Ana səhifə

Cje/06/87 října 2006 Tisk a informace pro tisk č. 87/06


Yüklə 141 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü141 Kb.CJE/06/87

6. října 2006

Tisk a informace

INFORMACE PRO TISK č. 87/06

6. října 2006* * *

Částečná obměna členů soudního dvora Evropských společenství a nástup do funkce nových členů Soudu prvního stupně Evropských společenství

Slavnostní zasedání konané dne 6. øíjna 2006

Rozhodnutími ze dne 6. dubna 2006 a 20. září 2006 obnovili zástupci vlád členských států na období od 7. října 2006 do 6. října 2012 mandát soudců p. P. Janna, C. Timmermanse, K. Schiemanna, J. Malenovského, A. Tizzana, J. N. da Cunha Rodriguese, P. Kurise, G. Arestise, A. Borg Bartheta a E. Levitse, jakož i generálního advokáta p. P. Mengozziho.

Stejnými rozhodnutími byla soudkyní jmenována pí P. Lindh za p. S. von Bahra, soudci p. J.-C. Bonichot za p. J.-P. Puissocheta a p. T. von Danwitz za pí N. Colneric, jakož i generálním advokátem p. Y. Bot za p. P. Légera. Krom toho, na základě použití rotačního systému generálních advokátů podle abecedního pořádku členských států, byla jmenována pí V. Trstenjak za p. L. A. Geelhoeda a p. J. Mazák za pí C. Stix-Hackl.

Při příležitosti částečné obměny členů Soudního dvora a v návaznosti na jmenování dvou soudců Soudu prvního stupně členy Soudního dvora byli soudci Soudu prvního stupně Evropských společenství jmenováni p. N. Wahl za pí P. Lindh a p. M. Prek za pí V. Trstenjak.

Dnešního dne se při příležitosti ukončení funkce a odchodu generální advokátky C. Stix- Hackl, soudce p. J.-P. Puissocheta, generálního advokáta p. P. Légera, soudkyně pí N. Colneric, soudce p. S. Von Bahra a generálního advokáta p. L. A. Geelhoeda, jakož i složení přísahy a nástupu do funkce nových členů orgánu konalo slavnostní zasedání.

Pernilla Lindh

narozena v roce 1945; licenciée en droit („bakalářka“ práv) na univerzitě v Lundu; soudkyně (přísedící) u odvolacího soudu ve Stockholmu; právnička a vrchní ředitelka právního odboru obchodní sekce ministerstva zahraničních věcí; soudkyně u Soudu prvního stupně od 18. ledna 1995 do 6. října 2006.Yves Bot

narozen v roce 1947; vystudoval právnickou fakultu v Rouenu; doktor práv (univerzita Paříž II Panthéon-Assas); hostující profesor na právnické fakultě v Le Mans; státní zástupce, poté první státní zástupce na státním zastupitelství v Le Mans (1974–1982); státní zástupce u tribunal de grande instance de Dieppe (okresní soud v Dieppe) (1982–1984); zastupující státní zástupce u tribunal de grande instance de Strasbourg (okresní soud ve Štrasburku) (1984–1986); státní zástupce u tribunal de grande instance de Bastia (okresní soud v Bastia) (1986–1988); generální advokát u cour d'appel de Caen (odvolací soud v Caen) (1988–1991); státní zástupce u tribunal de grande instance du Mans (okresní soud v Le Mans) (1991–

1993); vysoký úředník na ministru spravedlnosti pověřený zvláštními úkoly pro ministra (1993–1995); státní zástupce u tribunal de grande instance de Nanterre (okresní soud v Nanterre) (1995–2002); státní zástupce u tribunal de grande instance de Paris (okresní soud v Paříži) (2002–2004); vedoucí státní zástupce u cour d'appel de Paris (odvolací soud v Paříži) (2004–2006).

Ján Mazák

narozen v roce 1954; doktor práv (univerzita Pavola Jozefa Šafaříka, Košice, 1978); profesor občanského práva (1994) a práva Společenství (2004); ředitel institutu práva Společenství na právnické fakultě v Košicích (2004); soudce u Krajského soudu v Košicích (1980); místopředseda (1982) a předseda (1990) Městského soudu v Košicích; člen slovenské advokátní komory (1991); právní poradce při Ústavním soudu (1993–1998); náměstek ministra spravedlnosti (1998–2000); předseda Ústavního soudu (2000–2006); člen Benátské komise (2004).Jean-Claude Bonichot

narozen v roce 1955; licencié en droit („bakalář“ práv) na univerzitě v Metách, diplom Institut d’études politiques de Paris (Institut politických věd v Paříži), bývalý žák École nationale d’administration (Národní škola správní); zpravodaj (1982–1985), vládní komisař (1985–1987 a 1992–1999); přísedící (1999–2000); předseda šestého podsenátu senátu pro sporné věci (2000–2006) Conseil d'État (Nejvyšší správní soud); referendář u Soudního dvora (1987–1991); ředitel kabinetu ministra práce, zaměstnanosti a odborného vzdělávání, poté státní ministr, ministr pro veřejnou službu a modernizaci správy (1991–1992); vedoucí právní mise Conseil d'État u Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (Národní zaměstnanecká zdravotní pojišťovna) (2001–2006); hostující profesor na univerzitě v Metách (1988–2000), poté na univerzitě v Paříži I Panthéon-Sorbonne (od roku 2000); autor četných publikací o správním právu, právu Společenství a evropském právu lidských práv; zakladatel a předseda redakčního výboru „Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme“ (Právní bulletin pro právo urbanismu), spoluzakladatel a člen redakčního výboru „Bulletin juridique des collectivités locales“ (Právní bulletin pro místní celky), předseda vědeckého výboru pro výzkum týkající se institucí a práva urbanismu a bydlení.Thomas von Danwitz

narozen v roce 1962; studia v Bonnu, Ženevě a Paříži; státní zkouška v oboru právo (1986 a 1992); doktor práv (univerzita v Bonnu, 1988); mezinárodní diplom v oboru veřejné správy [École nationale d'administration, (Národní škola správní), 1990]; habilitován (univerzita v Bonnu, 1996); profesor německého veřejného práva a práva evropského (1996–2003), děkan právnické fakulty na univerzitě v Ruhr, Bochum (2000–2001); profesor německého veřejného práva a práva evropského (univerzita v Kolíně, 2003–2006); ředitel institutu pro veřejné právo a správní vědu (2006); hostující profesor na Fletcher School of Law and Diplomacy (2000), univerzitě Françoise Rabelaisa (Tours, 2001–2006) a na univerzitě v Paříži I Panthéon-Sorbonne, (2005–2006).Verica Trstenjak

narozena v roce 1962; justiční zkouška (1987); doktorka práv na univerzitě v Ljubljaně (1995); profesorka (od roku 1996) teorie práva a státu (právní nauka) a soukromého práva; vědecká pracovnice; doktorandská studia na univerzitě v Curychu, Institutu srovnávacího práva na univerzitě ve Vídni, na Institutu Maxe Plancka pro mezinárodní právo soukromé v Hamburku, na svobodné univerzitě v Amsterodamu; hostující profesorka na univerzitě ve Vídni, ve Freiburgu (Německo) a na Bucerius Law School v Hamburku; vedoucí právní služby (1994–1996) a státní tajemnice ministerstva vědy a technologie (1996–2000); generální tajemnice vlády (2000); členka pracovní skupiny pro evropský občanský zákoník (Study Group on European Civil Code) od roku 2003; vedoucí výzkumného projektu Humboldt (Humboldt Stiftung); publikování přes sta právnických článků a několika knit o evropského právu a právu soukromém, držitelka ceny Asociace slovinských právníků „právník roku 2003“; členka redakční rady několika právnických časopisů; generální tajemnice Sdružení slovinských právníků, členka několika právnických sdružení, mezi jinými Gesellschaft für Rechtvergleichung; soudkyně u Soudu prvního stupně od 7. července 2004 do 6. října 2006.Nils Wahl

narozen v roce 1961; licencié en droit („bakalář“ práv) (1987), doktor práv (univerzita ve Stockholmu, 1995); hostující profesor, vedoucí katedry Jeana Monneta pro evropské pro (1995), profesor evropského práva (univerzita ve Stockholmu, 2001); advokát (1987–1989); správní ředitel vzdělávací nadace (1993–2004); předseda švédského sdružení pro studia práva Společenství (2001–2006); člen Rådet för konkurrensfrågor (Rada pro otázky hospodářské soutěže, 2001–2006); obchodní soudce u Hovrätten över Skåne och Blekinge (odvolací soud, 2005–2006).Miro Prek

narozen v roce 1965; diplom v oboru právo (1989); člen advokátní komory (1994); pověřený různými úkoly a funkcemi ve veřejné správě, především na legislativním úřadu vlády (náměstek státního tajemníka a zástupce ředitele, vedoucí oddělení pro evropské právo a právo srovnávací) a úřadu pro evropské záležitosti (náměstek státního tajemníka); člen vyjednávacího týmu pro dohodu o přidružení (1994-1996) a pro přistoupení k Evropské unii (1998–2003), odpovědný za právní záležitosti; advokát, odpovědný za projekty směřující k přizpůsobení se evropským právním předpisům a k evropské integraci, především na západě Balkánského poloostrova; vedoucí odboru Soudního dvora Evropských společenství (2004–2006).Neoficiální dokument pro potøeby sdìlovacích prostøedkù, který nezavazuje Soudní dvùr.

Dostupné jazyky: všechny

Pro více informací kontaktujte prosím Balázse Lehoczkého
Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028


Obrazové záznamy ze zasedání jsou dostupné na EBS „Europe by Satelite“, službì
poskytované Evropskou komisí, Generálním øeditelstvím Tisku a komunikace,
L-2920 Lucemburk, Tel.: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249 nebo B-1049 Brusel,
Tel.: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət