Ana səhifə

Centarot za stranski jazici I preveduva~ki uslugi lingva franka


Yüklə 30.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü30.5 Kb.
Centarot za stranski jazici i preveduva~ki uslugi LINGVA FRANKA od Skopje e osnovan vo 2002 godina i uspe{no raboti 13 godini.
Vo LINGVA FRANKA se vraboteni 3 preveduva~i so polno rabotno vreme, a pri zgolemen obem na rabota dopolnitelno sklu~uvame i dogovori so nadvore{ni sorabotnici. Na{ite vraboteni i nadvore{ni sorabotnici se so zavr{eni dodiplomski i postdiplomski studii i imaat dolgogodi{no iskustvo vo oblasta na preveduvawe i tolkuvawe.
Vo delot na pismeniot prevod, nudime stru~en i sudski prevod od/na angliski, germanski, albanski, turski, italijanski, gr~ki i francuski jazik. Vo odnos na tolkuvaweto, vr{ime konsekutiven i simultan prevod od/na site gorenavedeni jazici. Vo listata na na{i klienti se vbrojuvaat:


 • Ministerstvoto za kultura na Republika Makedonija

 • [parkase banka

 • EBRD

 • Metamorfozis

 • Env.net Macedonia

 • Scoop Macedonia

 • WVP Macedonia

 • Makedonskoto zdru`enie za za{tita pri rabota

 • Cementarnica USJE AD Skopje

 • TIKA – Turska vladina agencija

 • Riko In`enering - Podru`nica vo Skopje

 • ADKOM

 • Triglav Osiguruvawe

 • Vardar Osiguruvawe

 • Agencija za hrana i veterina na RM

 • Ministerstvo za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo na RM

 • Novafin

 • Rafinerija Okta

 • Agencija za nedvi`nosti Doma Dom

 • Klinres Farmacija

 • Novatek Makedonija

 • Svetla idnina

 • CENSUM

 • SNV Macedonia

 • Investbanka

 • JU Institut za zdravje - Skopje

 • Zdru`enie na socijalni rabotnici na grad Skopje

 • New Moment Marketing agencija

 • Geofoto In`enering

 • Geodata In`enering

 • Geoproekt

 • Komora na trgovski dru{tva za geodetski raboti

 • Fudbalska federacija na Makedonija

 • Advokatska kancelarija Vesna Stoilkovska

 • Notar Vesna Don~eva

 • Hipo Alpe Adria Lizing

 • Feroinvest

 • Energy Delivery Solutions

 • 4x4x4 Bridges

 • EFT

 • MHE Jablanica

 • Brako

 • Roma Education Fund

 • Toplifikacija

 • Kolevski DOOEL

 • Genel Kanon

 • RIKOMAK

 • Centar za razvoj na SPR

 • PEV Makedonija - Proektot za zaedni~ka idnina

 • NORMAK Proekt

 • Trimaks Kartografija

 • Balkan Film

 • LEAN

 • Andritz Hydro

 • Event Management Solutions

 • Sarantis

 • MAKOTERM

 • S & B Trejd

 • Koktel Trejd

 • Germanos

 • Tobako

 • Simens

 • ProKredit banka

 • @RK Vardar

 • Balfin MK

 • Men Fe{n

 • Polar Kejp Makedonija

 • EGGRA Marketing Agencija

 • SWEDAC


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət