Ana səhifə

BİLİmsel araştirma projeleri başkanliğI başvuru formu ek: 1 1 – tanitici biLGİler a – Proje Yöneticisinin


Yüklə 210.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü210.5 Kb.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BAŞKANLIĞI

BAŞVURU FORMU

EK:1
1 – TANITICI BİLGİLER
A – Proje Yöneticisinin :


Ünvanı, Adı Soyadı

Yrd Doç Dr. Mehmet TOP

Bağlı Bulunduğu

Akademik Birim

Fen Edebiyat Fakültesi

Proje Alanı

Sosyal Bilimler

Bölümü

Sanat Tarihi

Ev Adresi ve Tlf.

Hafiziye Mah. Altınbaşak Sitesi A/9 Van 04322179871

İş Adresi ve Tlf.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Van

Tarih


İmzaTarih

İmza

Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU:Dekan veya Müdür

Prof.Dr. Ahmet Ömer KOÇAK:
B- Diğer Proje Personelinin :


Ünvanı, Adı Soyadı
Bölümü

Projedeki Görevi

Yrd Doç Dr. Yalçın KARACA

Sanat Tarihi

Araştırmacı

Dr. Kemal ÖZKURT

İslam Tarihi ve Sanatları

Araştırmacı

Arş.Gör.Dr. Gülsen BAŞ

Sanat Tarihi

Araştırmacı

Arş Gör. Muhammet KURUCU

Mimarlık ve Mühendislik Fak. Mimarlık Bölümü

Araştırmacı

Şerife KARATAŞ

Sanat Tarihi

AraştırmacıC – Araştırma Projesinin :


Adı


HOŞAP KALESİ KAZISI

Yabancı Dilde Adı


DIGGING HOŞAP CASTLE

Proje Grubu

Bağımsız ProjelerBaşlangıç Tarihi ve Süresi

(Boş Bırakınız)

Yöneticisi

Uz.Gr.

Kabul Komisyon

Başlangıç Tarihi

:

Mayıs 2008


Süresi

:

3 YIL

Proje Alanı

:

Fen, Sağlık, Sosyal, Eğitim Bilimleri.

Proje Grubu

:

1- Bağımsız Projeler: Bireysel Araştırmalar2- Hızlandırılmış Projeler :Tez Projeleri, Tıpta Uzmanlık Projeleri3- Yönlendirilmiş Projeler


EK:1A
II- PROJE BÜTÇESİ
(YTL)

200 Seyahat Masrafları

Yönetici

Uzman Gör.

Fon Yön.Kur.
1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

Yurtiçi...........Gün x ..........Tl.=.........TL

(Yolluk)


Yurtdışı.........Gün x ..........Tl.=.........TL

(Yolluk)
YILLARA GÖRE TOPLAM

200 TOPLAM =

300 Hizmet Alımları

(Kiralama,Onarım,Taşıma,Ulaş-

tırma, v.b harcamalar)Yönetici

Uzman Gör.

Fon Yön.Kur.

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

Kazı Hafriyat İşi için hizmet alımı


30.000

30.000

30.000Kazıda kısmı onarım ve konservasyon işleri hizmet alımı

16.000

16.000

16.000Taşıma ve Ulaşım Giderleri:


3.500

3.500

3.500
YILLARA GÖRE TOPLAM


49.500

49.500

49.500300 TOPLAM = 148.500,00

400 Tüketim Malları ve Malz.Alımı

(Yurtiçi ve Yurt Dışı olarak

belirtilecek)Yönetici

Uzman Gör.

Fon Yön.Kur.

1.Yıl


2.Yıl


3.Yıl


1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl
Kazıda kullanılacak harç, koruyucu malzeme ve taş çeşitleri alımı

20.000

20.000

20.000YILLARA GÖRE TOPLAM


20.000

20.000

20.000


400 TOPLAM = 60.000
500 Diğer Giderler (Demirbaşlar)

Yönetici

Uzman Gör.

Fon Yön.Kur.
1.Yıl

2.Yıl


3.Yıl


1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

1.Yıl

2.Yıl

3.YılYILLARA GÖRE TOPLAM
500 TOPLAM =

600 Makine ve Teçhizat

(Yurtiçi ve Yurtdışı olarakbelirtiniz)

Yönetici

Uzman Gör.

Fon Yön.Kur.
1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl
YILLARA GÖRE TOPLAM
600 TOPLAM =
YILLARA GÖRE GENEL TOPLAM

69500

69500

69500GENEL TOPLAM =208.500.00EK:1B
PROJE İÇİN ÜNİVERSİTE DIŞINDAN SAĞLANMIŞ YA DA

SAĞLANACAK MALİ DESTEK


Bütçe Kalemi

Desteği Sağlayan

(Kuruluş / Kuruluşlar)

Miktar (YTL)

100

200

300Kültür ve Turizm Bakanlığı

30.000,00 YTL

400

500

600TOPLAM :

30.000,00 YTL


Toplam Bütçesi : (Boş Bırakınız)

Yönetici

Öneri (Uzman Gurup)

Kabul (Fon Yön.Kur.)EK:1C
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BAŞKANLIĞI

BAŞVURU FORMU

II-GENEL BİLGİLERÖZET :

Kalenin bulunduğu Hoşap, Van Gölü'nün güney doğusunda yüksek dağlarla çevrili bir plato üzerinde kurulmuştur. Günümüzde Güzelsu adıyla Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı köy durumundadır. Urartu'dan beri Van-İran ve Van Hakkâri yolu üzerinde yer alması buranın önemini artırmaktadır. Bunun yanında kale ve diğer tarih yapılar ile eski ihtişamını bir nebze de olsa yaşatmaktadır.

Van'a 60km Gürpınar'a 39km uzaklıkta bulunan Hoşap, içinden geçen akarsudan adım almaktadır. Günümüzde içerisinden geçen nehrin ikiye böldüğü idari bakımdan fazla gelişmeyen bir yerleşim birimidir. Tarihi eserlerin bulunması turizm potansiyelini arttırmakta; bunun dışında tarım, hayvancılık ve ticaret halkın başlıca geçim kaynağım oluşturmaktadır.

Hoşap’ın bilinen tarihi Urartulara kadar inmektedir. Bu dönemde Hoşap kalesinin güney doğuya açılan Tuşba-Kelişin ordu yolu ile Van-Kotur doğu yolunun kesiştiği kavşak noktasında askeri bir tesis olarak kurulduğu kabul edilmektedir. Urartulardan sonra Van çevresi ile birlikte Hoşap Pers, İskender, Selevkid, Roma ve Bizans egemenliğinde kalmıştır. Ortaçağda Vaspurakan Prensliği’nin şehirleri arasında yer almış ve XI. yüzyıldan itibaren de Türklerin hâkimiyetine girmiştir.

Selçuklularla başlayan Türk hâkimiyeti, İlhanlılar döneminde devam etmiş ve bu dönemde Vilayet-i Ermen olarak adlandırılan Van Eyaleti’nin bir şehri durumundadır. Daha sonra Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf tarafından Mahmudiler olarak adlandırılan Kürt aşireti Hoşap'a yerleştirilmiştir. Burada Mahmudiler kendi adlarıyla anılan bir beylik kurmuşlardır. Mahmudi Beyleri Karakoyunlu Devletinin yıkılmasından sonra Akkoyunlu, Safevi ve en son Osmanlı idaresine girerek varlıklarım korumuşlardır. Bölgede Osmanlı Devleti zamanında bu beylere irsi ocaklık olarak yeni bir statü kazandırılmıştır. Bu dönemde "Mahmudi Hükümeti" olarak Hoşap ve çevresini yönetmeye devam etmişlerdir. Özellikle Şerefname'nin verdiği bilgilere dayanarak bunlar hakkında etraflı bilgi edinmek mümkün olmaktadır Osmanlı Safcvi mücadelelerinde Osmanlı'dan vana tavır koyup, başarı göstermeleri neticesinde kendilerine birtakım imtiyazlar verilmiştir. Hoşap'ta günümüze kadar büyük ölçüde sağlam kalmış kalede yaşayan bu beyler varlıklarını 1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanına dek sürdürmüşlerdir. Osmanlı'nın yeni idari teşkilatlanması sonrasında Hoşap, önce Mahmudi daha sonra da Ma'muret'il Hamid kazasının merkezi durumuna gelmiştir. Cumhuriyet Türkiye’sinde 1925 yılında kaza, 1927 yılında nahiye, 1954 yılından itibaren ise, Gürpınar ilçesine bağlı "Güzelsu" ismiyle nahiye merkezi olmuştur. Ancak günümüzde idari yapılanmasını gerçekleştirilmemiş ve köy olarak kalmıştır.

Hoşap Kalesi, Van-Hakkâri karayolunun kuzeyinde, Hoşap suyunun kuzey doğusunda kurulmuş olup, daha çok "Hoşap Kalesi" adıyla anılmakla birlikte; Kale-i Mahmudi, Mahmudi Kalesi ve Narin Kale olarak da adlandırılmaktadır. Urartu döneminde askeri bir tesis olarak inşa edilen kale, Osmanlı Devleti'ne tabi Mahmudi Beyleri tarafından yaptırılan şekliyle günümüze ulaşmıştır. İç kale giriş kapısı üzerindeki inşa kitabesinden kalenin Mahmudi Süleyman Bey tarafından 1052 (1643) tarihinde yaptırıldığı anlaşılmaktadır Aslında bu tarihten önce kalenin mevcut olduğunu Matrakçı Nasuh'un 1548–49 senesinde Kanuni Sultan Süleyman'ın II. İran seferinden dönüşündeki güzergâh üzerinde Kale-i Mahmudi olarak adından söz etmesi göstermektedir. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde 1650 senesinde uğradığı Hoşap Kalesi'nden bahsetmektedir. XIX. yüzyıl ortalarında terk edilen kale, günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığına ören yeri olarak ziyaret edilebilmektedir.

Genel olarak kale suyun kenarında yükselen sarp ve dik bir kaya kütlesi üzerine kurulmuş iç kale ile bunun kuzeyinde üç yönden surlarla çevrili dış kaleden meydana gelmiştir.

Dış kale kavisli bir şekilde doğu kuzey ve batı yönünde dolanan surlarla çevrilmiştir. Doğuda ve kuzeyde izlenebilmekte olan surlar, batı yönde tamamen yıkılmış durumdadır E. Çelebi dış kale için "burası aşağı dere içerisindedir. Etrafı havaleli olup batı tarafı Hoşap nehridir. Alçak duvarlı kırk kuleli ve hendeksizdir. Bin adım çevre uzunluğundadır. İçinde 800 kadar ev bir han bir hamam ve bir kaç dükkân vardır. Başka bina yoktur.’’ Demektedir. Bugün içerisinde bir cami kalıntısı ile 30–40 kadar köy evi mevcuttur.

Sur duvarları üzerinde üç burç günümüze ulaşmıştır. Doğu ve batı taraftaki kapıların durumları belirlenememiştir. Ayrıca dış kuzeydoğu köşeye bir gözetleme kulesi yerleştirilmiştir. İçerisinde sonradan yoğun bir yapılaşma yaşanmış köy evleri ile dolmuştur.

Cami dış kalenin güneydoğu kesiminde bulunmaktadır. Kuzey-güney istikametinde dikdörtgen planlı olup duvarlarının büyük bir bölümü yıkılmış vazıyettedir.

İç kale üzerinde oturduğu kayalık tepenin konumuna göre şekillendirilmiş olup, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgene yakın planı batıya doğru daralmaktadır. Kuzey, doğu ve batı yönlerden burçlarla tahkim edilmiş kale beden duvarları, iç kaleyi çevrelemektedir. Ayrıca doğu kesiminde ikinci takviye duvarı kalenin tahkimatım güçlendirmektedir.

İç kalenin giriş kapısının yer aldığı burcun batı yüzü taçkapı formunda düzenlenmiştir Cephenin tamamı sivri kemerle kuşatılmış olup, altta asıl kapı açıklığı ile bunun üzerinde üç dilimli kemer şeklinde bir silmeyle çerçevelenmiş kitabe ve ortadaki armudi askı motifine ilerleyen iki aslan kabartmasından oluşmaktadır. Kapı açıklığını orijinal som demir kapı kanatları örtmektedir. Bu kapı kanatları için E. Çelebi "Osmanlı ülkesinde kale kapıları hep ağaç üzerine demir kaplı kapılardır ki ateş etsen ağaç yanar demirler dökülür. Ama bu Hoşap Kalesi kapısının her kanadı üç yüz kantar Nahçivan demirindendir. Hiç ağaç kısmı yoktur.”demektedir.

Kapıdan üç bölümlü giriş holüne buradan da kayaya oyulmuş genişçe basamaklarla kaleye çıkılmaktadır. Bu çıkış yolundan sonra doğuya ve batıya doğru yol kale beden duvarları boyunca devam etmektedir. Giriş burcu dışında kalenin tahkimatını arttıran 7 tane daha burç ve kule bulunmakladır. Kalenin güney kesiminde "Mahmudi Sarayı" yapıları sıralanmaktadır, en üst kesimde yanı güney doğuda seyir köşkü yer almaktadır. Bu bina doğu batı istikametinde uzanan on iki kenarlı bir plana sahip olup, üç katlıdır Batı kesiminde bir seyir odası içerisinde hamamı ile güney cepheyi hareketlendiren iki kulesi mevcuttur. Kulelerden doğudaki güvercinlik, diğeri hamamın bacası durumundadır.

Bunun hemen kuzeyinde bir fırın yer almaktadır. Batı tarafına doğru ise, harem uzanmaktadır. Harem batı ve kuzeyde yüksek duvarlar üzerinde iki bölümlüdür. Birinci bölümün oda ve bölüntüleri yıkılmıştır. İki katlı olduğu anlaşılan ikinci bölüm ise ortada bir hol ve bunun iki yanında ikişer odadan müteşekkildir. Odaların pencereleri ve dolap nişleri dikkat çekicidir.

Üçüncü ve en alt bölümde kalenin beden duvarlarım takip ederek ulaşılan selamlık yer almaktadır. Burada ayrıca tek kubbeli küçük bir mescit bulunmaktadır. Mescidin üst örtüsü tamamen yıkılmış vaziyettedir. Selamlık iki bölümden oluşmakta bunlardan biri salon, diğeri de bir odadan meydana gelmektedir. Her ikisi de iki katlı bir düzenleme göstermektedir. Bunun dışında iç kale de iki bölümlü zindan, su ihtiyacı için sarnıç bulunmaktadır. Sağlam beden duvarları ve burçları dışında içerisinde Bey'e ait yapı kalıntıları kalenin önemi artmaktadır.Anahtar Sözcük: Hoşap, Kale, Mahmudi, Burç, Kule, KazıPROJENİN AMACI :

Van yöresindeki Osmanlı dönemine ait kalelerden biri kabul edilen Hoşap Kalesi’nin Mahmudi Beyleri tarafından kurulduğu ve XIX. Yüzyıl ortalarına kadar işlev gördüğü bilinmektedir. Bundan sonra kale eşkıyalar tarafından soyulmuş ve özellikle köylüler tarafından ahşap kısımları sökülerek götürülmüştür. Kültür Bakanlığı tarafından biri 1970–73, diğeri 1986 yılında projesiz restore çalışmaları yapılan kale, bu haliyle koruma altındadır. Bugün ören yeri olarak ziyaret edilebilmektedir. Kapsamlı incelemeleri ve çizimleri tarafımızdan 1993 yılında gerçekleştirilen yapının dış ve iç kale olarak şekillendiği yaklaşık dış kalenin sur duvarları genelde engebeli ve eğimli bir arazi üzerinde yer aldığından düzgün bir plan göstermemektedir. Doğu sur duvarı 379.40m, kuzey sur duvarı 247.50m uzunlukta Batı sur duvarının burçtan itibaren 22.00m.'lik kısmı sağlam kalmıştır. Diğer kısımlar, evlerin arasında kalmış bir burcun dışında tamamen yıkılmıştır. İçkale ise, Hoşap suyunun kenarında yükselen sarp ve dik bir kaya kütlesi üzerine kurulmuş güneyden 123.00m, doğudan 69.00m, kuzeyden 140.00m ve batıdan da 27.60m. uzunluğunda bir alana oturmaktadır. Kuzey, doğu ve batı yönlerden burçlarla tahkim edilmiş yapıyı, kale beden duvarları çevrelemektedir. Ayrıca doğu tarafta ikinci takviye duvarı kalenin tahkimatı güçlendirmektedir. Kuzey tarafta yer alan yaklaşık 18.00m. yükseklikteki daire planlı iki katlı giriş burcu ile sağlanmaktadır. Kale içindeki mimari yapıların büyük bir bölümü yıkılmış olmakla beraber yerleri ve tanımlanması yapılacak kadar ayaktadır. İç kale yapıları olarak mescit, seyir köşkü, harem, selamlık, hamam, fırın zindan ve sarnıç gibi yapılarla dıştan tahkimatı arttıracak sur ve burçlar kısmen ayaktadır.


PROJENİN ÖNEMİ:

Hoşap Kalesi Kazısı başkanlığımda Yüzüncü Yıl Üniversitesi adına, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 24.08.2007 tarih ve 147224 sayılı izinleri ile

ilki 2007 yılında gerçekleştirilen 10 yıllık bir projedir.

Mevcut durumu ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir ören yeri olarak ziyaretçilerin gezmesine imkân verirken 2005 yılında bazı yerlerinde tehlikeler belirmesi nedeniyle Van Valiliği tarafından turizme ve ziyaretçilere kapatılmıştır. 2006 yılında da bu durum devam etmiştir. 2005 yılı sonlarına doğru rölöve restitüsyon ve restorasyon projesi ihalesi yapılmış ancak müteahhit firmanın zamanında projeyi yapamaması sözleşmenin iptaline neden olmuştur. 2006 yılında tekrar ihale edilmiş ve rölöveleri yapılarak proje kuruldan geçmiştir. Restitüsyon ve restorasyon aşamasında yapıda kazı ve temizlik yapılması ve bunun bilimsel bir yöntemle gerçekleştirilmesi yapının kurtarılmasında elzem olan bir konudur. Türkiye’de yapılan restorasyon faaliyetlerinde işi zamana yayma yerine başlayıp bitirme anlayışı, işlerin geriye dönülemez noktaya gelmesine ve yapının tarihselliğini bitirme anlamına gelmektedir. Hem yapının bütünlüğü ve hem de içerisindeki birimlerin ortaya çıkartılması ancak bilimsel bir kazı ile mümkün olabilir. Bu arada Osmanlı arşivlerinden elde edilecek verilerde işin sağlam yürümesine yardımcı olacaktır.Önemi ise, Van ve çevresinde Bitlis Kalesi ve Ahlat Kazısı dışında ortaçağ ve Osmanlı dönemine ilişkin bilimsel bir kazı bulunmamaktadır. Bu kazı çalışması ile yöreye farklı bir aktivite de kazandırılmış olacak aynı zamanda öğrencilerin yetişmesine katkı sağlayacaktır. Bu kaleden elde edilecek bulgular, Van’ın kültür turizmi açısından gelişimine katma değer katacak ve kültürel mirasın bilimsel bir yaklaşımla ele alınıp korunmasına bir örnek teşkil edecektir.

EK: 1C (Devamı)

MATERYAL VE YÖNTEM :

Kazı yapılacak yer Hoşap kalesidir. Kale içkale ve dışkale olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Burada arkeolojik kazı yöntemleri kullanılarak kaledeki mekan ve bölümler açığa çıkartılacaktır.Bu kısımlarla ilgili onarım ve sağlamlaştırmalar yapılacaktır. Bilimsel kazı yöntemleri yanında; Sanat Tarihi, arkeojeofizik, mimarlık, mühendislik ve restorasyon bilim dallarından da yararlanılacaktır.


GİDER GEREKÇESİ:

Hoşap Kalesi Kazı Projesinin bütçesini oluşturan giderler piyasa şartlarında elde edilen fiyatlandırma ile oluşturulmuş olup, demirbaş malzelere ait proforma faturalar ekte sunulmuştur.Kazı Hafriyat İşi için hizmet alımı :

Hoşap kalesinde yapılacak olan arkeolojik kazı faaliyetinde vasıfsız işçi hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılacaktır.

2008 yılı için 40 gün X 15 işçi = 600 yevmiye X 50.00 YTL = 30.000,00 YTL

2009 yılı için 40 gün X 15 işçi = 600 yevmiye X 50.00 YTL = 30.000,00 YTL

2010 yılı için 40 gün X 15 işçi = 600 yevmiye X 50.00 YTL = 30.000,00 YTL

TOPLAM: 90.000,00 YTL

Kazıda kısmı onarım ve konservasyon işleri:

Hoşap kalesindeki surlar, kuleler ve diğer yapı kalıntılarının basit onarımları için vasıflı duvar işçisi hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılacaktır.

2008 yılı 40 gün X5 Duvar ustası = 200 yevmiye X 80.00 YTL =16.000,00 YTL

2009 yılı 40 günX 5 Duvar Ustası =200 yevmiye X 80.00 YTL =16.000,00, YTL

2010 yılı 40 gün X 5 Duvar Ustası =200 yevmiyeX 80.00 YTL =16.000,00 YTL

TOPLAM: 48.000,00 YTL
Taşıma ve Ulaşım Giderleri:

Hoşap kalesinde çalıştırılacak olan akademisyen, öğrenci ve işçilerin kazı evinden kazı alanına günde ulaşmalarını sağlamak amacıyla servis araçları kiralanacaktır.


2008 yılı 35 gün X günlük 100,00 YTL = 3.500,00 YTL

2009 yılı 35 gün X günlük 100,00 YTL = 3.500,00 YTL

2010 yılı 35 gün X günlük 100,00 YTL = 3.500,00 YTL

TOPLAM: 10.500,00 YTL

Kazıdaki onarımlarda kullanılacak harç ve diğer malzeme alımı:

2008 yılı için çeşitli harç, koruyucu malzeme ve taş çeşitleri: 20.000,00

2009 yılı için çeşitli harç, koruyucu malzeme ve taş çeşitleri: 20.000,00

2010 yılı için çeşitli harç, koruyucu malzeme ve taş çeşitleri: 20.000,00TOPLAM: 60.000,00 YTL
GENEL TOPLAM : 208.500,00 YTL
EK:1D


III-YARDIMCI BİLGİLER

ÇALIŞMA PLANI :

Başlıca Aşamalar

Ayrıntılı Bilgi

Zamanlama

2008 Yılı Kazı Çalışmasına Ön Hazırlık

Kültür ve Turizm Bakanlığına kazı ekibi listesi ile birlikte müracaat edilmesi ve 2008 yılında kazıya devam edileceğinin bildirilmesi.

1-5. aylar

Kazının Gerçekleştirilmesi

Kazı çalışması Ağustos-Eylül ayları arasında yaklaşık 2 ay olarak planlanmaktadır.

6.-7.aylar

Kazı Verilerinin Değerlendirilmesi

Kazıda çıkan etütlük ve müzelik değerdeki eserlerin tasnifi

8-10. aylar

2009 Yılı Kazı Çalışmasına Ön Hazırlık

Kültür ve Turizm Bakanlığına kazı ekibi listesi ile birlikte müracat edilmesi ve 2009 yılında kazıya devam edileceğinin bildirilmesi

11-17.aylar


Kazının Gerçekleştirilmesi

Kazı çalışması Ağustos-Eylül ayları arasında yaklaşık 2 ay olarak planlanmaktadır.

18. 19. aylar

Kazı Verilerinin Değerlendirilmesi

Kazıda çıkan etütlük ve müzelik değerdeki eserlerin tasnifi

20-22.aylar

2010 Yılı Kazı Çalışmasına Ön Hazırlık

Kültür ve Turizm Bakanlığına kazı ekibi listesi ile birlikte müracat edilmesi ve 2010 yılında kazıya devam edileceğinin bildirilmesi

23-29. aylar

Kazının Gerçekleştirilmesi

Kazı çalışması Ağustos-Eylül ayları arasında yaklaşık 2 ay olarak planlanmaktadır.

30 31. aylar

Kazı Verilerinin Değerlendirilmesi

Kazıda çıkan etütlük ve müzelik değerdeki eserlerin tasnifij

32-34.aylar

Kesin Raporun Hazırlanması

Kesin rapor, Y.Y.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığına teslim edilecektir.

35. 36. aylar
YAPILAN ÇALIŞMALAR :

Kalede bilimsel kazı çalışması yapılmamıştır.Van ve çevresindeki kültür turizmi açısından önemli kalelerinden biri olan Hoşap Kalesi, 1993 yılında tarafımdan “Hoşap’taki Mahmudi Beyliği Mimarisi” adlı Master tezi kapsamında incelenmiş çizimleri yapılmış ve daha sonra bu çalışma Hoşap’taki Mahmudi beylerine Ait Mimari Eserler” adıyla Kültür Bakanlığı tarafından 1998 yılında kitap olarak yayınlanmıştır. Bu nedenle Hoşap Kalesi ile ilgili hem tarihsel süreç ve hem de mimarisi ile ilgili yeterli bir birikim meydana gelmiştir.


KAYNAK LİSTESİ :

ARSEVEN, C. Esat; "Kale" mad., Sanat Ansiklopedisi, C.II, İstanbul,1983.

ASLANAPA, Oktay; Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul, 1986.

ATSIZ, Emel; Van (Erciş, Gevaş, Hoşap) Türk Mimari Eserleri, (İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Basılmamış Lisans Tezi) İstanbul, 1969.

BACHMANN, Walter; Kirchen und Mochen in Armenien und Kurdistan, Leipzig, 1913.

BAYKARA, Tuncer; Anadolu'nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I (Anadolu'nun İdari Taksimatı), Ankara, 1988.

BAYRAK, M. Orhan; Türkiye Tarihi Yerler Kılavuzu, İstanbul, 1979.

BELLİ, Oktay; "Urartular" mad., Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, C.I, İstanbul, 1986.

Evliya Çelebi; Seyahatname, (Sad. T.Temelkuran) C.III-IV, İstanbul, 1993.

GOODWIN, Godfrey; A History of Ottaman Architecture, London, 1971.

GÖYÜNÇ, Nejat; "Van" mad., İslâm Ansiklopedisi, C.XIII, İstanbul, 1988, s.194-202.

GÜZELOĞLU, Selçuk; Tanrı Haldi’nin Başkenti Van ve Çevresine Tarihi ve Arkeolojik Bir Bakış, İstanbul, 1996.

HONİGMAN, E.; Bizans Devleti'nin Doğu Sınırı, (F. Işıltan terc.) İstanbul, 1970.

JAUBERT, Amedée; Voyage en Armenie et en Perse fait dans lesanne 1805 et 1806, Paris, 1821.

KODAMAN, Bayram; "Osmanlı Devrinde Doğu Anadolu'nun İdari Durumu" Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S.25 (Mart 1987), Ankara, 1987, s. 31-37.

Nasuh'us-Silahi; Beyanı Menazili Seferi Irakeyn (Hüseyin G. Yurdaydın), Ankara, 1976,

ÖĞÜN, Gülay; "Ortaçağ Boyunca Van Bölgesi Tarihi", Sosyal Bilimler Dergisi, S.I, Van, 1990, s. 102-132.

ÖZTUNA, Yılmaz; Devletler ve Hanedanlar, C.II, Ankara, 1989.

TOP, Mehmet; Hoşap’taki Mahmudi Beyliği Mimari (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi),Van 1993.

TOP, Mehmet; Hoşap’taki Mahmudi Beylerine Ait Mimari Eserler, (T.C.Kültür Bakanlığı),Ankara 1998.

TOP, Mehmet;“Hoşap Kalesi”, Kültür ve Sanat, Van Özel Sayısı, S. 32, Ankara 1997, s. 25–27.

TOP, Mehmet;“Hoşap Medreseleri”, Dünyada Van, S. 9, İstanbul, 1997, s.22–27.

TOP, Mehmet;“Hoşap Kalesi”, Dünyada Van, S. 14, İstanbul, 1998, s.16–21.

TOP, Mehmet;“Hoşap”, İlgi S. 94, İstanbul 1998, s.15-27.

TOP, Mehmet;“Van’ın Kültürel Mirası”, Cumhuriyetin 75. Yılında Van Anı Kitabı, Ankara 1999, s.79–105.

SARAÇOĞLU, Hüseyin; Doğu Anadolu, C.I, İstanbul, 1959.

SEVGEN, Nazmi; Anadolu Kaleleri I, Ankara, 1959.

, "Hoşap Kalesi", Coğrafya Dünyası, C.I, S.I, Ankara, 1959, s. 80–82.

, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Türk Beylikleri, Ankara, 1982.

, Hoşap Kalesi, Karayolları Bülteni, S.110, Ankara, 1959, s.16–17.

SÜMER, Faruk; Karakoyunlular, Ankara, 1984.

Şemseddin Sami; Kamûs'ul-Alam,

Şeref Han; Şerefname (Ter. M. Emin Bozaslan), İstanbul, 1990.

ULUÇAM, Abdüsselam; Ortaçağ ve Sonrasında Van Gölü Çevresi Mimarlığı, (T.C.Kültür Bakanlığı),Ankara 2000.

ÜLGEN, A. Saim; "Hoşap (Mahmudi) Kalesi", İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.II, S.4, Ankara, 1953, s. 83–88.Van Gölü Çevresi Turizm ve Rekreasyon Master Planı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı (tarihsiz).

Van Vilayeti Salnamesi, 1315.

Van İl Yıllığı, 1973, İstanbul, 1973.

Van Tarihi ve Kürtler Hakkında Tetebbuat, İstanbul, 1927.

YAZICIOĞLU, A. Cüzeyri; Van'ın Tarihi Kitabeleri, Ankara, 1957Zor, Cemil; "Hoşap Kalesi", Pirelli, S.102, 1973, s. 26-2
ÖNCEKİ PROJELER:

Van ve Çevresindeki Türk Eserlerini Araştırma Projesi, (Destek:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu), 1992-1993, Yardımcı Araştırmacı.

Eski Erciş Kalesi ve Selçuklu Mezarlığı Kazısı projesi, (Destek:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu), 1992-1995, Kazı Üyesi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Kültür Varlıklarının Envanter Çalışması, (Destek: D.P.T. Türk Tarih Kurumu), 1996-1999, Yardımcı Eleman.

Hakkari ve Çevresindeki Sanat Eserleri Yüzey Araştırması (Destek: YYÜ.Araştırma Fonu), 1998, Proje Yürütücüsü.

Hakkari ve Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova İlçeleri Yüzey Araştırması 1999 (Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle)

Hakkari ve Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova İlçeleri Yüzey Araştırması 2000 (Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle)

Hakkari İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması 2001(Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle)

Hakkari İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması 2002 (Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)

Hakkari İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması 2003 (Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)

Hakkari ve Şırnak İlleri ve İlçeleri Yüzey Araştırması 2004 (Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)

Hakkari ve Şırnak İlleri ve İlçeleri Yüzey Araştırması 2005 (Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)

Hakkâri Kızıl Kümbet Mezarlığı Temizlik Çalışması 2005, Van Müzesi ile birlikte Bilimsel Sorumlu.

Hakkari Zeynel Bey Medresesi Kazı veTemizlik Çalışması 2005, Van Müzesi ile Birlikte, Bilimsel Sorumlu.

Hakkari Zeynel Bey Medresesi Kazı veTemizlik Çalışması 2006, Van Müzesi ile Birlikte, Bilimsel Sorumlu.
EK:1D (Devamı)

YAYIN LİSTESİ :

I. KİTAP

Hoşap’taki Mahmudi Beylerine Ait Mimari Eserler, (Kültür Bakanlığı),Ankara 1998.

II. BİLDİRİLER


1.“Şemdinli’deki Mimari Eserler”, Van Gölü Çevresi Kültür Varlıkları Sempozyumu (Van, 22-25 Mayıs 1995, Bildiriler), Van 1996, s. 130-144.

2.“Hakkari ve Çevresindeki Sanat Eserleri Yüzey Araştırması 1998”, XXI. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (Ankara, 24–28 Mayıs 1999, Bildiriler), XVII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, I, Ankara 2000.

3.“Hakkari’de Osmanlı Devri Mezartaşları”, XIII. Türk Tarih Kongresi (Ankara, 04-08 Ekim 1999), Ankara, Baskıda.

4.“Hakkari İli Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca İlçeleri Yüzey Araştırması 1999”, IV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Araştırmaları Sempozyumu (Van, 24-27 Nisan 2000), Van 2000, s. 205-212.

5.“Hakkari İli Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca İlçeleri Yüzey Araştırması 1999”, XXII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, (İzmir, 22-26 Mayıs 2000, Bildiriler), XVIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, I, Ankara, 2001,

6.“Erken Osmanlı Taş Mihraplarından İki Örnek: İznik Yeşil Cami ve Milas Firuz Bey Camii Mihrapları”, Ortaçağ'da Anadolu Semineri, (Prof. Dr. Aynur Durukan'a Armağan), (Ankara 8-9 Mayıs 2000, Bildiriler), Baskıda.

7.“Güney Azerbaycan'daki Selçuklu Mezar Anıtları”, I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, (Konya, 11-13 Ekim 2000, Bildiriler), Konya 2001.

8.“Hakkari İli Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca İlçeleri Yüzey Araştırması 2000”, XXIII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, (Ankara, 28 Mayıs- 1 Haziran 2001, Bildiriler), XIX. Araştırma Sonuçları Toplantısı.

9.“Nasturi Kiliselerinin Plan Tipleri Üzerine”, V. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Araştırmaları Sempozyumu, (Ankara, 19-20 Nisan 2001, Bildiriler)

10.“Urmiye Mescid-i Cuması ve Mihrabı”, VII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Sanat Tarihi Araştırmalı Sempozyumu, İstanbul, 2006, s. 131–137.

11.“Şırnak İli ve İlçeleri Kültür Varlıkları-I” IX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Sanat Tarihi Araştırmalı Sempozyumu, Erzurum,2006, 439–446.

12.“Diyarbakır’da Osmanlı Dönemine ait Mezar Taşlarından Örnekler” Fen Edebiyat Dergisi VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Sanat Tarihi Araştırmalı Sempozyumu, Yıl: 2005, Cilt:7 Sayı:1, Sakarya, 2005, s. 407–419

13 .“Hakkâri İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması 2002”, XXI. Araştırma Sonuçları Toplantısı, I,Ankara 2004.

14. “Hakkâri İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması 2003”, XXII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, I, Ankara 2005

15..Hakkâri ve Şırnak İlleri ve İlçeleri Yüzey Araştırması 2004”, 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, Ankara, 2006, s.225–238.

16. “Hakkari’nin Ortaçağ Ve Sonrası Kültürel Dokusu Üzerine Bir Değerlendirme”Van Gölü Havzası Sempozyumu, 7-10 eylül 2004,Van-2006


III. MAKALELER


 1. Hoşap Kalesi”, Kültür ve Sanat, Van Özel Sayısı, S. 32, Ankara 1997, s. 25–27.

 2. Hoşap Medreseleri”, Dünyada Van, S. 9, İstanbul 1997, s.22–27.

 3. Halime Hatun Kümbeti”, Dünyada Van, S. 10, İstanbul 1998, s.227.

 4. Van Mihrabları”, Dünyada Van, S. 11, İstanbul 1998, s.16–19.

 5. Van’ın Tarihi Köprüler”, Dünyada Van, S. 13, İstanbul 1998, s.12–17.

 6. Hoşap Kalesi”, Dünyada Van, S. 14, İstanbul 1998, s.16–21.

 7. Hoşap”, İlgi S. 94, İstanbul 1998, s.15-27.

 8. Van’ın Kültürel Mirası”, Cumhuriyetin 75. Yılında Van Anı Kitabı, Ankara 1999, s.79-105.

 9. Hakkari’deki Tarihi Eserler”, Hakkari ‘ 98 Yıllığı, Ankara 1998, s.88-100

 10. Hakkari Meydan Medresesi”, Hakkari Dergisi, S. 11.

 11. Erciş Zortul Kümbeti”, Dünyada Van, 1999, S. 16, s.23–26.

 12. Hakkâri’de Tarihi Mezarlıklar ve Mezartaşları”, Hakkâri Dergisi, S. 13.

 13. Gevaş İzzettin Şir Camii”, Dünyada Van, 1999, Sy. 20, s.18–21.

14.“Hakkari Kızıl Kümbet Mezarlığında Taş Vakfiyeli Mezar Taşları”,Hakkari Dergisi, Ankara 2000, s.15–16.

15. Hakkâri Meydan Medresesi”,Vakıflar Dergisi, S.XXIX, Ankara,2005, 373–398.

ATIF SAYISI :
HAKEM LİSTESİ:
HAKEM LİSTESİ:

1-Prof.Dr. Recai KARAHAN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) E.mail: rkarahan@yyu.edu.tr

2-Prof.Dr. Abdüsselam ULUÇAM (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü-KONYA) E.mail: aulucam@selcuk.edu.tr.

3-Prof.Dr. Hamza GÜNDOĞDU (Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü-ERZURUM) E.mail: hgundog@atauni.edu.tr.

4-Prof.Dr. Kadir PEKTAŞ (Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü-DENİZLİ ) E.mail: pektaskadir@hotmail.com

5-Doç.Dr. Ahmet Ali BAYHAN (Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü-ERZURUM) E.mail: bayhanahmetali@hotmail.com

6-Doç.Dr. Abdulhamit TÜFEKÇİOĞLU (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) E.mail: atufekcioglu@yyy.edu.tr

7-Doç.Dr. Aynur ÖZFIRAT (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) E.mail: aynurozfirat@yahoo.com

8-Doç.Dr. Yaşar ÇORUHLU (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü-Fındıklı, İSTANBUL) E.mail: ytcoruhlu@ttnet.net.tr

9-Doç.Dr. Ali BORAN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) E.mail:aliboran@yyu.edu.tr10-Yrd.Doç.Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) E.mail:rcavusoglu@yyu.edu.tr
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət