Ana səhifə

Clasa a iii-a a step by step şcoala Nr. 17,,Nichita Stănescu


Yüklə 2.05 Mb.
tarix18.07.2016
ölçüsü2.05 Mb.
CLASA a III-a A STEP BY STEP

Şcoala Nr. 17,,Nichita StănescuGalaţi

22 martie 2010

Propunător: INST. MIHAELA VALENTINA CIOLACUActivitatea I

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ

Data: 22 martie 2010

Scopul: formarea capacităţii de exprimare şi de relaţionare în cadrul grupului

Obiective:

 • să citească în ritm propriu mesajul şi agenda zilei;

 • să completeze calendarul naturii, graficul temperaturii, respectând simbolurile şi succesiunea zilelor;

 • să desprindă informaţii de detaliu din mesaj;

 • să participe la rezolvarea sarcinilor de lucru din mesaj;

 • să participe la discuţii, prezentând noutăţile şi formulând întrebări şi răspunsuri;

 • să manifeste atitudine degajată în comunicarea cu persoanele cunoscute
  (colegi, învăţătoare).


Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, observaţia, jocuri creative;

Mijloace de învăţământ: mesajul zilei, agenda zilei, calendare, graficul temperaturii;

Moduri de organizare: activitate frontală, activitate individuală.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Etapele activităţii

Ob.

Activ. cadrului didactic

Activ. elevilor

Metode şi procedee

Moment organiza-

toric
Elevii vor fi aşezaţi în semicerc, pregătiţi pentru întâlnirea de dimineaţă.

Se cântă cântecul ,, Prieteni 1, 2,3...’’Elevii cântă cântecul şi se înscriu la noutăţi

conversaţia

Captarea atenţiei
Îi invit să joace jocul de energizare

,,Ghiceşte-mă”.

Fiecare membru al grupului primeşte câte o bucată de hârtie pe care va scrie câteva lucruri despre el: înalţimea, culoarea ochilor, culoarea părului, vârsta, etc. Atenţie!!! Nimeni nu trebuie să-şi scrie numele sau să dezvaluie un detaliu evident despre sine.

De ce? Pentru că, după ce toţi vor fi scris, conducătorul grupului va strânge toate foile; apoi fiecare participant va extrage dintr-o "pălarie" un alt bilet .Pe rând se vor citi toate biletele şi cu toţii vor fi atenţi să ghicească despre cine este vorba.

La final, fie că a fost descoperit, fie că nu, fiecare işi va spune numele şi alte caracteristici, de data aceasta, despre personalitatea sa.
Elevii îşi reamintesc regulile şi pornesc jocul.

explicaţia

jocul


Calendarul naturii
Solicit elevilor să completeze calendarul naturii, graficul temperaturii, precizându-se data zilei în curs şi observaţiile meteo.

Propun elevilor câteva exerciţii matematice şi precizez câteva semnificaţii ale zilei.Elevii vor completa data, vor alege simbolul potrivit vremei,

Completează tabelul cu grade, completează graficul lunii februarie.conversaţia

exerciţiulMesajul zilei şi agenda
Solicit elevilor să citească mesajul zilei şi apoi să rezolvăm sarcinile propuse.
Apoi elevii citesc agenda zilei unde descoperă centrele deschise, tema propusă şi obiectivele urmărite. (vezi anexa 1 , pag 13 .)


Elevii citesc mesajul zilei, identifică cuvintele cheie, discută pe baza mesajului.

Elevii citesc agenda zilei.problemati-zarea

lectura,


exerciţiul

Noutăţile
Elevii înscrişi la noutăţi sunt invitaţi pe scaunul autorului pentru a ne comunica noutatea.

Elevii urmăresc cu atenţie.

conversaţia

Încheierea activităţii
Joc,, Alege ce ţi se potriveşte!’’

Alegerea centrului de activitate.Elevii vor alege imaginea potrivită stării lor sufleteşti din acea zi.

Elevii îşi aleg centrul de activitate in funcţie de jetoanele cu care au participat la mesaj.exerciţiul

Activitatea II

ACTIVITATEA PE CENTRE

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

     1. CITIRE:

2.5 să utilizeze corect în exprimarea orală proprie elementele de construcţie a comunicării studiate;

3.3 să citească în mod conştient, corect, fluent şi expresiv un text;

3.2 să desprindă informaţii esenţiale dintr-un text citit.


SCRIERE:
3.6 să recunoască în texte diferite elementele de construcţie a comunicării studiate;
4.1 să scrie corect litere, silabe, cuvinte, enunţuri.MATEMATICA:

1.3.să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu numere mai mici decât 10000;

2.6.să rezolve şi să compună probleme în intervalul de numere naturale de la 0 la 10000;
ARTE :

2.2 să confecţioneze produse utile, folosind materiale şi tehnici variate ;


OBIECTIVE OPERAŢIONALE


CITIRE
O1-să citească textele corect, coerent, fluent şi expresiv  ;
O2-să descopere cuvintele din aritmogriful şcolar;
O3-să identifice părţile de vorbire învăţate din textele date ;
O4- să exprime acordul sau dezacordul în legatură cu un fapt ;
O5- să participe la jocul de rol;
O6- să coopereze cu membrii echipei, respectând regulile de lucru în grup.


SCRIERE
O1- să completeze razele soarelui cu părţile de vorbire indicate ;
O2- să alcătuiască propoziţii cu părţile de vorbire descoperite ;
O3- să completeze în perechi fişa cadranelor ;
O4- să rezolve pe fişă exerciţiile propuse ;
O5-să coopereze cu membrii grupei în realizarea ciorchinelui cu parti de vorbire învăţate.


MATEMATICĂ

O1 - să ordoneze crescător/descrescător numerele date;

O2 - să stabilescă succesorul/ predecesorul numerelor date;

O3 - să formeze numere din cel puţin 4 cifre după reguli date ;

O4- să afle corect termenul necunoscut;O5- să rezolve corect probleme cu operaţii matematice învăţate .
ARTE
O1- să observe modelul şi să respecte etapele de lucru;

O3- să îmbine tehnica decupării, îndoirii cu tehnica lipirii pentru a obţine lucrarea propusă;
O4- să dovedească creativitate în realizarea elementelor de decorare machetei;


STRATEGII DIDACTICE UTILIZATE
METODE ŞI PROCEDEE
1) SPECIFICE LIMBII ROMÂNE ( Citire):
lectura, conversaţia, exerciţiul, învăţarea prin cooperare, activitatea creativă, aritmogrif,jocul de rol, munca independentă.


2) SPECIFICE LIMBII ROMÂNE ( Scriere ):

conversaţia, exerciţiul, învăţarea prin cooperare, activitatea creativă, munca independentă, explicaţia, metoda cadranelor, jocul.
3) SPECIFICE MATEMATICII:
explicaţia, munca independentã, exerciţiul, conversaţia, jocuri creative, diagrama Wenn.


4) SPECIFICE ARTELOR:
explicaţia, convorbirea, munca independentă, asamblarea, activitatea creativă.

MIJLOACE DIDACTICE

 1. LIMBA ROMÂNĂ( Citire)

Fişe de lucru pentru aritmogrif, texte de citit,

 1. LIMBA ROMÂNĂ( Scriere)

Fişe de lucru, cadranele, planşă ciorchinele.

 1. MATEMATICĂ

zar, fişe de lucru, poster.

 1. ARTE

lipici, carioci, foarfece, fişe de lucru,planşe model.
MATERIAL DIDACTIC AUXILIAR
markere;
mesajul zilei;
agenda zilei;
calendarul naturii.
MODURI DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂRII
frontal,
pe grupe,
individual,
în perechi.
RESURSE INFORMAŢIONALE
T. Palasan, Ghidul programului de informare formalã a institutorilor/învãţãtorilor Curriculum pentru clasele III - aIVa , Bucureşti, 2003
Carmen Iordăchescu ,Să dezlegăm tainele textelor literare, clasa a IIIa, , Editura Carminis
Elena Nica, Dumitru Loghin ,Matematica- probe aplicative , Editura Carminis;
Gabriela Bratu ,Aplicatii ale metodelor de gândire critică în învăţământul primar’’,
Anina Bãdescu, Sã desluşim tainele matematicii, Editura Aramis, Bucureşti 2001
www.didactic.ro.
www.lumeapiticilor.ro • CITIRE

- cerinţe--

1. Rezolvă aritmogriful împreună cu elevii de la centru- în grup; ( vezi anexa 2, pag. 14)

2. Alege un text de la centru. Citeşte-l în gând. Exprimă acordul sau dezacordul faţă de faptele personajelor.Argumentează răspunsurile,explicând de ce eşti sau nu de acord cu faptele prezentate completând tabelul pe caiet.(vezi anexa 3, pag 15)

3. Subliniază toate verbele din textul ales – individual;

4. Citeşte colegului textul şi răspunsurile argumentate;

5.Joc de rol: „De-a dialogul”Realizaţi dialoguri cu fata moşneagului şi cu fata babei.Spuneţi-le ce vă place ,dar şi ce nu vă place din purtarea lor.Exprimaţi-vă încrederea şi în fata babei.Credeţi că i-ar plăcea acest lucru?Ce urmări ar putea avea o astfel de atitudine pozitivă?

HARNICEI- O FIŞĂ SURPRIZĂ( vezi anexa4, pag16.)

Fiţi activi şi creativi şi vă veţi bucura de activitate!!!cerinţe-


1. Joacă-te! Soarele îţi zâmbeşte dacă vei rezolva corect sarcinile de pe afiş- în grup;
( vezi anexa 5, pag.17)
2. Completaţi fişa cadranele împreună cu cel de lângă tine- în perechi;
( vezi anexa 6, pag18.)

3. Rezolvă exerciţiile propuse din fişa de lucru- individual; ( vezi anexa 7, pag.19)

HĂRNICEI!!!!- Mickey Mouse şi prietenii lui te invită într-o

călătorie în cosmos.Foloseşte cât mai multe cuvinte care arată acţiuni. ( vezi anexa 8, pag.20)

Spor la lucru şi gândiţi-vă la foaia pe care scrieţi că o doare rău dacă apăsaţi cu stiloul pe ea!!!

- cerinţe-

 • 1. Aruncă cu zarul şi rezolvă sarcinile propuse pe fiecare faţă- în grup;( vezi anexa 9, pag321)

 • 2. Completează diagrama Wenn- în perechi; ( vezi anexa 10, pag.22)

 • 3. Rezolvă exerciţiile de pe fişă- individual ;( vezi anexa 11, pag.35)

Hărnicuţii !!!! Fluturaşul vrea să ajungă la floare. Ajută-l !!!

( vezi anexa 12, pag.24)

Spor la lucru şi dovediţi ca sunteţi prieteni adevăraţi ai matematicii!!!!cerinţe-

1. Observă planşa model;

2.Respectând etapele de lucru realizează un tablou vesel de primăvară;

a)-taie farfuria ca în model;

b)alege apoi o culoare şi colorează faţa caracatiţei;c)lipeşte pe partea necolorată fâşii de hârtie,apoi lipeşte-i ochi şi gură din hârtie.
3. Împreună cu ceilalţi colegi realiează macheta cu vieţuitoare acvatice.

HĂRNICEI!!! Scrieţi un text despre primăvară( vezi anexa 13, pag.25)

Fiţi cât mai creativi! Se poate învăţa în fiecare zi!!!!

EVALUAREA LA SCAUNUL AUTORULUI

Învăţătorul va urmări:CITIRE:
 • Citirea fluentă, corectă, expresivă a textelor ;
 • Completarea corectă a aritmogrifului ; 
 • Recunoaşterea verbelor din textele propuse ;
 • Exprimarea acordului sau dezacordului;


SCRIERE:
 • Completarea corectă a cadranele de pe fişa de lucru ;
 • Rezolvarea corectă a exerciţiilor din fişa de lucru;
 • Antrenarea în cadrul jocului ,,Soarele îţi zâmbeşte’’.

MATEMATICA:

 • Stabilirea succesorilor/ predecesorilor numerelor date;

 • Completarea corectă a diagramei Wenn ;

 • Rezolvarea corectă a exerciţiilor de pe fişa de lucru .

ARTE

 • Respectarea etapelor de lucru;

 • Realizarea cât mai creativă a machetei cu vieţuitoare acvatice.

ANEXE

ANEXA 1Agenda zilei

8:00- 8:50 – Întâlnirea de dimineaţă

9:00 -11:50 – Activitatea pe centre

Citire:

Unitatea 7

Exprimarea acordului sau a dezacordului in comunicare - recapitulare

Scriere:

Unitatea 7

Exprimarea acordului sau a dezacordului in comunicare

,,Ne pregătim pentru evaluare’Matematică:

,,Adunarea şi scăderea numerelor naturale de le 0 la 10000’’ -consolidareArte:

,, Vieţuitoare acvatice’’

12:00 -13:00 –Pauza de masă

13.00- 15.00 - Continuarea activităţilor pe centre

15.00- 16.00- Evaluarea activităţilor de la centre

ANEXA 2

ARITMOGRIF

Înlocuind cifrele prin litere, veţi afla pe diagonală numele unui părţi de vorbire pe care aţi studiat-o, iar pe rândurile orizontale exemple de astfel de cuvinte.


1

5

3

4

2

6

7

2
8

9

7

2

6

7

23

10

11

2
4

2

10

( SOLUŢIE: 4 – B ;1 – V; 7 – T; 2 – E; 6 – S;3 – R; 5 – O; 8 – C; 9 – I; ;10 – A; 11 – D; )ANEXA 3

TEXT 1

Este ora de desen.Elevii au de colorat o planşă cu fructe.Maria nu-şi găseşte culoarea roşie.

-Te rog,Elena dă-mi voie şi mie să iau puţin roşu de la tine!o roagă Maria pe colega ei de bancă.

-Nu pot!Îmi trebuie şi mie!

-Numai puţin.Voi colora un singur măr.

-Nici atât!

Maria colorează merele cu albastru.

Sunt de acord

Argumentează

Nu sunt de acord

Argumentează


TEXT 2

Alexandru şi Ioana se plimbau pe o alee în parc.

Ioana spune:

-Mi-a venit o idee!Ştii la ce m-am gândit?

-Dacă-mi spui,voi şti,răspunse Alexandru.

-Fiindcă este soare,mergem la scăldat?Este un ştrand în apropiere.

-Bună idee!Vom trece pe acasă să le spunem părinţilor,adaugă Alexandru.

-Facem o baie şi ne întoarcem repede.Ei nu vor şti,zice Ioana.

-Eu nu pot sa-i mint pe părinţi.Data viitoare nu voi mai ieşi.

Sunt de acord

Argumentează

Nu sunt de acord

Argumentează
ANEXA 4

FIŞA SURPRIZĂ • Completaţi spaţiile libere cu numeralele corespunzătoare pentru a obţine titlurile următoarelor opere literare:

,, Alba-ca-Zăpada şi cei ………. pitici’’

,, Iedul cu …….. capre’’

,, ………… şi una de nopţi’’

,, Ali –Baba şi cei …………….……… hoţi’’

,, Căpitan la ……………………… ani’’

,, Capra cu ......................iezi’’

,, Punguţa cu ......................bani’’
 • Găsiţi cât mai multe verbe în dreptunghiul de mai jos, pe orizontală şi pe verticală. Coloraţi-le!
C

O

A

S

E

E

U

S

A

D

P

B

E

A

N

C

D

A

P

T

E

E

G

R

E

A

R

R

A

D

E

I

O

F

E

R

A

E

E

E

U

A

C

I

R

C

U

C

Ă

Z

E

R

E

R

A

I

ANEXA 5


 • Alcătuiţi câte o propoziţie cu părţile de vorbire corespunzătoare în norişorul alăturat razei!

ANEXA 6


CADRANE
 • Subliniaţi verbele din următorul text:

,,A trăit de mult un rege vestit.El a chemat la sine pe sfetnicul său:

-Dumneata ştii multe lucruri.Vreau un vistiernic cinstit.

-Vom alege pe cel mai uşor dansator,Măria ta.’’

(după Voltaire)
 • Continuă după model:

doi – al doilea

trei-

şapte-


nouă-

zece-


 • Desparte în silabe cuvintele:

zmee .........................................

licee............................................

fiindcă........................................

viitoare........................................

vaccin...........................................

accident..........................................

muzee........................................

ştiinţă.......................................
 • Ghiceşte numerele care se ascund. Scrie-le cu litere !
ANEXA 7
Fişă de lucru
 1. Întregiţi cu pronume sau verbe corespunzătoare propoziţiile:

 • Fratele meu............................... .

 • - Cine.......................cu raluca?

 • .....................................primăvara!

 • ...............studiem engleza.

 • ..............vei ajunge la doctor.

2.Scrie un enunţ:

a)în care verbul a colora să fie la persoana a II a ,numărul plural;

b)cu ajutorul unui verb la persoana a III a,numărul plural;

c)cu ajutorul verbului lucrează

______________________________________________________________________________

ANEXA 8

ANEXA 9Sarcini:

 1. Care este cel mai mare număr par de 4 cifre mai mic decât 10000?

2.Grupează convenabil termenii pentru a obţine rezultatul mai rapid:

2+ 6+ 8+ 4+ 3 +7=______

10+50+70+50+90+30=______


 1. 509+310+1+290=______

 2. Stabileşte succesorul numărului 1234

 3. Stabileşte predecesorul numărului 21304

 4. Folosind cifrele 1,2,3,4, formează numere.

 5. Verifică dacă sunt adevărate egalităţile .

456+687=687+456

360+430=330+460


ANEXA 10

Diagrama Wenn
Numerele 0-1000 Numerele 1000- 1000063, 4120, 357, 3000 , 980, 2450, 230, 560, 990, 5300, 1001, 6700, 3701, 306

ANEXA 11

FIŞĂ DE LUCRU

.1. Calculează şi verifică prin operaţia inversă :2 547 + 3 201 = 3 284 + 4 637 =

………………………… …………………………

2. Efectuează calculele şi vei afla câte nuci a strâns pentru iarnă fiecare veveriţă în scorbura sa .

2 899 – 1 501 + 2 243 = ( 3 682 + 5 264 ) – 4 527 =

= ........................................... = ................................................

= ........................ = .........................

3. Află termenul necunoscut din egalităţile :

7 000 + m = 9 500 n – 580 = 4 830 p + 4 207 = 6 148

m = ........................ n = ........................... p = ....................................

m = .................. n = .................... p = .....................

Vf. ................................. Vf. .............................. Vf. .....................................

5. Se dau numerele : 2 186 , 4 159 , 1 327 şi 3 708 .

a) Calculează suma numerelor pare, apoi diferenţa numerelor impare .

.........................................................................................

...............................................................................................   1. Află cu cât este mai mare suma decât diferenţa obţinută .

.............................................................................................

6. Jucându-se pe calculator, Mădălin a acumulat la un joc 1 386 de puncte, iar la alt joc cu 148 de puncte mai puţin . Câte puncte a acumulat Mădălin la cele două jocuri ?

* Scrie rezolvarea şi sub formă de exerciţiu .

........................................................................................

.....................................................................................

........................................................................................ANEXA 12

HĂRNICEI!!!

Fluturaşul vrea să ajungă la floare. Ajută-l!!!1.Numere pare formate din 4 cifre

2. Numere de 5 cifre, cu toate cifrele impare

3. Numerele care îl succed pe 99999

4.Numere care au la ordinul unităţilor, clasa miilor pe 3

5. Număr de 5 cifre care are suma cifrelor 15.

ANEXA 13

Imaginează-ţi un dialog între un peşte şi o caracatiţă şi modul cum sunt aceştia afectaţi de poluarea apelor.Colorează apoi imaginea.

__________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət