Ana səhifə

BİLİmsel yayinlari ve etkiNLİkleri Özendirme desteğİ (byeöD) uygulama ilkeleri


Yüklə 2.22 Mb.
tarix26.06.2016
ölçüsü2.22 Mb.
BİLİMSEL YAYINLARI VE ETKİNLİKLERİ ÖZENDİRME DESTEĞİ (BYEÖD) UYGULAMA İLKELERİ
Bilimsel Yayınları ve Etkinlikleri Özendirme Destek (BYEÖD) Programı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim elemanlarının nitelikli bilimsel yayınlar yapmalarını ve bilimsel etkinliklere katılımlarını özendirmek için, maddi destek sağlamayı amaçlamaktadır. BYEÖD kapsamındaki uygulamalara ilişkin kurallar bu uygulama ilkeleri ile düzenlenmiştir.
A. Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim elemanlarına 2008 yılı için (2007 yılında yayınlanmış ve MAKÜ adresli yayınlar da dahil) aşağıda belirtilen miktarlarda destek verilir;
A.1. Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan ve TÜBİTAK Yayın Teşvik Listesi’nde yer alan dergilerde yayınlanan makalelere;

a) A1 grubu makaleler için 800 YTL

b) A2 grubu makaleler için 400 YTL

c) B1 grubu makaleler için 600 YTL

d) B2 grubu makaleler için 300 YTL

e) C1 grubu makaleler için 400 YTL

f) C2 grubu makaleler için 200 YTL destek miktarları verilir.

TÜBİTAK UBYT programının yıllara göre sınıflandırmasına göre güncel UBYT katalogunda yer almayan ancak SCI, SSCI ve AHCI katalogunda yer alan yayınlar, proje sahibi tarafından bu durum belgelenerek gönderilmesi durumunda verilecek yayın destek miktarı “Bilimsel Yayın ve Etkinlikleri Özendirme Desteği Değerlendirme Komisyonu” tarafından belirlenir.A.2. Uluslararası indekslerde taranan hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makalelere 200 YTL; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlara 100 YTL destek miktarı verilir.

A.3. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makalelere 150 YTL; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlara 75 YTL destek miktarı verilir.

A.4. Diğer ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makalelere 100 YTL; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlara 50 YTL destek miktarı verilir.

A.5. Bir yıl içerisinde bir öğretim elemanına BYEÖD programı kapsamında en fazla 2 yayın desteği verilir.

A.6. Çok yazarlı yayınlarda destek miktarı, MAKÜ personeli olan yazarlar arasında eşit olarak bölüştürülür.

A.7. Yayın desteğinden sadece Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi mensupları yararlanabilir (Maaş promosyon bedellerinden, Bilimsel Yayınları ve Etkinlikleri Özendirme Destek Programına aktarılan tutardan sadece maaş promosyon bedellerini BYEÖD’ e bağışlayanlar yaralanacaktır).

B. Özendirme Desteğinin Miktarı, Sayısı ve Kapsamı

B.1. Özendirme desteğinden bir yıl içerisinde yararlanabilecek öğretim elemanı sayısı ile o yılda bir defada bir öğretim elemanına sunulacak özendirme desteği miktarının üst sınırı, kaynakların yeterliliği de dikkate alınarak BYEÖD Komisyonunca belirlenir.

B.2. BYEÖD Komisyonu; alan farklılıkları ve bu alanlarda uluslararası nitelikte saygın yayınlar yapmayı özendirme etkisini sağlamak gibi hususları dikkate alarak fen, sağlık ve sosyal bilimlerde özendirme desteği için yıl temelinde kontenjan sınırlamaları getirebilir.

C. Bilimsel Etkinliklere Katılımı Özendirme Desteği

C.1. Özendirme desteği, bilimsel toplantılarda sözlü bildiri ya da poster sunacaklara veya sanatsal etkinliklerde bulunacaklara verilir.
C.2. Bir yıl içerisinde bir öğretim elemanına BYEÖD programı kapsamında en fazla 1 bilimsel etkinlik katılım desteği verilir.
C.3. Bilimsel etkinlik katılım desteği, aynı çalışma için birden fazla katılımcı olsa da sadece çalışmayı sunacak kişiye 2008 yılı için aşağıda belirtilen miktarlarda verilir.
C.3.1. Yurtdışı bilimsel etkinlik için en fazla (Ulusal Sınırlarımız Dışında Gerçekleşen);

Sözlü bildiri ve Sanatsal etkinlik 600 USD

Poster 400 USD
C.3.2. Yurtiçi etkinlikler için en fazla;

Sözlü bildiri ve Sanatsal etkinlik 350 YTL

Poster 200 YTLD. Özendirme Desteğine Başvuru ve Değerlendirme

D.1. Bilimsel yayınları özendirme desteğine başvurularda BYÖD Başvuru Formu (Ek 1) ile birlikte;

- Yayının ayrı baskı ya da fotokopisi,

- Derginin kapak fotokopisi veya derginin adı, sayısı ve yayınlandığı tarihi gösteren belge,- Hakem veya indekslerin bulunduğu sayfanın fotokopisi yada derginin durumunu gösteren ilgili belge sunulur.
D.2. Bilimsel etkinliklere katılımı özendirme desteğine başvurularda ise BEÖD Başvuru Formu (Ek 2) ile birlikte; program, kabul belgesi, kayıt bedeli ödeme belgesi Fakülte Dekanlıkları, Yüksekokul Müdürlükleri gibi akademik birimlerin üst yöneticileri yoluyla, bilimsel etkinlik tarihinden en az bir ay önce Rektörlüğe (Bilimsel Yayın ve Etkinlikleri Özendirme Desteği Değerlendirme Komisyonu) sunulur.
D.3. Bilimsel etkinlik sonrası, Bilimsel Etkinlikleri Özendirme Desteği Sonuç Rapor Formu (Ek 3) ile birlikte; harcama belgeleri (uçak bileti ve faturası, katılım ücreti faturası, özet/ program kitabı fotokopisi ve katılım belgesi) Bilimsel Yayın ve Etkinlikleri Özendirme Desteği Değerlendirme Komisyonuna sunulur.
D.4. Özendirme desteğine başvuru dosyaları, Rektörün görevlendireceği en az üç üyeden oluşan "Bilimsel Yayın ve Etkinlikleri Özendirme Desteği Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenerek, Rektörlük Makamına sunulur.
E. Uygulama ve Yürürlük

E.1. Özendirme desteğine başvuru dosyaları Rektörün görevlendireceği en az üç üyeden oluşan bir komisyon tarafından incelenir. Komisyon üyelerinin görev süresi bir yıldır.

E.2. Başvuru sahipleri durumlarını belgelendirmek zorundadırlar.

E.3. BYEÖD programı kapsamında her yıl ödenecek destek miktarı Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

E.4. İlkelerde yer almayan hususlar komisyon tarafından değerlendirmeye alınır.

E.5. Bu ilkelerin uygulanmasına yönelik gerekli düzenlemeler Rektörlükçe yapılır.

E.6. Bu ilkeler Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.


Ek: 1T.C.

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL YAYINLARI ÖZENDİRME DESTEĞİ BAŞVURU FORMU
1. YAYININ ADI:
2. YAYIMLANDIĞI DERGİNİN AÇIK ADI:
3. YAYIMLANDIĞI DERGİNİN KISA ADI:
4.

Yılı:

Cilt No:

Sayfa No:
5. Yayının Toplam Yazar Sayısı:

Yayının diğer MAKÜ Yazarı;(1)
Yayının diğer MAKÜ Yazarı;(2)

Yayının diğer MAKÜ Yazarı;(3)
6. YAYININ TÜRÜ: (lütfen onaylamak istediğiniz kutu üzerine fare imlecini getirerek iki kere tıklatınız ve ekrana çıkacak uyarı kutusunda varsayılan değerde onaylandı seçeneğini işaretleyiniz)

  Orijinal araştırma makalesi

  Olgu sunumu

  Teknik not

  Diğerleri (belirtiniz)

7. DERGİ SINIFI:

7.1. SSCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan ve TÜBİTAK Yayın Teşvik Listesi’nde yer alan dergiler:

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Not: TÜBİTAK UBYT programının yıllara göre sınıflandırmasına göre, güncel UBYT katalogunda yer almayan ancak SCI, SSCI ve AHCI katalogunda yer alan yayınlar, proje sahibi tarafından bu durum belgelenerek gönderilmesi durumunda verilecek yayın destek miktarı Komisyonca belirlenir.7.2. Uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergiler:

7.2.1. Teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler

7.2.2. Teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi veya özet türünden yayınlar

7.3. Ulusal hakemli dergiler:

7.3.1. Teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler

7.3.2. Teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

7.4. Diğer ulusal dergiler:

7.4.1. Teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler

7.4.2. Teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar.

BAŞVURAN ÖĞRETİM ELEMANININ

Unvanı, Adı ve Soyadı:

Çalıştığı Fak./Yük.Ok./MYO:

Dahili Tel:

Faks:

Yazışma Adresi:

Tel:

Faks:


E-mail:

T.C. Kimlik No:

Kurum Sicil No:

Banka Hesap No:


Tarih:
İmza:

EKLER;

  1. Yayının ayrı baskı veya fotokopisi,

  2. Derginin kapak fotokopisi,

  3. Hakem veya indekslerin bulunduğu sayfa fotokopisi.

Ek: 2T.C.

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ ÖZENDİRME DESTEĞİ BAŞVURU FORMU

KatılımcıUnvanı, Adı Soyadı:
Bölüm/ Anabilim Dalı:
Fak., Enst., Y.O.:
e mail:
İş Telefonu:Katılacağı Bilimsel ToplantıToplantının Adı:
Niteliği: (lütfen onaylamak istediğiniz kutu üzerine fare imlecini getirerek iki kere tıklatınız ve ekrana çıkacak uyarı kutusunda varsayılan değerde onaylandı seçeneğini işaretleyiniz)

Ulusal Uluslararası

Toplantının Başlangıç Tarihi:
Toplantının Bitiş Tarihi:
Toplantının Yeri:
Sunumun Başlığı:
Sunumun Yazarları:Katılım Şekli:(lütfen onaylamak istediğiniz kutu üzerine fare imlecini getirerek iki kere tıklatınız ve ekrana çıkacak uyarı kutusunda varsayılan değerde onaylandı seçeneğini işaretleyiniz)

 Sözlü bildiri

 Poster

 Sanatsal etkinlik
EKLER;

1. Program

2. Kabul Belgesi

3. Kayıt bedeli ödeme belgesi

Tarih


İmza

Başvuru SahibiEk:3T.C.

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ ÖZENDİRME DESTEĞİ

SONUÇ RAPOR FORMU

KatılımcınınUnvanı, Adı Soyadı:
Bölüm/ Anabilim Dalı:
Fak., Enst., Y.O.:
e mail:
İş Telefonu:Katılınan Bilimsel Toplantı/EtkinlikBaşvuru Tarihi :
Bilimsel Toplantıda/Etkinlikte Sunulan Bildiri Başlığı:
Bilimsel Toplantı/Etkinlik Adı Tarihi ve Yeri:
Üniversite Yönetim Kurulu Kararı Tarih-Sayısı:
Katılımcı İmzasıEKLER:

1. Harcama Belgeleri (Uçak bileti ve faturası, katılım ücreti faturası)

2. Özet / program kitabı fotokopisi

3. Katılım Belgesi

NOT:

ÜNİVERSİTEMİZ YÖNETİM KURULUNUN 22/04/2009 TARİH, 62. TOPLANTISINDA, 6 NOLU KARARI İLE 2009 YILI DESTEK MİKTARLARI BYEÖD’ÜN BÜTÇE KISITLILIĞI NEDENİ İLE %50 ORANINDA AZALTILMIŞTIR.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət