Ana səhifə

Buletin informativ 2008 Buletin informativ


Yüklə 3.23 Mb.
səhifə1/23
tarix25.06.2016
ölçüsü3.23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
buletin informativ 2008
Buletin informativAdresa redacţiei este la Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad


str. Mucius Scaevola nr 9, tel 0723259290 : vioreldolha@yahoo.com

Acest număr a fost realizat de Ana Curetean şi Viorel Dolha.

Colaborator: inst. Daniel Lozbă-Ştirbuleac
Coperta 1: Primul Congres Naţional al Învăţătorilor din România – Ploieşti 28-30 decembrie 1898, foto L.A. Hirsch
Coperta 4:

a) Clădirea şi sala în care s-a desfăşurat al XXVIII-lea Congres Naţional al Învăţătorilor din România şi al Învăţătorilor Români de peste Hotare-Arad 28-29 Octombrie 2006

b) Despre al XXVIII-lea Congres Naţional al Învăţătorilor din România şi al Învăţătorilor Români de peste Hotare-Arad 28-29 Octombrie 2006, în revista „Învăţământul primar” nr 1-2/2007, redactor Ion Cernea

Tipar: Tipografia „Stampa” SRL Arad,

Tiraj: 2000 exemplare
ISBN 978-973-0-05868-0

CUPRINS


 • GÂNDURI ÎNAINTE DE CONGRES ................................................pag.4
 • ASOCIAŢIA GENERALĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA (AGIRO) prezentare ............................................................................pag.7
 • CONFERINŢELE CONGRESULUI ...................................................pag.9
 • MESAJE, GÂNDURI DE LA COLEGI CARE AU ACTIVAT ÎN AGIRO ŞI ÎNAINTE DE 1945 ŞI ÎN ANUL 2008 al CONGRESULUI AL XXIX-LEA ......................................................................................................pag.10
 • MESAJE ŞI GÂNDURI ADRESATE PARTICIPANŢILOR LA CONGRES ..........................................................................................pag.19
 • ARC PESTE TIMP ..............................................................................pag.44
 • Gânduri despre (i)raţionalitatea în şcoală ........pag.100
 • PROVOCĂRILE EDUCAŢIEI ........................................................pag.106
 • PRIN CAPCANELE ISTORIEI? ...................................................... pag.108
 • ISTROROMÂNII – POPORUL CARE A AVUT UN SINGUR ÎNVĂŢĂTOR: ANDREI GLAVINA ................................................pag.124
 • LIPSA CULTIVARII LIMBII ROMANE ÎN ŞCOLILE DIN ZONA SERBEI DINTRE TIMOC ŞI MORAVA .........................................pag.127
 • COLEGI ROMÂNI DE PESTE HOTARE INVITAŢI LA CONGRES .............................................................................................................pag.129
 • PARTICIPANŢII LA CONGRES .....................................................pag.132

GÂNDURI ÎNAINTE DE CONGRES

V.D Preşedintele AGIRo


„Bogaţi în lipsuri, în îndatoriri şi în iubiri de moşie, apropiaţi-vă de sufletele noastre, ridicaţi-le până unde poate vrednicia şi conştiinţa voastră trează. Aşa Vă vrem!” le spunea în cuvântul de întâmpinare participanţilor la congresul învăţătoresc din 5-7 august 1923 ţinut la Arad invăţătorul arădean N. Cristea în numele învăţătorilor arădeni. Aşteptăm cu aceeaşi emoţie să vă întâmpinăm, dragi colegi!

Al XXIX-lea Congres Naţional al Învăţătorilor din România şi al Învăţătorilor Români de peste Hotare va avea loc în 6-7 septembrie 2008 la Palatul Parlamentului. Congresul este organizat de Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România (AGIRo) şi se desfăşoară şi sub patronajul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi al Camerei Deputaţilor. Contăm pe prezenţa la eveniment a celor mai înalţi oficiali români, a conducerii celor două camere ale parlamentului, a Preşedintelui Academiei Române, a comisiilor de învăţământ şi a comisiilor de politică externă ale parlamentului si a europarlamentarilor care reprezintă România la UE şi CE.

La congres, pe lângă 850 de învăţători din toate judeţele României care s-au înscris deja, vrem să fie prezente şi 70 de cadre didactice de etnie română din Ungaria, Transcarpatia, Bucovina de Nord, Basarabia de Sud, Transnistria, Republica Moldova, Bulgaria, Macedonia, Albania, Timoc, Banatul Sârbesc, Grecia, Istria-Croaţia, Italia. Conform statutului nostru avem o structură în care fiecare comunitate de peste hotare îşi delegă reprezentanţi. În aproape toate aceste regiuni avem sucursale AGIRo. Vor fi reprezentaţi şi învăţătorii aparţinând tuturor minorităţilor naţionale din România care îşi vor constitui un departament special.

Medalia de aur (înregistrată la Banca Naţională) acordată Congresului Învăţătorilor în 2006 a fost dată în păstrare până la acest congres învăţătorilor români din Tiraspol-Transnistria. Aceşti învăţători din Transnistria au făcut suprema dovadă a ataşamentului faţă de şcoala românească. Au apărat-o la propriu de armata, poliţia şi autorităţile separatiste, au suferit agresiuni fizice şi morale, au făcut şcoală fiindu-le tăiată apa şi curentul luni de zile, au convins elevii şi părinţii că limba nu se păstrează fără sacrificii. În satul transnistrian Cocieri în timpul conflictului din 1992 era linia frontului. Erau faţă în faţă trupe al Republicii Moldova şi ale armatei a XIV-a ruseşti. Învăţătoarea Maria Gherasim Isaicul trecea zilnic spre şcoală printre cele două tabere (moldovene şi ale trupelor căzăceşti –smirnoviste) purtând pe umăr tricolorul. Într-o noapte separatiştii au ucis-o şi au aruncat-o în fântână. (E.Nirca, Basarabia nr.10/1992,pag.205). Sperăm să găsim resurse încât astfel de colegi care trăiesc în alte state dar APĂRĂ FRONTIERELE LIMBII ROMÂNE să fie cu noi.

Colegii din ţară au aflat de faptul că încă nu am găsit resurse pentru acoperirea cheltuielilor celor din străinătate. Mulţi au propus să trimitem invitaţiile şi să punem bani mână de la mână cei din ţară. Am lansat deja invitaţiile şi colegii din străinătate au confirmat că vin.

Facem tot posibilul să nu înşelăm aşteptările şi entuziasmul cu care colegii din toate colţurile ţării s-au înscris până în 5 august la eveniment. Sala pentru care am primit aprobare are 600 de locuri. Cei înscrişi împreună cu invitaţii şi presa ne fac să avem nevoie de o sală cu 1000 locuri. Din 5 august până azi (15 august) când scriu pentru tipar aceste rânduri am refuzat deja înscrierea a încă vreo 300 sute. Cine fără suflet de învăţător ar mai veni de bună voie de la sute de km plătindu-şi transportul, cazarea şi masa sa dar şi a unor necunoscuţi de peste hotare ştiind dinainte că aici nu se împarte nimic?

Va fi un exerciţiu deloc minor de manifestare a solidarităţii de breaslă, de ardere a unor energii pozitive canalizate constructiv, de experienţe împărtăşite, de spargere de tipare, de pionierat, de creştere a conştiinţei de sine a corpului învăţătoresc. Iată ce se spunea în 1908 la o reuniune a învăţătorilor arădeni: „Chemaţi prin vocaţiune la misiune apostolică, trebue să facem chestie de conştiinţă împlinirea misiunei noastre sublime, căci numai conştiinţa de sine este aceea ce ridică individul la subiect de drept, la persoană înzestrată cu toate atributele iuridice şi morale. Problema chemării noastre este sublimă căci cuvântul ÎNVĂŢĂTOR însemnează o vocaţiune cerească”

Ne străduim în aşa fel încât Congresul din 2008 să fie un eveniment excepţional la nivelul breslei noastre şi nu numai. Suntem siguri că după acest congres vom putea funcţiona ca o reţea naţională, ca un întreg şi că vom deveni un partener respectat şi căutat.

Aşa au fost învăţătorii dintotdeauna. Nicio altă breaslă din ţară nu se poate lăuda până în 1945 cu o mai mare organizare decât cea învăţătorească. Când preşedintele AGIRo intra în audienţă la ministru, deseori acesta întreba „Ce mai face armata învăţătorilor?” Aveau asociaţii locale în fiecare judeţ. În fiecare judeţ aveau cel puţin un imobil (casa invăţătorului) în care puteau oferi găzduire colegilor de aiurea care treceau pe la ei. Aveau internate pentru copiii de învăţători care veneau la oraş la studii. În fiecare judeţ aveau bancă proprie, librărie şi o publicaţie cu apariţie regulată. Aveau case de odihnă la munte şi la mare. Aceste asociaţii se ocupau de formarea continuă a membrilor lor, organizau congrese, conferinţe unde erau onoraţi să participe somităţile vieţii ştiinţifice şi culturale ale vremii. Însă ce altceva decât amintirea le-a rămas înaintaşilor noştri ? Noi.

Când am reactivat AGIRo unora dintre venerabilii colegi care au prins acele vremuri li s-au umezit ochii. Au cel puţin 85 de ani dar în AGIRo manifestă un interes pentru învăţământul românesc nu mai scăzut decât cel al tinerilor noştri confraţi. O singură asociaţie judeţeană (Neamţ)a reuşit să intre în posesia vechilor imobile. Nu am consumat energii în demersuri pentru recuperarea proprietăţilor sperând că dreptate se face totdeauna mai devreme sau mai târziu şi mizăm pe o reglementare specială a proprietăţilor AGIRo aşa cum legea nr 10/2001 arată că este posibil în art 8 (2) şi art 48.

Din cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea asociaţia învăţătorilor şi-a schimbat în câteva rânduri sediul şi numele. În 1927 autentificarea statutului AGIRo s-a făcut premeditat în 30 iunie fiindcă la 30 iunie Biserica Ortodoxă Română are în calendar „Soborul Sfinţilor 12 Apostoli” , iar Biserica Română Unită cu Roma are în calendar „Adunarea celor 12 Sfinţi Apostoli”. Învăţătorii din România şi-au asumat şi îşi asumă zi de zi misiunea de apostoli şi înţeleg să sărbătorească de chiar ziua apostolilor. Sediul din perioada interbelică a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România a fost (şi sperăm că legiuitorul să îl restituie asociaţiei noastre) pe strada Sfinţii Apostoli la nr 14. Din perioada interbelică şi până azi Ziua Învăţătorului (asimilaţi fiind aici şi educatoarele şi profesorii) s-a sărbătorit fără întrerupere la 30 iunie. Puţine sărbători au rămas neclintite in calendare atât sub monarhie cât şi sub regimul comunist cât şi sub guvernările post decembriste.

Trebuie încurajată şi instituţionalizată implicarea asociaţiilor profesionale în luarea deciziilor la nivel central şi local din sistemul de învăţământ. Acest demers ar responsabiliza mai mult corpul profesoral şi ar aduce în sistem încă un actor. În perspectiva descentralizării reale asociaţiile profesionale ale cadrelor didactice vor fi un potenţial factor în plus de preîntâmpinare a unor decizii eronate, subiective sau discreţionare. Participarea asociaţiilor profesionale alături de conducerea şcolii, sindicate, reprezentanţi ai părinţilor, autorităţilor locale, reprezentanţi ai direcţiilor pentru învăţământ în diferitele comisii (de angajare, de evaluare etc) ar spori gradul de încredere în aceste comisii şi ar diminua din reţinerea pe care o au unii dascăli faţă de descentralizare. Încurajarea mediului asociativ prevăzută şi în expunerea de motive a MEC este în trendul european. Vezi si ARTICOLUL 9 din constituţie „Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit statutelor lor, în condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor.” În scurt timp AGIRo va avea organizaţii în fiecare şcoală. Prin propunerile noastre de lege ferenda, pe care sperăm ca MECT şi legiuitorul să le găsească justificate, dorim prezenţa, alături de autorităţile publice, administraţia şcolară, sindicate şi părinţi, a unui nou actor –asociaţiile profesionale ale cadrelor didactice. Până acum legiuitorul şi MECT nu au reglementat şi rolul celui de al treilea actor prevăzut de textul constituţiei citat mai sus. Vina o avem şi noi că nu am cerut-o. O cerem acum.

Mai cerem să fim consultaţi în a corecta din punct de vedere normativ confuzia dintre formarea continuă şi cea iniţială a celor care predăm la ciclul primar. Dacă sistemul de învăţământ nu găseşte forme flexibile şi resurse în a-şi perfecţiona cu adevărat angajaţii săi, cum să pretindă că face faţă formării pe tot parcusul vieţii pentru întreaga naţie. Învăţătorii deja învăţători nu trebuiau şi nu trebuie umiliţi în a o lua de la capăt cu formarea iniţială de parcă ar fi rămas repetenţi. Ridicarea lor la alt palier de formare trebuia să fie prin forme flexibile de formare continuă care să fie relevante completând doar acel set de competenţe pe care angajatorul crede că nu le-a fost dat de liceul pedagogic. Obligatoriu angajatorul să finanţeze aceste cursuri. Solicităm angajatorului şi sindicatelor la care cotizăm să in în serios o decontare a tuturor taxelor de şcolarizare plătite de colegii învăţători care au urmat deja colegii sau facultăţi devenind învăţători la pătrat. În toate domeniile angajatorii suportă cheltuielile cu dezvoltarea profesională a angajaţilor. Celor care predăm în învăţământul primar nu ni se aplică nici pricipiul aceleiaşi remuneraţii la volum de muncă egal şi nici remuneraţii egale la aceleaşi studii absolvite. Pe principiul că elevii noştri sunt mai tineri ca şi cei de gimnaziu? Atunci şi medicii pediatrii ar trebui plătiţi pe sfert faţă de cei din geriatrie.

Propunerile noastre faţă de pachetul de legi ale educaţiei au fost singurele care au fost publice. Nu ştim propunerile celorlalţi actori din învăţământ fiindcă nu au făcut publice propunerile lor. Toţi care ne-au scris au apreciat ca valoroase, coerente şi motivate serios aceste propuneri.

Iată doar titlurile aspectelor care, in viziunea Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România ar trebui sa fie integrate in strategia naţională pentru educaţie (materialul de 10 pagini a fost trimis preşedenţiei):
I. privind misunea şcolii

-şcoala şi formarea caracterelor

-şcoala românească, limba română, valorile naţionale

-ce trebuie să înveţe şcoala. Ce „produs” să livreze ea societăţii. Cum să motiveze

-flexibilitate reală în ce priveşte profilul unei şcoli

II. privind pregătirea profesorilor

A).formarea iniţială

1. reforma formării iniţiale

2.liceele pedagogice

3.pentru actualii învăţători şi educatoare

B) formarea continuă

1.formarea continuă periodică

2. formare continuă de intervenţie prin mentorat pentru dezvoltare profesională, ameliorare şi remediere a activităţii la clasăIII. privind evaluarea cadrelor didactice

-angajarea în învăţământ

-gradele didactice

-evaluarea cadrelor didacticeIV. privind etnicii români de peste hotare

V. discriminarea pozitivă a şcolilor minorităţilor naţionale

VI. discriminarea pozitivă a şcolilor etnicilor români din judeţe şi localităţi în care etnia română este minoritară

VII. asociaţiile profesionale ale cadrelor didactice

VIII. notarea elevilor şi evaluarea sistemului

-accesul la liceu

-bacalaureatul

IX.diverse

-la ce nu trebuie să conducă descentralizarea şi noua procedură de finanţare

-discriminarea pozitivă a şcolilor cu elevi cu nevoi speciale sau cu calităţi deosebite

-discriminarea pozitivă în cazul şcolilor care au nevoie de remediere a activităţii

-şcolile din localităţi izolate

-şcoli cu niveluri diferite de învăţământ

-eliminarea învăţării în schimburi. Activităţi după orele de curs

-debirocratizareaX. media şi şcoala

Va fi la congres şi o secvenţă în care li se va oferi participanţilor un pachet de conferinţe susţinut de cele mai mari nume din ştiinţele educaţiei din ţara noastră şi Republica Moldova.

Oricum va fi voi fi fericit că, vorba unui coleg, voi avea de spus nepoţilor „am fost la congresul naţional al învăţătorilor”.

După Arad 2006 şi Bucureşti 2008, următorul congres îl vedem în 2009 în Moldova din dreapta sau stânga Prutului.

Se mai spunea la reuniunea învăţătorilor arădeni din 1908: „Virtuţile apostolice să ne inspire şi încălzească în munca ce o săvârşim şi fiţi convinşi că, cu inima liniştită şi cu fruntea senină vom putea privi înaintea marelui tribunal public”

Închei citându-l pe colegul Bârjoveanu din Neamţ: „Binecuvântaţi să fie cei care ne-au deschis drumul şi dorim tuturor colegilor de azi şi de mâine să nu lase pradă întâmplării acest monolit din care au făcut, fac şi vor face parte toţi cei aleşi de Dumnezeu să lumineze neamul românesc!”

ASOCIAŢIA GENERALĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA (AGIRO)

prezentare
Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România (AGIRo) este (conform statutului) „o asociaţie non-guvernamentală, nonprofit, independentă, cu beneficiu public, continuatoare a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România cu statut autentificat de Tribunalul Ilfov cu nr 12686/1927 prin sentinţa nr 39/30 iunie 1927 (de atunci în România Ziua Învăţătorului este 30 iunie) şi înscrisă în registrul persoanelor juridice nr 354/1927; cu activitatea abuziv întreruptă în 1945 şi reactivată prin hotărârea celui de al XXVIII-lea Congres Naţional al Învăţătorilor din România şi a Învăţătorilor Români de peste Hotare de la Arad din 28-29 octombrie 2006”

AGIRo funcţionează ca o federaţie având în jumătate din judeţele României asociaţii judeţene ale învăţătorilor care sunt membre AGIRo (13 membre fondatoare, celelalte aderând ulterior), iar în cealaltă jumătate a judeţelor sucursale judeţene ale AGIRo. Mai avem sucursale în alte 7 state în care există comunităţi româneşti.

AGIRo înainte de instaurarea regimului comunist avea un patrimoniu uriaş. Liderii AGIRo au sfarsit in inchisorile comuniste. AGIRo avea imobilele sale (case ale învăţătorului) în toate judeţele României, băncile sale în toate judeţele României, librăriile sale, case de odihnă. Până azi am recuperat prin justiţie doar 1% din aceste proprietăţi fiindcă nu acesta a fost principalul nostru scop şi findcă aşteptăm o lege care să retrocedeze aceste proprietăţi fără să mai apelăm la justiţie.

Conform statutului „Membrii Asociatiei Generale a Învăţătorilor din România se asociază în scopul cultivării spiritului de solidaritate, al ridicării prestigiului şcolii şi al cadrelor didactice, al recuperării tradiţiei asociative învăţătoreşti începută la 1869 şi a patrimoniului istoric al asociaţiei, al creşterii eficienţei actului educativ prin dezvoltare profesională, ameliorarea legislaţiei, a programelor, a manualelor şi a materialului didactic, al promovării şi apărării drepturilor şi libertăţilor omului, al progresului comunităţii din care fac parte şi al comunităţii românilor de peste hotare şi al promovării intereselor morale, sociale şi materiale ale membrilor”

AGIRo este semnatară a pactului naţional pentru educaţie.

AGIRo organizează Congresul National al Invatatorilor din 6-7 sepembrie 2008 de la Palatul Parlamentului şi care va fi al XXIX-lea si cu 1000 de participanti.


The General Association of the Romanian Teachers (AGIRo) will organise the XXIXth National Congress of Teachers of Romania and Romanian Teachers Worldwide on 6-7 September 2008 at the Parliament Palace in Bucharest. The Congress will take place under the patronage of the Ministry of Education and Research and the Chamber of Deputies. Delegates from the highest official bodies of the Romanian State, leaders of the two chambers of parliament, and the parliamentary education and foreign policy committees have already announced their presence at this event.

AGIRo has the constitutuional status of an NGO; and is an independent, non-profit association working for the public benefit. It continues its historic AGIRO status authenticated by the Ilfov Court with No 12686/1927 through judgement No 39/30 June 1927 (under this order, Romanian Teachers’ Day is June 30) and entered in the register of legal persons No 354/1927. In 1945, its activities were suspended as „abusive” by the communist authorities. The historic AGIRO was reactivated by the decision of the National Congress of Romanian Teachers and Romanian Teachers Worldwide that took place in Arad from 28-29 October 2006.

AGIRo operates as a federation with half of its members drawn from individuals in Romania's Association of County Teachers, and the other half from the AGIRo’s county branches. AGIRo also has 7 branches in other states where there are Romanian communities.

Before the establishment of the communist regime, AGIRo had a huge heritage. It had its own property (teachers’ associations’ houses) in every Romanian county, and also its own banks, libraries and rest houses. Some of AGIRO’s members died in communist regime’s preasons. Until today we have recovered (in court) only 1% of these properties because this was not our main purpose and because we expect a law to return these properties without further appeal to court.

Under our statutes, members of AGIRo jointly promote the purpose of cultivating a spirit of solidarity, lifting the prestige of schools and the teaching profession. The tradition that was started in 1869, continues to strive for increased professionalism in the practice of education through professional development, improved legislation, programmes, textbooks and teaching materials, promotion and defence of human rights and freedoms, and the development of Romanian communities abroad.
L’Associazione Generale Insegnanti della Romania (AGIRo) organizza il XXIX-mo Congresso Nazionale Insegnanti della Romania ed insegnanti romeni di oltre I confine nella data di 6-7 settembre 2008 nel Palazzo del Parlamento a Bucarest.

Il Congresso avrà’ luogo sotto il patronato del Ministero d’Istruzione,Ricerca e dei Giovani insieme alla Camera dei Deputati.

Contiamo sulla presenza alla manifestazione a delle più alte cariche dello stato romeno, ai capi delle due camere del parlamento, alle commissioni per l’istruzione insieme alle commissioni di politica estera del parlamento.

Nel periodo interbellico AGIRo ha partecipato a tutte le riunioni internazionali maggiori delle associazioni professionali dei quadri d’insegnamento.

L’Associazione Generale Insegnanti della Romania (AGIRo) e (conforme allo statuto)”un’associazione non-governamentale, nonprofit, indipendente, con il beneficio pubblico, continuatore dell’Associazione Generale Insegnanti dalla Romania con lo statuto autentificato presso il Tribunale Ilfov con il no.12686/1927 con la sentenza no.39/30 giugno 1927 (da questa data in Romania il giorno del insegnante e il 30 giugno) ed iscritta nel registro persone giuridiche nr.354/1927; con l’attività interrotta in modo abusivo nel 1945 , riattivata con la decisione del Congresso Nazionale Insegnanti della Romania ed Insegnanti romeni di oltre i confini tenutosi nella citta’ di Arad il 28-29 ottobre 2006.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət