Ana səhifə

Chorál, píseň, sbor, melodram Chorál Název


Yüklə 41.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü41.5 Kb.
Chorál, píseň, sbor, melodram


 1. Chorál

 1. Název chorál označuje liturgický zpěv křesťanských církví, římskokatolické (gregoriánský chorál) a protestantské (protestantský chorál).

 • V evropské hudbě bývá často základem mnoha skladeb.

 • V přeneseném slova smyslu znamená chorál dílo vznešeného rázu.

 1. Gregoriánský chorál

 • název podle papeže Řehoře (lat. Gregor), který kolem r. 600 reformoval duchovní zpěvy

 • text vždy latinský psaný prózou, později i rýmovaným veršem

 • rytmus chorálu vychází z deklamace textu, sestává většinou z tónů stejné délky a nečlení se na takty

 • melodika je diatonická, ve starých tóninách.

Rozlišujeme: * recitativní zpěv převážně na jednom tónu (accentus)

* melodicky živější zpěv syllabický - 1 až 2 tóny na jednu slabiku (concentus)* melodicky bohatý zpěv melismatický - na jednu slabiku větší skupina tónů (melisma)

 • zpěvy se přednášely sólově (kantorem, knězem), sborově (sborem kleriků nebo věřících), střídáním dvou skupin sborů (antifonický zpěv) nebo střídáním sólisty a sboru (responzoriální zpěv).

 • forma gregoriánského chorálu: ve zpěvech na prozaický text je forma individuální, volná, závislá na textu; veršované zpěvy mají formu strofickou, někdy na způsob třídílné formy nebo ronda.

 • z gregoriánského chorálu vychází mše, žalm, hymnus a sekvence.

 • Žalm je lyrická hebrejská báseň, pocházející ze Starého zákona, v němž je jich obsaženo 150. Způsob zpěvu žalmů se nazývá psalmodie: v 9. stol. byly ustáleny tzv. žalmové tóny - jednoduché melodické modely v církevních tóninách. Text žalmů se recitoval na jednom tónu a členil se ustálenými melodickými obraty pro začátek, střed a závěr zpěvu. V novější době se texty žalmů zhudebňují jako koncertní písně (A.Dvořák: Biblické písně) nebo jako samostatné kantáty s uvedením čísla žalmu v bibli (např. A.Dvořák: Žalm 149, Ofer Ben-Amots: Psalmus 81). Ve 20. století se slovem žalm označuje i kantáta na jiný text a námět (např. E.Suchoň: Žalm země Podkarpatskej, Z.Kodály: Psalmus Hungaricus).
 • Hymnus je původně starořecká oslavná píseň (chvalozpěv). Ve 4. století pronikl do křesťanské liturgie jako duchovní píseň, jejíž text nepochází z bible. Měl strofickou formu, pravidelnou stavbu a byl syllabický. Texty starých hymnů byly později zhudebňovány nově a bohatšími prostředky, zvláště Magnificat (= chvalozpěv, velebení panny Marie) a Te Deum (Tedeum laudamus = Tebe Bože chválíme) (Např. Te Deum J.Haydna, W.A.Mozarta, A.Dvořáka aj.). V novější době se chápe hymnus také v jeho původním antickém pojetí jako oslavný zpěv na světský text (např. A. Dvořák: hymnus Dědicové Bílé hory na slova básně V. Hálka).
 • Sekvence vznikaly původně doplňováním textu k melismatům chorálu. Později vznikaly jako hudebně i textově samostatné skladby. Protože se do nich dostávaly i světské prvky, v 16. století (Tridentský koncil) církev povolila jen texty čtyř sekvencí: Victimae paschali laudes, Lauda Sion, Veni Sancte Spiritus, a Dies irae. v 18. stol. k nim přistoupila i sekvence Stabat mater. Z nich se nejčastěji zhudebňují Stabat mater (=stála matka, text ze 14.stol.) jako kantáta (G.B.Pergolesi, L.Boccherini, A.Dvořák, J.B.Foerster aj.) a Dies irae (=den hněvu, text ze 13.stol.) jako součást mše za zemřelé, zvané rekviem (W.A.Mozart, G.Verdi, A.Dvořák). 1. Protestantský chorál

 • je druh duchovní písně vždy na text v národním jazyce, nikoli latinsky. Patří k nim i písně husitské.

 • do dnešní podoby se vyvinul v 16. století spolu se vznikem protestantské církve jako syllabická strofická píseň lidové intonace, plynoucí ve stejných rytmických hodnotáchjednohlasé i vícehlasé úpravě

 • jednotlivé části protestantského chorálu ve svých závěrech modulují do blízkých tónin, poslední část pak přináší závěr v hlavní tónině

 • texty byly překládány z latiny (hymny, žalmy aj.) nebo byly psány nově. 1. Píseň

 • je nevelká vokální skladba na veršovaný text, nejčastěji jednohlasá, s doprovodem nebo a capella. Je nejrozšířenějším hudebním žánrem.

 • Svým textem může vyjadřovat různé náměty i pocity člověka a pohotově reagovat na aktuální události. Vznikají tak písně epické, lyrické, milostné, žertovné, taneční, pracovní, vážné, satirické aj.

 • Rozlišujeme píseň lidovou (obvykle anonymní) a umělou (složenou známým autorem). Lidová píseň může být původní (autentický folklór) a upravená (např. soubory Valašský vojvoda, Ostravica, CM Technik aj.).

 • Po formové stránce má píseň obvykle malou písňovou formu.

 • Koncertní sólová píseň s klavírním doprovodem v dnešním pojetí se rozvinula v plné míře až v 19. století, ale svými kořeny sahá až k počátkům 17. století

 • baroko – sólová píseň stojí pod vlivem operních árií

 • klasicismus – v popředí je hudba instrumentální, v písni se uplatňují lidové prvky (W.A.Mozart, L.van Beethoven)

 • romantismusvelký rozvoj sólové písně (F.Schubert: 600 písní – cykly Krásná mlynářka, Zimní cesta, A.Dvořák: Cigánské melodie aj.)

 • hudba 20. století - rozklad tonální harmonie, formové uvolnění písně, důraz na deklamační pojetí melodiky (B. Martinů: Písničky na dvě stránky, V.Novák: Melancholické písně o lásce). G.Mahler připojuje k písni též orchestrální doprovod.

 • Koncertní dvojzpěv jako obdoba sólové písně (ne dvojzpěvy a trojzpěvy z oper !) se rozvinul hlavně v 19. století (A.Dvořák: Moravské dvojzpěvy). 1. Sbor


 • jako druh skladeb přednášených pěveckými sbory, pochází v dnešním pojetí z 19. století.

 • Východiskem vývoje sborové tvorby byl v 1.polovině 19.století tzv. liedertafel (mužský čtverozpěv u stolu a capella) zpívaný ve společnosti spíše pro zábavu pěvců, než pro publikum. Byly to jednoduše harmonizované písně a vznikaly a zpívaly se i u nás (české vlastenské písně).

 • Jejich uměleckým propracováním se vyvinul moderní sborový sloh a capella, v němž česká hudba značně vyniká: Pavel Křížkovský: Odpadlý od srdca, Čáry, Dar za lásku, B.Smetana: Píseň česká, Věno, Tři ženské sbory (Západ slunce, Přiletěly vlaštovičky, Má hvězda), Tři jezdci, A. Dvořák: Tři mužské sbory na lidové texty, J.B.Foerster: Oráč, Polní cestou, Velké širé rodné lány, L.Janáček: Maryčka Magdonova, Kantor Halfar, Potulný šílenec). 1. Melodram


 • je recitovaný básnický text, provázený instrumentální hudbou hranou na klavír, komorním souborem nebo orchestrem, která umocňuje obsah slov.

 • Spojení mluveného slova s hudbou bylo běžné již v antice. Zakladatelem melodramu jako samostatného uměleckého útvaru je J.J.Rousseau svým dílem Pygmalion (1770).

 • Rozlišujeme melodram koncertní (psaný na text básně a prováděný na koncertech) a scénický, v němž hudba důsledně provází celou činohru.

 • Jsou dvě možnosti realizace: 1. úryvky textu se střídají s úryvky hudby – hudba a slovo nezní zároveň, 2. hudba průběžně provází recitaci – recitátor musí dodržovat souhru textu s hudbou.

 • První umělecky významný scénický melodram vytvořil český skladatel Jiří Antonín Benda již v 18. století. Napsal několik scénických melodramů (Ariadna na Naxu, Medea, Pygmalion), v nichž většinou střídá slovo a hudbu, jen na vrcholných místech zní slovo a hudba současně.

 • Na něj navazuje v 19. století Zdeněk Fibich, který napsal trilogii scénických melodramů Hippodamie na text veršovaných divadelních her Jaroslava Vrchlického (Námluvy Pelopovy, Smír Tantalův, Smrt Hippodamie), v nichž hudba zní nepřetržitě zároveň s textem.

 • Z.Fibich je však zakladatelem koncertního melodramu (např.: melodramy Štědrý den nebo Vodník na básně K.J.Erbena). Po jeho vzoru psali melodramy J.B.Foerster, O.Ostrčil, O. Jeremiáš a další.

 • Příležitostně zazní melodram i v činohrách se scénickou hudbou (např. J.Zeyer a J. Suk: Radúz a Mahulena) a v operách (např. B.Smetana: Dvě vdovy).


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət