Ana səhifə

BİrleşİM : 01 oturum : 01


Yüklə 161 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü161 Kb.
T.C.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

BİRLEŞİM : 01

OTURUM : 01

KARAR NO : 40

TARİH : 03/04/2015

BELEDİYE BAŞKANI

MUSA ÖZTÜRK
BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI ve SOYADI


ÜYELER : HALİS ENDER ÇULHACI-OĞUZ ARIK-M.MUSTAFA DURU-ŞEREF IŞIK-MEHMET ÇÜRÜK-İBRAHİM MİCAN-EMİN YAVUZ-TAHSİN DEVECİ-HAKAN AĞCA-RAHMİ ENİŞTE-ZEKERİYA KARAOĞLAN-İSMAİL MALLI-MÜKREMİN TOPAL-SELEHATTİN ŞAHİN-KEMAL YILMAZ-İSKENDER BOZKURT-ZAFER KARA-SALİM AKKOÇ-ARİF KÜTÜK-ALİ TÜFEKLİ-FATMA TUTAR-MİKTAD AKÇALI-ALİ BAYSAL-HÜSEYİN ÇETİN-ABİDİN KAYMAK-AHMET ÇANKAYA-MÜRŞİT İNCELER-YURDAGÜL BOYRAZ-İBRAHİM BOZKURT
İLGİLİ BİRİM

Yazı İşleri Müd.

KARAR TÜRÜ :

KARAR ÖZETİ

Encümen Üyelerinin Seçilmesi

Madde: 1-) Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Gündemin 1.maddesini teşkil eden 5393sayılı Belediye Kanunun 33. Maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere 3 (üç) Adet Encümen Üyeleri Seçimi hususunda Başkan tarafından teklifler istendi. Meclis Üyesi Halis Ender ÇULHACI 3 adet Encümen Üyeliği seçimi için İbrahim MİCAN, Hakan AĞCA ve Zekeriya KARAOĞLAN’ı teklif etti. Meclis üyesi İskender BOZKURT ise Mehmet ÇÜRÜK, İskender BOZKURT ve İbrahim BOZKURT’u teklif etti. Bu hususta başka teklif verilmediğinden, üyelere başkanlık mührü ile mühürlü beyaz kâğıt dağıtıldı. Yapılan gizli oylama ve açık sayım neticesinde, Meclis üyesi Halis Ender ÇULHACI’nın teklifte bulunduğu İbrahim MİCAN 17 oy aldığı, Hakan AĞCA’nın 17 oy, Zekeriya KARAOĞLAN’ın 16 oyuyla beraber İskender BOZKURT’un Teklifte bulunduğu Mehmet ÇÜRÜK 13 oy, İskender BOZKURT 13 oy, İbrahim BOZKURT’un 14 oy aldıkları görülmekte olup, Belediye Encümen üyeliklerine İbrahim MİCAN, Hakan AĞCA ve Zekeriya KARAOĞLAN’ın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (k) bendi uyarınca 1 yıl süre ile seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.


Başkan Katip KatipMusa ÖZTÜRK İbrahim MİCAN Şeref IŞIK

Belediye Başkanı
T.C.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

BİRLEŞİM : 01

OTURUM : 01

KARAR NO : 41

TARİH : 03/04/2015

BELEDİYE BAŞKANI

MUSA ÖZTÜRK
BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI ve SOYADI


ÜYELER : -HALİS ENDER ÇULHACI-OĞUZ ARIK-M.MUSTAFA DURU-ŞEREF IŞIK-MEHMET ÇÜRÜK-İBRAHİM MİCAN-EMİN YAVUZ-TAHSİN DEVECİ-HAKAN AĞCA-RAHMİ ENİŞTE-ZEKERİYA KARAOĞLAN-İSMAİL MALLI-MÜKREMİN TOPAL-SELEHATTİN ŞAHİN-KEMAL YILMAZ-İSKENDER BOZKURT-ZAFER KARA-SALİM AKKOÇ-ARİF KÜTÜK-ALİ TÜFEKLİ-FATMA TUTAR-MİKTAD AKÇALI-ALİ BAYSAL-HÜSEYİN ÇETİN-ABİDİN KAYMAK-AHMET ÇANKAYA-MÜRŞİT İNCELER-YURDAGÜL BOYRAZ-İBRAHİM BOZKURT
İLGİLİ BİRİM

Yazı İşleri Müd.

KARAR TÜRÜ :

KARAR ÖZETİ

İmar Komisyonu Üyelerinin Seçimi


Madde: 2-) Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Gündemin 2. maddesini teşkil eden 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere İmar Komisyonuna seçilecek üye sayısının tespiti ve seçiminin yapılması hususunun görüşülmesine geçildi. Başkan komisyon üyelikleri için 5 üyenin seçilmesini teklif etti. Teklif kabul edildi. Meclis üyesi Halis Ender ÇULHACI söz alarak, 5 adet İmar Komisyonu üyelikleri için Halis Ender ÇULHACI, Hakan AĞCA, Rahmi ENİŞTE, Salim AKKOÇ ve Fatma TUTAR’ı teklif Etti. Meclis üyesi İskender BOZKURT ise Mükremin TOPAL İskender BOZKURT, Kemal YILMAZ, Salim AKKOÇ ve Fatma TUTAR’ı teklif etti. Teklifler Meclisin açık oyuna sunuldu. Yapılan açık oylama ve sayım neticesinde 5 adet İmar Komisyonu üyeliklerine Salim AKKOÇ, İskender BOZKURT, Fatma TUTAR, Mükremin TOPAL ve Kemal YILMAZ’ı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (k) bendi uyarınca 1 yıl süre ile seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.


Başkan Katip KatipMusa ÖZTÜRK İbrahim MİCAN Şeref IŞIK

Belediye Başkanı
T.C.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

BİRLEŞİM : 01

OTURUM : 01

KARAR NO : 42

TARİH : 03/04/2015

BELEDİYE BAŞKANI

MUSA ÖZTÜRK
BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI ve SOYADI


ÜYELER : -HALİS ENDER ÇULHACI-OĞUZ ARIK-M.MUSTAFA DURU-ŞEREF IŞIK-MEHMET ÇÜRÜK-İBRAHİM MİCAN-EMİN YAVUZ-TAHSİN DEVECİ-HAKAN AĞCA-RAHMİ ENİŞTE-ZEKERİYA KARAOĞLAN-İSMAİL MALLI-MÜKREMİN TOPAL-SELEHATTİN ŞAHİN-KEMAL YILMAZ-İSKENDER BOZKURT-ZAFER KARA-SALİM AKKOÇ-ARİF KÜTÜK-ALİ TÜFEKLİ-FATMA TUTAR-MİKTAD AKÇALI-ALİ BAYSAL-HÜSEYİN ÇETİN-ABİDİN KAYMAK-AHMET ÇANKAYA-MÜRŞİT İNCELER-YURDAGÜL BOYRAZ-İBRAHİM BOZKURT
İLGİLİ BİRİM

Yazı İşleri Müd.

KARAR TÜRÜ :

KARAR ÖZETİ

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi


Madde: 3-) Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Gündemin 3. maddesini teşkil eden 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilecek üye sayısının tespiti ve seçiminin yapılması hususunda Başkan tarafından teklifler istendi. Meclis üyesi Halis Ender ÇULHACI söz alarak 5 adet Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri için Oğuz ARIK, Mehmet Köksal GÜRALP, Rahmi ENİŞTE Yurdagül BOYRAZ ve Mürşit İNCELER’i teklif etti. Meclis üyesi İskender BOZKURT ise Selahattin ŞAHİN, İsmail MALLI, Şeref IŞIK, Yurdagül BOYRAZ ve Mürşit İNCELER’i teklif etti. Teklifler Meclisin açık oyuna sunuldu. Yapılan açık oylama ve sayım neticesinde 5 (beş) adet Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Selahattin ŞAHİN, İsmail MALLI, Şeref ŞIK, Yurdagül BOYRAZ ve Mürşit İNCELER’i 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (k) bendi uyarınca 1 yıl süre ile seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.


Başkan Katip KatipMusa ÖZTÜRK İbrahim MİCAN Şeref IŞIK

Belediye BaşkanıT.C.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

BİRLEŞİM : 01

OTURUM : 01

KARAR NO : 43

TARİH : 03/04/2015

BELEDİYE BAŞKANI

MUSA ÖZTÜRK
BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI ve SOYADI


ÜYELER : -HALİS ENDER ÇULHACI-OĞUZ ARIK-M.MUSTAFA DURU-ŞEREF IŞIK-MEHMET ÇÜRÜK-İBRAHİM MİCAN-EMİN YAVUZ-TAHSİN DEVECİ-HAKAN AĞCA-RAHMİ ENİŞTE-ZEKERİYA KARAOĞLAN-İSMAİL MALLI-MÜKREMİN TOPAL-SELEHATTİN ŞAHİN-KEMAL YILMAZ-İSKENDER BOZKURT-ZAFER KARA-SALİM AKKOÇ-ARİF KÜTÜK-ALİ TÜFEKLİ-FATMA TUTAR-MİKTAD AKÇALI-ALİ BAYSAL-HÜSEYİN ÇETİN-ABİDİN KAYMAK-AHMET ÇANKAYA-MÜRŞİT İNCELER-YURDAGÜL BOYRAZ-İBRAHİM BOZKURT
İLGİLİ BİRİM

Yazı İşleri Müd.

KARAR TÜRÜ :

KARAR ÖZETİ

Numarataj Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi


Madde: 4-) Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Gündemin 4 maddesini teşkil eden 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Numarataj Komisyonuna seçilecek üye sayısının tespiti ve seçiminin yapılması hususunda Meclis üyesi Halis Ender ÇULHACI Numarataj Komisyon Üyeliğine Tahsin DEVECİ, Rahmi ENİŞTE, Mükremin TOPAL, Abidin KAYMAK ve Arif KÜTÜK’ü teklif etti. Meclis üyesi İskender BOZKURT ise Tahsin DEVECİ, İsmail MALLI, Mükremin TOPAL, Arif KÜTÜK ve Abidin KAYMAK’ı teklif etti. Teklifler Meclisin açık oyuna sunuldu. Yapılan açık oylama ve sayım neticesinde Numarataj Komisyon Üyeliğine Tahsin DEVECİ, İsmail MALLI, Mükremin TOPAL, Arif KÜTÜK ve Abidin KAYMAK’ın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (k) bendi uyarınca 1 yıl süre ile seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

Başkan Katip Katip

Musa ÖZTÜRK İbrahim MİCAN Şeref IŞIK

Belediye Başkanı


,
T.C.KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

BİRLEŞİM : 01

OTURUM : 01

KARAR NO : 44

TARİH : 03/04/2015

BELEDİYE BAŞKANI

MUSA ÖZTÜRK
BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI ve SOYADI


ÜYELER : -HALİS ENDER ÇULHACI-OĞUZ ARIK-M.MUSTAFA DURU-ŞEREF IŞIK-MEHMET ÇÜRÜK-İBRAHİM MİCAN-EMİN YAVUZ-TAHSİN DEVECİ-HAKAN AĞCA-RAHMİ ENİŞTE-ZEKERİYA KARAOĞLAN-İSMAİL MALLI-MÜKREMİN TOPAL-SELEHATTİN ŞAHİN-KEMAL YILMAZ-İSKENDER BOZKURT-ZAFER KARA-SALİM AKKOÇ-ARİF KÜTÜK-ALİ TÜFEKLİ-FATMA TUTAR-MİKTAD AKÇALI-ALİ BAYSAL-HÜSEYİN ÇETİN-ABİDİN KAYMAK-AHMET ÇANKAYA-MÜRŞİT İNCELER-YURDAGÜL BOYRAZ-İBRAHİM BOZKURT
İLGİLİ BİRİM

Yazı İşleri Müd.

KARAR TÜRÜ :

KARAR ÖZETİ

Çevre Sağlık Komisyonu üyelerinin seçilmesi

Madde: 5-) Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Çevre Sağlık Komisyonuna seçilecek üye sayısının tespiti ve seçiminin yapılması hususunda Meclis üyesi Halis Ender ÇULHACI Çevre Sağlık Komisyon üyeliğine Oğuz ARIK, Hakan AĞCA, Zekeriya KARAOĞLAN, Ali TÜFEKLİ, Hüseyin ÇETİN’i teklif etti. Meclis üyesi İskender BOZKURT ise Oğuz ARIK, Mehmet ÇÜRÜK, İsmail MALLI, Ali BAYSAL ve Hüseyin ÇETİN’i teklif etti. Teklifler Meclisin açık oyuna sunuldu. Yapılan açık oylama ve sayım neticesinde Çevre Sağlık Komisyon üyeliklerine Oğuz ARIK, Mehmet ÇÜRÜK, İsmail MALLI, Ali BAYSAL, Hüseyin ÇETİN’i 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (k) bendi uyarınca 1 yıl süre ile seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.


Başkan Katip KatipMusa ÖZTÜRK İbrahim MİCAN Şeref IŞIK

Belediye Başkanı
T.C.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

BİRLEŞİM : 01

OTURUM : 01

KARAR NO : 45

TARİH : 03/04/2015

BELEDİYE BAŞKANI

MUSA ÖZTÜRK
BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI ve SOYADI


ÜYELER : AHMET TANRIVERDİ-HALİS ENDER ÇULHACI-OĞUZ ARIK-M.MUSTAFA DURU-ŞEREF IŞIK-MEHMET ÇÜRÜK-İBRAHİM MİCAN-EMİN YAVUZ-TAHSİN DEVECİ-HAKAN AĞCA-RAHMİ ENİŞTE-ZEKERİYA KARAOĞLAN-İSMAİL MALLI-MÜKREMİN TOPAL-SELEHATTİN ŞAHİN-MEHMET KÖKSALP GÜRALP-KEMAL YILMAZ-İSKENDER BOZKURT-ZAFER KARA-SALİM AKKOÇ-ARİF KÜTÜK-ALİ TÜFEKLİ-FATMA TUTAR-MİKTAD AKÇALI-ALİ BAYSAL-HÜSEYİN ÇETİN-ABİDİN KAYMAK-AHMET ÇANKAYA-MÜRŞİT İNCELER-YURDAGÜL BOYRAZ-İBRAHİM BOZKURT
İLGİLİ BİRİM

Yazı İşleri Müd.

KARAR TÜRÜ :

KARAR ÖZETİ

Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu üyelerinin seçilmesi

Madde: 6-) Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Eğitim Kültür ve Spor Komisyonuna seçilecek üye sayısının tespiti ve seçiminin yapılması hususunda Meclis üyesi Hali Ender ÇULHACI Eğitim Kültür ve Spor Komisyon üyeliklerine Emin YAVUZ, Hakan AĞCA, Mehmet Köksal GÜRALP, Mıktad AKÇALI ve Ahmet ÇANKAYA’yı teklif etti. Meclis üyesi İskender BOZKURT ise Mehmet Köksalp GÜRALP, Tahsin DEVECİ, Mehmet ÇÜRÜK, Miktad AKÇALI ve Ali TÜFEKLİ’yi teklif etti. Teklifler Meclisin açık oyuna sunuldu. Yapılan açık oylama ve sayım neticesinde Eğitim Kültür ve Spor Komisyon üyeliğine Mehmet Köksalp GÜRALP, Tahsin DEVECİ, Mehmet ÇÜRÜK, Miktad AKÇALI, Ali TÜFEKLİ’nin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (k) bendi uyarınca 1 yıl süre ile seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

Başkan Katip Katip

Musa ÖZTÜRK İbrahim MİCAN Şeref IŞIK

Belediye BaşkanıT.C.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

BİRLEŞİM : 01

OTURUM : 01

KARAR NO : 46

TARİH : 03/04/2015

BELEDİYE BAŞKANI

MUSA ÖZTÜRK
BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI ve SOYADI


ÜYELER : -HALİS ENDER ÇULHACI-OĞUZ ARIK-M.MUSTAFA DURU-ŞEREF IŞIK-MEHMET ÇÜRÜK-İBRAHİM MİCAN-EMİN YAVUZ-TAHSİN DEVECİ-HAKAN AĞCA-RAHMİ ENİŞTE-ZEKERİYA KARAOĞLAN-İSMAİL MALLI-MÜKREMİN TOPAL-SELEHATTİN ŞAHİN-KEMAL YILMAZ-İSKENDER BOZKURT-ZAFER KARA-SALİM AKKOÇ-ARİF KÜTÜK-ALİ TÜFEKLİ-FATMA TUTAR-MİKTAD AKÇALI-ALİ BAYSAL-HÜSEYİN ÇETİN-ABİDİN KAYMAK-AHMET ÇANKAYA-MÜRŞİT İNCELER-YURDAGÜL BOYRAZ-İBRAHİM BOZKURT
İLGİLİ BİRİM

Yazı İşleri Müd.

KARAR TÜRÜ :

KARAR ÖZETİ

Sosyal Hizmetler Halkla İlişkiler ve Eng elliler Hizmet Komisyonu üyelerinin seçilmesi


Madde: 7-) Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Sosyal Hizmetler Halkla İlişkiler ve Engelliler Hizmet Komisyonuna seçilecek üye sayısının tespiti ve seçiminin yapılması hususunda Meclis üyesi İskender BOZKURT Sosyal Hizmetler Halkla İlişkiler ve Engelliler Hizmet Komisyonu üyeliklerine Selahattin ŞAHİN, Mehmet Köksal GÜRALP, Şeref IŞIK, İbrahim BOZKURT ve Ahmet ÇANKAYA’yı teklif etti. Teklif Meclisin açık oyuna sunuldu. Yapılan açık oylama ve sayım neticesinde Sosyal Hizmetler Halkla İlişkiler ve Engelliler Hizmet Komisyon üyeliğine Selahattin ŞAHİN, Mehmet Köksal GÜRALP, Şeref IŞIK, İbrahim BOZKURT, Ahmet ÇANKAYA’nın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (k) bendi uyarınca 1 yıl süre ile seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Başkan Katip Katip

Musa ÖZTÜRK İbrahim MİCAN Şeref IŞIK

Belediye BaşkanıT.C.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

BİRLEŞİM : 01

OTURUM : 01

KARAR NO : 47

TARİH : 03/04/2015

BELEDİYE BAŞKANI

MUSA ÖZTÜRK
BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI ve SOYADI


ÜYELER : -HALİS ENDER ÇULHACI-OĞUZ ARIK-M.MUSTAFA DURU-ŞEREF IŞIK-MEHMET ÇÜRÜK-İBRAHİM MİCAN-EMİN YAVUZ-TAHSİN DEVECİ-HAKAN AĞCA-RAHMİ ENİŞTE-ZEKERİYA KARAOĞLAN-İSMAİL MALLI-MÜKREMİN TOPAL-SELEHATTİN ŞAHİN-KEMAL YILMAZ-İSKENDER BOZKURT-ZAFER KARA-SALİM AKKOÇ-ARİF KÜTÜK-ALİ TÜFEKLİ-FATMA TUTAR-MİKTAD AKÇALI-ALİ BAYSAL-HÜSEYİN ÇETİN-ABİDİN KAYMAK-AHMET ÇANKAYA-MÜRŞİT İNCELER-YURDAGÜL BOYRAZ-İBRAHİM BOZKURT
İLGİLİ BİRİM

Mali Hizmetler Müdürlüğü

KARAR TÜRÜ :

KARAR ÖZETİ

Denetim Komisyon Raporunun Meclise Sunulması

Madde: 8-) Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre oluşturulan Denetim Komisyonunca hazırlanan Belediyenin bir önceki (2014) yılına ait gelir ve giderleri ile Hesap İş ve İşlemlerinin denetimine ait Denetim Komisyonu raporu Meclis Başkanı tarafından okunması için Kâtip Şeref IŞIK’a söz verildi. Denetim Komisyon Raporu hakkında bilgi verilmek üzere Kâtip tarafından denetim raporu meclise okundu.

Başkan Katip Katip

Musa ÖZTÜRK İbrahim MİCAN Şeref IŞIK

Belediye BaşkanıT.C.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

BİRLEŞİM : 01

OTURUM : 01

KARAR NO : 48

TARİH : 03/04/2015

Meclis I. Başkan V.

Kemal YILMAZ
BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI ve SOYADI


ÜYELER :HALİS ENDER ÇULHACI-OĞUZ ARIK-M.MUSTAFA DURU-ŞEREF IŞIK-MEHMET ÇÜRÜK-İBRAHİM MİCAN-EMİN YAVUZ-TAHSİN DEVECİ-HAKAN AĞCA-RAHMİ ENİŞTE-ZEKERİYA KARAOĞLAN-İSMAİL MALLI-MÜKREMİN TOPAL-SELEHATTİN ŞAHİN-KEMAL YILMAZ-İSKENDER BOZKURT-ZAFER KARA-SALİM AKKOÇ-ARİF KÜTÜK-ALİ TÜFEKLİ-FATMA TUTAR-MİKTAD AKÇALI-ALİ BAYSAL-HÜSEYİN ÇETİN-ABİDİN KAYMAK-AHMET ÇANKAYA-MÜRŞİT İNCELER-YURDAGÜL BOYRAZ-İBRAHİM BOZKURT
İLGİLİ BİRİM

Yazı İşleri Müd.

KARAR TÜRÜ :

KARAR ÖZETİ

2014 Faaliyet Raporunun Meclise Sunulması

Madde: 9-) Gündemin 9. maddesinin Görüşülmesine geçildi.

5393 sayılı belediye kanunun 56. Maddesine göre 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde Belediyenin 2014 yılı Faaliyet (çalışma) raporunun meclise sunulması üzerine Belediyenin 2014 Yılı Faaliyet (Çalışma) raporlarından birer sureti Belediye Meclis üyelerine dağıtıldı. Faaliyet (Çalışma) raporu Kâtip Üyeler İbrahim MİCAN ve Şeref IŞIK tarafından meclise okundu. Raporun görüşülmesi sırasında söz almak isteyen üye olup olmadığı soruldu. Madde üzerinde söz almak isteyen üye olmadığından, faaliyet raporunun tümü meclisin açık oyuna sunuldu. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (a) bendi uyarınca kabulüne oy birliği ile karar verildi.


Başkan Katip KatipKemal YILMAZ İbrahim MİCAN Şeref IŞIK

Meclis I. Başkan V.T.C.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

BİRLEŞİM : 02

OTURUM : 01

KARAR NO : 49

TARİH : 06/03/2015

BELEDİYE BAŞKANI

MUSA ÖZTÜRK
BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI ve SOYADI


ÜYELER : AHMET TANRIVERDİ-HALİS ENDER ÇULHACI-OĞUZ ARIK-M.MUSTAFA DURU-ŞEREF IŞIK-MEHMET ÇÜRÜK-İBRAHİM MİCAN-EMİN YAVUZ-TAHSİN DEVECİ-HAKAN AĞCA-RAHMİ ENİŞTE-ZEKERİYA KARAOĞLAN-İSMAİL MALLI-MÜKREMİN TOPAL-SELEHATTİN ŞAHİN-MEHMET KÖKSALP GÜRALP-KEMAL YILMAZ-İSKENDER BOZKURT-SALİM AKKOÇ-ARİF KÜTÜK-ALİ TÜFEKLİ-FATMA TUTAR-MİKTAD AKÇALI-ALİ BAYSAL-HÜSEYİN ÇETİN-ABİDİN KAYMAK-AHMET ÇANKAYA-MÜRŞİT İNCELER-YURDAGÜL BOYRAZ-İBRAHİM BOZKURT
İLGİLİ BİRİM

Yazı İşleri Müd.

KARAR TÜRÜ :

KARAR ÖZETİ

Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Kadro İhdası

Madde: 10-) Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.02.2015 tarih ve 4467 sayılı 2015/8 nolu Genelgesi ile Muhtar taleplerini takip etmek ve etkin bir şekilde sonuçlandırmak için Muhtarlıklar Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırmak üzere; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 9. Maddesinin 2.fıkrası ve 10. Maddesine istinaden 1 Adet 1. Kadro dereceli Kırsal Hizmetler Müdürü kadrosu ihdas edilmesi ile ilgili gündem maddesi Katip tarafından Meclise okundu. Okunan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen üye olup olmadığı soruldu.Meclis üyesi İsmail MALLI ve Salim AKKOÇ 03.04.2015 tarih ve bila sayılı yazısı ile Gündemin 7. Maddesinde yer alan ve muhtar taleplerini takip etmek üzere ve etkin bir şekilde sonuçlandırmak için Muhtarlık Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırmak üzere ihdası talep edilen 1 Adet 1. Kadro dereceli “Kırsal Hizmetler Müdürü” Kadrosunun, 02.04.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren belediye norm kadro yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliğe eklenen 1. Kadro dereceli “ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ” olarak ihdas edilmesi ile ilgili bir önerge sundular.Yapılan açık oylama ve sayım neticesinde Muhtarlık Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırmak üzere ihdası talep edilen 1 Adet 1. Kadro dereceli “Kırsal Hizmetler Müdürü” Kadrosunun, 02.04.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren belediye norm kadro yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliğe eklenen 1. Kadro dereceli “ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ” olarak ihdas edilmesine oy birliği ile karar verildi


Başkan Katip KatipMusa ÖZTÜRK İbrahim MİCAN Şeref IŞIK

Belediye BaşkanıT.C.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

BİRLEŞİM : 02

OTURUM : 01

KARAR NO : 50

TARİH : 06/04/2015

BELEDİYE BAŞKANI

MUSA ÖZTÜRK
BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI ve SOYADI


ÜYELER : AHMET TANRIVERDİ-HALİS ENDER ÇULHACI-OĞUZ ARIK-M.MUSTAFA DURU-ŞEREF IŞIK-MEHMET ÇÜRÜK-İBRAHİM MİCAN-EMİN YAVUZ-TAHSİN DEVECİ-HAKAN AĞCA-RAHMİ ENİŞTE-ZEKERİYA KARAOĞLAN-İSMAİL MALLI-MÜKREMİN TOPAL-SELEHATTİN ŞAHİN-MEHMET KÖKSALP GÜRALP-KEMAL YILMAZ-İSKENDER BOZKURT-SALİM AKKOÇ-ARİF KÜTÜK-ALİ TÜFEKLİ-FATMA TUTAR-MİKTAD AKÇALI-ALİ BAYSAL-HÜSEYİN ÇETİN-ABİDİN KAYMAK-AHMET ÇANKAYA-MÜRŞİT İNCELER-YURDAGÜL BOYRAZ-İBRAHİM BOZKURT
İLGİLİ BİRİM

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

KARAR TÜRÜ :

KARAR ÖZETİ

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması

Madde: 11-) Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi;

5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesine göre 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli veteriner hekim 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli Tekniker, 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli Teknisyen çalıştırılması ve çalıştırılacak olan personellerin ücretinin tespit edilmesi hususunun görüşülmesine geçildi
Belediyemiz Hizmetlerinin iş ve işlemlerinin yürütülmesinde istihdam edilmek üzere mevcut 1 adet tam zamanlı Veteriner, Tekniker, Teknisyen, zarureti hâsıl olmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi hükmü gereğince Veteriner, Tekniker ve Teknisyen’in tam zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılmalarına ve çalıştırılacak olan sözleşmeli personellerin sözleşmesini imzalamaya Belediye Başkanı Musa ÖZTÜRK tam yetkili kılınmasına ve sözleşmeli personellere aylık net, Veteriner Hekim’e 1.650,00 TL ,Tekniker’e 1.160,00 TL ve Teknisyen’e 1.050,00 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Başkan Katip KatipMusa ÖZTÜRK İbrahim MİCAN Şeref IŞIK

Belediye Başkanı
T.C.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

BİRLEŞİM : 02

OTURUM : 01

KARAR NO : 51

TARİH : 06/04/2015

BELEDİYE BAŞKANI

MUSA ÖZTÜRK
BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI ve SOYADI


ÜYELER : AHMET TANRIVERDİ-HALİS ENDER ÇULHACI-OĞUZ ARIK-M.MUSTAFA DURU-ŞEREF IŞIK-MEHMET ÇÜRÜK-İBRAHİM MİCAN-EMİN YAVUZ-TAHSİN DEVECİ-HAKAN AĞCA-RAHMİ ENİŞTE-ZEKERİYA KARAOĞLAN-İSMAİL MALLI-MÜKREMİN TOPAL-SELEHATTİN ŞAHİN-MEHMET KÖKSALP GÜRALP-KEMAL YILMAZ-İSKENDER BOZKURT-SALİM AKKOÇ-ARİF KÜTÜK-ALİ TÜFEKLİ-FATMA TUTAR-MİKTAD AKÇALI-ALİ BAYSAL-HÜSEYİN ÇETİN-ABİDİN KAYMAK-AHMET ÇANKAYA-MÜRŞİT İNCELER-YURDAGÜL BOYRAZ-İBRAHİM BOZKURT
İLGİLİ BİRİM

Dış İlişkiler Müdürlüğü

KARAR TÜRÜ :

KARAR ÖZETİ

Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

Madde: 12-) Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi;

2015 Mali Destek Programı kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansının hibe programından faydalanmak üzere söz konusu projeleri sunmaya, başarılı olduğu takdirde uygulanmasına ilişkin temsile, ilzama, proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı Musa ÖZTÜRK'e yetki verilmesi ile ilgili gündem maddesi Katip tarafından Meclise okundu. Okunan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen üye olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen üye olmadığından teklif meclisin açık oyuna sunuldu. Yapılan açık oylama ve sayım neticesinde 2015 Mali Destek Programı kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansının hibe programından faydalanmak üzere söz konusu projeleri sunmaya, başarılı olduğu takdirde uygulanmasına ilişkin temsile, ilzama, proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı Musa ÖZTÜRK'e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi

Başkan Katip KatipMusa ÖZTÜRK İbrahim MİCAN Şeref IŞIK

Belediye BaşkanıT.C.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

BİRLEŞİM : 02

OTURUM : 01

KARAR NO : 52

TARİH : 06/04/2015

BELEDİYE BAŞKANI

MUSA ÖZTÜRK
BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI ve SOYADI


ÜYELER : AHMET TANRIVERDİ-HALİS ENDER ÇULHACI-OĞUZ ARIK-M.MUSTAFA DURU-ŞEREF IŞIK-MEHMET ÇÜRÜK-İBRAHİM MİCAN-EMİN YAVUZ-TAHSİN DEVECİ-HAKAN AĞCA-RAHMİ ENİŞTE-ZEKERİYA KARAOĞLAN-İSMAİL MALLI-MÜKREMİN TOPAL-SELEHATTİN ŞAHİN-MEHMET KÖKSALP GÜRALP-KEMAL YILMAZ-İSKENDER BOZKURT-SALİM AKKOÇ-ARİF KÜTÜK-ALİ TÜFEKLİ-FATMA TUTAR-MİKTAD AKÇALI-ALİ BAYSAL-HÜSEYİN ÇETİN-ABİDİN KAYMAK-AHMET ÇANKAYA-MÜRŞİT İNCELER-YURDAGÜL BOYRAZ-İBRAHİM BOZKURT
İLGİLİ BİRİM

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

KARAR TÜRÜ :

KARAR ÖZETİ

Hayvan İmha Alanlarının Belirlenmesinin komisyona havalesi


Madde: 13-) Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Belediye Meclisimizin 04.03.2015 Tarih ve 37 sayılı kararı ile bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmesine karar verilen ve İmar, Numarataj ve Plan Bütçe komisyonuna havale edilen; Adana valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 08.12.2014 tarih ve 196-17286 sayılı yazısına istinaden; Türkiye Afet Müdahale Planı 3 Ocak 2014 tarih ve 18871 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Hazırlanan planda Yerel Gıda, Tarım ve hayvancılık Hizmet Grubu ile Belediye Başkanlığımız ‘’Yerel Yönetimler Destek Çözüm’’ortağıdır. Hazırlanan plana istinaden meydana gelebilecek doğal afet ve acil durumlarda hayvan imha alanlarının belirlenmesi ile ilgili gündem maddesi Katip tarafından Meclise okundu. Okunan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen üye olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen üye olmadığından teklif meclisin açık oyuna sunuldu. Yapılan açık oylama ve sayım neticesinde Türkiye Afet Müdahale Planı 3 Ocak 2014 tarih ve 18871 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Hazırlanan planda Yerel Gıda, Tarım ve hayvancılık Hizmet Grubu ile Belediye Başkanlığımız ‘’Yerel Yönetimler Destek Çözüm’’ortağıdır. Hazırlanan plana istinaden meydana gelebilecek doğal afet ve acil durumlarda hayvan imha alanlarının belirlenmesi ile ilgili maddenin tekrardan bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere yeniden İmar Komisyonu, Numarataj Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu, Çevre sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu ve Sosyal Hizmetler Halkla ilişkiler ve Engellilere Hizmet Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi

Başkan Katip Katip

Musa ÖZTÜRK İbrahim MİCAN Şeref IŞIK

Belediye BaşkanıT.C.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

BİRLEŞİM : 02

OTURUM : 01

KARAR NO : 53

TARİH : 06/04/2015

BELEDİYE BAŞKANI

MUSA ÖZTÜRK
BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI ve SOYADI


ÜYELER : AHMET TANRIVERDİ-HALİS ENDER ÇULHACI-OĞUZ ARIK-M.MUSTAFA DURU-ŞEREF IŞIK-MEHMET ÇÜRÜK-İBRAHİM MİCAN-EMİN YAVUZ-TAHSİN DEVECİ-HAKAN AĞCA-RAHMİ ENİŞTE-ZEKERİYA KARAOĞLAN-İSMAİL MALLI-MÜKREMİN TOPAL-SELEHATTİN ŞAHİN-MEHMET KÖKSALP GÜRALP-KEMAL YILMAZ-İSKENDER BOZKURT-SALİM AKKOÇ-ARİF KÜTÜK-ALİ TÜFEKLİ-FATMA TUTAR-MİKTAD AKÇALI-ALİ BAYSAL-HÜSEYİN ÇETİN-ABİDİN KAYMAK-AHMET ÇANKAYA-MÜRŞİT İNCELER-YURDAGÜL BOYRAZ-İBRAHİM BOZKURT
İLGİLİ BİRİM

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

KARAR TÜRÜ :

KARAR ÖZETİ

İlçemiz Bağlar Mahallesindeki 1409 TN nolu sokağın adının aynı kalması

Madde: 14-) Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisimizin 04.03.2015 Tarih ve 38 sayılı kararı ile bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmesine karar verilen ve Numarataj, İmar ve Plan Bütçe komisyonuna havale edilen; İlçemiz Bağlar Mahallesi 14019 TN Nolu sokağa uygun görülen bir isim verilmesi ile ilgili gündem maddesi Kâtip tarafından Meclise okundu. Okunan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen üye olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen üye olmadığından teklif meclisin açık oyuna sunuldu. Yapılan açık oylama ve sayım neticesinde İlçemiz Bağlar Mahallesi 14019 TN Nolu sokağa komisyon raporu doğrultusunda (Komisyon raporunda İlçemiz Bağlar Mahallesi 14019 TN Nolu sokağın aynı kalmasını uygun bulmuştur.) gündem maddesinin REDDİNE oybirliği ile karar verildi.

Başkan Katip KatipMusa ÖZTÜRK İbrahim MİCAN Şeref IŞIK

Belediye Başkanı
T.C.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

BİRLEŞİM : 02

OTURUM : 01

KARAR NO : 54

TARİH : 06/04/2015

BELEDİYE BAŞKANI

MUSA ÖZTÜRK
BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI ve SOYADI


ÜYELER : AHMET TANRIVERDİ-HALİS ENDER ÇULHACI-OĞUZ ARIK-M.MUSTAFA DURU-ŞEREF IŞIK-MEHMET ÇÜRÜK-İBRAHİM MİCAN-EMİN YAVUZ-TAHSİN DEVECİ-HAKAN AĞCA-RAHMİ ENİŞTE-ZEKERİYA KARAOĞLAN-İSMAİL MALLI-MÜKREMİN TOPAL-SELEHATTİN ŞAHİN-MEHMET KÖKSALP GÜRALP-KEMAL YILMAZ-İSKENDER BOZKURT-SALİM AKKOÇ-ARİF KÜTÜK-ALİ TÜFEKLİ-FATMA TUTAR-MİKTAD AKÇALI-ALİ BAYSAL-HÜSEYİN ÇETİN-ABİDİN KAYMAK-AHMET ÇANKAYA-MÜRŞİT İNCELER-YURDAGÜL BOYRAZ-İBRAHİM BOZKURT
İLGİLİ BİRİM

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

KARAR TÜRÜ :

KARAR ÖZETİ

Şehit Fırat ÇAKIROĞLU isminin tekrardan görüşülmek üzere Komisyona Havale Edilmesine

Madde: 15-) Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisimizin 04.03.2015 Tarih ve 39 sayılı kararı ile bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmesine karar verilen ve Numarataj, İmar ve Plan Bütçe komisyonuna havale edilen; Eğe Üniversitesinde PKK yandaşı öğrenciler tarafından şehit edilen Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU isminin Cumhuriyet Mahallesi Karabulut Sokak ismi ile değiştirilmesi yada uygun görülen herhangi bir sokak veya Caddeye verilmesi ile ilgili gündem maddesi Kâtip tarafından Meclise okundu. Okunan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen üye olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen üye olmadığından teklif meclisin açık oyuna sunuldu. Yapılan açık oylama ve sayım neticesinde Eğe Üniversitesinde PKK yandaşı öğrenciler tarafından şehit edilen Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU isminin Cumhuriyet Mahallesi Karabulut Sokak ismi ile değiştirilmesi yada uygun görülen herhangi bir sokak veya Caddeye verilmesi ile ilgili maddenin tekrardan bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere yeniden İmar Komisyonu, Numarataj Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu, Çevre sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu ve Sosyal Hizmetler Halkla ilişkiler ve Engellilere Hizmet Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Başkan Katip Katip

Musa ÖZTÜRK İbrahim MİCAN Şeref IŞIK

Belediye Başkanı
T.C.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

BİRLEŞİM : 02

OTURUM : 01

KARAR NO : 55

TARİH : 06/04/2015

BELEDİYE BAŞKANI

MUSA ÖZTÜRK
BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI ve SOYADI


ÜYELER : AHMET TANRIVERDİ-HALİS ENDER ÇULHACI-OĞUZ ARIK-M.MUSTAFA DURU-ŞEREF IŞIK-MEHMET ÇÜRÜK-İBRAHİM MİCAN-EMİN YAVUZ-TAHSİN DEVECİ-HAKAN AĞCA-RAHMİ ENİŞTE-ZEKERİYA KARAOĞLAN-İSMAİL MALLI-MÜKREMİN TOPAL-SELEHATTİN ŞAHİN-MEHMET KÖKSALP GÜRALP-KEMAL YILMAZ-İSKENDER BOZKURT-SALİM AKKOÇ-ARİF KÜTÜK-ALİ TÜFEKLİ-FATMA TUTAR-MİKTAD AKÇALI-ALİ BAYSAL-HÜSEYİN ÇETİN-ABİDİN KAYMAK-AHMET ÇANKAYA-MÜRŞİT İNCELER-YURDAGÜL BOYRAZ-İBRAHİM BOZKURT
İLGİLİ BİRİM

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

KARAR TÜRÜ :

KARAR ÖZETİ

Sokak İsim Değişikliği

Madde: 16-) Gündemin 16. maddesinin görüşülmesine geçildi.

24.02.2015 tarihli Bülent KAYHAN’ın dilekçesine istinaden; 1997 yılında Kuzey Irakta Yürütülen operasyonlarda görevini ifa ederken yaralanan ve bunun neticesinde 1998 yılında malulen emekli olan ve 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında terör malulü Gazi Bülent KAYHAN’ın isminin İlçemiz Aslanpaşa Mahallesi Kadirli Caddesi Hürriyet Sokak ismi ile değiştirilmesi ile ilgili gündem maddesi Kâtip tarafından Meclise okundu. Okunan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen üye olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen üye olmadığından teklif meclisin açık oyuna sunuldu. Yapılan açık oylama ve sayım neticesinde 1997 yılında Kuzey Irakta Yürütülen operasyonlarda görevini ifa ederken yaralanan ve bunun neticesinde 1998 yılında malulen emekli olan ve 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında terör malulü Gazi Bülent KAYHAN’ın isminin İlçemiz Aslanpaşa Mahallesi Kadirli Caddesi Hürriyet Sokak ismi ile değiştirilmesi ile ilgili maddenin tekrardan bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere yeniden İmar Komisyonu, Numarataj Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu, Çevre sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu ve Sosyal Hizmetler Halkla ilişkiler ve Engellilere Hizmet Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi


Başkan Katip KatipMusa ÖZTÜRK İbrahim MİCAN Şeref IŞIK

Belediye Başkanı


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət