Ana səhifə

Brevete de invenţii


Yüklə 52 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü52 Kb.
Brevete de invenţii:

 1. BULHAC, I.; RUDIC, V.; DRAGANCEA, D.; RUDI, L.; ȘOVA, S.; CEPOI, L.; GUSINA, L.; MISCU, V.; CIOBOTARI, A.; CHIRIAC, T.; VALUŢA, A. Bis[N'-(2-hidroxi-kO- 3 -carboxibenziliden)piridin-3-carbohidrazidat(-1)-k2N ',O ]fier(III) perclorat - apă (4/5) şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia. Brevet de invenție MD 4367 B1. Eliberat la 2015.08.31.

 2. COCU, Maria; MANOLE, Ştefan. Colorant pentru polimerii termoplastici. Brevet MD 4328 B1. Eliberat la 2015.02.28

 3. COCU, Maria; RUDIC, Valeriu; BULHAC, Ion; RUDI, Ludmila; GUTIUM, Victoria; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; DJUR, Svetlana. Compusul coordinativ bis[1-fenil-3-metil-6-(piridinium-4-il)-4,5-diaza-hexa-1,3-dien-1,6-diolato(-2)-O1,N4,O6 ]fier(III) nitrat şi utilizarea lui în calitate de stimulator al biosintezei componentelor fenolice de către microalga Porphyridium cruentum. Brevet de invenție MD 4365 B1. Eliberat la 2015.08.31

 4. COCU, Maria; RUDIC, Valeriu; BULHAC, Ion; RUDI, Ludmila; GUTIUM, Victoria; CEPOI, Liliana; BALAN, Cristina; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; GHELBET, Viorica. Compusul coordinativ bis[1-fenil-3-metil-6-(piridinium-4-il)-4,5-diaza-hexa-1,3-dien-1-hidroxi-6-olato(-2)-O1,N4,O6]fier(II) sulfat tetrahidrat şi utilizarea lui în calitate de stimulator al biosintezei componentelor fenolice de către microalga Porphyridium cruentum. Brevet de invenție MD 4366 B1. Eliberat la 2015.08.31

 5. COROPCEANU, E.; PARŞUTIN, V.; ŞOLTOIAN, N.; CERNÎŞEVA, N.; COVALI, A.; CROITOR, L.; BULHAC, I.; BOLOGA, O.; FONARI, M. Inhibitor al coroziunii oțelurilor în apă. Brevet de invenție MD 4330. Eliberat la 2015.09.30.

 6. CUCICOVA, Caleria, RUDIC, Valeriu, ARÎCU, Aculina, CEPOI, Liliana, RUDI, Ludmila, SECARA, Elena, VALUŢA, Ana, BARBĂ, Alic, MISCU,Vera, VLAD, Pavel, CHIRIAC, Tatiana. N-(Δ8,13 – Biciclohomofarne-senoilamino)-carbazolul şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Nostoc linckia cu utilizarea acestuia. Brevet de invenție nr. 4326. Eliberat la 2015. 09.30.

 7. CUCICOVA, Caleria, RUDIC, Valeriu, ARÎCU, Aculina, CEPOI, Liliana, RUDI, Ludmila, SECARA, Elena, VALUŢA, Ana, BARBĂ, Alic, MISCU,Vera, VLAD, Pavel, CHIRIAC, Tatiana. N-(Δ8,13 – Biciclohomofarnesonoil)-3-amino-1,2,4-triazolul şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Nostoc linckia cu utilizarea acestuia. Brevet de invenție nr. 4327. Eliberat la 2015. 09.30.

 8. DRAGANCEA, D.; RUDIC, V.; BULHAC, I.; RUDI, L.; GUSINA, L.; CEPOI, L.; CIOBOTARI, A.; MISCU, V.; CHIRIAC, T.; SADOVNIC, D. Bis[N'-(2-hidroxi-kO- benziliden)piridin-4-carbohidrazidat(-1)-k2N',O ]fier(III) nitrat - apă (2/3) şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia. Brevet de invenție MD 4356 B1. Eliberat la 2015.07.31.

 9. GONŢA, Alexandru; LUPAŞCU, Lucian; ŢÂMBALIUC, Nina; LUPAŞCU, Tudor. Cremă antimicrobiană şi antioxidantă pentru tratamentulafecţiunilor cutanate inflamatorii. Brevet de invenție nr. 4290. Eliberat la 2015. 02.28.

 10. GORINCIOI, Viorina; TURTĂ, Constantin; PARŞUTIN, Vladimir; ŞOLTOIAN, Nicolae; COVALI, Alexandr; CERNÎŞEVA, Natalia. Inhibitor de coroziune a oţelului în apă. Brevet de invenție nr. 4321. Eliberat la 2015. 09.30.

 11. GUSINA, Liudmila; RUDIC, Valeriu; DRAGANCEA, Diana; CEPOI, Liliana; BULHAC, Ion; RUDI, Liudmila; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; SADOVNIC, Daniela. Bis(dimetilglioximato)cloro (izonicotinoilhidrazonă 2-hidroxi-1-naftaldehidă) –(cobalt(III) şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum. Brevet de invenție nr. 4303. Eliberat la 2015. 04.30.

 12. LUPAŞCU, Tudor; CIOBANU, Mihail; BOŢAN, Victor; CAŢER, Raisa. Procedu de purificare a apelor subterane de hidrogen sulfurat, ioni de fier (II) şi mangan(II). Brevet de invenție nr. 4288. Eliberat la 2015. 01.31.

 13. MANEA, L.; VLAHIDIS, V.; LUPAȘCU, T.; SANDU, I. Dispozitiv de administrare a substanțelor fitosanitare în plantelemnoase. Brevet de invenție nr. 4340. Eliberat la 2015. 11.30.

 14. SANDU, Ion; CREŢU, Anca-Monica; LUPAŞCU, Tudor; SIELIECHI, Joseph Marie; KOUAME, Innocent-Kouassi; GUIFO, Kayem Joseph; SANDU, Andrei-Victor; VASILACHE, Violeta; SANDU, Ioan-Gabriel; VASILACHE, Viorica. Procedeu de potabilizare a apelor subterane şi de suprafaţă. Brevet de invenție nr. 4298. Eliberat la 2015. 03.31.

 15. ŞEPELI, Diana; RUSU, Maria; FILIPPOV, Mihail; LUPAŞCU, Tudor. Procedeu de determinare a substanţelor humice solubile în apă din apele naturale şi din rocile solide. Brevet de invenție nr. 4305. Eliberat la 2015. 04.30.

 16. ŞTEFÂRŢĂ, A.; BULHAC, I.; BOTNARU, V.; MILENCIUC, M.; BUCEACI, S.; BOLOGA, O.; CIOBĂNICĂ, O.; COROPCEANU, E. Procedeu de cultivare a sfeclei roşii Beta vulgaris L. Brevet de invenție nr. 813 BSD. Eliberat la 2015.04.30.

 17. TURTĂ, Constantin; CEAPURINA, Ludmila; PARŞUTIN, Vladimir; ŞOLTOIAN, Nicolai; CERNÎŞEVA, Natalia; COVALI, Alexei. Aminoguanizona acidului α-glutaric – inhibitor al coroziunei oţelurilor în apă. Brevet de invenție nr. 4310. Eliberat la 2015.06.30.

 18. VLAHIDIS, Virgil; MANEA, Liliana; LUPAŞCU, Tudor; SANDU, Ion. Dispozitiv de administrare a substanţelor fitosanitare în plante lemnoase. Brevet de invenție nr. 4286. Eliberat la 2015. 01.31.

 19. VERLAN, Victor; BORDIAN, Olga; CULEAC, Ion; IOVU, Mihail; ZUBAREV, Vera. Procedeu de obținere a unui compozit luminofor pe baza semiconductorului calcogenic amorf As2S3 și a compusului coordinativ Eu(TTA)2(Ph3PO)2NO3. Brevet de invenție nr. 4344. Eliberat la 2015. 11.30.

Hotărâri pozitive:

 1. ARÎCU, Aculina; MANGALAGIU, Ionel; CIOCÂRLAN, Alexandru; LUNGU ,Lidia; ZBANCIOC, Gheorgiţă; VORNICU, Nicoleta. 11,12-Bis-p-tolil-piridazonil-drim-5(6),8(9)-dien-7-ona pentru aplicare în tratamentul bolilor provocate de fungi şi bacterii. Nr 8159 din 2015.07.06.

 2. BULHAC, ION; RUDIC, VALERIU; DRAGANCEA, DIANA; RUDI, LUDMILA; ŞOVA, SERGIU; CEPOI, LILIANA; GUSINA, LIUDMILA; MISCU, VERA; CIOBOTARI, ALINA; CHIRIAC; TATIANA; VALUțĂ, ANA. Compusul bisN-(2-hidroxi-O-3-carboxibenziliden)piridin-3-carbohidrazidat(-1)-2N,O fier(III) perclorat - apă (4/5) şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum. Hotărâre de acordare a brevetului nr. 7247 din 2015.06.05.

 3. COCU, Maria; RUDIC, Valeriu; BULHAC, Ion; RUDI, Ludmila; GUTIUM, Victoria; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; DJUR, Svetlana. Compusul coordinativ bis[1-fenil-3-metil-6-(piridinium-4-il)-4,5-diaza-hexa-1,3-dien-1,6-diolato(-2)-O1,N4,O6 ]fier(III) nitrat şi utilizarea lui în calitate de stimulator al biosintezei componentelor fenolice de către microalga Porphyridium cruentum. Hotărîre de acordare a brevetului nr. 8148 din 18.06.2015.

 4. COCU, Maria; RUDIC, Valeriu; BULHAC, Ion; RUDI, Ludmila; GUTIUM, Victoria; CEPOI, Liliana; BALAN, Cristina; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; GHELBET, Viorica. Compusul coordinativ bis[1-fenil-3-metil-6-(piridinium-4-il)-4,5-diaza-hexa-1,3-dien-1-hidroxi-6-olato(-2)-O1,N4,O6]fier(II) sulfat tetrahidrat şi utilizarea lui în calitate de stimulator al biosintezei componentelor fenolice de către microalga Porphyridium cruentum. Hotărâre de acordare a brevetului nr. 8154 din 25.06.2015.

 5. COROPCEANU, E.; PARŞUTIN, V.; ŞOLTOIAN, N.; CERNÎŞEVA, N.; COVALI, A.; CROITOR, L.; BULHAC, I.; BOLOGA, O.; FONARI, M. Inhibitor al coroziunii oţelurilor în apă. Hotărîre de acordare a brevetului nr. 8002 din 2014.12.20.

 6. DRAGANCEA, D.; RUDIC, V.; BULHAC, I.; RUDI, L.; GUSINA, L., CEPOI L.; CIOBOTARI, A.; MISCU, V.; CHIRIAC, T.; SADOVNIC, D. Bis[NI-(2-hodroxi-kO-benziliden)piridin-4-carbihidrazidat(-1)-k2NI,O]fier(III) nitrate – apă (2/3) şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia. Hotărâre de acordare a brevetului nr. 7246 din 2015.06.05.

 7. MACAEV, Fliur; CURLAT, Serghei; LOGINA, Liudmila. Catalizator eficient de epoxidare heterogenă a (+)-3-carenei. Hotărâre de acordare a brevetului nr. 8150 din 2015.06.23.

 8. MACAEV, Fliur, MEREUŢĂ, Aliona; DUCA, Georghe; BUZHOR, Serghei. Procedeu de reciclare a amestecurilor de mase plastice. Hotărâre de acordare a brevetului nr. 8170 din 2015. 07.17.

 9. MACAEV, Fliur; POGREBNOI, Serghei; ZVEAGHINŢEVA, Marina; BOLDESCU, Veaceslav; DUCA, Gheorghe. 2-(Propiltio)-5H-[1,3,4]tiadiazolo[2,3-b]chinazolin-5-onă- compus cu acţiune antituberculoasă. Hotărâre de acordare a brevetului nr. 8288 din 2015.02.15.

 10. MIRZAC, Alexandra; GUTUL, Tatiana; ZUBAREVA, Vera; BULHAC, ION; MICU, Alexandru; SIMINEL, Anatol. Procedeu de obţinere a nanocompozitului CdSe/ZnS/PVP. Hotărâre de acordare a brevetului nr.8206 din 2015.09.10.

 11. CUCICOVA, Caleria, RUDIC, Valeriu, ARÎCU, Aculina, CEPOI, Liliana, RUDI, Ludmila, SECARA, Elena, VALUŢA, Ana, BARBĂ, Alic, MISCU,Vera, VLAD, Pavel, CHIRIAC, Tatiana. N-(Δ8,13 – Biciclohomofarne-senoilamino)-carbazolul şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Nostoc linckia cu utilizarea acestuia. Hotărâre de acordare a brevetului nr. 7999 din 2014.12.15.

 12. CUCICOVA, Caleria, RUDIC, Valeriu, ARÎCU, Aculina, CEPOI, Liliana, RUDI, Ludmila, SECARA, Elena, VALUŢA, Ana, BARBĂ, Alic, MISCU,Vera, VLAD, Pavel, CHIRIAC, Tatiana. N-(Δ8,13 – Biciclohomofarnesonoil)-3-amino-1,2,4-triazolul şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Nostoc linckia cu utilizarea acestuia. Hotărâre de acordare a brevetului nr. 8000 din 2014.12.15.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət