Ana səhifə

Congresului naţional al îNVĂŢĂtorilor/ institutorilor din românia şi al


Yüklə 3.7 Mb.
səhifə4/24
tarix24.06.2016
ölçüsü3.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

FĂGĂRAŞ – Preşedinte: CORNELIU POP

Istoric. A fost întemeiată la 9 iunie 1919 şi astăzi are 243 membri.

Realizări. Banca populară din Făgăraş a luat fiinţă în anul 1933, cu 80 membri. Azi are 199 membri. Pentru Casa învăţătorilor are patru locuri de casă. „Revista Învăţământului primar”, cu un tiraj de 400 exemplare, apare în anul 1932. Biblioteca a fost înfiinţată în anul 1919 şi are 400 volume. Societatea de ajutor reciproc are 70 membri.
FĂLCIU – Preşedinte: GH. TEODORU

Istoric. Una din vechile Asociaţii învăţătoreşti, înfiinţată în 1909, luna noiembrie, cu 53 membri, are în prezent 375 membri.

Realizări. Banca „Unirea” cu 56 membri, este înfiinţată în 1930. Revista „Buletinul Asociaţiei” apare în 1933. Casa de ajutor reciproc are 458 membri. Căminul învăţătorilor din judeţul Fălciu.
GORJ – Preşedinte: ?

Istoric. Secţiunea judeţeană Gorj a fost înfiinţată la 30 ianuarie 1921, cu un număr de 300 membri, azi numără 615.

Realizări. Banca „Învăţătorul gorjean”, este întemeiată în 1938 cu 440 membri. Cooperativa „Librărie şi Consum” este înfiinţată în 1937, cu 160 membri. Revista „Învăţătorul gorjean” apare din anul 1929. Biblioteca, întemeiată în 1931, are 222 volume. Casa învăţătorilor. Sociatatea de ajutor reciproc, cu 615 membri.
HOTIN – Preşedinte: SERGIU BOLBOCEANU

Istoric. Secţia a fost întemeiată la 20 iulie 1918, având 176 membri, azi are 718.

Realizări. „Banca învăţătorilor”, înfiinţată în anul 1930. A avut 52 membri, azi are 600 membri. Cooperativa de consum are 115 membri. Secţia a înfiinţat o bibliotecă cu peste 300 volume, în anul 1936, care stă la dispoziţia oricărui cititor. Casa învăţătorilor. La Sergheevca, judeţul Cetatea Albă, Secţia are un teren unde se va construi Casa de odihnă. Sociatatea de ajutor reciproc numără 532 membri.
HUNEDOARA – Preşedinte: SABIN JULA

Istoric. Secţia a fost înfiinţată la 2 august 1929, în Orăştie, cu 64 membri. Azi are peste 700 membri.

Realizări. Revista „Plaiuri hunedorene” apare lunar, în 750 exemplare. La începutul anului 1936 a luat fiinţă Banca învăţătorilor hunedoreni, cu peste 200 membri. În anul 1934, un număr de 500 de învăţători înfiinţează Societatea de ajutorare în caz de decese. Pentru pregătirea dascălilor la diferite examene şi pentru completarea culturii, Secţia are înfiinţată o bibliotecă de peste 500 volume. Pentru construirea unei Case de sănătate, Societatea a cumpărat un teren la băile Geoagiu.
IALOMIŢA – Preşedinte: N. D. POPESCU

Istoric. Secţia a luat fiinţă în anul 1916, cu 229 membri. Azi are 727 membri, adică toţi învăţătorii din judeţ.

Realizări. Banca „Învăţătorul ialomiţean” este înfiinţată la 30 iulie 1930, cu 58 membri. Azi are 574 membri.

Revista „Şcoala Ialomiţei” apare în 1927. Casa învăţătorilor e în aceeaşi clădire cu Banca. Societatea de ajutor reciproc pentru cazuri de deces se întreţine din contribuţia membrilor înscrişi. Secţia dispune de o bibliotecă cu 600 volume.


IAŞI – Preşedinte: GH. POLCOVNICU

Istoric. Această secţiune a luat fiinţă la 25 martie 1916, având atunci un număr de 178 membri. Astăzi, numără 833 membri, adică absoluţi toţi membrii corpului didactic din judeţul şi oraşul Iaşi.

Realizări. Banca populară „Cuza Vodă”, care s-a înfiinţat în septembrie 1926, în 1930 se schimbă în Bancă populară, cu peste 600 membri. La 31 iulie 1936 a luat fiinţă şi Secţia de ajutor mutual.

Banca „Economia” a corpului didactic din Municipiul iaşi, înfiinţată la 29 martie 1926, a avut 31 membri, astăzi are 430 membri. Această Bancă a luat fiinţă din iniţiativa inimoşilor dascăli I. Dumitraş şi C. Constantinescu, azi inspector general.

Cooperativa de librărie, înfiinţată în anul 1937, are 180 membri, satisface interesele învăţătorimii, fiind o instituţie mult râvnită de celelalte similare ale oraşului Iaşi.

Revista învăţătorească „Vremea Şcoalei”, înfiinţată în 1923, este cea mai bună publicaţie învăţătorească judeţeană. Cele mai înalte personalităţi de cultură ale Iaşului colaborează la această revistă, pe lângă învăţătorii care colaborează lunar. În 1938 s-a înfiinţat o bibliotecă a acestei secţiuni, având peste 500 volume, care în 1934 era contopită cu biblioteca Inspectoratului şcolar judeţean. Cu ocazia Congresului general de la Iaşi, corul învăţătorilor, sub conducerea d-lui prof. C. Baciu, a executat bucăţi populare în mod ireproşabil. Secţia a organizat mai multe excursii. În 1933, peste 30 de învăţători, cu ocazia Congresului general de la Cluj, au făcut cu autobuzul o frumoasă excursie pe ruta: Iaşi – Strunga – Gura-Humorului – Câmpul Lung – Vatra-Dornei – Cluj – Turda – Târgu Mureş – Cheile Bicazului – Piatra Neamţ – Roman – Iaşi. În mai 1935, un număr de 40 învăţători au vizitat capitala ţării. În 1935, la Congresul de la Timişoara, 30 de învăţători au trecut prin Cernăuţi – Polonia – Cehoslovacia – Sighet – Oradea – Timişoara – Ada-Kaleh – Craiova – Piatra Olt – Sibiu – Braşov – Târgu Ocna – Tecuci – Iaşi.

Această secţiune nu are un local. În 1938 s-a ţinut un curs de 10 zile în Aula mare a Universităţii Mihăilene din Iaşi, sub direcţia d-lui prof. universitar Ştefan Bărsănescu, pedagogul şi animatorul de întotdeauna al învăţătorimii, la care au conferenţiat profesori universitari şi secundari. La aceste cursuri academice au luat parte peste 600 învăţători din judeţul Iaşi şi judeţele învecinate. Dl. Ministru D. V. Ţoni a fost de faţă la închiderea cursurilor. Secţia judeţeană a adunat şi publicat într-un frumos volum, de 400 pagini, lecţiunile ţinute, intitulându-l „Învăţătorul român contemporan şi destinul neamului nostru”.

Activitaea Secţiei Iaşi este lăudabilă şi merită să fie dată de exemplu.


ILFOV – Preşedinte: GH. DUMITRU

Istoric. Întemeiată la 3 ianuarie 1916, cu 140 membri, secţia are astăzi 906 membri.

Realizări. Banca învăţătorilor ilfoveni e înfiinţată la 30 decembrie 1930 cu 41 membri. Astăzi numără 314 mambri.

Revista „Şcoala de la Ilfov” apare din anul 1930.

Casa învăţătorilor este donată de Societatea „Şcoala Română”. În anul 1932 s-a ţinut la Buftea un curs de vară de 15 zile. Excursia cu itinerarul Bucureşti – Braşov – Sibiu – Valea Oltului, a fost făcută în 1936.
ISMAIL – Preşedinte: L. LOSEŢCHI

Istorie. Secţia este înfiinţată de la 14 septembrie 1919, cu 150 membri. Are azi 592 membri.

Realizări. Banca învăţătorilor e înfiinţată în 1930, cu 170 membri. Are în prezent 220 membri.

Cooperativa de librărie are 170 membri şi e înfiinţată din 1935. Biblioteca stă la dispoziţia publicului, dispunând de peste 300 volume. Este întemeiată în 1936. Localul pentru Casa învăţătorilor este încă neterminată. Funcţionează şi Casa de ajutor reciproc, dând sprijin colegilor în caz de deces.


LĂPUŞNA – Preşedinte: IOACHIM ARHIP

Istoric. Învăţătorii din judeţul Lăpuşna, după actul Unirii Basarabiei cu Patria mamă, pentru prima dată, s-au organizat în Asociaţie profesională la 21 iulie 1918, sub denumirea de Societatea învăţătorilor moldoveni. Până la această dată nu exista niciun fel de organizaţie învăţătorească – acest lucru fiind interzis de vechea stăpânire rusă.

În luna decembrie 1919, ia fiinţă Asociaţia învăţătorilor din municipiul Chişinău (procesul verbal al adunării generale nu mai există), iar la 7 decembrie 1919 se ţine prima şedinţă a Comitetului Asociaţiei, denumit „Comitetul administrativ provizoriu”. La 14 septembrie 1934 s-a realizat fuziunea Asociaţiei judeţene cu cea a municipiului. Prin acest act forţa noastră profesională s-a întărit mult şi astfel a fost cu putinţă, în scurt timp după fuziune să sărbătorim marile realizări: Casa Învăţătorului, Librăria corpului didactic, Muzeul, Biblioteca etc. Numărul membrilor Asociaţiei este de 868.Realizări. Revista „Şcoala şi Vieaţa”, o Bancă, revista „Şcoala Basarabeană”, Casa Învăţătorilor şi o Casă de odihnă în staţiunea maritimă Sergheevca, din judeţul Cetatea-Albă.
MARAMUREŞ – Preşedinte: EUGEN DUCA

Istoric. Secţia Maramureş a fost înfiinţată la 31 octombrie 1919, cu 66 membri. Azi are 504 membri. Această Secţie făcea parte din „Asociaţia învăţătorilor români din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş”.

Realizări. Banca învăţătorilor din Maramureş este înfiinţată în 1935, cu 76 membri. Societatea de ajutor mutual însumează 128 membri. Asociaţia a avut un organ de publicitate, dar în urma crizei, neputându-se susţine din abonamente, şi-a încheiat apariţia.
MEHEDINŢI – Preşedinte: VIRGIL PRESURĂ

Istoric. Este una dintre secţiunile vechi ale Asociaţiei, fiind înfiinţată la 4 ianuarie 1916.

Numărul membrilor: în 1937 – 868, iar în 1939 – 833.Realizări. Banca „Învăţătorului mehedinţean”, întemeiată în 1931, cu 562 membri. Azi are 996 membri.

Cooperativa librărie înfiinţată în 1935, cu 136 membri. Revista „Asociaţiei învăţătorilor mehedinţeni” este înfiinţată în 1927. Casa învăţătorilor a fost cumpărată.


MUREŞ – Preşedinte: IOAN BUTNARIU

Istoric. Secţia judeţului Murel a fost ăntemeiată în anul 1919, luna mai având 43 membri, iar azi numără 572 membri.

Realizări. Revista Secţiei „Progres şi cultură” a fost înfiinţată la 1 septembrie 1933 şi se scriu articole pedagogice şi literare. În anul 1934 ia fiinţă Banca „Corpului Didactic”, care avea 75 membri, azi având 220 membri. Cooperativa de librărie „Progresul” are 190 membri şi deserveşte nevoile judeţului.

Biblioteca, având peste 150 volume este cercetată de cei care doresc să se pregătească de examene, deoarece este exclusiv pedagogică. Societatea de ajutor reciproc are 350 membri. La Sovata băi, Secţia are cumpărată o Casă de odihnă.


MUSCEL – Preşedinte: MOISE MARINESCU

Istoric. Este una dintre puţinele Asociaţii vechi, care a luat fiinţă către sfârşitul anului 1910, sub denumirea de Societatea coprului didactic primar „Muscelul”, având ca preşedinte pe d-l I. Mihalache, învăţător atunci la Topoloveni. La înfiinţare, au fost 84 membri, iar azi numără 508 membri.

Realizări. Banca învăţătorilor „Lumina” este înfiinţată la 1929, cu 158 membri. Azi are 497 membri.

Revista „Muscelul nostru” înfiinţată în 1929, are un tiraj de 600 exemplare lunar. Casa învăţătorilor este donată de Minister şi are 24 camere. Casa de odihnă se află în staţiunea balneară Carmen Silva. Cursuri de vară s-au ţinut în anul 1936.

Excursii şi serbări. Secţia judeţeană a făcut două excursii, la care au luat parte 247 învăţători, cu itinerarul: Goleşti – Turnu-Severin – Baziaş – Timişoara şi Băile Herculane. Apoi: Goleşti – Galaţi – Tulcea – sulina – Constanţa – Eforie – Carmen Silva – Mamaia.

Serbările care s-au dat cu concursul celor 490 învăţători din judeţ, în mai multe centre, au arătat populaţiei judeţului câtă putere de muncă şi unire are învăţătorimea.


NĂSĂUD – Preşedinte: AUREL GROZEA

Istoric. Asociaţia judeţului Năsăud a fost întemeiată din anul 1876, sub numele de „Mariana”, după numele vrednicului director şi vicar Ion Marian.

În anul 1901 are înscrişi 228 membri, în 1926 are 234, iar în 1939 sunt 300 membri.Realizări. Editează în 1885 un Calendar pedagogic. În anul 1901 publică Almanahul „Reuniunea Mariană”, iar în 1927, cu ocazia jubileului de 50 ani, un Memorial, cuprinzînd activitatea Secţiei între 1901-1926. În anul 1925, învăţătorii înfiinţează „Banca învăţătorilor filiala Cluj”, iar în 1935 ia fiinţă revista „Vatra”. Societatea de ajutor reciproc are 420 membri.
NEAMŢ – Preşedinte: IOAN RADU

Istoric. Secţia este înfiinţată în 1912.

Preşedinte de la 1912 la 1914, d-l Leon MrejeriuPreşedinte de la 1914 la 1916, d-l Constantin Fedeleş (mort în război). Preşedinte de la 1916 la 1920, d-l Constantin Stan, Inspector general, pensionar). Preşedinte de la 1920 până azi, dl. Ioan Radu, directorul Şcolii nr. 1 din Piatra-Neamţ. Are astăzi 672 membri.

Realizări. Are local propriu. Banca corpului didactic, înfiinţată în anul 1924, este cea dintâi din ţară. Dl. Radu este preşedintele actual, sub care s-a cumpărat Casa de la Banca Naţională, cu banii aduşi de dl. Leon Mrejeriu de la Minister şi din cotizaţii. Secţiunea are revista „Apostolul”.
ODORHEI – Preşedinte: PETRE POŞTOIU

Istoric. Secţia este întemeiată din 1884, fiind una dintre cele mai vechi Asociaţii din ţară. În anul 1921, Adunarea hotărăşte reînfiinţarea Asociaţiei, având 93 membri, iar azi numără 385.

Realizări. Banca învăţătorilor, înfiinţată în 1935, cu 113 membri, are azi 210 membri. Cooperativa de librărie şi consum, înfiinţată în 1935, cu 102 membri, are în prezent 114 membri. Revista secţiei „Şcoala practică”, ce a dus la lupta pentru dobândirea drepturilor învăţătorilor, a fost înfiinţată din 1929. Secţia judeţeană are o Societate de ajutor reciproc, cu 300 membri. La Şcoala normală s-au ţinut cursuri în timpul verii, 30 zile. De la Asociaţia maghiară a învăţătorilor s-a moştenit o bibliotecă pedagogică şi un muzeu.
OLT – Preşedinte: D. N. GIUCULESCU

Istoric. Secţia judeţului Olt a fost înfiinţată în aprilie 1915, cu 130 membri. Azi are 883.

Realizări. Banca învăţătorească „Cultura” este fondată în 1931, cu 95 membri. Astăzi are 306 membri. Revista „Şcoala Noastră” apare de la 1 septembrie 1932. casa învăţătorilor este compusă din 5 camere şi a fost cumpărată în 1933. S-au ţinut în iunie 1936 cursuri pregătitoare în oraşul Slatina, cu învăţătorii înscrişi pentru examene.
ORHEI – Preşedinte: M. BRAŞOVEANU

Istoric. Asociaţia este întemeiată la 15 octombrie 1919, cu 121 membri, iar azi are 773 membri.

Realizări. Banca „Învăţătorul”, înfiinţată în 1930 cu 52 membri, are astîzi 562 membri. Revista „Speranţa” este înfiinţată în 1935. Biblioteca nunără 500 volume şi este deschisă în 1933. Casa învăţătorilor este în curs de construcţie. Casa de ajutor reciproc funcţionează pe lângă bancă.
PRAHOVA – Preşedinte: GH. D. NICULESCU-MALU

Istoric. Secţia a luat fiinţă la 4 ianuarie 1920, având la înfiinţare 822 membri, iar azi numără 1 200 membri.

Realizări. Banca corpului didactic a fost înfiinţată din 14 mai 1928, cu 26 membri, azi numără 680 membri, mai mult de jumătate din învăţătorii judeţului. De asemenea, la 14 iulie 1932 se înfiinţează Cooperativa de librărie, care are 220 membri. Casa învăţătorilor are 36 camere. Pentru fiii de învăţători are cămin, înfiinţat în 1931. Organul de publicaţie a învăţătorilor prahoveni este revista „Şcoala Prahovei” care are 9 ani de la apariţie, fiind înfiinţată în anul 1930. Biblioteca având 1 700 de volume, datează de la 4 ianuarie 1920 şi este frecventată de circa 900 cititori. În staţiunra balneară Carmen-Silva, Secţia are Casă de odihnă, precum şi un teren la Predeal. Societatea de ajutor reciproc are 1 203 membri.

Pentru mărirea fondului de excursii şi cor, în fiecare an s-au dat serbări, începând din 1932, cu un rezultat material vrednic de laudă. Excursiile membrilor corpului didactic, făcute în Bucovina în anul 1933, Vâlcov 1934, Timişoara 1935, Piatra Neamţ 1936 şi Târgu Jiu 1937, au dat membrilor ocazia de a cunoaşte frumuseţile ţării.


PUTNA- Preşedinte: M. HANGA

Istoric. Întemeiată dina anul 1912, cu 35 membri, azi are 462 membri.

Realizări. Banca învăţătorească „Cultura Poporului”, întemeiată din 1926, a avut la înfiinţare 293 membri, iar acum are 502 membri. Cooperativa este întemeiată din 1937. Casa învăţătorilor putneni are 12 camere. Revista „Frământări didactice” apare din 1923 cu 500 exemplare. La Soveja are Casă de odihnă în construcţie.
RĂDĂUŢI- Preşedinte: FILIMON RUSU

Istoric. Întemeiată la 1 martie 1908 cu 87 membri, Secţia are astăzi 380 membri.

Realizări. Banca învăţătorilor, înfiinţată în 1927 cu 250 membri, are astăzi 584 membri.

Revista „Voinţa Şcoalei” apare în 1923. Biblioteca, numărând 2 437 volume, este înfiinţată în 1908. Casa învăţătorilor din Rădăuţi se află în construcţie. Casa de ajutor reciproc, care are 528 membri, vine în ajutorul familiilor învăţătorilor lipsiţi de mijloace materiale.


RÂMNICU-SĂRAT - Preşedinte: D. DUMITRESCU

Istoric. Asociaţia a fost întemeiată la 1 august 1899, fiind una dintre cele mai vechi din ţară. În 1937 aflăm 375 membri înscrişi.

Realizări. „Banca Corpului Didactic Primar”, înfiinţată în 1928 cu 28 membri, în 11939 are 542 membri. Revista „Lumina”, înfiinţată în 1891, redactată de „Casa învăţătorilor”. Un teren donat de Prefectura Râmnicu Sărat. Pentru Casa de odihnă posedă un teren în staţiunea balneară Cândreni. Casa de ajutor reciproc.

Serbări. Prin realizările care i-au adus o frumoasă zestre materială şi spirituală, Secţiunea Râmnicu-Sărat se află în fruntea organizaţiilor noastre profesionale. Drumul parcurs de secţiunea colegilor de la Râmnic, în cei 40 ani de rodnică activitate, constituie o mândrie pentru Asociaţia Generală a Învăţătorilor.


ROMAN – Preşedinte: C. NĂSTURAŞ

Istoric. Întemeiată la 12 aprilie 1898 cu 50 membri, Secţia are azi 600 membri.

Realizări. Banca a fost înfiinţată în 1927 cu 27 membri, azi are 480 membri. Cooperativa înfiinţată în 1936 ca secţie a Băncii. Revista „Cuvânt Dăscălesc” apare în 1927. Se dau ajutoare în caz de deces prin bancă. La 8 iunie 1936 s-a făcut o excursie în Bucureşti şi s-au ajutat membrii corpului didactic din Roman să ia parte la cele două cursuri pe lângă Universităţile din Iaşi şi Cernăuţi, pentru aprofundarea cunoştinţelor.
ROMANAŢI – Preşedinte: FLOREA RĂDULESCU

Istoric. În anul 1912 se pune baza Asociaţiei învăţătorilor din judeţul Romanaţi, având aproximativ 130 membri, azi, Secţia are 695 membri.

Realizări. Secţia a urmărit să înfăptuiască pe tărâmul economic Banca învăţătorească, c epoartă numele de „Cultura”, întemeiată în anul 1930, cu 95 membri, azi numără 311 membri.

Învăţătorii şi-au cumpărat o clădire cu 5 camere. Revista „Şcoala Noastră” apare din anul 1930, cu 500 exemplare tiraj lunar, care este citită de membrii Secţiei. În caz de deces, Secţia dă ajutoare.


SĂLAJ – Preşedinte: IOAN CLEJA

Istoric. Învăţătorii greco-catolici români din vicariatul Silvaniei, la glasul de chemare al inimoşilor români Gheorghe Pop de Băseşti şi Andrei Cosma, în ziua de 2 septembrie 1870, s-au adunat în şedinţă, hotărând înfiinţarea unei Societăţi învăţătoreşti.

Realizări. Pe tărâmul publicistic, din anul 1912 până în 1914 apare „Gazeta Învăţătorilor”. În anul 1924 din iniţiativa învăţătorilor din Şimlău s-au pus bazele revistei „Şcoala noastră”. Banca învăţătorilor a fost înfiinţată în 1933, cu 252 membri. Azi are 340 membri.

Biblioteca funcţionează pe subsecţii. În vara anului 1935 s-a organizat la Zalău un curs pentru lucru manual, modelaj şi mulaj, la care au participat, în serii, 250 învăţători. Societatea de ajutor reciproc numără 514 membri şi ajută astfel familiile membrilor corpului didactic, lipsite de mijloace.


SATU-MARE – Preşedinte: GH. MEDAN

Istoric. Reuniunea învăţătorilor din Sătmar, Ugocea şi Oradea, a luat fiinţă în anul 1898. În anul 1919, Reuniunea s-a constituit în Asociaţia învăţătorilor din Satu-Mare, având un număr de 80 membri; azi are 667 membri.

Realizări. În intervalul de la 1919 – 1939, Secţia Satu-Mare a realizat următoarele: Revista „Vieaţa şcolară”, cu tiraj de 650 exemplare. De la 1936, revista şi-a schimbat numele în „Şcoala Sătmăreană”. Banca învăţătorilor este înfiinţată din 1926, cu 100 membri. Azi are 460 membri. Societatea de ajutor reciproc curpinde peste 600 membri şi datează din 1935. Asociaţa învăţătorilor din Satu-Mare posedă un local care serveşte ca internat pentru fiii şi fiicele de învăţători, are 59 camere. S-au acordat burse. Casa de odihnă este în curs de construcţie la Baia Sprie.
SEVERIN – Preşedinte: PAVEL JUMANCA

Istoric. Secţia e întemeiată la 6 mai 1920, cu 206 membri şi are azi 432 membri.

Realizări. Banca învăţătorilor, întemeiată în 1931 cu 61 membri, are astăzi 402 membri.

Cooperativa de librărie, înfiinţată în 1936 cu 56 membri, are astăzi 132 membri. Cooperativa de consum, de asemenea întemeiată tot în 1935 cu 64 membri, astăzi are 263 membri. Casa învăţătorilor este donată de Ministerul Educaţiei Naţionale, are 53 camere. Revista „Luceafărul”, cu un tiraj de 800 exemplare, apare din anul 1934. Pentru Casa de odihnă, Secţiunea are un teren pentu construcţie la Păltiniş. Societatea de ajutor reciproc are 170 membri. Cursuri de vară s-au ţinut în anul 1934, timp de 30 zile. Secţiunea judeţeană a dat diferite concerte, pentru mărirea foncului de excursie.


SOMEŞ – Preşedinte: VIRGIL POP

Istoric. Secţia a luat fiinţă din vechea Reuniune a învăţătorilor români greco-catolici din jurul Gherlei, înfiinţată în 1880.

Întemeietorul Reuniunii a fost pr. Vasile Borgovan. Reuniunea a durat până în anul 1919, până la Adunarea generală a învăţătorilor – după unire – cu 120 membri. Azi are 495.Realizări. Secţia a ctivat în mai multe direcţii. Susţine revista „Şcoala someşană”. Banca învăţătorilor a luat fiinţă în 1936, cu 100 membri, are azi 350 membri. Secţiunea luptă pe toate căile pentru afirmarea solidarităţii învăţătoreşti.
SOROCA – Preşedinte: VASILE LUPAŞCU

Istoric. Această Secţie a fost înfiinţată la 7 iulie 1919, cu aproximativ 300 membri. Astăzi are 910 membrii, toţi învăţătorii din judeţ fiind înscrişi.

Realizări. Banca „Progresul”, înfiinţată la 1 august 1927, cu 480 membri la început, are în prezent 910 membri.

Pe lângă Bancă, funcţionează Casa de ajutor reciproc cu 653 membri. Ajutoarele se dau în caz de deces şi pierderea capacităţii de muncă. Cooperativa „Lupta”, înfiinţată la 14 august 1933, are în prezent 545 membri. Are secţii de: librărie, papetărie, manufactură, galanterie şi încălţăminte. Dormitoarele „Căminul” sunt instalate într-un imobil mic, care posedă 12 paturi. Revista „Solidaritatea”, cu 800 exemplare tiraj, este fondată în ianuarie 1923 şi apare şi astăzi. Biblioteca Asociaţiei are 2 500 volume.


STOROJINEŢ – Preşedinte: I. GHERMAN

Istoric. Secţia aceasta a fost înfiinţată la 3 iulie 1910, cu 90 membri, air astăzi are 514.

Realizări. „Banca Popolară – M. Chisanovici” a fost înfiinţată în 1930, 61 membri, azi are 521 membri.

Cooperativa de consum are 160 membri. Este fondată în 1933. organul d epublicistică a Secţiei apare din 1913. La dispoziţia învăţătorilor precum şi a publicului stau cele 600 volume ale bibliotecii, înfiinţată din 1923. Secţia dispune de un fond şi de o parcelă pentru căminul învăţătorilor. Există Casă de ajutor reciproc, care numără 425 membri. S-au ţinut mai multe conferinţe cu caracter pedagogic, pentru membrii corpului didactic. Pentru cunoaşterea ţării şi a frumuseţilor ei, s-au făcut mai multe excursii.


SUCEAVA – Preşedinte: EUGEN VĂRZARU

Istoric. Secţia judeţului Suceava a reuşit să construiască, prin contribuţia membrilor ei, un Cămin al învăţătorilor, la Suceava.

Revista Secţiei locale, „Voinţa Şcoalei”, apare lunar şi se împarte membrilor din judeţ.


TÎRNAVA MARE – Preşedinte: FL. GEAMĂNU

Istoric. Asociaţia judeţeană a învăţătorilor din Târnava Mare a făcut parte din Asociaţia învăţătorilor din Banat, iar în anul 1919, iunie 2, se constituie Secţia judeţeană cu 200 membri; azi are 282 membri.

Realizări. Banca corpului didactic este întemeiată din 1927 şi a avut la înfiinţare 45 membri. Azi are 208 membri. A mai întemeiat o Bibliotecă în anul 1936, care are 120 volume. Secţia judeţului Târnava Mare a dat ajutoare membrilor săi, învăţătorilor bolnavi şi acelora care au luat parte la cursurile de vară. Pentru aprofundarea culturii învăţătorilor, în anul 1933 s-a ţinut un curs de vară de 15 zile la Sighişoara şi 10 zile la Mediaş, în anul 1935.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət