Ana səhifə

Bij gelegenheid van Victoria's begrafenis


Yüklə 4 Mb.
səhifə9/31
tarix27.06.2016
ölçüsü4 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31

Mevrouw von Bohlen vertelde aan Dora,dat Prins Carl in het bos wandelende en my menendevte zien,op my was toegelopen met de vraag of de Russische spiritus al gewerkt had,waarop de onbekende heer geantwoord had: " Ich habe nicht die Ehre Sie zu kennen," en de Prins zijn excuses gemaakt had.

Frank schreef dat Tane hem het Gezangboek geschonken had van Segerina Terwen,haar bedoeroudtante. Segerina was de zuster van Josina Terwen,die op 6 Febr.1718 te Dordrecht trouwde met Jan van Eik Joostzoon. Hun dochter Hillegonda Josina trouwde 19 Nov. 1740 met Jozua van der Poorten,Eore's overgrootvader. In 1860 heeft men helaas de domheid begaan het gezangboek te vervangen door de nieuwe bundel.

Zonder enige pieteit hadden de kinderen Nepveu allerlei verkocht: de klok,die de vorm van een zon had,uit de bovengang van het huis te Amsterdam van Mama van Loon,het Saksisch servies,het blauw porcelein, het filigrain,enz.

Sedert lang voelde ik my ellendig en had ik veel pijn in de ingewanden, en sliep ik slecht,zonder dat ik by olieirrigaties of Pris- nitz veel baat vond. Soms at ik niets als een bordje soep,en legde Cornelia my hete flanellen lappen op het onderlijf,terwijl ik pepermuntthee dronk. Ik schreef er Dr.van Praag over en deze antwoordde my dat ik drie maal daags cascara moest nemen,voorts 's ochtends een irrigatie en 's avonds een Prisnitz. Dat alles deed ik al sedert lang geregeld,maar het baatte niet.

Frank schreef dat hy,onder Jutphaas jagende,een hagel in zijn duim kreeg.

Mien Dedels borst werd geamputeerd en Maurits voor de militaire dienst goedgekeurd.

Wilfried werd 20 Dec. 9 jaar en kreeg van zijn vader het horloge, dat deze op zijn 9de jaar van zijn peettante kreeg.

Louis Nepveu (Broer van Charles) stierf aet.78. Hy was een vroom Evangelieverkondiger,maar bleef tot het laatst onzeker of hy wel behouden was. Ook Maurice Luden stierf. Hy was onder meer Commissaris by de Handel My en Pres.Comm.der Ned.Bank,maar volgens Bald Heldring begreep hy er even weinig van als van rechtszaken.Daar Cornelia zich de laatste tijd zo moe gevoelde,vroeg Dora Dr.Wunderlich om haar te onderzoeken. Dit deed hy en schreef meer voedsel en rust na de maaltijden voor, Ook my onderzocht hy en bevond terstond,dat de pijn in de ingewanden was toe te schrijven aan de oude stoffen,die er in gebleven waren. Hy ried my daarom aan 's ochtends te 7 uur eerst de gewone irrigatie van warm water te nemen,en nadat die gewerkt had een van een half bierglas olijvenolie,daarna liggen op de rechterzijde en dit twee uur inhouden. Indien hy my in plaats van ± glas een liter olijvenolie had voorgeschreven,gelijk van Praag later te Haarlem deed,dan had ik waarschijnlijk Karlsruhe niet behoeven te verlaten.

By Kon.Besluit van 22 Dec. 1903 Nr.42 werden Christiaan en ik met al onze wettige zo manlijke als vrouwelijke afstammelingen in de adelstand verheven.

SS>oS> Voor bijgelovigen was het jaar 1903 een kwaad jaar,want drie

Vrijdagen vielen op de 13de.(In Februari,Kaart en November),en de som der cijfers 1903 is ook 13.

In Mexico leefde een man van 147,die dus in 1756 geboren was.

Hy beweerde nooit wijn of sterke drank gebruikt,nooit vlees gegeten en nooit by een vrouw geslapen te hebben.

In Dresden had men een statistiek opgemaakt van oude lieden en bevonden dat de meesten in het najaar geboren waren en geen of weinig vlees gegeten hadden,matig en veel in de buitenlucht geleefd hadden. Gebruik van alcoholische dranken en roken scheen geen invloed gehad te hebben.

In Petersburg woonden 22 mensen van meer dan 100 jaar,alle van het vrouwelijk geslacht,en 51 ouder dan 94,te weten 17 mans ën 54 vrouwen.

Te Kampen vierde Mevr.Abrahams-Wijnberg op 12 Maart haar 104de verjaardag. Deze vrouw beleefde dus drie eeuwen. In Frankfurt vierde een dienstbode van 96 jaar haar 80 jaren dienst in hetzelfde gezin.

De zoon des huizes van 75 had zy op schoot gehad. Zy las nog zonder bril.

In 1903 verteerde ik ƒ 10.610,- by een inkomen van ƒ 15.885,-.

Te Chicago verbrandde het theater en kwamen 586 van de 1300 bezoekers meest vrouwen en kinderen,om. De acteurs redden zich.

EINDE 1903ANNO 1904

j'S/ö Op 6 Januari vierden Caroline's ouders te Arnhem hun gouden

bruiloft en waren er 50 jaren verlopen sedert ik mijn Loretje terugkreeg. Henk,Fanny,Frank en Wilfried vierden mijn en Fanny's verjaardag mee. Cornelia onthaalde Henk en Fanny óp een reebout,die zy bijna geheel oppeuzelden.

Max en Em waren met Ankie,Aernout en de bonne Adrienne te Lu- gano,waar Max zich op het balcon door de zon liet koesteren.

Donderdag 14 Jan. vertrokken Henk en Fanny,maar Henk reed niet verder dan Keulen,waar hy de barakken in ogenschouw wilde nemen. By ons had hy braaf gelachen en druk gezongen met Dora,en ook da Costa's gedicht op Grootpapa en Grootpapa’s gedicht op de Bomen van het Manpad opgezegd.

Gunning schreef my dat hy zes weken op een sofa moest liggen, omdat de wond in zijn been erger was.

In Duits-Afrika kwamen de Herreros in opstand en verbrandden de bezittingen der Duitse boeren en-kolonisten. In de Rijksdag zeide #ebel terecht dat het de schuld der Regering was,daar zy land en goed aan de Herreros ontnomen had.

S&J't In Engeland overleed Sir Henry Keppel, oud-admiraal, in de ouder

dom van 90 jaren. Hy stamde af van de Keppel,die in 1688 Koning Willem III naar Engeland vergezelde en later Lord Albemarle werd.

Dora hoorde voordrachten over de Holl.schilderkunst en over Hendrik IV en Paus Gregorius.

Drietal in plaats van Max te Haarlem: Jonker van Heemstede,

Krull van Alkmaar en Weener van Wageningen,die helaas beroepen werd. Meerburg werd predikant te Hillegom.

Soiree by Frau von Klüber. Graaf von Hennia,Freydorff en anderen lieten zich aan my voorstellen. Er werd gezongen en een Muziekdirecteur speelde de ouverture van Louise en die der Wallküre met donderend geweld op de piano.

Dr.Gelpke vond Dora's oog trübe en was niet tevreden. Dr.Wun- derlich liet my lijnzaad en bruispoeder slikken,wat natuurlijk niets gaf en daar de pijnen steeds ondragelijker werden,besloot ik naar Haarlem te sporen om Dr.van Praag te raadplegen. Al meer en meer vreesde ik dat het weer de lever was. Daarby gaf ik herhaaldelijk over.

Dora en Cornelia wilden my vergezellen en een huisje in Haarlem huren om dicht by van Praag te zijn. Dinsdag 9 Febr.verlieten wy Karlsruhe en reden Dora en Cornelia door naar Haarlem,waar ik voor hen by Flinckler kamers besteld had, terwijl ik te Arnhem by JW. en Caroline bleef,waar ik een affreuse nacht doorbracht. De volgende dag spoorde ik naar Haarlem,waar ik in het Diaconessenhuis soortgelijke kamers kreeg als in 1900,maar een etage hoger.

JP/2 Weinig vermoedden wy toen aat wy het ons lief geworden Karlsruhe

voor goed hadden verlaten en in Haarlem zouden blijven. Dr.van Praag kwam onmiddellijk,onderzocht my,beval my in bed te blijven,niets te nuttigen als karnemelk en liet my een irrigatie geven van \ liter warme olijvenolie uit een slang van \ Meter,zodat het 20 k 25 min. duurde voordat de fles leeg was. Ik moest gedurende die tijd op de kniën voorover liggen,daarna 20 min.rechts,20 min.links en 20 op de rug. 's Nachts kwamen de oude stoffen te voorschijn,zwart als roet en niet weinig. Dr.van Praag bleek dus knapper dan Wunderlich.

Ik vleide my dat de pijnen nu zouden verdwijnen,maar dit was niet het geval en toen van Praag my zeide dat de genezing lang zou duren ried Dora my aan in Haarlem te blijven en wilde Fanny dat wy haar huis in de Parklaan zouden huren,omdat het nog te krijgen was.

Dora schreef aan Frau Stirn dat wy niet terugkwamen en zy de kamers moest te huur zetten. Mijn nachten waren ongelijk,maar meest slecht.

De achtste dag mocht ik wat meer voedsel krijgen: 2 kop bouillon,

3 zachte eieren en vermicellisoep. Ik werd alle week gewogen,maar dit werd (lach niet!) geheim gehouden,omdat ik in gewicht afnam, alsof my dit zou verontrusten. Zo wilde van Praag ook niet zeggen wat my deerde,maar ten slotte noemde hy het spasmische constipatie.

De een ried my in Bloemendaal of in den Haag te gaan wonen,de ander in Karlsruhe te blijven. Dora ging een paar dagen te 's Graven- zande logeren en vond het huis prachtig.

Frits Röell engageerde zich met de hofdame Sloet van Marxveld, een snoepertje,eenvoudig,lief en arm. Louise wilde dat Kiewin hofdame werd !!

Japan begon zonder waarschuwing de oorlog tegen Rusland door een paar Russische oorlogschepen te nemen. Rusland wachtte zó lang met zijn antwoord en bereidde zich inmiddels ten oorlog,dat Japan o niet langer verkoos werkeloos te blijven.

J'S'73 Dora en Cornelia hadden enorme diners by Funckler,soep,pasteitjes,

vis,rundvlees met groenten,plats sucrés,ijs en dessert.

Als 's nachts de pijn te hevig werd,schelde ik de waakzuster om my een glas hete karnemelk te brengen en in de regel stilde dit de pijn. Het stormde hevig zodat eens op een nacht het raam in mijn slaapkamer opensloeg en Zuster Mina langs het balkon moest lopen om het te sluiten.

Dora en Cornelia zagen huizen op de Wagenweg en het Wilhelmina- pjein. Gerard van Lennep beval er twee in de Florastraat aan.

Elke middag kreeg ik lof met citroen.

Mevrouw von Bohlen schreef dat zy geschrokken was toen zy voor onze ramen las Wohnung zu vermieten. Wy hadden de tijd niet gehad van onze kennissen afscheid te nemen en hoopten dan ook terug te komen. Fanny en Dora bezichtigden een huis in de Hazepaterslaan 16,tot dusver bewoond door de secretaris der stad Pijnacker Hordijk; zy huurden het voor ƒ 700,-.

Dinsdag 1 Maart liep ik voor het eerst in de gang leunende op een stok en op Dora's arm. Cornelia nam Vrouw Velthuis aan om het huis schoon te maken. Zy werd door Atana Prins aanbevolen.

Max en Em verhuisden eerst naar Pallanza en toen naar Bellaggio om de Voordewind en de eentonigheid van Lugano.

Ons appartement te Karlsruhe werd met 1 Juli verhuurd. Tot die tijd moest ik dus de huur nog betalen 800 Mark. Dat viel tegen. Wy huurden Marie Jonker,die met 1 Mei haar dienst in het Diac.Huis verliet,voor ƒ 100,-.

Dinsdag 8 Maart vertrokken Dora en Cornelia naar Karlsruhe om alles in te pakken,terwijl in ons huis geschilderd maar vooral geluierd wordt.

fS/9 In nacht van 11 °P 12 Maart had ik voor het eerst geen pijn.

Dora werd Zondag 13 Maart zum Hof befohlen.

Anna Prins vond ons huis te min en Em vond de kamers te klein!

De Rechtbank in den Haag sprak de scheiding van Ernst en Corrie van Loon uit. Shame !

Vrijdag 18 Maart kwam Cornelia uit Karlsruhe terug en bracht Boris mee.

Ei tel Fritz was in den Haag incognito als Graf von Geldern. De Koningin wees hem het Huis ten Bosch. Hy bezocht ook Haarlem in civiel met drie adjudanten en een Professor en lunchte by Funckler.

Zaterdag 19 Maart kwam de wagen van Steffelin met onze meubels uit Karlsruhe. Het transport kostte slechts ƒ 128,-.

Dora logeerde by Aga von Bodelschwingh,maar daar Dr.Gelpke haar ogen zeer verminderd vond en een nieuwe vlek in het linker ontdekt had,liet zy zich weer in de kliniek met atropine inspuiten,zodat zy lezen noch schrijven kon.

In de kamer naast de mijne werd Breitenstein binnengedragen, omdat hy van zijn paard gevallen was. Hy stond op het punt te trouwen met de weduwe Bienfait-von Hemert,met wie ik in Woestduin gelogeerd had.

In Amsterdam brak een werkstaking uit onder de werkelozen !

Op mijn verdieping lag ook een jongen de Jong,wiens been by het ballenschoppen gebroken was. Ds.Haentjes nam hem aan en kreeg op de vraag waarom hy Remonstrant wilde worden ten antwoord: omdat ik niet alles geloof wat in de Bijbel staat. Voor de aanneming moest hy enkelohet Onze Vader en de Tien Geboden kunnen opzeggen.

In Karlsruhe had Dora aan een rechercheur,die zy op straat ontmoette, gezegd dat wy voor goed de stad verlieten en hem gevraagd of zy dit op het Stadhuis moest opgeven,maar hy antwoordde:" Das

JK9/S~ besorge ich schon," en enige weken later ontving ik tot mijn Mét

geringe verbazing twee postwissels bevattende het bedrag der terugbetaalde belasting voor het Rijk en voor de Stad over 9 maanden,ten bedrage van 388 Mark. Hier te lande moest men daarvoor requestreren en dan maanden wachten eer men de betaalde belasting terug ontvangt.Thora van Loon schreef my dat het ons kosten zou Karlsruhe voor het kleinzielige Haarlem te verwisselen.

Woensdag 30 Maart bracht Cornelia alleen voor het eerst de nacht door in ons nieuwe huis. Zy sliep in het onderkamertje en genoot van het gaskacheltje en van Bifs gezelschap. Dora was sedert begin Febr. zeven pond afgenomen en werd met melk en eieren gevoed.

In April stierf Isabella,vroeger Koningin van Spanje,doch in 1868 uit Spanje verdreven. Zy woonde te Parijs,werd 74 jaar en was een hoer.

Terwijl ik in het Diac.Huis was stormde het geweldig,en Dora schreef uit Karlsruhe dat het allerliefst zacht weer was. Op 13 April ging ik voor het eerst weer uit en liep ik met Boris in de Hout.

Zaterdag 16 April toonde Cornelia my het huis No.16. Uit Zeist kwamen nog enige meubels,o.a.Bilderdijks stoel,waar Lore in zat,maar nu de mot. Maandag 18 April verliet ik het Diaconessenhuis,na er week geweest te zijn. Op 25 April herdacht ik de slag by het Manpad, die Haemstede voor 600 jaar tegen de Vlamingen won.

Jan Willem had weer eens bloed opgegeven,maar werd gelukkig beter. Ik maakte dagelijks wandelingen in de Hout met Cornelia,die op 2 Mei 12-J- jaar by ons was.

Oorlog tussen Rusland en Japan. De Japanners versloegen de Russen op 1 en 3 Mei totaal; 40 snelvuurkanonnen werden veroverd,30 officieren en tal van minderen werden gevangen genomen.

Op 6 Mei kwam Maria Jonker in dienst en op 9 Mei kwam Louis logeren omdat zijn ouders in Italië waren. Dora werd door een student in Karlsruhe ten huwelijk gevraagd,maar weigerde. Fanny bestelde voor my een tapijt in de Louvre,dat 197,10 francs kostte. Frans Blaauw kocht Trompenburg voor ƒ 23.700,- Max en Em kwamen Vrijdag 20 Mei van de reis terug,die byna 5 maanden geduurd had.

De Riemsdijken,die aan mijn overzijde woonden,verhuisden naar Aerdenhout.

Ik sukkelde lang aan een bronchiaalcatarrh,zodat ik niemand ontving,zelfs niet Max,om niet te behoeven te spreken, Wat ik aan Cornel^ia te zeggen had schreef ik op een bloc-note.

Mauk moest 31 Mei onder dienst.

Dr.van Praag bracht my in zijn Victoria naar de Hout. Cornelia volgde met Boris en een vouwstoeltje. Wy zaten een uur en op haar arm leunende kroop ik terug. Het pavé is hier ellendig en ik regretteer de heerlijke Karlsruher trottoirs.

Prof. harath legde in het Diac.huis een gipsverband om Erics beentje. Kleine Frankie was een allerliefst kindje maar zijn hart was te zwak; hy mocht niet naar Zandvoort; Erics beentje werd recht gebogen,wat veel pijn deed.

Mauk werd by het wielrijderscorps ingedeeld. Frank schonk my twee photo's van fantam,door Henk Pauw gemaakt,de ene het huis aan de achterzijde vertonende,de andere de tennisbaan met Charles Labouchere in het wit en de gele brug.

Cornelia's vader zond my twee door hem gemaakte spionnetjes, waarvan ik my voorstelde veel pleizier te hebben. Ik kon nu tot de Dreef en tot de Wagenweg de gehele Hazepaterslaan afzien.

In 1903 maakte ik ƒ 13.285,92 rente,Miek ƒ 4183,55,Dora ƒ 3634,87. In Engeland stierf de weduwe van de trompetter,die te Waterloo het eerste sein gaf dat BlUcher naderde,aetate 105.

Een Amerikaan,die zich voor Elia II uitgeeft,hield meetings o.a. te Zurich en te Rotterdam en verleidde er velen zich door indompeling te laten dopen,o.a.Clibborn en diens vrouw,de mooie Maréchale. Hoe is het mogelijk,daar de Heer zo beslist tegen valse profeten waarschuwt!

Christiaan schreef dat hy zijn huis te Hilversum publiek wilde veilen,en zijn stal en moestuin onder de hand verkopen,daar hy in den Haag wil gaan wonen opdat Louise meer van Roelofs kinderen geniete.

De Burgemeester van Arnhem Sweerts de Landas werd Burgem.van den Haag en vervangen door Toon Röell,Burgemeester van Leeuwarden,getrouwd met Annie de Vos van Steenwijk,die ik op Betsy Wrangels bruiloft ontmoet had,toen zy geëngageerd waren. In 1910 werd Toon Burgem. van Amsterdam.

Woensdag 15 Juni kwam Dora tegen middernacht uit Karlsruhe terug.

Zy vond ons huis prachtig.

Ik slikte nog steeds pillen en werd ook nog steeds door van Praag bezocht om my te zeggen of ik al dan niet mocht uitgaan,wat ik altyd met Cornelia deed omdat ik byna niet lopen kon.

Op 23 Juni en de twee volgende dagen deed Louis op het Gymnasium te Amsterdam staatsexamen van 8 - 4 in de Mathesis,Algebra,Duits, Frans,Engels,Algemene en Vaderlandse Geschiedenis,Latijn en Grieks mondeling en Nederlands en Antiquiteiten schriftelijk en slaagde met glans. Zijn Hollands opstel was over de oorlog,die hy ogni modo afkeurde.

Frank lag te bed met een zevenoog en de koorts en was nog slap, maar in de wolken over de nederlaag van de Joden en van het Handelsblad by de verkiezingen voor de Prov. Staten. Frankie had een tweede tand en was verzot op vast voedsel. Eric maakte het ook goed.

De Cultuur My keerde $ uit.

De Turken richtten weer een slachting onder de Armeniërs aan en de Japanners versloegen de Russ. Generaal Stachelberg,die 1000 man verloor en al zijn kanonnen.

Dora gaf aan Ida en Aletta Oyens les in het Duits en Zweeds.

In het Groothertogdom Baden is tot toelating der nonnenkloosters besloten. De Heer Blankenhage,schoonvader van Alfred Labouchere,kocht yLommerlust te Zeist van de Heer Oosterwijk Bruyn,omdat Crommelin ^(bybonéter onveilig) het hem in Kersbergen te lastig maakte. o u / cj Op 29 Juni werd ik tot Lid van het Prov.Kerkbestuur benoemd.

' Te Waterloo werd een monument onthuld ter ere van de gesneuvelde

Fransen in tegenwoordigheid van de 104 jaar oude Madame Dupuis en twee harer zoons van 78 en 80 jaar. Zy herinnerde zich alles van de veldslag en hoe daarna de rovers als hyena's de gesneuvelden en gewonden plunderden. Een vrouw beet een Pruissische officier de vinger af om diens ring meester te worden.

Constance van Loon-Voombergh reed in een ezelwagen door Hoog Beek-en-Royen,daarachter liet Anna Pauw zich in een stoel duwen en Eric sloot de optocht in een poussette. Constance v.L. schonk aan Max en Em een pendule als souvenir. Ik was verwonderd dat Agnes Beels my geen kleinigheid als souvenir had vermaakt,en bedroefd dat de erfgenamen van Hendrik van Loon my geen enkel souvenir uit zijn inboedel hadden aangeboden. .
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət