan Bayatılarındakı yeri.(Tan-Çevren,Bilim-Kültür Dergisi,Bosna-Yoguslavıya1996).

8-Güney Azerbaycan’da Ermeni’lerin Yaptıkları cinayetler(Kurtuluş,Torento,Kanada,1997).
11.2. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER:

1-Uluslararası Türk Kültüründe Nevruz Sempozyomu.Atatürk Kültür Merkezi.Eski İran ve Azerbaycan Eyaletinde Nevruz..Ankara.1995

2-Uluslararası Bilgi Şöleni.Atatürk Kültür Merkezi.Sefevi ve Kaçar Sultanları’nın Saraylarındakı Nevruz Törenleri.1996.Ankara.Ahıska Türklerinin Sürgün Folkloru.Kültür Bakanlığı.Tıbkıbasım.1997.Ankara.

3-XI.Eğitim Bilimleri Kongresi.İran Gençlerinin Eğitim Problemleri.2002 Lefkoşa.KKTC.

4-Mevlana Huzurunda Bir gün.Varlıok Dergisi1988 Tahran –İran.

5-Reşid eddin Vatvat’ın”Ebkarul-Efkar Firresail Velasar”Eserinin Tanıtımı.İranşinası Dergisi.No.3.1991.Merilend.U.S.A.

6-Köroğlu’nun Yeni Kolu “Ağca kuzu”Kültür bakanlığı Yayınları.Sayı:209.1995.Ankara.

7-Araz Nehri’nin Azerbaycan manilerindeki Yeri:Tan-Çevren Kültür Dergisi.Bosna.Yoguslavya.1996.Piriştine.

8-Güney Azerbaycan’da Ermeni’lerin Yaptıkları Cinayetler.Kurtuluş Dergisi.Torento.1997.Kanada.
11.3. ULUSLARARASI KİTAPLAR:

------


11.4. ULUSLARARASI KİTAPLARDA BÖLÜMLER:

-------


11.5. ULUSLARARASI KİTAPLARDA EDİTÖRLÜK:

--------


11.6. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER:

11.2’de kayd edilmiş.


11.7. ULUSAL BİLİMSEL BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

-------


11.8. ULUSAL KİTAPLAR:

1-Köroğlu Gurcustan’da.Erzurum Taş Medrese1993.

2-Çoktur Köroğlu’nun Yaşı.Erzurum Taş Medrese1994.

3-Güney Azerbaycan Şiir Antolojisi 1.Cild.1994 Erzurum.

4-Azerbaycan Halk Bilimcileri.Atatürk Üni. Yayınları.1995

5-Gece Gündüz Vatan deyip Ağlarıom.Ahıska Türklerinin Sürgün Folkloru.Kültür Bakanlıği Yayınları.1997 Ankara.

6-Güney Azerbaycan Şiir antolojisi2.Cild.2003Işık Kitap Evi.Lefkoşa.KKTC.

7-Ahkamul Evkaf. Rustem Kitap Evi.2003.Lefkoşa.KKTC.

8-Aşıkların Sevgilisi Hulusi Yayın Evi.2004.Lefkoşa.KKTC.

9-Hüsn ü Dil Y.D.U.Yayın Evi.2007.Lefkoşa.KKTC.

10-Zertüşt dini inançları.Y.D.U.yayınları Lefkoşa.KKTC.2008
11.9. ULUSAL KİTAPLARDA EDİTÖRLÜK:

------


11.10. ULUSAL KİTAPLARDA BÖLÜMLER:

-------


11.11. ULUSAL HAKEMSİZ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER:

------


11.12. ÇEVİRİLER:

1-Hüsn ü Dil,Kitap,Farsça’dan Türkçeye.

2-Enisülüşşak,Kitap.Farsça’dan Türkçeye.

3-Köroğlu Gurcistan’da,Kitap.Rusça’dan Türkçeye.

4-Şaman Efsaneleri Kitap.Rusça’dan Türkçeye.

5-Mevlana Görüşüne Göre İnsan Hürriyetinin Hudutları,Kitap.Farsçadan Türkçeye.11.13. GAZETELERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER:

1-Ermeni daşnakları’nın kanlı Dosyası(11 Makale-dizi.Volkan Gazt.KKTC.

2-Pan İranistlerin Türk Düşmaqnlığı Volkan gazt. KKTC

3-Güney Azerbaycan’ın Bağımsızlığı için Yapılan Siyasi Hareketler.Volkan Gazt.KKTC.

4-1978-79 İran Devriminde Güney Azerbaycan’ın Rolu.Volkan.Gazt.KKTC.

5-1918-1920 Yıllarında İngilizlerin İran’da Yaşayan Kaşkay Türklerine Karşı Yaptıkları Davranışlar.Volkan Gazt.KKTC.

6-Ahıska Türklerinin Sürgünü.Volkan Gazt.KKTC.

7-Güney Azerbaycan Gençleri’nin Eğitim Problemleri.Volkan.Gazt.KKTC.

8-İran’da ve İran Kültüründe Çay.Kıbrıs,Kıbrıslı ve Volkan Gazt.KKTC.

9-Ermenistan-İran Gizli İşbirliği.Volkan.Gazt.KKTC.

10-Ermeni Zülmünün en Canlı belgesi.Hocalı’da Türklerin Soykırımı.Volkan.KKTC.

11-İran’da Yaşayan Kaşkay Türkleri.Kıbrıs Gazt.KKTC.

12-Bir İbret Dersi,Ermenilerin Azerbaycan Topraklarına Sızması.Volkan Gazt.KKTC.

13-Kıbrıs’ta Konuşulan Türkçe ile Azeri Türkçesi’nin Benzerlikleri:Volkan.Gazt.KKTC.

14-11Eylul ve Afganistan.Volkan Gazt.KKTC.

15-Komşuluk Hakkı.Volkan.Gaz.KKTC.

16-Kuzey Azerbaycan’la İran münasibetlerinde Ermeni Faktörü.Volkan.Gazt.KKTC.

17-İran’da Türkçe Konuşmak.Kıbrıs ve Volkan Gazt.KKTC.

18-15.Maddeyi İstemiyoruz.Volkan.gazt.KKTC.

19.İran Kelimesinin Kaynağı Hakkında.Kıbrıs Gazt.KKTC.

20-Türk Halk Kültüründe Hıdırellez.Kıbrıs ve Volkan Gazt.KKTC.

21-İran’da Kadın Olmak.Kıbrıs .Gazt.KKTC.

22- Kaşkay Türklerinde Kadının Yeri.Kıbrıs.Gazt.KKTC.
11.14. WEB SAYFALARINDAKİ YAYINLAR:

----


11.15. BASIMA HAZIR ESERLER:

1-Azerbaycan Atasözleri ve deyimler luğatı.Yayına hazır.

2-Güney Azerbaycan halk Fıkraları.

3-Kaşkay Türklerinin Atasözleri.

4-İran Mitolojisi.

5-şaman efsaneleri.

6-Ömer Hayyam Şirlerinin Türkçe,Azerice,Farsça neşri.

7-Köroğlu’nun Yeni Kolları(guba ve Karadeniz rivayetleri).

8-KKTC’nde Düğün Adetleri.


 1. ATIFLAR:


12.1. SSCI/SCI-EXPANDED VE AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE VE ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLERİ KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ TAM MAKALEYE YABANCI YAYINLARDA YAPILAN ATIFLAR:

----


12.2. KİTAP VE MONOGRAFİLERDE YAPILAN ATIFLAR:

-----


12.3. ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLERİ KAPSAMINDA YERLİ DERGİLERDE YAPILAN ATIFLAR:

------
 1. TEZLER:


13.1. BİTİRME TEZİ BAŞLIĞI VE TEZ DANIŞMAN(LAR)I:

1-Aşık Şiirinin Türleri.(Şerif Hubeyli.2002).Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

2-Karadeniz Bölgesi Halk İlaçları.(Tahsin İlyas-2002).Danışman.Prof.Dr.H.derzinevesi.

3-Yaz bayramları (Ayşe Dereseven Deniz-2002).Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

4-Elazığ Yöresi Dua ve Beddua(Tan saran-2002).Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

5-Güney Azerbaycan Bilmeceleri.(Ayşe Karahüseyin-2002).Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

6-Kıbrıs Türk Mutfağı.(Erinç Erçağ-2002).Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

7-Kıbrıs Düğünlerinde Gelenekler ve Düğün Yemekleri-2002).Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

8-Trabzon geleneklerinden Örnekler.Fatih Birten-2002).Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

9-Karadeniz Fıkralarından Örnekler.(Arslan Tuncel-2002).Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

10-Kıbrıs Tarihine bir Bakış ve Kıbrıs’ta Osmanlı eserleri.(Kadir Çelik-2002).Danışman.Prof.Dr.H. H.Derzinevesi.

11-Azerbaycan Klasik Aşık Geleneği.(Ayşe Kişmir-2002).Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

12-Kıbrıs’ta inançlar.(Hüseyin Hoca-2002).Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi .

13-TC ve KKTC.Manilerinin Karşılaştırılması.(Hüseyin salper.2002.Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

14-Şaman-Zerdüşt-Hıristiyan İnançlarına göre Yaratılış.(Betül Alagöz.2002).Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

15-El nağmeleri ve Halk Oyunları.(Yunus öksüz.2002).Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

16-Osmanlıdan Günümüze kadar Gelen Kıbrıs Ahşap Sanatı.(Fatoş Erişken.2002).danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

17-Hatay Halk Biliminden Örnekler.(Kenan Attar.2002).Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

18-Kıbrıs Yöresel Yemekleri.(Havva Bilgin.2002).danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

19-Azerbaycan Halk Şiirinden Örnekler.(Can Sözer.2002).danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

20-Halk Şiirleri,Sadeddin Nüzhat Ergün.(Emin Arıkan.2002).Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.
13.2. YÜKSEK LİSANS TEZ BAŞLIĞI VE TEZ DANIŞMAN(LAR)I:

18.2.Detaylı Bilgi Verilmiştir.


13.3. DOKTORA TEZİ / SANATTA YETERLİLİK ÇALIŞMASI / TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI VE DANIŞMANLARI:

Şimdiye kadar Doktora Açılmadı.
 1. ARAŞTIRMA PROJELERİ:

14.1.YURT İÇİ KAYNAKLI (K.K.T.C.):

Halk Bilimi Derlemeler.(bütün Köylerde)

14.2. YURT DIŞI KAYNAKLI / ULUSLARARASI KATILIMLI:
14.2.1. T.C.

----

14.2.2. T.C. DIŞI

----
 1. KONFERANS VE SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER-KONFERANSLAR:

 1. Uluslararası Yunus Emre Sempozyomu.1989 Eskişehir(Yunus Emre ve Şah ismail Hatai’nin mistik Yönleri).

 2. 1.Milletlerarası Türk halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi,11,12Ekim1988,Konya(Azerbaycan Düğün Adetleri).

 3. Uluslararası Türk Dünyasının Kültürel ve Ekonomik İlişkileri Kurultayı.23,25 Ekim.1991,Kayseri(Milli İftiharımız Köroğlu Destanı’nın yeni Kolları).

 4. Uluslararası Yunus Emre Sempozyomu.7-10 Ekim.1991,Ankara(Yunus Emre veŞah İsmail’de İnsan ve Aşk.).

 5. Uluslararası2.Folklor,Halk Edebiyatı ve Etnografya Sempozyomu.7-9.Mayıs,1992.Kayseri.(Sivas,Tokat,Yörelerinde Çemlibel).

 6. Uluslararası Türk Kültüründe Nevruz Sempozyomu.Atatürk Kültür Merkezi-20-21mart1995,Ankara(Eski İran ve Azerbaycan Eyaletinde Nevruz)

 7. Uluslararası Bilgi Şöleni,Atatürk Kültür Merkezi,19-22 Mart1996,Ankara(Sefevi ve Kaçar Sultanları’nın Saraylarındakı Nevruz Törenleri).

 8. Uluslararası Kültür Sempozyomu,Abant İzzet Baysal Üni.11Aralık1997.Bolu(Şahname’de Köroğlu ve Türk Motifleri’nin izleri).

 9. Uluslararası Kafkas’ya Aşıklar Şöleni.Kasım1997.Kars.Kafkas.Üni.(Ahıska Türklerinin Sürgün Folkloru).

 10. Uluslararası karacaoğlan Kültür ve Sanat haftası.20-25 Kasım1990.Adana(karacaoğlan’ın Mistik Yönleri).

 11. Uluslararası Dede Korkut Sempozyomu.17Kasım 1999.Y.D.Ü.KKTC.(dede korkut kitaplarında imla hataları).

 12. Uluslararası Türk Kültüründe Ayrıntılar”Çay”Sempozyomu.8-9.2001.marmara Üni.Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi,İstanbul(Güney Azerbaycan ve İran Kültüründe çay).

 13. XI.Eğitim Bilimleri Kongresi.Y.D.Ü.23-26Ekim2002LefkoşaKKTC.(İran Gençleri’nin Eğitim Problemleri).

 14. Türk Dil ve Kültür’nün En Eski Dönemleri Uluslararası Bilgi Şöleni.2005.Girne Amerikan Üni.(Azerbaycan ve kktc manileri Arasında Benzerlikler).

 15. 21.Yüzyılda Medya stratejileri,Beklentiler,Sorunlar konfransı.30Kasım2007. KKTC.Lefkoşa.(Katılımcı).

 16. T.C.Başbakanlık Dış Ticaret Musteşarlığı,T.C.Lefkoşa Büyükelçiliği,Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Y.D.Ü.’nin Ortaklaşa Düzenlediği”7.Türk Dünyası Ekonomi,Bilişim ve Kültür Formu”.(İran Türklerinde Ortak Türk Kültürt Miraslarımızdan Ergenekon Bayramı).
 1. VERDİĞİ MESLEKİ VE AKADEMİK KURSLAR, HİZMET İÇİ EĞİTİMLER:

-----
 1. VERDİĞİ DERSLER


17.1. GÜNCEL DERSLER:

1-Halk Edebiyatı.

2-Mitoloji.

3-Halk Bilimi.

4-Osmanlıca.

5-Eski Türk Edebiyatı.

Yüksek Lisans Dersleri:

1-halk Destanları.

2-Derleme metodları.

3-Aşık Edebiyatı.

4-Azeri Türkçesi.

5-Farsça.

6-Osmanlı Paleografyası.

Osmanlıca Metin incelemesi.


17.2. GEÇMİŞDEKİ DERSLER:

1-Osmanlıca

2-İleri Osmanlıca.

3 Farsça.

4-İran edebiyat Tarihi.

5-Farsça Şiir incelemesi.

6-Farsça Komposyon.

7-Mitoloji.

8-Farsça Konuşma.

9.farsça gramer.

 1. YÖNETTİĞİ TEZLER:


18.1. BİTİRME TEZLERİ:

13.1’de Detaylı şekilde verilmiştir.


18.2. YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:

Halk Bilimi Eğitimi Yüksek Lisans Tezleri:

 1. Besmelenin Bittiği Yer:Kaleburun,Karpaz Bölgesi;Karaburun Köyü Monografyası(Emine Öykün).Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

 2. Kıbrıs’ta Türk ve Rum Halklarının Birbirlerinden Etkilenerek Aldıkları Kelimeler ve Deyişler.(Can Sözer).Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

 3. Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Ölüm.(Nurten Korkmazhan).Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

 4. Gönyeli Köy Kültürü.(Ayşe Çoban).Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

 5. Kıbrıs Türk Toplumu’nun Eski ve Yeni Düğün Gelenekleri (Gölge Özacar).Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

 6. Azerbaycan ve KKTC manileri’nin Benzer Yönleri Hakkında birDeneme .(Özlem Tüccar).Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

 7. İnançlar’da Büyü.(Serap Çobanoğlu).danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

 8. Güzelyurt Halk Bilimi ve Etnografyası Hakkında bir Deneme.(Ziya Öztürk).danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

 9. Girne Bölgesi Halk Kültürün’den Örnekler.(Fahri Asvaroğlu).Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

 10. Akdeniz-Arapköy-Doğuydu-Tepebaşı Kültüründen örnekler.(Elif Asvaroğlu).danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

 11. KıbrısTürk-Rum Mutfağı’nın Karşılaştırılması Üzerinde Bir Deneme.(Ziba Ankut).danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

 12. Mesarya Bölgesi Halk Bilimi ve Etnografyası Hakkında Bir Deneme.(Zeliha Özipek).Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

 13. Kıbrıs Türk Mizahında Fıkralar,Nükteler ve Kıbrıs Halk Fıkralarının Tesnifi.(Tüğe Güzel).Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

 14. Çeşitli Motifleriyle Kıbrıs Türk Masalları.(Sultan Meteci)Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

Osmanlı Paleografya ve Arşivcilik Yüksek Lisans Tezleri:

1-1879 yılına ait Şer’iye Sicili.Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

2-Osmanlı’dan Günümüze Kıbrıs Türk Arşivciliği.danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

3-1877-1878 ve1884-1885 Tarihli Şer’iye Sicilli.Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

4-1290-1293 yılları arası Şer’iye Sicilli.danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

5-1293-1300yılları arasında Şer’i Mahkeme sicil defteri.Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

6-1913-1916 yılları arası şer’iyye sicili.Danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.

7-1857 Şer’iyye sicili.Danışman Prof.Dr.H.Derzinevesi.8-1871-1873 yılları arası Şer’iyye sicili.danışman.Prof.Dr.H.Derzinevesi.


18.3. DOKTORA TEZLERİ:

-----
 1. TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYELİĞİ:

------
 1. BİLİMSEL DERGİLERDE EDİTÖRLÜK:

------
 1. BİLİMSEL DERGİLERDE HAKEMLİK:

----
 1. İDARİ GÖREVLER:

 1. İlk Okul Müdürlüğü.2sene.

 2. Lise müdür Yardımcısı.4 sene.

 3. İzci Dayire Başkanlığı.2.sene.

 4. Merend Gençler ve Spor dayire Başkanlığı.4sene.

 5. Tebriz Radyo ve TV eğitim ve Folklor Danışmanlığı.5sene.

 6. Atatürk Üni.Arş.Gör.Doğu dilleri.

 7. Kars kafkas Üniv.Türk.Dili ve Ede.Bölüm Başkanı.

 8. Y:D:Ü.Ede.Fak.Öğretim Üyesi.

 9. Y:D:Ü.Ede.Fak.Dekan Yardımcısı.

 10. Y:D:Ü.Atatürk Eğitim Fak.Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Halk Bilimi Eğitimi ve Osmanlı Paleografyası ve Arşivcilik Yüksek Lisans.A.B.D.Başkanı.
 1. GÖREVLENDİRMELER:

---- 1. KATILDIĞI MESLEKİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA, İNCELEME, GEZİ, KURS, TOPLANTILAR VS…:


24.1 YURT İÇİ (KKTC):

------


24.2 YURT DIŞI:
24.2.1. T.C

------


24.2.2. T.C DIŞI

-------
 1. DİĞER İLGİLERİ VE HOBİLERİ

Hayvanları Severim.Tabiattan hoşlanırım.İkiyüzlülükten nefret ederim.Köylerde halkla konuşmayı çok severim.BU ‘CV’ İLE BİRLİKTE İNTERNET ÜZERİNDEN ERİŞİMİ SAĞLAMAK ÜZERE ELEKTRONİK ORTAMDAKİ YAYINLARIN ELEKTRONİK KOPYASI VE ELEKTRONİK ORTAMDA OLMAYAN YAYINLARIN DA GELENEKSEL KOPYASI TESLİM EDİLMELİDİR.

BİLGİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İÇERİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

DAHİLİ: 532, E-POSTA:kmcontent@neu.edu.tr


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət