Ana səhifə

Congresului naţional al îNVĂŢĂtorilor/ institutorilor din românia şi al


Yüklə 3.7 Mb.
səhifə3/24
tarix24.06.2016
ölçüsü3.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

ACTIVITATEA SECŢIILOR JUDEŢENE

(„Şcoala şi Vieaţa”, revista Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, an.X, nr. 1, sept. 1939, director T. D. Iacobescu, pp. 155-255).


ALBA – Preşedinte: AL. DUVLEA

Istoric. Asociaţia învăţătorească din judeţul Alba a fost întemeiată în anul 1920. La Blaj al fost ales cel dintâi preşedinte al ei. Azi are 366 membri. La 28, 29 şi 30 august 1929, secţia Alba primeşte în cetatea istorică Alba-Iulia pe reprezentanţii învăţătorimii din ţară, sub preşedenţia d-lui D. V. Ţoni, care proclamă Unirea Asociaţiilor regionale în marea Asociaţiei Generală a Învăţătorilor din România.

Realizări. Una din preocupările de seamă ale Secţiei a fost crearea unei biblioteci, care să pună la dispoziţia publicului 351 cărţi, în deosebi didactice. A luat fiinţă în 1934. Apoi revista „Şcoala Albei”, care apare de la 1 ianuarie 1934, cu 600 numere tiraj, umple golul simţit în publicaţiile de breaslă.

În proiectul de construcţie se află Casa de editură a învăţătorilor Albeni.

Pentru ajutorarea membrilor corpului didactic, în ocazii grave, s-a înfiinţat Societatea de ajutor reciproc, care are azi 500 membri. S-au ţinut cursuri de vară.
ARAD – Preşedinte: CONSTANTIN STAMATOIU

Istoric. Asociaţia din oraşul şi judeţul Arad a luat fiinţă în anul 1919. În realitate, este continuarea vechii organizaţii învăţătoreşti din România „Reuniunea învăţătorilor confesionali” români ortodoxi, din protopopiatele arădene, înfiinţată la 1 iulie 1872, sub preşedenţia marelui român Vincenţiu Babeş. La început, s-a ocupat numai de chestiuni profesionale, iar mai apoi a început lupta de apărare contra stăpânirii de atunci. Este cea mai veche asociaţie. În 1919 a avut 347 membri, iar azi are 786.

Realizări. Banca învăţătorească e înfiinţată din 1934, cu 70 membri. Are azi 447 membri. Cooperativa de librărie este deschisă din 1936.

Revista „Şcoala Vremii” este în al 10-lea an de apariţie, organ de ideologie de breaslă şi de luptă a membrilor ei.

Bibliotecare are 904 volume şi este la dispoziţia tuturor, indiferent dacă sunt sau nu învăţători.

Casa învăţătorilor este cumpărată în 1927 de la Banca Peşti Hazai din Cluj; în ea funcţionează căminul fiilor de învăţători, se acordă ajutoare în diferite cazuri.

S-a ţinut în 1931 zâun curs de vară la 14 zile la Arad, pentru perfecţionarea învăţătorilor.
ARGEŞ – Preşedinte: N. MAREŞ

Istoric. Asociaţia învăţătorilor argeşeni ia fiinţă în 1911, sub denumirea de „Societatea corpului didactic primar”, cu scop cultural şi de ajutor. Avea tendinţa de a se contopi cu a preoţilor şi a profesorilor. Se ducea luptă aprigă pentru organizarea temeinică a Asociaţiei generale a învăţătorilor şi curentul cel nou de la „Vremea Nouă”, reprezentat prin I. Mihalache, D. V. Ţoni, Th. Iacobescu şi Apostol Culea, influenţează şi mişcarea de la Argeş. În 1915, apare revista „Datoria noastră”, prin care se reuşeşte să se strângă rândurile, într-un curent de solidaritate şi înfrăţire. În 1930, sub preşedenţia d-lui D. V. Ţoni, se face contopirea celor două asociaţii existente în judeţ, una cu numele de Asociaţie a corpului didactic şi una cu numele de Societate.

În 1912 are 200 membri, iar azi 708.Realizări. Banca învăţătorească ia fiinţă sub denumirea de „Banca învăţătorească C. Dobrescu-Argeş”, în anul 1930. A avut la înfiinţare 570 membri, iar azi 473.

Asociaţia scoate publicaţia lunară „Buletinul Asociaţiei”, care promovează interesele ei, în anul 1930. încă din 1926 biblioteca a fost deschisă pentru învăţători şi public, având 300 volume.

A clădit căminul învăţătorilor cu 14 camere.
BACĂU – Preşedinte: N. GROZA

Istoric. Secţiunea judeţului Bacău a luat fiinţă în 1907, anul răscoalei. În 1914 are 465 membri , iar azi are 900.

Realizări. În iulie 1926 ia fiinţă Banca corpului didactic din Bacău, de la 65 membri. Are azi 605 membri.

Din fondurile băncii s-au dat diferitele ajutoare membrilor. S-a construit Casa Învăţătorilor.

Casa de ajutor are 465 membri şi fiinţează din 1937. pentru cunoaşterea ţării şi pentru strângerea legăturii sufleteşti cu dascălii colegi, s-a făcut excursie la Timiş-Cernăuţi-Putna-Hotin. De asemenea, s-au ţinut diferite conferinţe în capitala judeţului, de către diferiţi profesori, la care au participat toţi învăţătorii.
BAIA – Preşedinte: V. TOMEGEA

Istoric. Asociaţia din judeţul Baia, fostă pe vremuri Suceava, este întemeiată de învăţătorul erou Niculai Stoleru, în 1907, aprilie 28, cu 64 membri din cei 78 învăţători, câţi erau în tot judeţul. Azi are 600 membri.

Erau 217 abonaţi ai revistei „Şcoala şi Vieaţa”.Realizări. Banca învăţătorilor este întemeiată în martie 1926, după stăruinţa învăţătorului I. Zotta. Banca are local propriu, cu 10 camere.

Casa învăţătorilor are 8 camere, în două clădiri.

Asociaţia are înfiinţat un fons de ajutorare, din care ajută familiile fără sprijin în urma morţii învăţătorilor, membri ai Asociaţiei.

Pentru cimentarea legăturilor dintre membri şi cultivarea recunoştinţei ce trebuie să avem faţă de înaintaşii noştri, Asociaţia sărbătoreşte în fiecare an la pensie, a celor bătrâni, precum şi intrarea celor tineri în rândurile învăţătorimii, cu deosebită solemnitate.

Revista învăţătorilor apare în 1913, cu 500 exemplare tiraj. E înfiinţată în 1935.

Societatea de ajutor reciproc are 600 învăţători.


BĂLŢI – Preşedinte: MIHAIL POPOVICI

Istoric. Asociaţia din judeţul Bălţi se confundă cu întâmplările din preajma Unirii. A luat fiinţă în urma adunării învăţătorilor din oraşul şi judeţul Bălţi, ţinută în ziua de 3, 4 şi 5 august 1928. Primul preşedinte a fost Ion Leahu, acum pensionar. A avut la început 136 membri, iar azi numărăr 859 membri. Grija primă a Asociaţiei a fost crearea unei biblioteci ambulante – din 600 volume – pentru a face cunoscute colegilor limba şi literatura românească. A ajutat elementul românesc, dând burse copiilor meritorii.

Realizări. În 1928 se înfiinţează Banca învăţătorilor, la început cu 21 membri.

„Buletinul Asociaţiei Bălţi” apare în 1928, la început sub formă de gazetă, iar din 1929 în formă de revistă. Şi-a schimbat numele în „Revista Asociaţiei” şi apare în 1 000 exemplare. Se editează din 1934 o revistă locală pentru copii, revistă ce apare şi azi. A tipărit 2 monografii: a satului Năpădeni şi Sângereni.

Tipăreşte un volum de peste 400 pagini, conferinţe ţinute în cursurile de vară din 1934, în Bălţi. 2 250 de volume stau la dispoziţia celor care voiesc să ia cunoştinţă de diferite lucruri, biblioteca fiind înfiinţată din 1933.

A fost cumpărată Casa învăţătorilor. În curs de construcţie se află Casa de odihnă la Câmpulungul Bucovinei, pentru a veni în ajutor membrilor familiei corpului didactic, s-a înfiinţat o Casă de ajutor reciproc, în 1927, care numără azi 670 membri. S-au organizat diferite conferinţe şi în 1934 au venit să vorbească cei mai iluştri conferenţiari de specialitate.


BIHOR – Preşedinte: I. MANGRA

Istoric. Până în anul 1892 Asociaţia învăţătorilor a funcţionat pe baza unui regulament elaborat de Consistorul Diecezan din Arad. N-a putu ţine pasul cu asociaţiile surori din Arad şi Timişoara, din lipsă de oameni. Toată activitatea Asociaţiei se rezuma în ţinerea de conferinţe, toamna şi primăvara, sub preşedenţia protopopului inspector şcolar. În vara anului 1895, se întrunesc învăţătorii din judeţ şi redactează statutele. La Oradea se înfiinţează „Asociaţia culturală a judeţului Bihor”, unde sunt chemaţi şi învăţătorii din şcolile confesionale ortodoxe-române. Până la 1900, încetează orice activitate a Asociaţiei învăţătorilor bihoreni. De abia în 1904, după multe piedici şi lupte dârze, Asociaţia are statutele aprobate şi porneşte cu elan la luptă, având ca preşedinte de onoare pe dr. Nicolae Zigre. Asociaţia a luptat pentru ridicarea morală şi culturală a învăţătorului, precum şi la trezirea şi menţinerea conştiinţei naţionale. În anul 1919 s-a ţinut la Sibiu Congresul tuturor învăţătorilor din Ardeal, Banat şi Crişana, sub preşedenţia marelui luptător Iuliu Vuia, când se contopesc asociaţiile vechi ale învăţătorilor confesionali ortodocşi români.

Realizări. După multă strădanie, se intră în posesia vechii averi a asociaţiei, care avea un teren în parcul Bungitay. Primăria donează un teren în mijlocul oraşului şi începe construcţia clădirii Casei învăţătorilor. Banca învăţătorilor a fost întemeiată în 1934.

Tot în anul 1934 s-a mai înfiinţat şi secţia de ajutor pentru înmormântare, care, împreună cu celelalte realizări, întăresc zi de zi şi servesc interesele învăţătorimii din judeţ.


BOTOŞANI – Preşedinte: MIHAI VASILIU

Istoric. După congresele din 1898, ca un ecou, învăţătorii judeţului Botoşani, aleg în 1907, un comitet de trei, înjghebându-şi astfel Asociaţia judfeţeană, care număra atunci un număr restrâns de membri, azi are 725.

A încasat cotizaţii de la membrii ei, pentru Casa învăţătorilor.

Apare revista „Şcoala şi Vieaţa”.

Realizări. Asociaţia judeţeană a înfiinţat Banca învăţătorească „Solidaritatea” în anul 1928, iar în 1931 o transformă în „Banca populară cooperativă şi de credit” şi are azi 665 membri.

Cooperativa de librărie „Izbânda”, în fiinţată în iunie 1935, cu 135 membri şi azi are 529 membri.

Casa învăţătorească este cumpărată de Banca „Solidartitatea”. Are o Casă de odihnă.

„Revista şcolii”, înfiinţată din anul 1924, cu un tiraj de 700 exemplare, este o revistă de luptă pe tărâm didactic pentru revendicările corpului didactic, ci şi a publicului dornic de lumină de carte.

În cazuri de deces, se acordă membrilor ei, prin Casa de ajutor, diferite sume pentru familiile rămase fără sprijin. Casa de ajutor reciproc are 714 membri.

În anii 1934 şi 1937 s-au ţinut cursuri pentru învăţători, de câte 10 zile, cursuri la care au luat parte cu mult drag şi interes membrii ei.

Vara se ţin colonii şcolare la Budachi, unde copiii debili găsesc o întreţinere bună şi astfel se pot intrema.
BRAŞOV – Preşedinte: R. POPA

Istoric. Asociaţia învăţătorilor din judeţul Braşov a luat fiinţă în anul 1919, cu un număr de 150 membri, iar azi are 380, fiind înscrişi ca membri şi cotizând, absolut toţi învăţătorii din judeţ.

Realizări. Asociaţia învăţătorilor braşoveni caută să împlinească golurile care simţeau şi înfiinţează astfel „Banca învăţătorilor”, la 30 octombrie 1932, cu 69 membri. Azi are 264 membri.

Asociaţia a mai înfiinţat Cooperativă de librărie în august 1937, cu 53 membri.

Organul de publicistică a învăţătorilor din Braşov a fost revista „Şcoala şi Familia”, care apare din 1930 timp de 2 ani. Pentru membrii Asociaţiei, se află la Crasna Casa de odihnă, local donat de Ministerul de Domenii.

A avur unul dintre cele mai bune coruri, care a contribuit la reuşita multor serbări date de Asociaţie.


BRĂILA – Preşedinte: DOBRE STANCIU

Istoric. Înfiinţată în 1920, cu 29 membri, în 1937 secţia are 531. Aici fiinţează Casa învăţătorilor, revista „Şcoala şi Vieaţa”.

Realizări. „Banca învăţătorilor brăileni” este înfiinţată în anul 1928, cu 36 membri; în 1937 avea 528.

Revista „Foia învăţătorilor”, înfiinţată în 1928.

Biblioteca, deschisă în 1932, cu 462 volume.

Casa învăţătorilor, Casa de odihnă, Casa de ajutor reciproc: sunt membri toţi colegii din Asociaţia judeţeană, excursii.


BUCUREŞTI – Preşedinte: GR. ANGELESCU

Istoric. Secţiunea învăţătorilor din municipiul Bucureşti îşi are o organizaţie deosebită de a judeţului Ilfov, dat fiind numărul mare de învăţători pe care îi numără capitala ţării.

Secţiunea a fost întemeiată în anul 1928, având preşedinte pe dl. Radu Liescu, căruia i-a urmat la conducere dl. Gr. Angelescu, conducătorul de azi. De la 1932-1938, învăţătorimea capitalei a avut cinstea să aibe preşedinte al secţiunii pe însuşi preşedintele Asociaţiei Generale, dl. D. V. Ţoni.

Numărul membrilor la înfiinţare a fost de 17, iar astăzi sunt înscrişi 1 001 învăţători.

Realizări. Casa învăţătorilor, revista „Şcoala şi Vieaţa”.
BUZĂU – Preşedinte: C. CAZAN

Istoric. Secţia are un trecut bogat şi e o veche asociaţie judeţeană, fiind întemeiată în 1894. Azi are 807 membri. În 1892, forţele didactice buzoiene erau adunate sub denumirea de centrul conferenţiar din plaiul Buzău.

Realizări. Banca învăţătorilor este înfiinţată din 1924, cu 32 membri. Azi are 828 membri.

Cooperativa de librării „Luceafărul” a luat fiinţă în 1936, cu 334 membri, ia azi are 554.

Revista „Vlăstarul” apare din anul 1920.

Biblioteca e înfiinţată din 1926 şi e contopită cu a băncii. Dispune azi de 1 300 volume. Mai înfiinţează în 1931, din îndemnul d-lui Ap. Culea, o bibliotecă pentru copii, având şi mobilier special.

Casa învăţătorilor e cumpărată.

Casa de odihnă se află la munte. Mai are un loc la mare.

Societatea de ajutor reciproc funcţionează pe lângă bancă.

S-au făcut excursii şi s-au dat diferite serbări, cu un rezultat material şi moral destul de pronunţat.


CAHUL – Preşedinte: I. HAGI-LAZĂR

Istoric. Asociaţia corpului didactic din judeţul Cahul a luat fiinţă la 24 iulie 1918, cu un număr de 86 membri, purtând numele de „Prutul”. Actualmente numără 504 membri.

Realizări. Banca populară „Corpul Didactic” a luat fiinţă la 25 februarie 1933, cu 25 membri. La 26 iunie 1933 s-a înfiinţat pe lângă Asociaţie Casa de ajutor mutual, cu obligaţia de a ajuta pe învăţători în caz de deces. Cooperativa a fost înfiinţată la 29 iunie 1934, având 49 membri.

Ramura principală este librăria cu o agenţie în Leova, din 1935. Pentru membrii săi, Asociaţia a înfiinţat în 1933 o bibliotecă cu două secţii: una în Cahul şi alta în Leova. S-a contribuit la ridicarea monumentului lui Ion Vodă cel Cumplit.

În anii 1922-1924 a apărut prima revistă a Asociaţiei, cu numele de „Prutul”. În anii 1927-1928 aceeaşi revistă, sub numele de „Luceafărul”. Din anul 1933, până în prezent, apare revista „Năzuinţa”.
CALIACRA – Preşedinte: EUGEN RĂDUCU

Istoric. Secţiunea s-a întemeiat la 18 decembrie 1919, cu 26 membri şi are azi 879.

Realizări. Banca „Progresul învăţătoresc” este întemeiată cu 50 membri, are azi 254 membri. Banca corpului didactic, înfiinţată în 1929 cu 176 membri, numărul de azi 180 membri.

Cooperativa de librărie e o secţie a băncii „Progresul”; membrii băncii sunt şi membrii cooperativei. Revista „Semănătorul” apare în 1929. Biblioteca este deschisă din anul 1934, cu 1 732 volume. Pentru Casa învăţătorilor are un fond alocat de Asociaţie. Societatea de „Ajutor reciproc” este o secţie a Asociaţiei judeţene.


CARAŞ – Preşedinte: TRANDAFIR LUGOJENE

Istoric. Asiciaţia judeţeană Caraş e întemeiată din 1919, iunie, având ca preşedinte pe Ilarie Comşa. Are azi 342 membri.

Realizări. Banca Asociaţiei de Caraş este întemeiată din 1927, cu 132 membri. Azi are 428 membri. Excursii s-au făcut la Belgrad în 1938, Uzinele Reşiţa şi muntele Semenic.
CETATEA-ALBĂ – Preşedinte: AL. VASILESCU

Istoric. Asociaţia este întemeiată în anul 1920, septembrie 1, cu 300 membri; iar azi are 904.

Realizări. Banca învăţătorească, întemeiată din 1930, cu 54 membri. Azi are 546 membri. Banca are local propriu.

Cooperativa de librărie funcţionează pe lângă bancă.

Revista „Cultura poporului” apare din 1931. este una dintre cele mai bune şi serioase reviste învăţătoreşti din ţară. Tirajul este de 1 200 exeplare. Biblioteca, cu un număr de 4 886 volume, este la dispoziţia publicului de la 18 octombrie 1938. Asociaţia judeţeană a dat ajutoare în anii 1933, 1934, 1935 şi 1936. Asociaţia Cetatea-Albă are în grija sa gospodărirea Sanatoriului Asociaţiei Generale de la Budachi.

Până la alegerea d-sale ca preşedinte al Asociaţiei generale a învăţătorilor, secţiunea Cetatea-Albă a fost prezidată de către dl. Teodor Iacobescu, cunoscând în acest răstimp o perioadă de înflorire şi viguroasă afirmare a spiritualităţii învăţătoreşti.

A încurajat acţiunile constructive ale tineretului învăţătoresc din judeţ, sprijinind tipărirea unor serii de lucrări şi publicaţiuni de valoare.
CERNĂUŢI – Preşedinte: GH. UCRAINEŢ

Istoric. Înfiinţată în 1912, cu denumirea „Clubul învăţătorilor români din Cernăuţi” secţia a avut 42 membri, iar astăzi numără 272 membri.

Realizări. Banca învăţătorilor „Moldova de sus”, înfiinţată în 1925 cu 80 membri, are astăzi 930 membri. Cooperativa de consum înfiinţată în 1937, are astăzi 360 membri. Biblioteca înfiinţată odată cu Asociaţia, posedă 570 volume.
CERNĂUŢI (judeţ) – Preşedinte: MIHAI CERCHEZ

Istoric. Asocaia învăţătorilor din judeţul Cernăuţi a fost întemeiată în ziua de 26 octombrie 1912. Guvernul ţării Bucovinei aprobă statutele şi înfiinţarea Asociaţiei. A avut la înfiinţare 70 membri, iar azi numără 518.

Realizări. Conform statutelor, scopul Asociaţiei a fost înaintarea culturală a corpului didactic din judeţul Cernăuţi, promovarea poziţiei materiale, precum şi emaniparea şcolii. În 1913 Asociaţia organizează adunări ambulante în judeţul Cernăuţi, cu program cultural naţional românesc. În zilele de 6, 7 şi 8 septembrie 1925, Asociaţiile judeţene încadrate în Asociaţia Regională din Moldova de sus, intră în Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România. Din 1923 apare foaia regională „Voinţa Şcoalei”. Biblioteca a fost înfiinţată în 1934, cu 702 volume. Asociaţia are înfiinţată şi Casa de ajutor reciproc, însumând pe toţi membrii Asociaţiei.
CIUC – Preşedinte: N. DIACONESCU

Istoric. Înfiinţată în anul 1925, Asociaţia luptă pentru netezirea asperităţilor ivite de deosebirile de naţionalitate şi confesiune. A avut la început 300 membri, iar astăzi numără 412.

Realizări. Având în vedere absoluta necesitate, Asociaţia a fondat în 1933 Banca învăţătorilor din Ciuc, cu 220 membri, iar astăzi are 340 membri. Pentru propaganda culturală, Asociaţia înfiinţează un cor, o echipă de teatru şi dansuri naţionale, reuşind ca în februarie 1933 să organizeze prima serbare românească în acest judeţ. Sub auspiciile „Astrei”, Asociaţia a militat pe tărâmul cultural. A înfiinţat Bibliotecă a vând 870 volume, care a fost pusă la dispoziţia celor iubitori de carte. Casa învăţătorilor, Casa de odihnă la Harghita-Băi. Publicaţia trimestrială „Şcoala noastră” dă putinţa să se afirme mai mult cuvântul românesc. Apare din 1932. Pentru reîntregirea şi reîmprospătarea cunoştinţelor membrilor corpului didactic, s-au ţinut în 1934, la Gheorghieni, un curs de vară de 30 de zile, unde s-au predat cunoştinţe de specialitate.

CLUJ – Preşedinte: TRAIAN ŞUTEU

Istoric. Secţiunea judeţului Cluj este întemeiată din 1970, cu 120 membri. Are azi 661 membri.

Realizări. Banca „Solidaritatea”, înfiinţată în 1932 cu 272 membri, are azi 380 membri.

Revista „Freamătul Şcoalei” este editată de Asociaţie, din anul 1935. La dispoziţia publicului stă deschisă biblioteca, având 400 volume de specialitate şi literatură, care este înfiinţată din 1930. Membrilor corpului didactic, care fac parte din cei 620 înscrişi la Casa de ajutor reciproc, li se acordă diferit ajutoare, în ocazii diferite. S-au ţinut concursuri de coruri şcolare.


CONSTANŢA – Preşedinte: GH. POPESCU

Istoric. A fost înfiinţată în anul 1904, când puţine asociaţii judeţene erau constituite. Are astăzi 729 membri.

Realizări. Banca „Învăţătorul dobrogean”, înfiinţată în octombrie 1928, cu 38 membri, are azi 452 membri. Banca „Învăţătorul constănţean”, este înfiinţată în aprilie 1935 cu 32 membri. Are astăzi 281 membri.

Revista „Convorbiri didactice” apare de la 1 ianuarie 1927 cu un tiraj de 700 exemplare. Biblioteca a fost deschisă în octombrie 1932, cu 640 volume. Casa învăţătorilor e amenajată la Şcoala primară nr. 5 băieţi, de către Primăria municipiului Constanţa şi e întreţinută de Comună. Are 15 camere mari. Casa de odihnă se află la Predeal.

Casa de ajutor reciproc funcţionează pe lângă cele două bănci, ajutându-şi membrii cu diferite sume şi-n diferite cazuri. Secţiunea judeţului Constanţa, sub raportul realizărilor, stă în fruntea secţiilor judeţene, atât pe tărâmul cooperatist, social, cât şi cultural.
COVURLUI – Preşedinte: IORDACHE STOICA

Istoric. Asociaţia judeţului Covurlui a fost întemeiată în 1902. Are în prezent 445 membri.

Realizări. Această secţiune a înfăptuit tot ce i-a stat în putinţă. Banca corpului didactic, care la înfiinţare, în anul 1927, avea 26 membri, numără azi 490 membri. Revista „Căminul Şcoalei” a fost înfiinţată în 1930. Biblioteca, cu 360 volume, a fost înfiinţată în acelaşi an cu revista şi a ajutat mult pe membrii ei, având cărţi de specialitate. În construcţie se află Casa învăţătorilor. Are teren pentru Casa de odihnă la Budachi. Casa de ajutor reciproc funcţionează în corpul Băncii. Cursuri de vară s-au ţinut doi ani consecutivi şi s-au discutat diferite probleme pedagogice.

S-au făcut excursii şi s-au dat serbări, cu rezultate mai ales morale, destul de frumoase.


DÂMBOVIŢA – Preşedinte: SIMEON POPESCU

Istoric. A fost întemeiată la 22 aprilie 1913, având ca membri pe toţi învăţătorii din judeţ.

Realizări. În anul 1930 ia fiinţă Banca învăţătorilor, cu 100 membri, azi are 500 membri. Cooperativa „Armonia” de librărie este înfiinţată tot în 1930, cu 151 membri, iar azi are 340 membri. Cooperativa şi Banca sunt instituţii izvorâte din spiritul de solidaritate al învăţătorilor. Revista „Graiul Dâmboviţei” apare în 1923, abonaţi fiind toţi membrii secţiei.

Biblioteca, cu un număr de 600 volume, este deschisă din 1938. Casa învăţătorilor este în construcţie. Are 24 camere. Mai are un teren la Sinaia, pe care vrea să clădească o Casă de sănătate pentru învăţători. Societatea de ajutor reciproc, cu 750 membri, ajută pe membrii societăţii în diferite ocazii.


DOLJ – Preşedinte: DUMITRU RADU

Istoric. Secţiune veche, întemeiată în anul 1912.

Numărul membrilor, în 1937, era de 970.Realizări. Banca „Învăţătorul” este înfiinţată în anul 1930, cu 101 membri. Azi are 578. Revista „Gazeta Şcoalei”, înfiinţată în 1919. Biblioteca deschisă în 1929, cu 300 volume. Casă de odihnă la Carmen Silva.
DOROHOI – Preşedinte: GH. MANOLIU

Istoric. Asociaţia învăţătorilor din Dorohei a luat fiinţă la 6 august 1912, cu 72 membri. Astăzi numărul lor este de 587.

Realizări. Banca învăţătorilor dorohoeni, înfiinţată la 22 iunie 1930, a umplut un gol de mult simţit de învăţători, având 100 membri la înfiinţare. Azi are 554 membri. Cooperativa de librărie are 224 membri. Sub auspiciile Asociaţiei apare revista „Cuvântul Nostru”, din anul 1928. Are bibliotecă cu 860 volume. Casa învăţătorilor este terminată din 1928. Societatea de ajutor reciproc, cu 500 membri.
DUROSTOR – Preşedinte: CARP SANDU

Istoric. Asociaţia învăţătorilor din judeţul Durostor a fost întemeiată în 1914, cu un număr de 42 învăţători tineri, veniţi în Cadrilater cu sufletul plin de idealism, ca să contribuie la afirmarea statului român, ca factor de cultură şi civilizaţie latină. Astăzi, această Asociaţie are un număr de 711 membri.

Realizări. Ca activitate social-economică, funcţionează în acest judeţ două bănci populare învăţătoreşti. „Banca învăţătorilor”, înfiinţată în 1929 avea 132 membri, iar astăzi numără 856 membri. „Banca învăţătorul durostoian”, înfiinţată în 1931 cu 61 membri, are astăzi 347 membri. Cooperativa de librărie, înfiinţată în 1937 cu 100 membri, are azi 115 membri.

Asociaţia Durostor a scos gazeta „Plugul” şi „Tribuna Durostorului”, fiind transformată în revistă în anul 1931.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət